previous next
συμβαίνω , fut.
A.-βήσομαιHdt.2.3, etc.: pf. -βέβηκα, 3pl. “-βεβᾶσιE.Hel.622, Ion. inf. “-βεβάναιHdt.3.146: pf. inf. Pass. “-βεβάσθαιTh. 8.98: aor. 2 συνέβην (v. infr.): aor. 1 subj. Pass. “ξυμβα^θῇId.4.30:— stand with the feet together, Hp.Off.3; “διαβαίνοντες μᾶλλον συμβεβηκότεςX.Eq.1.14; “συμβεβηκὼς τὼ πόδεPoll.3.91; συμβᾶσα τὼ πόδε, opp. περιβάδην, Ach.Tat.1.1; Παλλάδιον τοῖς ποσὶ συμβεβηκός a statue with closed feet, as in early Greek art, Apollod.3.12.3.
2. ς. κακοῖς to be joined to them, i.e. increase them, E.Hel.37.
3. meet, “σὺν δ᾽ ἔβη ἐν ΦιλότητιEmp.21.8; “τὸν συμβαίνοντά σοιEup.136 (dub.); “ς. αὐτοὶ αὑτοῖςX.HG1.2.17; ξυμβέβηκε δ᾽ οὐδαμοῦ has never come in my way, has had naught to do with me, E.Hel.1007.
4. attack jointly, “ἐπὶ ΝαξίουςParth.9.1.
II. most freq. metaph., come to an agreement, come to terms, E.Ph.71, etc.; ἐπ᾽ ἐλάττονι ς. agree on (i.e. to accept) less, POxy.237 viii 11 (ii A.D.): c. dat., Th.3.52, 4.128, etc.; πρὸς ἀλλήλους ib.61, etc.: with neut. Adj., “ἐὰν ξυμβῶ τί σοιAr.Ra.175; “ἤν τι ξυμβαίνωσιTh.2.5; ξ. τὰ πλείω, οὐδέν, Id.4.117, 5.36; “τἆλλα τοῖς ΛακεδαιμονίοιςId.8.98: c. inf., “συνέβησαν ἐς τὠυτὸ . . , τὸν δὲ βασιλεύεινHdt.1.13; “ξ. ὑπήκοοι εἶναιTh.1.117; ξ. ἤν τις ἁλίσκηται, . . δοῦλον εἶναι ib.103; “ξ. τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς αὐτούςId.2.4; “ξ. πρὸς Νικίαν . . ἐπιτρέψαιId.4.54; also “συνέβησαν . . ὥστε τριηκοσίους μαχέσασθαιHdt.1.82; ς. εἰς τὸ μέσον agree to a compromise, Pl.Prt.337e; λόγοις ς., of a verbal agreement, E.Med. 737, Andr.233: generally, make friends with, ἐκ πολέμου ξ. Ar.V. 867; “ἀπὸ τοῦ ἴσουTh.4.19; “ἐπὶ τοῖς εἰρημένοιςE.Ph.590 (troch.): in pf. συμβεβάναι and Pass., of the agreement, δοκέοντες πάντα συμβεβάναι that everything had been settled, or that they had settled everything, Hdt.3.146; “ἐπὶ τούτοις ξυμβεβάσθαιTh.8.98; “ἕως ἄν τι περὶ τοῦ πλέονος ξυμβαθῇId.4.30.
2. agree with, be on good terms with, “οὐ . . Ἀθηναίοισι συνέβαιν᾽ ΑἰσχύλοςAr.Ra.807; ς. ἑκατέρᾳ τῶν στάσεων hold with one and other of them, D.H.2.62.
III. of events, come to pass, fall out, happen, “συμβαίνει δ᾽ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔA.Pers.802; τῶνδε ναμέρτεια ς. S.Tr.173; “ἐὰν μὴ θεία τις ς. τύχηPl.R.592a; “αἱ ἀεὶ συμβαίνουσαι τύχαιId.Criti.120e; εἰ καιρὸς ς. X.Eq.Mag.2.5; “χρηστόν τι ς. παρὰ θεῶνD.1.11; “τοὐναντίον συμβαίνειν πέφυκεGal.15.460: c. dat., ib.67, 16.724: also euphem., ἄν τι ξυμβῇ if anything happen (i.e. any evil), D.21.112, cf. Riv.Fil.60.59 (ii B.C.): generally, occur, be found, exist, “ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἡμετέρᾳ φωνῇ ς. τὸ ὄνομαPl.Cra.398b, cf. A.D.Pron.29.15: but,
b. mostly impers., sts. c. dat. et inf., “αὐτῷ Ὀλυμπιάδα ἀνελέσθαι συνέβηHdt.6.103, cf. 3.50, Th.1.1; “συμβαίνει τῷ πλοίῳ ἀργεῖνPCair.Zen.650.2 (iii B.C.), cf. PMich.Zen.21.3, al. (iii B.C.): sts. c. acc. et inf., “συνέβη Γέλωνα νικᾶνHdt.7.166, cf. Th.8.25; “συμβαίνει διὰ παντὸς ἡμᾶς περιφόβους εἶναιPCair.Zen.160.6, cf. 132.5 (iii B.C.), PEnteux.6.2, al. (iii B.C.), Gal.15.476; “ς. τῷ οἰκοδόμῳ μουσικῷ εἶναιArist.Metaph.1017a11; folld. by ὥστε, S.Tr.1152, Th.4.79, Arist.Pol.1261a34: c. part., ς. ὄν, γιγνόμενον, λεγόμενον, Pl. Sph.244d, Phlb.42d, Cra.412a.
b. of logical conclusions, result, follow, freq. in Pl. and Arist., Pl.Grg.459b, etc.; “ς. ἐκ τῶν κειμένωνArist.Top.156b38, al., cf. D.25.73: impers., it follows, c. inf., Pl.Tht.170c, Phd.74a, Arist.EN1152b25, al.; also “ς. μήτε κουφότητ᾽ ἔχειν μήτε βάρος, ἔπειθ᾽ ὅτι ἀδύνατον κινηθῆναιArist.Cael.270a5: also pers., συμβαίνει εἶναι or γίγνεσθαι turns out to be, i.e. consequently or inevitably is or happens, κάθαρσις εἶναι τοῦτο ς. Pl.Phd.67c, cf. 80b, Cra.396a, Phlb.55a, 64e, Prm.134b, R.438e; “ὅσα συμβαίνει γίγνεσθαι κακὰ καὶ ὅσα συμβήσεταιId.Plt.301e: hence συμβεβηκός (v. infr. iv. 2).
IV. in Philos., τὸ συμβεβηκός has two senses:
1. a contingent attribute or 'accident' (in the modern sense), Arist. APo.73b4, Top.102b4, al.; κατὰ συμβεβηκός 'accidentally', opp. καθ᾽ αὑτό, Id.Ph.192b22, cf. Metaph.1052a18, Thphr.Sens.22; opp. ἁπλῶς, Arist.APo.71b10, al.; opp. φύσει, Id.de An.406a14; opp. κυρίως, πρώτως, Gal.15.629, cf. 16.575, al.; opp. ἄντικρυς, Id.18(2).180.
2. an attribute necessarily resulting from the notion of a thing, but not entering into the definition thereof, “οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχεινArist.Metaph.1025a31; distd. by the addition of καθ᾽ αὑτό, Id.APo.83b19, al.; in Epicurus, essential attribute, property, opp. σύμπτωμα 'accident', τὰ τούτων συμπτώματα ς. Ep.1p.6U., cf. Nat.4 G., al.; “ς. ἀνθρώπου τὸ θνητὸν εἶναιPhld.Sign.3, al.; in the Stoics, consequence, opp. αἴτιον, Zeno Stoic.1.25.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (100 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (100):
  • Aeschylus, Libation Bearers, 210
  • Aeschylus, Libation Bearers, 580
  • Aeschylus, Persians, 802
  • Pseudo-Apollodorus, Library, 3.12.3
  • Aristophanes, Frogs, 175
  • Aristophanes, Frogs, 807
  • Aristophanes, Knights, 220
  • Aristophanes, Wasps, 867
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1152b.25
  • Demosthenes, Olynthiac 1, 11
  • Demosthenes, On the Crown, 192
  • Demosthenes, On the False Embassy, 60
  • Demosthenes, Against Leptines, 121
  • Demosthenes, Against Midias, 112
  • Demosthenes, Against Aristogiton 1, 73
  • Demosthenes, Against Evergus and Mnesibulus, 49
  • Demosthenes, Against Eubulides, 65
  • Euripides, Andromache, 233
  • Euripides, Helen, 1007
  • Euripides, Helen, 37
  • Euripides, Helen, 622
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 148
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1055
  • Euripides, Medea, 737
  • Euripides, Phoenician Women, 71
  • Euripides, Phoenician Women, 590
  • Herodotus, Histories, 1.116
  • Herodotus, Histories, 1.13
  • Herodotus, Histories, 1.82
  • Herodotus, Histories, 3.146
  • Herodotus, Histories, 6.103
  • Herodotus, Histories, 9.101
  • Herodotus, Histories, 2.3
  • Herodotus, Histories, 3.50
  • Herodotus, Histories, 7.166
  • Isaeus, Nicostratus, 13
  • Isocrates, Antidosis, 222
  • Lysias, Accusation of Calumny, 9
  • Plato, Laws, 744a
  • Plato, Laws, 903d
  • Plato, Republic, 438e
  • Plato, Republic, 592a
  • Plato, Phaedo, 67c
  • Plato, Phaedo, 74a
  • Plato, Phaedo, 80b
  • Plato, Cratylus, 398b
  • Plato, Cratylus, 412a
  • Plato, Statesman, 301e
  • Plato, Cratylus, 396a
  • Plato, Sophist, 244d
  • Plato, Theaetetus, 170c
  • Plato, Philebus, 55a
  • Plato, Philebus, 64e
  • Plato, Parmenides, 128c
  • Plato, Parmenides, 134b
  • Plato, Philebus, 42d
  • Plato, Protagoras, 337e
  • Plato, Gorgias, 459b
  • Plato, Gorgias, 479c
  • Plato, Critias, 120e
  • Sophocles, Electra, 262
  • Sophocles, Trachiniae, 1164
  • Sophocles, Trachiniae, 1174
  • Sophocles, Trachiniae, 173
  • Thucydides, Histories, 4.79
  • Thucydides, Histories, 6.33
  • Thucydides, Histories, 8.25
  • Thucydides, Histories, 8.45
  • Thucydides, Histories, 1.117
  • Thucydides, Histories, 2.15
  • Thucydides, Histories, 2.4
  • Thucydides, Histories, 2.5
  • Thucydides, Histories, 3.3
  • Thucydides, Histories, 4.128
  • Thucydides, Histories, 4.30
  • Thucydides, Histories, 4.54
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.6.43
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.14
  • Xenophon, Hellenica, 1.2.17
  • Xenophon, Hellenica, 6.4.12
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.63
  • Xenophon, On the Cavalry Commander, 2.5
  • Xenophon, On the Art of Horsemanship, 1.14
  • Sophocles, Trachiniae, 1152
  • Polybius, Histories, 1
  • Polybius, Histories, 10.28.7
  • Thucydides, Histories, 2.17
  • Thucydides, Histories, 4.19
  • Hippocrates, De officina medici, 3
  • Thucydides, Histories, 1.1
  • Thucydides, Histories, 1.74
  • Thucydides, Histories, 3.52
  • Thucydides, Histories, 4.117
  • Thucydides, Histories, 5.36
  • Thucydides, Histories, 8.98
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 2.62
  • Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum, 5.8
  • Parthenius, Narrationes Amatoriae, 9.1
  • Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon, 1.1
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: