previous next


IRREGULAR MI-VERBS

768. εἰμί (ἐσ-, cp. Lat. es-se) am has only the present and future systems.

PRESENTIMPERFECT
IndicativeSubjunctiveOptativeImperativeIndicative
Sing. 1 εἰμίεἴην or ἦν
2 εἶᾖςεἴηςἴσθιἦσθα
3 ἐστίεἴηἔστωἦν
Dual 2 ἐστόνἦτονεἴητον or εἶτονἔστονἤστον
3 ἐστόνἦτονεἰήτην or εἴτηνἔστωνἤστην
Plur. 1 ἐσμένὦμενεἴημεν or εἶμενἦμεν
2 ἐστέἦτεεἴητε or εἶτεἔστεἦτε or ἦστε (rare)
3 εἰσίὦσιεἴησαν or εἶενἔστωνἦσαν

Infin. εἶναι Participle ὤν, οὖσα, ὄν, gen. ὄντος, οὔσης, ὄντος, etc. (305)

FUTURE (with middle forms):

ἔσομαι, ἔσῃ (or ἔσει), ἔσται, ἔσεσθον, ἔσεσθον, ἐσόμεθα, ἔσεσθε, ἔσονται, opt. ἐσοίμην, inf. ἔσεσθαι, part. ἐσόμενος, -η, -ον.

a. The imperative 3 pl. ἔστωσαν occurs in Plato and Demosthenes; ὄντων in Plato and on inscriptions.

b. In composition ὤν retains its accent, as ἀπών, ἀποῦσα, ἀπόντος, etc.; and so ἔσται, as ἀπέσται (426 e).

768 D. 1. Homer has the following forms:

Pres. ind. 2 sing. ἐσσί and εἶς, 1 pl. εἰμέν, 3 pl. (εἰσί, and) ἔα_σι not enclitic.

Imperf. ἦα, ἔα, ἔον, 2 sing. ἦσθα, ἔησθα, 3 sing. ἦεν, ἔην, ἤην, ἦν (rare), 3 pl. ἦσαν, ἔσαν; iterative (495) ἔσκον (for ἐσ-σκον).

Subj. ἔω, ἔῃς, 3 sing. ἔῃ, ἔῃσι, ᾖσι, 3 pl. ἔωσι (twice ὦσι); μέτειμι has 1 sing. μετέω, and μετείω (with metrical lengthening).

Opt. εἴην, etc., also ἔοις, ἔοι; Imper. 2 sing. ἔσ-σο (middle form), ἔστω, 3 pl. ἔστων.

Inf. εἶναι and ἔμμεναι (for ἐσ-μεναι), ἔμμεν, also ἔμεναι, ἔμεν.

Part. ἐών, ἐοῦσα, ἐόν, etc., rarely the Attic forms.

Fut. often with σς: ἔσσομαι and ἔσομαι; 3 sing. ἔσεται, ἔσται, ἔσσεται, also ἐσσεῖται (as in Dor.), ἔσσεσθαι, ἐσσόμενος.

2. Herodotus has pres, ind. 2 sing. εἶς, 1 pl. εἰμέν; imperf., the Attic forms and ἔα, 2 sing. ἔας, 2 pl. ἔατε; iterative ἔσκον; subj. ἔω, ἔωσι; opt. once ἐν-έοι, εἴησαν, less freq. εἶεν; part. ἐών.

3. Dor. pres. ind. 1 sing. ἠμί and εἰμί, 2 sing. ἐσσί, 1 pl. ἠμές and εἰμές (Pind. εἰμέν), 3 pl. ἐντί; imperf. 3 sing. ἦς (for ἠσ-τ), 1 pl. ἦμες, 3 pl. ἦσαν and ἦν; inf. ἦμεν, εἶμεν; part. ἐών and fem. ἔασσα, pl. ἔντες. Fut. ἐσσεῦμαι, -, -ῆται or -εῖται, ἐσσοῦνται (540 D.).

4. Aeolic ἔμμι out of ἐσμι; imper. ἔσσο, part. ἔων, ἔσσα (Sappho); imperf. ἔον.

769. The optative forms εἴημεν, εἴητε, εἴησαν are found only in prose writers. εἶμεν occurs in poetry and Plato, εἶτε only in poetry, εἶεν in poetry and prose and more frequently than εἴησαν.

770. The indicative εἰμί is for *ἐσ-μι (37); εἶ is for *ἐσι (originally ἐσ-σί, 463 b); ἐσ-τί retains the original ending τι; εἰσί is for (σ-εντι, cp. Lat. sunt; ἐσμέν, with ς before μ despite 105; the ς is due to the influence of ἐστέ. The subjunctive is for ἔω, from ἐσ-ω; the optative εἴην is for ἐσ-ιη-ν; εἶμεν for ἐσ-ι_μεν, cp. Lat. sĩmus. The infinitive εἶναι is for ἐσ-ναι; the participle ὤν is for ἐών, from ἐσ-ων.

771. Old Attic is from ἦα (Hom.) = ἠς, i.e. ἐσ- augmented + the secondary ending μ, which becomes α by 35 c. ἦς for ἦσθα is rare. The 3 pl. was originally ἦν, contracted from ἦεν (Hom.); this ἦν came to be used as 3 sing. By analogy to ἦμεν ἦστε the 1 sing. ἦν was formed.

772. Inflected according to the ω-conjugation are the subjunctive, the participle ὤν, and several dialect forms.

773. εἶμι (ἰ-, εἰ-; cp. Lat. ι_-ρε) go has only the present system.

PRESENTIMPERFECT
IndicativeSubjunctiveOptativeImperativeIndicative
Sing. 1 εἶμιἴωἴοιμι or ἰοίηνᾖα or ᾔειν
2 εἶἴῃςἴοιςἴθιᾔεισθα or ᾔεις
3 εἶσιἴῃἴοιἴτωᾔειν or ᾔει
Dual 2 ἴτονἴητονἴοιτονἴτονᾖτον
3 ἴτονἴητονἰοίτηνἴτωνᾔτην
Plur. 1 ἴμενἴωμενἴοιμενᾖμεν
2 ἴτεἴητεἴοιτεἴτεᾖτε
3 ἴα_σιἴωσιἴοιενἰόντωνᾖσαν or ᾔεσαν

Infinitive: ἰέναι. Participle: ἰών, ἰοῦσα, ἰόν, gen. ἰόντος, ἰούσης, ἰόντος, etc.

Verbal Adjectives: ἰτός (poet.), ἰτέος, ἰτητέος.

a. The imperative 3 pl. ἴτωσαν occurs rarely in Xenophon and Plato.

b. The participle ἰών is accented like a second aorist. The accent of the simple form of participle and infinitive is kept in composition, as παριών, παριοῦσα, ἀπιέναι. Otherwise the compounds have recessive accent so far as the rules allow: πάρειμι, ἄπεισι, but ἀπῇα, προσῇμεν.

773 D. Hom. has 2 sing. εἶσθα (Hesiod εἶς); subj. ἴῃσθα and ἴῃς, ἴῃσιν and ἴῃ, ἴομεν and ἴ_ομεν; opt. ἰείη and ἴοι; infin. ἴμεναι, ἴμεν, and ἰέναι (twice). Imperf.: 1 sing. ἤϊα, ἀνήϊον, 3 sing. ἤϊε, ᾖε, ᾔει (at the verse-end, ᾖε?), ἴε; dual ἴτην, pl. ᾔομεν, ἤϊσαν, ἐπῇσαν, ἴσαν, ἤϊον. For ἤϊα, ἤϊε, ἤϊσαν some write ᾔεα, ᾔεε, ᾔεσαν. Future: εἴσομαι Ω 462, ο 213. ϝείσομαι Ξ 8 and ϝείσατο, ἐϝείσατο probably come from ϝί_εμαι strive (778).

Hdt.: ἤϊα, ἤϊε, ἤϊσαν (Mss.), but for ηι is correct.

774. εἶμι in the indicative present means I shall go, I am going. See 1880. For I go ἔρχομαι is used in the present indicative, but not (in prose) in the imperfect, or in the other moods. The scheme of moods and tenses is as follows: Present: indic. ἔρχομαι, subj. ἴω, opt. ἴοιμι or ἰοίην, imper. ἴθι, inf. ἰέναι, part. ἰών. Imperfect: ᾖα. Future: εἶμι, ἐλευσοίμην, ἐλεύσεσθαι, ἐλευσόμενος.

775. In the imperfect the older prose writers usually have ᾖα, ᾔεισθα, ᾔει-ν, the later have ᾔειν, ᾔεις, ᾔει. The plural forms ᾔειμεν and ᾔειτε are not classical. Prose writers seem to prefer ᾔεσαν to ᾖσαν. The here is the stem ει augmented.

776. The part., the subjv., and the opt. are inflected with the thematic vowel; and so also some of the dialectical forms.

777. ἵ_ημι (ἑ-, ἡ-) send is inflected nearly like τίθημι (p. 135). The inflection of the present and second aorist systems is as follows:

ACTIVEMIDDLE (PASSIVE) MIDDLE
INDICATIVEINDICATIVE
Pres.Imperf.Second Aor.Pres.Imperf.Second Aor.
S. 1 ἵ_ημιἵ_ηνἧκαἵ_εμαιἱ_έμηνεἵμην
2 ἵ_ης, ἱ_εῖς (746 b)ἵ_εις (746 b)ἧκαςἵ_εσαι (465 a)ἵ_εσοεἷσο
3 ἵ_ησιἵ_ειἧκεἵ_εταιἵ_ετοεἷτο
D. 2 ἵ_ετονἵ_ετονεἷτονἵ_εσθονἵ_εσθονεἷσθον
3. ἵ_ετονἱ_έτηνεἵτηνἵ_εσθονἱ_έσθηνεἵσθην
P. 1 ἵ_εμενἵ_εμενεἷμενἱ_έμεθαἱ_έμεθαεἵμεθα
2 ἵ_ετεἵ_ετεεἷτεἵ_εσθεἵ_εσθεεἷσθε
3 ἱ_ᾶσι (463 d)ἵ_εσανεἷσανἵ_ενταιἵ_εντοεἷντο

SUBJUNCTIVE

S. 1 ἱ_ῶἱ_ῶμαιὧμαι
2 ἱ_ῇςᾗςἱ_ῇ
3 ἱ_ῇἱ_ῆταιἧται
D. 2 ἱ_ῆτονἧτονἱ_ῆσθονἧσθον
3 ἱ_ῆτονἧτονἱ_ῆσθονἧσθον
P. 1 ἱ_ῶμενὧμενἱ_ώμεθαὥμεθα
2 ἱ_ῆτεἧτεἱ_ῆσθεἧσθε
3 ἱ_ῶσιὧσιἱ_ῶνταιὧνται

OPTATIVE

S 1 ἱ_είηνεἵηνἱ_είμηνεἵμην (758 c)
2 ἱ_είηςεἵηςἱ_εῖοεἷο
3 ἱ_είηεἵηἱ_εῖτοεἷτο
(—οἷτο
D. 2 ἱ_εῖτον orεἷτον orἱ_εῖσθονεἷσθον
ἱ_είητονεἵητον
3 ἱ_είτην orεἵτην orἱ_είσθηνεἵσθην
ἱ_ειήτηνεἱήτην
P. 1 ἱ_εῖμεν orεἷμεν orἱ_είμεθαεἵμεθα
ἱ_είημενεἵημεν(—οἵμεθα
2 ἱ_εῖτε orεἷτε orἱ_εῖσθεεἷσθε
ἱ_είητεεἵητε(—οἷσθε
3 ἱ_εῖεν orεἷεν orἱ_εῖντοεἷντο
ἱ_είησανεἵησαν(—οἷντο
IMPERATIVE
S. 2 ἵ_ει (746 b)ἕςἵ_εσοοὗ
3 ἱ_έτωἕτωἱ_έσθωἕσθω
D. 2 ἵ_ετονἕτονἵ_εσθονἕσθον
3 ἱ_έτωνἕτωνἱ_έσθωνἕσθων
P. 2 ἵ_ετεἕτεἵ_εσθεἕσθε
3 ἱ_έντων (466. 2, b)ἕντωνἱ_έσθων (466. 2, b)ἕσθων

INFINITIVE
ἱ_έναιεἷναιἵ_εσθαιἕσθαι

PARTICIPLE

ἱ_είς, ἱ_εῖσα, ἱ_ένεἵς, —εἷσα, —ἕνἱ_έμενοςἕμενος

Future: —ἥσω in prose only in composition; —ἥσομαι only in composition.

First Aorist: ἧκα in prose usually in comp., — ἡκάμην; both only in the indic.

Perfect Active: —εἷκα only in composition.

Perfect Middle (Passive): —εἷμαι (plup. —εἵμην), —εἵσθω, —εἷσθαι, —εἱμένος, only in composition.

Aorist Passive: —εἵθην, —ἑθῶ, —ἑθῆναι, —ἑθείς, only in composition.

Future Passive: —ἑθήσομαι, only in composition.

Verbal Adjectives: —ἑτός, —ἑτέος, only in composition.

777 D. 1. In Hom. ἵημι usually has the initial ι short. Present: -ἱεῖς, ἵησι and -ἱεῖ, ἱεῖσι from ἱε-ντι, inf. ἱέμεναι and -ἱέμεν. Imperf.: -ἵειν, -ἵεις, -ἵει, 3 pl. ἵεν. Future: ἥσω, once ἀν-έσει. First Aorist: ἧκα and ἕηκα, ἐνήκαμεν once, ἧκαν once. Second Aorist: for the augmented εἱ-forms Hom. has usually the unaugmented ἑ-; as ἕσαν, ἕντο. In the subjunctive μεθείω, μεθήῃ, ἀφέῃ, μεθῶμεν.

2. Hdt. has -ἱεῖ (accented -ἵει), ἱεῖσι, imperf. -ἵ_ει, perf. ἀνέωνται for ἀνεῖνται, part. με-μετ-ι-μένος for μεθειμένος.

3. Dor. has perf. ἕωκα, ἕωμαι.

778. Since ἵημι is reduplicated (probably for σι-ση-μι) the initial ι should be short, as it is in Hom. (rarely in Attic poetry). ι_ is probably due to confusion with the ι_ of Hom. ἵ_εμαι (ϝί_εμαι) strive, a meaning that ἵεμαι occasionally shows in Attic. ἵεμαι meaning hasten occurs only in the present and imperfect.

779. ει is for ε ¨ ε in the second aorist active (ἐ-ἑ-μεν εἷμεν), perfect active (ἑ-ἑ-κα εἷκα), perfect middle (ἑ-ἑ-μαι εἷμαι), second aorist passive (ε᾽ ¨ ἑ-θην εἵθην). In the aorists ε᾽ is the augment, in the perfects the first is the reduplication of the weak stem ἑ-. The first aorist ἧ-κα has the strong stem form. Present subj. ἱ_ῶ, ἱ_ῇς, etc., are for ἱ_ἑω, ἱ_ἑῃς, etc.; aor. subj. -, -ᾗς, etc., are for -ἕ-ω, -ἕ-ῃς, etc.

780. Much confusion exists in the Mss. as regards the accentuation. Thus for ἱ_εῖς we find ἵεις, and in Hom. προΐει (present), as if from ἵω. See 746 c.

781. For ἀφί_οιτε, ἀφί_οιεν and προοῖτο, προοῖσθε, προοῖντο (also accented πρόοιτο, etc.) see 746 c.

782. The imperfect of ἀφί_ημι is either ἀφί_ην or ἠφί_ην (450).

783. φημί (φα-, φη-, cp. Lat. fā-ri) say, say yes , or assent is inflected in the present as follows:

PRESENTIMPERFECT
Indic.Subj.Opt.Imper.
Sing. 1 φημίφῶφαίηνἔφην
2 φῄςφῇςφαίηςφαθί or φάθιἔφησθα or ἔφης
3 φησίφῇφαίηφάτωἔφη
Dual 2 φατόνφῆτονnot foundφάτονἔφατον
3 φατόνφῆτονnot foundφάτωνἐφάτην
Plur. 1 φαμένφῶμενφαῖμεν or φαίημενἔφαμεν
2 φατέφῆτεφαίητεφάτεἔφατε
3 φα_σίφῶσιφαῖεν or φαίησανφάντωνἔφασαν

Infin.: φάναι; Partic.: poet. φά_ς, φᾶσα, φάν (Attic prose φάσκων); Verbal Adj.: φατός (poet.), φατέος.

Future: φήσω, φήσειν, φήσων.

First Aorist: ἔφησα, φήσω, φήσαιμι, —, φῆσαι, φήσα_ς.

Perf. Pass. Imper.: πεφάσθω let it be said.

783 D. 1. Hom. has φῇσθα for φῄς; subj. φήῃ and φῇσι (463 c. D) for φῇ; imperf. ἔφην, φῆν, ἔφησθα, φῆσθα, ἔφης, φῆς, 3 s. ἔφην, rarely φῆ, 1 pl. φαμέν, 3 pl. ἔφασαν, φάσαν, ἔφαν, φάν.

2. Doric φα_μί, φα_τί, φαντί; imperf. ἔφα_, φᾶ; inf. φάμεν; fut. φά_σω, φά_σομαι; aor. ἔφα_σα.

3. Aeolic φᾶμι or φαῖμι, φαῖσθα, 3 s. φαῖσι, 3 pl. φαῖσι.

784. All the forms of the present indicative except φῄς are enclitic (181 c). —In composition σύμφημι, σύμφῃς (but the Mss. often have συμφῄς and συμφῇς), συμφῶ, σύμφαθι.

785. In the optative φαῖτε does not occur, perhaps by chance (461, 683 a). φαῖμεν, φαῖεν are ordinary Attic; φαίημεν, φαίησαν are rare.

786. Middle forms in present, imperfect, and future are dialectic.

786 D. Middle forms of φημί are rare or unknown in Attic (Plato has perf. imper. πεφάσθω), but common in other dialects; yet the pres. indicative middle is rare. Hom. has imperf. ἐφάμην, ἔφατο or φάτο, etc., imper. φάο, φάσθω, etc., inf. φάσθαι (and in choral poetry), part. φάμενος (also in Hdt.). These middle forms are active in meaning.

787. οὔ φημι means refuse (Lat. nego). In the meaning assert, φάσκω is commonly used outside of the indicative. In the meaning say often, φάσκω is used. ἔφησα and φήσω are aor. and fut. in the meanings say yes and assent. ἔφην, ἔφη (and φάναι) often correspond to Lat. inquam, inquit.

788. ἔφην and φῶ, φαίην may have an aoristic force. ἔφην and poet. ἐφάμην are both imperfect and second aorist.

789. ἧμαι (ἡσ-) sit is inflected only in the present system. The ς of the verb-stem appears only before -ται, -το.

PRESENTIMPERATIVEIMPERFECT
ἧμαιἥμεθαἥμηνἥμεθα
ἧσαιἧσθονἧσθεἧσοἧσοἧσθονἧσθε
ἧσταιἧσθονἧνταιἥσθω, etc.ἧστοἥσθηνἧντο

The subjunctive and optative are wanting; present infinitive ἧσθαι; participle ἥμενος.

a. Uncompounded ἧμαι occurs only in Epic, tragedy, and Herodotus. The missing tenses are supplied by ἕζομαι, ἵζω and ἵζομαι.

789 D. Hom. has εἵαται, and ἕαται (twice), εἵατο, and ἕατο once (once ἧντο). ἡ- is probably the correct spelling for εἱ-.

790. In place of ἧμαι we find usually κάθ-ημαι in Attic prose and comedy. κάθημαι sometimes is perfect in meaning (I have sat, I have been seated). The ς of the verb-stem does not appear except before -το.

PRESENTIMPERFECT
IndicativeSubjunctiveOptativeImperativeIndicative
S. 1 κάθημαικαθῶμαικαθοίμηνἐκαθήμην (450or καθήμην
2 κάθησαικαθῇκαθοῖοκάθησοἐκάθησοκαθῆσο
3 κάθηταικαθῆταικαθοῖτοκαθήσθωἐκάθητοκαθῆστο or
καθῆτο
D. 2 κάθησθονκαθῆσθονκαθοῖσθονκάθησθονἐκάθησθονκαθῆσθον
3 κάθησθονκαθῆσθονκαθοίσθηνκαθήσθωνἐκαθήσθηνκαθήσθην
P. 1 καθήμεθακαθώμεθακαθοίμεθαἐκαθήμεθακαθήμεθα
2 κάθησθεκαθῆσθεκαθοῖσθεκάθησθεἐκάθησθεκαθῆσθε
3 κάθηνταικαθῶνταικαθοῖντοκαθήσθωνἐκάθηντοκαθῆντο

Infinitive: καθῆσθαι; Participle: καθήμενος.

a. The imperative has κάθου in comedy for κάθησο. In the imperfect ἐκαθήμην is used about as often as καθήμην.

b. The missing tenses are supplied by καθέζομαι, καθίζω, καθίζομαι.

790 D. Hom. has 3 pl. καθείατο (καθήατο?). Hdt. has κατέαται, κατέατο; καθῆστο not καθῆτο.

791. κεῖμαι (κει-) lie, am laid, regularly used in the present and imperfect instead of the perfect and pluperfect passive of τίθημι place.

PRESENTIMPERFECT
Indic.Subj.Opt.Imper.Indic.
Sing. 1 κεῖμαιἐκείμην
2 κεῖσαικεῖσοἔκεισο
3 κεῖταικέηταικέοιτοκείσθωἔκειτο
Dual 2 κεῖσθονκεῖσθονἔκεισθον
3 κεῖσθονκείσθωνἐκείσθην
Plur. 1 κείμεθαἐκείμεθα
2 κεῖσθεδιακέησθεκεῖσθεἔκεισθε
3 κεῖνταικατακέωνταιπροςκέοιντοκείσθωνἔκειντο

Infinitive: κεῖσθαι; Participle: κείμενος.

Future: κείσομαι, κείσῃ or κείσει, κείσεται, etc.

a. In the subjunctive and optative κει- becomes κε- before a vowel (43).

b. Compounds have recessive accent in the present indicative and imperative: παράκειμαι, παράκεισο, but παρακεῖσθαι.

791 D. Hom. has 3 pl. pres. κείαται, κέαται, κέονται; imperf. κεῖντο, κείατο, κέατο, iter. κέσκετο; subj. κῆται, and κεῖται for χε[ιγλιδε]-ε-ται; fut. κείσομαι.

Hdt. has 3 sing. pres. κέεται and κεῖται, 3 pl. κέαται; imperf. ἔκειτο, pl. ἐκέατο.

792. ἠ-μί (cp. Lat. a-io) say occurs only in the present and imperfect 1 and 3 sing., and is used in parentheses (as Lat. inquam, inquit).

Forms: ἠμί, ἠσί; ἦν, . Examples: παῖ, ἠμί, παῖ boy, I say, boy! (emphatic repetition). ἦν δ᾽ ἐγώ said I, δ᾽ ὅς said he (1113).

792 D. Hom has , Doric ἠτί, Aeolic ἦσι.

793. χρή it is necessary is really an indeclinable substantive meaning necessity with the verb understood. In the present indicative ἐστί is to be supplied. Elsewhere χρή unites with the form of the verb to be supplied; as subj. χρῇ (χρὴ ¨ ), opt. χρείη (χρὴ ¨ εἴη), inf. χρῆναι (χρὴ ¨ εἶναι), part. indeclinable χρεών (χρὴ ¨ ὄν); imperf. χρῆν (χρὴ ¨ ἦν), and less commonly ἐχρῆν with an augment because the composite character of χρῆν was forgotten, fut. χρῆσται (χρὴ ¨ ἔσται).

a. ἀπόχρη it suffices has pl. ἀποχρῶσι, part. ἀποχρῶν, -χρῶσα, -χρῶν, imperf. ἀπέχρη, fut. ἀποχρήσει, aor. ἀπέχρησε.

793 D. Hdt. has χρή, χρῆν, χρῆναι, but ἀπροχρᾷ, ἀποχρᾶν.

794. οἶδα (ἰδ, εἰδ-ε, οἰδ- originally with ϝ; cp. Lat. video) know is a second perfect with the meaning of a present, and formed without reduplication. The second perfect and second pluperfect are inflected as follows:

SECOND PERFECTSECOND PLUPERFECT
Indic.Subj.Opt.Imper.Indic.
Sing. 1 οἶδαεἰδῶεἰδείηνᾔδηor ᾔδειν
2 οἶσθαεἰδῇςεἰδείηςἴσθιᾔδησθαor ᾔδεις
3 οἶδεεἰδῇεἰδείηἴστωᾔδειν
Dual 2 ἴστονεἰδῆτονεἰδεῖτονἴστονᾖστον
3 ἴστονεἰδῆτονεἰδείτηνἴστωνᾔστην
Plur. 1 ἴσμενεἰδῶμενεἰδεῖμενor εἰδείημενᾖσμενor ᾔδεμεν
2 ἴστεεἰδῆτεεἰδεῖτεεἰδείητεἴστεᾖστεᾔδετε
3 ἴσα_σιεἰδῶσιεἰδεῖενεἰδείησανἴστωνᾖσανᾔδεσαν

Infinitive εἰδέναι; Participle εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός (309); Verbal Adj. ἰστέος; Future εἴσομαι. Compound σύνοιδα am conscious of.

794 D. 1. Hom. has οἶδας α 337, ἴδμεν, ἴσα_σι (ἴσσα_σι for ἴ_σα_σι I 36); subj. εἰδέω π 236 and ἰδέω (? Ξ 235), εἴδομεν and εἴδετε with short thematic vowels; inf. ἴδμεναι, ἴδμεν; part. εἰδυῖα and ἰδυῖα. Pluperf. ᾔδεα, ᾔδησθα τ 93, ἠείδεις-ης?) X 280 with η as augment (433), ᾔδη, ᾔδεε, ἠείδει ι 206, 3 pl. ἴσαν for ἰδ-σαν. Fut. εἴσομαι, inf. εἰδησέμεν and -σειν.

2. Hdt. has οἶδας, ἴδμεν and οἴδαμεν (rarely), οἴδα_σι, subj. εἰδέω, plup. ᾔδεα, ᾔδεε (ᾔδει?), -ᾐδέατε, ᾔδεσαν, fut. εἰδήσω.

3. Dor. has ἴσα_μι (pl. ἴσαμεν, ἴσαντι) and οἶδα. Boeotian has ἴττω for ἴστω. Aeolic has ϝοίδημι and οἶδα.

795. The verb-stem has the meaning find out; hence the perfect οἶδα means I have found out and hence I know.

796. In Ionic and late Greek we find οἶδας, οἴδαμεν, etc. These forms are rare in Attic. οἶσθας occurs in comedy.

797. In the optative dual and plural prose writers have either the shorter or the longer forms; the poets only the shorter forms.

798. Pluperfect ᾔδειν, ᾔδεις occur in later Attic (Demosthenes), but are suspicious in earlier writers. ᾔδεισθα occurs in the best Mss. of Plato and elsewhere, but it is less correct Attic. ᾔδης is incorrect. ᾔδει is rare. ᾖστον, ᾔστην are almost entirely poetic. In the plural ᾔδειμεν, ᾔδειτε, ᾔδεισαν are post-classical. ᾔδεμεν, ᾔδετε occur rarely in the Attic poets.

799. οἶσθα is from οἰδ ¨ θα; ἴστε from ἰδ ¨ τε; ἴσθι from ἰδ ¨ θι (83). ἴσμεν (older ἴδμεν) gets its ς from ἴστε (87). ἴσα_σι is from ἰδ ¨ σαντι, with ς from (Hom.) ἴσαν ἰδ-σαν with the ending -σαν (cp. εἴξα_σι 704 d). ᾔδη is for ἠ-είδη with η as augment (433).


PECULIARITIES IN THE USE OF THE VOICE-FORMS, ETC.

800. Some verbs in the present appear in classical Greek in the active voice only, as βαίνω go, ἕρπω creep, τρέω tremble; others in the middle only, as ἅλλομαι leap, βούλομαι wish, κάθημαι sit, κεῖμαι lie.

801. Outside of the present some active verbs show middle forms especially in the future, as βήσομαι shall go, ἀκούσομαι shall hear (805); and some verbs exclusively or chiefly deponent show active forms especially in the perfect, as γίγνομαι become γέγονα, μαίνομαι rage μέμηνα, δέρκομαι poet., 2 aor. ἔδρακον, perf. δ<*>δορκα.

802. For the passive voice the middle forms sufficed in most cases; many middle futures are still used passively (807, as ἀδικήσο- μαι shall be wronged; and traces of the passive use of the aorist middle appear in Hom., as ἔβλητο was hit. This use was largely abandoned when -ην and -θην came to be used as special marks of the passive. Originally neither -ην nor -θην was passive in meaning.

802 D. Hom. has ἐκτάμην was killed, ἐσχόμην was stayed. Cp. also ᾐδεσάμην and αἴδεσθεν (αἰδέομαι respect), ὀἱ_σατο and ὠίσθην (οἴομαι think), ἐχολωσάμην and ἐχολώθην (χολόω enrage).

803. The second aorist in -ην is primarily intransitive and shows active inflection (as ἔστην stood). Many so-called passive forms are in fact merely intransitive aorists of active verbs, as ἐρρύην from ῥέω flow, κατεκλίνην from κατακλί_νω lie down, and do not differ in meaning from the aorists of deponent verbs, as ἐμάνην from μαίνομαι rage.

804. The aorists in -θην that are called passive are often active or middle in meaning, as ἥσθην took pleasure in from ἥδομαι, ᾐσχύνθην felt ashamed from αἰσχύ_νω disgrace, αἰσχύ_νομαι am ashamed; ὠργίσθην became angry from ὀργίζω anger.


FORMS OF ONE VOICE IN THE SENSE OF ANOTHER

805. Future Middle with Active Meaning.—Many verbs have no active future, but use instead the future middle in an active sense: λαμβάνω take λήψομαι, γιγνώσκω know γνώσομαι.

a. Most such verbs denote a physical action, as the action of the vocal organs; the action of the organs of sight, hearing, smell, touch; the action of throat, mouth, lips; bodily activity in general, voluntary or involuntary; and other aspects of the physical side of human organism.

806. In the following list of active verbs with middle futures those marked * have also an active future; those marked † sometimes have an active future in late Greek. All verbs adding -αν- to form the present stem (523, b, c) have a middle future except αὐξάνω, λανθάνω, ὀφλισκάνω. Verbs denoting praise or blame usually have both an active and a middle future.

*ᾁδωβοάωεἰμί*κλάζωοἶδαπί_πτω*τίκτω
ἀκούωγελάω*ἐμέω*κλαίωοἰμώζωπλέωτλάω (ἔτλην
ἀλαλάζω*γηράσκω*ἐπαινέωκρά_ζωὀλολύζωπνέωτρέχω
ἁμαρτάνωγηρύ_ωἐρυγγάνωκύπτωὄμνυ_μι*ποθέωτρώγω
ἀπαντάωγιγνώσκωἐσθίωκωκύ_ωὁράωῥέωτυγχάνω
ἀπολαύω*γρύζωθαυμάζωλαγχάνωὀτοτύζω*ῥοφέωτωθάζω
*ἁρπάζωδάκνω*θέωλαμβάνωοὐρέωσι_γάωφεύγω
βαδίζωδείδω*θιγγάνωλάζκωπαίζωσιωπάω*φθάνω
βαίνω(see 703-θνῄσκωμανθάνωπάσχωσκώπτωχάσκω
βιόω-διδρά_σκωθρῴσκω*νεύωπηδάωσπουδάζωχέζω
*βλέπω*διώκωκάμνωνέω swimπί_νω(late)*χωρέω
βλώσκω*ἐγκωμιάζωκιγχάνω

a. Compounds of χωρέω with ἀπο-, συγ-, παρα-, προσ- have both active and middle futures; other compounds have only the active futures.

807. Future Middle with Passive Meaning.—In many verbs the future middle has the meaning of the future passive, as ἀδικέω wrong, ἀδικήσομαι shall be wronged.

808. The following verbs commonly use the future middle in a passive sense. (All of these have the future passive in late Greek, except ἀμφις βητέω, ἐάω, εἴργω, ἐνεδρεύω, οἰκέω, παιδαγωγέω, προαγορεύω, στρεβλόω, στυγέω.)

ἀγνοέω not to knowεἴργω shutμαστι_γόω whipστρεβλόω rack
ἀγωνίζομαι contendἐκπλύ_νω wash outοἰκέω inhabitστυγέω hate (poet.)
ἀδικέω wrongἐνεδρεύω lie in waitὁμολογέω agreeταράττω disturb
ἀμφισβητέω disputeforὀνειδίζω reproachτηρέω guard
ἀνοίγνυ_μι open, C.I.A.ἐπιβουλεύω plotπαιδαγωγέω edu-τρέφω nourish
2. 1054 (not foundagainstcateτρί_βω rub
in literature)ἐχθαίρω hateπολεμέω wage warὕ_ω rain
ἄρχω ruleἔχω haveπροαγορεύω fore-φιλέω love
διδάσκω teachθεραπεύω tendtellφυλάττω guard
ἐάω permitκωλύ_ω preventσταθμάω measure

809. Some verbs use in a passive sense both a future middle form and a future passive form; on the difference in meaning see 1738.

ἄγω lead, ἄξομαι, ἀχθήσομαι.μαρτυρέω bear witness, μαρτυρήσομαι,
ἀπατάω deceive, ἀπατήσομαι, ἐξαπατη-μαρτυρηθήσομαι.
θήσομαι.πολιορκέω besiege, πολιορκήσομαι, πολι-
αὐξάνω increase, αὐξήσομαι, αὐξηθήσομαι.ορκηθήσομαι.
βλάπτω hurt, βλάψομαι, βλαβήσομαι.πρά_ττω do, πρά_ξομαι (rare), πρα_χθήσομαι.
δηλόω manifest, δηλώσομαι, δηλωθήσο-στερέω deprive, ἀποστερήσομαι, ἀποστε-
μαι.ρηθήσομαι.
ζημιόω fine, ζημιώσομαι, ζημιωθήσομαι.τι_μάω honour, τι_μήσομαι, τι_μηθήσομαι.
καλέω call, καλοῦμαι (rare), κληθήσομαι.ὑβρίζω insult, ὑβριοῦμαι, ὑβρισθήσομαι.
κηρύ_ττω proclaim, κηρύξομαι (rare), κη-φέρω bear, οἴσομαι, οἰσθήσομαι, κατενε-
ρυχθήσομαι.χθήσομαι.
κρί_νω judge, κρινοῦμαι, κριθήσομαι.φρονέω: καταφρονήσομαι despise, κατα-
λέγω say, λέξομαι (tragic), λεχθήσομαι.φρονηθήσομαι.
λείπω leave, ἀπολείψομαι, ἀπολειφθήσομαι.ὠφελέω aid, ὠφελήσομαι, ὠφεληθήσομαι.

810. Middle Deponents.—Deponent verbs whose aorists have an active or middle meaning with middle forms are called middle deponents. The aorist passive of such verbs, when it occurs, has a passive force. Thus αἰτιάομαι accuse, ᾐτια_σάμην accused, ᾐτιά_θην was accused. Others 813 c.

811. Passive Deponents.—Deponent verbs whose aorists have the passive form but the active or middle meaning are called passive deponents; as βούλομαι wish, aor. ἐβουλήθην. The future is usually middle in form. Most passive deponents express mental action of some sort.

812. In the following list verbs marked * have a future passive form and also a future middle form; as διαλέγομαι converse, aor. διελέχθην conversed, fut. διαλέξομαι and διαλεχθήσομαι shall converse. But ἥδομαι take pleasure in has only ἡσθήσομαι, and ἡττάομαι yield to, am worsted has only ἡττηθήσομαι. Verbs with † have also an aorist middle, but it is less common, or poetic, or late Greek.

ἄγαμαι admire, ἠγάσθην*ἡττάομαι yield to, ἡττήθην
*†αἰδέομαι feel shame, ᾐδέσθηνἐν-) θυ_μέομαι consider, ἐνεθυ_μήθην
ἀλάομαι (usu. poet.) wander, ἠλήθηνπρο-) θυ_μέομαι am eager, προεθυ_μήθην
ἁμιλλάομαι contend, ἡμιλλήθην*†(δια-) λέγομαι converse, διελέχθην
ἀρνέομαι deny, ἠρνήθηνἐπι-) μέλομαι care for, ἐπεμελήθην
*ἄχθομαι am grieved, ἠχθέσθηνμετα-) μέλομαι regret, μετεμελήθην
βούλομαι wish, ἐβουλήθην (430ἀπο-) νοέομαι despair, ἀπενοήθην
δέομαι want, ἐδεήθην*(δια-) νοέομαι reflect, διενοήθην
δέρκομαι (poet.) see, ἐδέρχθηνἐν-) νοέομαι think of, ἐνενοήθην
δύναμαι am able, ἐδυνήθην (430†(ἐπι-) νοέομαι think on, ἐπενοήθην
ἐναντιόομαι oppose, ἠναντιώθην†(προ-) νοέομαι foresee, provide, προε-
ἐπίσταμαι understand, ἠπιστήθηννοήθην
ἔραμαι ἐράω love, ἠράσθηνοἴομαι think, ᾠήθην
εὐλαβέομαι am cautious, ηὐλαβήθηνφιλοτι_μέομαι am ambitious, ἐφιλοτι_μή-
ἥδομαι take pleasure in, ἥσθηνθην

a. Some verbs use either the aorist middle or aorist passive without distinction, as ἐναυλίζομαι bivouac, πρα_γματεύομαι am engaged in.

b. Some verbs use both, but prefer the aorist middle, as ἀποκρί_νομαι answer, ἀπολογέομαι speak in defence, μέμφομαι blame.

c. Some verbs use the aorist passive in an active or middle sense, as ἀπορέομαι doubt, pass. be disputed, aor. ἠπορήθην; πειράω prove, πειράομαι try, aor. ἐπειρά_θην (less often ἐπειρα_σάμην), fut. πειρά_σομαι and πειρα_θήσομαι. ἐράω (poet. ἔραμαι) love has ἠράσθην fell in love with, fut. ἐρασθήσομαι.

813. Deponents with Passive Meaning.—Some deponent verbs have a passive meaning. This is avoided by good writers in the present and imperfect or future passive, is not frequent in the aorist, but is common in the perfect and pluperfect passive. Thus ἀπεκρίνεται (ἀπεκρίθη) ταῦτα this answer is (was) made is not good Greek. Few verbs show the passive meaning in most of these tenses; as ὠνέομαι buy, am bought, ἐωνήθην was bought, ἐώνημαι have bought, have been bought.

a. Present and Imperfect: ἀγωνίζομαι contend, am contended for, βιάζομαι force, am forced, λυ_μαίνομαι maltreat, am maltreated, ὠνέομαι buy, am bought.

b. Future Passive: ἀπαρνέομαι deny, ἀπαρνηθήσομαι, ἐργάζομαι work, do, ἐργασθήσομαι.

c. Aorist Passive: These verbs (middle deponents, 810) have also an aorist middle; the aorist passive is used in a passive sense: ἀγωνίζομαι contend, αἰκίζομαι harass, αἰνίττομαι speak darkly, αἰτιάομαι accuse, ἀκέομαι heal, βιάζομαι force, δέχομαι receive, δωρέομαι present, ἐργάζομαι work, do, ἡγέομαι lead, θεάομαι behold, ἰ_άομαι heal, κτάομαι acquire, λυ_μαίνομαι maltreat, λωβάομαι abuse, μι_μέομαι imitate, ὀλοφύ_ρομαι lament, προφασίζομαι feign an excuse, χράομαι use, ὠνέομαι buy. ἀποκρί_νομαι has ἀπεκρί_νατο answered, ἀπεκρίθην usu. means was separated.

d. Perfect and Pluperfect: These verbs use the perfect middle in the middle or the passive sense: ἀγωνίζομαι contend, αἰνίττομαι speak darkly, αἰτιάομαι accuse, ἀποκρί_νομαι answer, ἀπολογέομαι make a defence, βιάζομαι force, ἐνθυ_μέομαι consider, ἐργάζομαι work, do, εὔχομαι pray, ἡγέομαι lead, κτάομαι acquire, λωβάομαι abuse, μηχανάομαι devise, μι_μέομαι imitate, παρρησιάζομαι speak boldly, πολι_τεύομαι act as (discharge the duties of) a citizen, πρα_γματεύομαι am engaged in, σκέπτομαι view, χράομαι use, ὠνέομαι buy.

814. Active Verbs with Aorist Passive in a Middle Sense.—The aorist passive of some active verbs has a reflexive or middle sense, either sometimes or always. Thus εὐφραίνω gladden, ηὐφράνθην rejoiced, κι_νέω move, ἐκι_νήθην was moved or moved myself, φαίνω show, ἐφάνην showed myself, appeared (ἐφάνθην usually was shown).

a. These verbs are often called middle passives.

b. The middle and the passive form of the future of such verbs is often found, the middle being frequently preferred.

815. Aorist Passive and Future Middle forms:

αἰσχύ_νω disgrace, ᾐσχύνθην feltὀργίζω anger, ὠργίσθην became angry,
ashamed, αἰσχυνοῦμαιὀργιοῦμαι
ἀνιάω vex, ἠνιά_θην felt vexed, ἀνιά_σομαιὁρμάω incite, ὡρμήθην set out, ὁρμήσομαι
ἐπείγω urge, ἠπείχθην urged, ἐπείξομαιπείθω persuade, ἐπείσθην obeyed, πείσο-
εὐφραίνω gladden, ηὐφράνθην rejoiced,μαι
εὐφρανοῦμαιπλανάω cause to wander, ἐπλανήθην
κι_νέω move, ἐκι_νήθην moved (bestirredwandered, πλανήσομαι
myself, κι_νήσομαιπορεύω convey, ἐπορεύθην marched, πο-
κοιμάω put to sleep, ἐκοιμήθην lay downρεύσομαι
to sleep, κοιμήσομαιφοβέω terrify, ἐφοβήθην was afraid, φο-
λυ_πέω vex, ἐλυ_πήθην grieved, λυ_πήσομαιβήσομαι

a. ἀνάγομαι set sail, κατάγομαι land, ὁπλίζομαι arm myself, ὁρμίζομαι lie at anchor, generally have an aorist middle.

816. Aorist Passive and Future Passive forms:

μιμνῄσκω remind, ἐμνήσθην remembered,σφάλλω trip up, deceive, ἐσφάλην erred,
μνησθήσομαιfailed, σφαλήσομαι
στρέφω turn, ἐστράφην turned, στραφή-τήκω cause to melt, ἐτάκην dissolved,
σομαιlanguished, τακήσομαι

817. Passive Aorist and Middle and Passive Future forms:

ἀπαλλάττω release, ἀπηλλάγην departed, ἀπαλλάξομαι, ἀπαλλαγήσομαι.

φαίνω show, ἐφάνην appeared, φανοῦμαι, φανήσομαι (819).

818. Some verbs have a passive aorist rarely in a middle sense; with the middle aorist in a different meaning.

μίζω bring, ἐκομίσθην betook myself, ἐκομισάμην carried off.

ῴζω save, ἐσώθην saved myself (was saved), ἐσωσάμην saved for myself.

ψεύδω deceive, ἐψεύσθην deceived myself (was deceived), ἐψευσάμην lied.

819. In some verbs showing 1st and 2nd aorist, or 1st and 2nd perfect, the first tenses are generally transitive, the second tenses generally intransitive. The future active of these verbs is transitive. In some transitive verbs the perfect (usually the 2nd perf.) is intransitive.

ἄγνυ_μι: trans. κατά_γνυ_μι break, -έα_ξα; intrans. κατά_γνυμαι break, 2 aor. -εά_γην; 2 perf. -έα_γα am broken.

βαίνω go: trans. βήσω shall cause to go, 1 aor. ἔβησα, Ion. and poet.; intrans. 2 aor. ἔβην went, pf. βέβηκα have gone, stand fast.

δύ_ω: trans. cause to enter, sink, put on, δύ_σω, ἔδυ_σα, δέδυ^κα; intrans. enter, pass under, δύ_ομαι, δύ_νω, 2 aor. ἔδυ_ν dived, went down, δέδυ_κα have entered, gone down. In prose usually καταδύ_ω make sink, κατέδυ_σα, καταδύ_σω; καταδύ_ομαι sink, καταδύ_σομαι, κατέδυ_ν.—Of another's clothes, ἐνδύ_ω (ἐνέδυ_σα) means put on, ἀποδύ_ω ἐκδύ_ω (ἀπέδυ_σα ἐξέδυ_σα) mean take off; of one's own clothes, ἐνδύ_ομαι and ἐνέδυ_ν mean put on, ἀποδύ_ομαι ἐκδύ_ομαι (ἀπέδυ_ν ἐξέδυ_ν) mean take off.

ἐγείρω: trans. rouse, wake up, ἐγερῶ, ἤγειρα, etc.; intrans. ἐγείρομαι wake, am awake, ἐγερθήσομαι, ἠγέρθην, 2 aor. ἠγρόμην awoke, 2 perf. ἐγρήγορα am awake.

ἵστημι set: trans. στήσω shall set, 1 aor. ἔστησα set, ἐστάθην was set, ἵσταμαι set for myself, στήσομαι, ἐστησάμην. Four active tenses are intrans.: 2 aor. ἔστην (set myself) stood, pf. ἕστηκα (have set myself) stand, am standing, εἱστήκη stood, was standing, 2 perf. ἕστατον stand, fut. pf. ἑστήξω shall stand. So also ἵσταμαι set myself, stand, στήσομαι.

N.—The same distinction prevails in the compounds: ἀνίστημι raise up, ἀνέστην stood up, ἀφίστημι set off, cause to revolt, ἀπέστην stood off, revolted, ἀφέστηκα am distant, am in revolt; ἐφίστημι set over, ἐπέστην set myself over, ἐφέστηκα am set over; καθίστημι set down, establish, κατέστην established myself, became established, καθέστηκα am established. The aorist middle has a different meaning: κατεστήσατο established for himself; συνίστημι introduce, unite, συνέστημεν banded together.

λείπω leave: trans. λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα have left, have failed, am wanting. λείπομαι mid. = remain (leave myself), pass. = am left, am left behind, am inferior; 2 aor. mid. ἐλιπόμην left for myself (in Hom. was left, am inferior), λείψομαι will leave for myself, will remain, be left.

μαίνω: trans. madden, ἐκμαίνω, -μανῶ, -έμηνα; intrans. rage, μαίνομαι, μανοῦμαι, ἐμάνην, 2 perf. μέμηνα am raging.

ὄλλυ_μι: trans. destroy (perdo), ἀπόλλυ_μι, -ολῶ, -ώλεσα, -ολώλεκα have ruined (perdidi); intrans. perish (pereo), ἀπόλλυμαι, -ολοῦμαι, 2 aor. -ωλόμην, 2 perf. -όλωλα am ruined (perii).

πείθω: trans. persuade, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα have persuaded, ἐπείσθην, πεισθήσομαι; intrans. (persuade myself) obey, believe, πείθομαι, πείσομαι, ἐπείσθην, πέπεισμαι am convinced; 2 perf. πέποιθα I trust ( = πιστεύω) is rare in prose.

πήγνυ_μι: trans. fix, make fast, πήξω, ἔπηξα, ἐπήχθην; intrans. am fixed, freeze, πήγνυμαι, παγήσομαι, ἐπάγην, 2 perf. πέπηγα am fixed, frozen.

πί_νω drink: 2 aor. ἔπιον drank, 1 aor. ἔπι_σα caused to drink.

πλήττω: trans. terrify, ἐκπλήττω, καταπλήττω, -έπληξα; intrans. am affrighted, ἐκπλήττομαι, -επλάγην.

πρά_ττω do: πέπρα_χα (probably late) have done, πέπρα_γα have fared (well or ill) and have done.

ῥήγνυ_μι: trans. break, -ῥήξω, ἔρρηξα; intrans. break, burst, ῥήγνυμαι, -ῥαγήσομαι, ἐρράγην, 2 perf. ἔρρωγα am broken.

σβέννυ_μι: trans. extinguish, put out, ἀποσβέννυ_μι, ἀπέσβεσα, ἀπεσβέσθην; intrans. be extinguished, go out, ἀποσβέννυμαι, ἀποσβήσομαι, ἀπέσβην went out, ἀπέσβηκα am extinguished.

σήπω: trans. make rot; intrans. rot, σήπομαι, ἐσάπην rotted, 2 perf. σέσηπα am rotten.

τήκω: trans. cause to melt; intrans. melt, τήκομαι, ἐτάκην, 2 perf. τέτηκα am melted.

φαίνω: trans. show, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα have shown, πέφασμαι, ἐφάνθην was shown, made known; trans. also show, declare, φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφηνάμην showed (rare and poetic in the simple form; ἀπεφηνάμην declared is common); intrans. show oneself, appear, φαίνομαι, φανήσομαι and φανοῦμαι, ἐφάνην appeared, 2 perf. πέφηνα have shown myself, appeared. The middle means show oneself, appear; the passive, am shown, am made evident. φανήσομαι means shall appear or shall be shown, and is not very different in sense from φανοῦμαι (but see 1738, 1911).

φθείρω: trans. destroy, διαφθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα; intrans. am ruined, διαφθείρομαι, -εφθάρην, -φθαρήσομαι, 2 perf. διέφθορα am ruined in Hom., have destroyed in Attic poetry.

φύ_ω: trans. bring forth, produce, φύ_σω, ἔφυ_σα; intrans. am produced, come into being, φύ_ομαι, φύ_σομαι, ἔφυ_ν, 2 perf. πέφυ_κα am by nature.

820. Poetic forms: ἀραρίσκω (ἀρ-) fit, 2 aor. ἤραρον trans. and intrans.— γείνομαι am born, ἐγεινάμην begat.—ἐρείκω rend, 2 aor. ἤρικον trans. rent and intrans. shivered.—ἐρείπω throw down, ἤριπον trans. threw down and intrans. fell.—ὄρνυ_μι rouse, 2 aor. ὤρορον trans. roused and intrans. have risen.—ἀναγιγνώσκω read, ἀνέγνωσα persuaded in Hdt., 2 aor. ἀνέγνων read, recited.

821. The following are poetic intransitive second perfects: ἄρα_ρα fit (ἀραρίσκω fit, trans.).—ἔολπα hope (Epic ἔλπω cause to hope).—κέκηδα sorrow (κήδω trouble).—ὄρωρα have arisen (ὄρνυ_μι rouse).

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: