previous next
ὑφίστημι , Ion. ὑπίστημι Hdt.5.16, al.: fut.
A.ὑποστήσωE.El.983: aor. ὑπέστησα, Dor. “ὑπέστα_σαPi.O.8.26:—Causal, place or set under, ὑποστήσαντες [τῷ χαλκηΐῳ] τρεῖς κολοσσούς having set them under it, to support it, Hdt.4.152; “. προθύρῳ κίοναςPi.O.6.1: metaph., χώραν ὑπέστα_σε ξένοις κίονα ib.8.26: without dat., τρεῖς σταυροὺς ὑπίστησι plants three piles in the lake to support a house, Hdt.5.16; “. κλῶναςX.Cyn.10.7; “ἐρείσματαArist.HA625a12, etc.: metaph., γνώμας ὑποστήσας σοφάς having laid them as a foundation, having begun with them, S.Aj.1091; “. δόλονE. l.c.; v. infr. B.1.1.
2. post secretly or in ambush,τοὺς δορυφόρουςHdt.5.92.“ή; ταξάρχουςX.HG4.1.26.
4. give substance to, cause to subsist, 'hypostatize', Plot.6.7.40, al.; treat as subsisting, νοῦς κατὰ τὸ νοεῖν ὑφιστὰς τὸ ὄνId.5.1.4; “ὑφίστησι μὲν τὸ ὅλον, ὑφίσταται δὲ τὰ μέρηDam.Pr.271, cf. Procl. Inst.28.
2. substitute one thing for another, “τὸν τρόπον τῇ τοῦ Πέρσου ἀλαζονείᾳX.Ages.9.1.
3. conceive, suppose, c. acc. et inf., “τῷ -στησαμένῳ τοὺς θεοὺς . . εἶναιPhld.D.1.17; “τοὺς θεοὺς ὑφίστανται τὸν κόσμον διοικεῖνD.S. 1.11, cf. Heraclit.Incred.13; but the inf. is mostly omitted, “ἄφθαρτον ὑποστησάμενοι τὸν κόσμονD.S.1.6, cf. 12, D.L.2.86:—Pass., “τοὺς θεούς, ἂν φρονοῦντες -σταθῶσινPhld.D.1.7.
4. set before onself as a model, τινα Isoc.5.113.
B. Pass., with aor. 2 and pf. Act. (Hom. uses only aor. 2):— stand under as a support,ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ . . τῇ αὐλῇHdt.2.153; “τοὺς σταυροὺς τοὺς ὑπεστεῶτας τοῖσι ἰκρίοισιId.5.16; “τὸ ὑφεστὸς τῷ βάρειArist.IA708b31; v. supr. A. 1.1.
2. sink, settle, τὸ ὑπιστάμενον the milk, opp. τὸ ἐπιστάμενον (the cream), Hdt.4.2; opp. τὸ ἐπιπολάζον, Arist.Cael.311a17; of a sediment, deposit,ἐν οὔρῳ ψαμμώδεα ὑφίσταταιHp.Aph.4.79, cf. Arist.Mete.357b3; opp. ἐπιπλεῖν, Thphr. HP3.15.4; of the sun, set, Emp.48(cj.).
2. submit, c. dat., τινι 9.160: with aor. inf., . θανεῖν, κατθανεῖν, E.HF706, Ion1415.
3. c. acc. rei, submit to, consent to, τὸ ἐλάχιστον ὑπιστάμενος who offers to take the least, Hdt. 1.196; . τὸν πλοῦν undertake it unwillingly, Th.4.28; “. τὸν κίνδυνονId.2.61, Lys.9.7, cf. Th.4.59, Isoc.3.28; “ἀγῶναςTh.3.57, OGI763.9 (Milet., ii B. C.); “πόνονE.Supp.189; “βέλοςId.HF1350; “ἔρωταId.Tr.415; “ἀπεχθείαςPlu.Them.3; “πόλεμονPlb. 1.6.7, Alciphr.3.45; πράγματα ib.61; “τὴν πρᾶξινPlu.Pel.8; “τὸν ἆθλονLuc.Rh.Pr.24: also c. inf., consent, bring oneself to,οὔ τίς με . . ὑπέστη σαῶσαιIl.21.273; “πᾶν ἂν ὑποστὰς εἰπεῖνD.21.114; . ἐξαπατᾶν τινα Id. 19.69: abs., submit patiently, Id.Prooem.5.1; ὑφίστασθαι συμβαίνει τὸν κερατοειδῆ the cornea yields (to pressure), Aët.7.36.
b. undertake an office, “τὴν ἀρχήνX.An.6.1.19,31; “γυμνασιαρχίανIG5(1).535.12 (Sparta), cf. OGI494.6 (Milet., ii A. D.); ὑφέστη (sic) “τὴν στρατηγίανSIG876.6 (Smyrna, ii/iii A. D.), cf. Plu.Cam.37: also “ἐθελοντὴν ὑποστῆναι τριήραρχονLys.29.7; “χορηγὸς ὑπέστηνD.21.69; ἐμὲ τοῦ λόγου διάδοχον . . ὑποστάντα PlPhlb.19a; poet., “ὑπέστης αἵματος δέκτωρA.Eu.204: metaph., ψυχὴν Τέλητος ὑπέστης, i. e. you promised to be as brave as T., Hermipp.46 (anap.).
c. make an offer in a public auction, ἔδοξεν . . μοι μηθὲν ὑποστῆναι I decided to make no bid, commit myself to nothing, PCair.Zen.371.9 (iii B.C.), cf. PMich.Zen. 60.10 (iii B. C.); δώδεκα ἀρταβῶν ὑπέστη he undertook (to supply the produce) of 12 artabae, ib. 36.5 (iii B.C.), cf. PCair.Zen.199.4 (iii B.C.), PEleph.21.16 (iii B.C.); ὑφίστατο . . τάξεσθαι ἑκάστου πήχεως [x] PTheb. Bank 1.2 (ii B. C.); οὐ δυνόμενος ( = -άμενος)“ οὐκέτι ὑποστῆναι τὴν γεωργίανSammelb.7468.11 (iii A. D.).
d. ὑπέστη πολλὰς ἀπορίας laid himself open to many doubts, Plot.3.6.12.
III. lie concealed or in ambush, Hdt.8.91, E.Andr.1114, v.l. in X.An.4.1.14; v. supr. A. 1.2, “ὑφίημι1.3, ὑφεῖσα.
IV. resist, withstand, c. dat., A.Pers.87 (lyr.), X.An.3.2.11, HG7.5.12: “ξυμφοραῖς ταῖς μεγίσταις .Th.2.61, cf. E.HF1349: c. acc., Id.Cyc.200, Rh.375 (lyr.), Th.1.144, Plb.9.35.1: abs., stand one's ground, face the enemy, E.Ph.1470, Th.4.54, 8.68, Plb.4.80.5; opp. φεύγω, X.Cyr.4.2.31, Plu.Demetr.25; ὑποστα^θείς, opp. φεύγων, E.Rh.315; of clouds, opp. προωθεῖσθαι, Arist.Pr.940b36.
2. subsist, exist (cf. “ὑπόστασιςB. III), “κατ᾽ ἰδίαν ὑφεστώςArist.Fr.188; “ὑφέστηκε τό τε ὁρᾶν ἡμᾶς καὶ ἀκούειν ὥσπερ τὸ ἀλγεῖνEpicur.Fr.36; “τὸ ὑφεστηκὸς τέλοςId.Sent.22, cf. Diog.Oen.5, Arr.Epict.3.7.6; “ἐκ τοῦ μηκέτ᾽ ὄντος μηδ᾽ ὑφεστῶτοςPlu.2.829c, cf. Luc.Par.27; τὸ παρῳχημένον τοῦ χρόνου καὶ τὸ μέλλον οὐχ ὑπάρχειν ἀλλ᾽ ὑφεστηκέναι φησί (sc. Χρύσιππος) Stoic.2.165; the Stoic distinction betw. τὸ ὄν and τὸ ὑφεστός is pettifogging acc. to Gal.10.155 (= Stoic.2.115); “τὰ ὑφεστῶταbusiness in hand, Plb.6.14.5.
b. ὑφεστηκότος παρὰ τῷ ταμίᾳ κατ᾽ ἰδίαν λόγου the treasurer having a special bank-account, IG12(9).236.64 (Eretria, ii B.C.); “τὸ ἥμισσυ ἀναπεμπόντω ἐπὶ τὰν δαμοσίαν τράπεζαν ἐς τὸν ὑφεστα_κότα τᾶς θεοῦ λόγονArch.f.Religionswiss. 10.211 (Cos, ii B.C.); ὑποστησαμένους λόγον πόλεως "τῶν . . χρημάτων" ἐγγράφεσθαι τὸ διδόμενον they shall open a municipal account (entitled) 'the . . fund' and place this gift to its credit, SIG577.13 (Milet., iii/ii B.C.).
V. κοιλία ὑφίσταται the bowels are costive, lit., are obstructed or stopped, Plu.2.134e.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: