previous next
τρέπω , Il.8.399, etc.: fut.
A.τρέψω15.261, etc.: aor. 1 “ἔτρεψα18.469, etc., Ep. “τρέψα16.645: besides aor. 1 Hom. has aor. 2 ἔτρα^πον, Od.4.294, al., also Pi.O.10(11).15 (sts. also intr., v. περιτρέπω 11 and perh. Il.16.657, cf. 111 fin.): Aeol. aor. ἔτροπον, v. ἀνατρέπω: pf. “τέτροφαAr.Nu.858, Anaxandr.51, (ἀνα-) S.Tr.1009 (lyr.), And.1.131; later “τέτρα^φαDin.1.108, (ἀνα-) ib.30, D.18.296 (cod. S), Aeschin.1.190, 3.158 (but cf. Wackernagel Studien zum griech. Perf.15); “ἐπι-τέτραφαPlb.30.6.6 :—Med., fut. “τρέψομαιHdt.1.97, Hp.Prog.20, E. Hipp.1066, etc.: aor. “ἐτρεψάμηνOd.1.422, E.Heracl.842: also aor. 2 “ἐτραπόμηνIl.16.594, Hdt.2.3, al. (used also in pass. sense, (ἀν-) Il.6.64, 14.447, and once in Att., (ἀν-) Pl.Cra.395d); imper. “τραποῦAr.Ra. 1248: pf. (v. infr.):—Pass., fut. “τρα^πήσομαιPlu.Nic.21, etc.; also “τετράψομαιPh.1.220, (ἐπι-) Pisistr. ap. D.L.1.54: aor. “ἐτρέφθηνHom. Epigr.14.7, once in Trag., E.El.1046 (v. ἐπιτρέπω); Ion. “τραφθῆναιOd.15.80, cf. Hdt.4.12: aor. 2 ἐτράπην [α^] A.Pers.1029 (lyr.), Ar.Ec. 416, etc.; ἐτρέπην ἐν-) UPZ5.24 (ii B. C.): pf. “τέτραμμαιPl.R.519b; 3pl. “τετράφαταιThgn.42, cf. Il.2.25 (ἐπι-); 3sg. imper. “τετράφθω12.273; part. “τετραμμένος19.212, etc.: plpf., Ep. 3sg. “τέτραπτοOd.4.260; 3pl. “τετράφατοIl.10.189.—From the aor. 2 has been formed the pres. ἐπιτρα^πέουσι, ib.421; cf. τραπητέον.—The Ion. forms used by Hdt. are pres. Pass. “τράπονται6.33, al.; 3sg. impf. “τρέπεσκε4.128; aor. Pass. “τραφθείς9.56; but fut. ἐπιτράψομαι is f. l. in 3.155, and in the pres. Act. and Pass. codd. vary (both forms in codd. of 2.92 (Act.), “τρέπεται1.117, “τράπεται4.60):—Dor. forms, τράπω EM114.19; fut. “ἐπι-τραψῶSchwyzer198.21 (Crete):—turn or direct towards a thing, Hom., etc.; mostly folld. by a Prep., “τ. [φύσας] ἐς πῦρIl.18.469; “ἐς ποταμὸν φλόγα21.349; εἰς εὐνὴν τράπεθ᾽ ἥμεας show us to bed, Od.4.294 (perh. with a punning reference to ταρπώμεθα in next line); “λέκτρονδε τραπείομεν εὐνηθέντες8.292 (as though τραπείομεν in Il.3.441 belonged to τρέπω and not to τέρπω; unless there is a pause after λέκτρονδε)“; θυμὸν εἰς ἔργον τ.Hes.Op.316; “εἰς ἐχθροὺς βέλοςA.Th.255; “πόλεις ἐς ὕβρινTh.3.39; “τὸν ἄνθρωπον . . εἰς ἀθυμίανD.23.194; “πρὸς ἠέλιον κεφαλήνOd.13.29; “πρὸς ὄρος πίονα μῆλα9.315; “πρὸς εὐφροσύναν ἦτορPi.I.3.10; “τὰς γνώμας πρὸς χρηματισμόνPl.Ep.355b; also “ἐπ᾽ ἐμπορίην θυμόνHes.Op.646, cf. Pl. Phdr.257b, R.508c; “δᾶμον ἐς ἡσυχίανPi.P.1.70; “ἐπ᾽ ἐχθροῖς χεῖραS.Aj.772; “κατὰ πληθὺν τ. θυμόνIl.5.676; “ἀντίον Ζεφύρου πρόσωπονHes.Op.594: with Advbs., “πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπεIl.12.24; “οὐκ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ . . τ. ἔποςS.Ph.897; “ἐνταῦθα σὴν φρέναE.IT1322; τὴνδιάνοιαν ἄλλοσεPl.R.393a; “ἐκεῖσε τ. τὰς ἡδονάςId.Lg.643c; “ἐπὶ τὴν θεραπείαν τὸν λόγονSor.2.23: c. inf., σέ . . ἔτραπε . . ὀργὰ παρφάμεν led thee to speak crookedly, Pi.P.9.43:—also in Med., “τραπέσθαι τινὰ ἐπί τιPl.Euthd.303c, cf. Chrm.156c:—Pass., “κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένοςIl.19.212.
4. Pass. and Med., of places, to be turned or look in a certain direction, “πρὸς ζόφονOd. 12.81; πρὸς ἄρκτον, πρὸς νότον, etc., Hdt. 1.148, Th.2.15, etc.; also “πρὸς τοῦ ΤμώλουHdt.1.84; ἄντ᾽ ἠελίου τετρ. straight towards, Hes. Op.727.
II. turn, i. e. turn round or about, πάλιν τρέπειν turn back, “ἵππουςIl.8.432; τινα ib.399; ὄσσε, δόρυ, 21.415, 20.439; τὰ καλὰ τ. ἔξω turn the best side outmost, show the best side (of a garment), Pi.P.3.83:—Pass., “πάλιν ἐτράπετ᾽Il.21.468; “μή τις ὀπίσσω τετράφθω12.273; c. gen., turn from . . , “υἷος18.138; ἐτράπετ᾽ αἰχμή the point bent back, like ἀνεγνάμφθη, 11.237; of the sun having passed the meridian, “πόστην ἥλιος τέτραπται;Ar.Fr.163, cf. Antig. Mir.60; also of the solstice, ἐπειδὰν ἐν χειμῶνι τράπηται [ὁ ἥλιος] (v. “τροπή1) X.Mem.4.3.8, cf. Pl.Lg.915d; “τραπείσης τῆς ὥραςArist. HA628b26:—intr. in Act., περὶ δ᾽ ἔτραπον ὧραι, v. περιτρέπω 11.
3. alter, change,φρέναςIl.6.61; “τὰς γνώμαςX.An.3.1.41; [τὸ χρῶμα] Sor.1.35; [τὸ γάλα] ib.92; “ἔτραπεν κεῖνον μισθῷ χρυσόςPi.P.3.55; deceive, Archil.166; “ἐς κακὸν τ. τινάPi.P.3.35; “ἅττ᾽ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπεινAr.Nu.589 (troch.); “ἐς γέλων τὸ πρᾶγμ᾽ ἔτρεψαςId.V.1261, cf. Hdt.7.105, etc.: Med., πρὸς τὰς ξυμφορὰς τὰς γνώμας τρέπεσθαι shift their views, Th.1.140, cf. Plu. 2.71e, etc.:—Pass., to be changed,τρέπεται χρώςIl.13.279, cf. Od. 21.413, Hes.Op.416; τὴν χρόαν τρέπεσθαι, of animals, Plu.2.51d; τῷ χρώματι τρεπομένας, of women, Sor.1.35 (so abs., of a man, Id.Vit.Hippocr.5); “ οὕτω τρεπόμενος σφυγμόςGal.18(2).40; “τρέπεται νόοςOd.3.147; “νόος ἐτράπετ᾽7.263; “Διὸς ἐτράπετο φρήνIl.10.45; “τράπομαι καὶ τὴν γνώμην μετατίθεμαιHdt.7.18; ὁρῶν αὐτοὺς τετραμμένους seeing that they had changed their minds, Id.9.34, cf. Th.4.106; “ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπουAr.V.986: c. inf., “κραδίη τέτραπτο νέεσθαιOd.4.260; “ἐτράποντο . . τῷ δήμῳ . . τὰ πράγματα ἐνδιδόναιTh. 2.65: c. acc. cogn., “πλείους τραπόμενος τροπὰς τοῦ ΕὐρίπουAeschin. 3.90; οἶνος τρέπεται the wine turns, becomes sour (v. τροπίας), S.E. P.1.41; “ ξανθὴ χολὴ . . εἰς τὸν ἰώδη τρέπεται χυμόνGal.16.534; ἀδελφὴ ἐπὶ τὸ κομψότερον ἐτράπη has taken a turn for the better, POxy.935.5 (iii A. D.); ἐπὶ τὸ ῥᾷον ἔδοξεν τετράφθαι ib.939.17 (iv A. D.); τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς ἄπορον τραπέντος having become destitute, PMeyer 8.14 (ii A. D.):—intr. in Act., “τοῦ ἄρχοντος τρέποντος εἰς δεσπότηνPh.2.562.
VI. turn, apply,τ. τι ἐς ἄλλο τιHdt.2.92; τὰς ἐμβάδας ποῖ τέτροφας; what have you done with your shoes? Ar.Nu.858; “τὸν μόναυλον ποῖ τέτροφας;Anaxandr. 51:—Pass., “ποῖ τρέπεται . . τὰ χρήματα;Ar.V.665 (anap.).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (166 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (166):
  • Aeschines, Against Timarchus, 190
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 158
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 90
  • Aeschylus, Agamemnon, 1328
  • Aeschylus, Agamemnon, 1532
  • Aeschylus, Eumenides, 434
  • Aeschylus, Libation Bearers, 409
  • Aeschylus, Persians, 459
  • Aeschylus, Persians, 1029
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 255
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 952
  • Andocides, On the Mysteries, 131
  • Aristophanes, Acharnians, 1019
  • Aristophanes, Acharnians, 833
  • Aristophanes, Clouds, 1263
  • Aristophanes, Clouds, 589
  • Aristophanes, Clouds, 858
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 416
  • Aristophanes, Frogs, 1248
  • Aristophanes, Knights, 275
  • Aristophanes, Wasps, 1261
  • Aristophanes, Wasps, 665
  • Aristophanes, Wasps, 986
  • Demosthenes, On the Chersonese, 57
  • Demosthenes, On the Crown, 296
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 194
  • Euripides, Electra, 1046
  • Euripides, Heraclidae, 842
  • Euripides, Hippolytus, 1066
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 646
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1322
  • Euripides, Suppliants, 718
  • Herodotus, Histories, 1.11
  • Herodotus, Histories, 1.80
  • Herodotus, Histories, 1.97
  • Herodotus, Histories, 2.3
  • Herodotus, Histories, 2.92
  • Herodotus, Histories, 3.155
  • Herodotus, Histories, 3.78
  • Herodotus, Histories, 4.12
  • Herodotus, Histories, 4.128
  • Herodotus, Histories, 5.57
  • Herodotus, Histories, 7.18
  • Herodotus, Histories, 9.63
  • Herodotus, Histories, 9.69
  • Herodotus, Histories, 1.117
  • Herodotus, Histories, 1.148
  • Herodotus, Histories, 1.63
  • Herodotus, Histories, 1.84
  • Herodotus, Histories, 2.39
  • Herodotus, Histories, 4.60
  • Herodotus, Histories, 6.33
  • Herodotus, Histories, 7.105
  • Herodotus, Histories, 8.91
  • Herodotus, Histories, 9.34
  • Herodotus, Histories, 9.56
  • Hesiod, Shield of Heracles, 456
  • Hesiod, Works and Days, 316
  • Hesiod, Works and Days, 416
  • Hesiod, Works and Days, 594
  • Hesiod, Works and Days, 727
  • Hesiod, Works and Days, 646
  • Homer, Iliad, 10.189
  • Homer, Iliad, 16.645
  • Homer, Iliad, 3.422
  • Homer, Iliad, 6.61
  • Homer, Iliad, 8.157
  • Homer, Iliad, 12.24
  • Homer, Iliad, 19.212
  • Homer, Iliad, 21.415
  • Homer, Iliad, 2.25
  • Homer, Iliad, 3.441
  • Homer, Iliad, 8.432
  • Homer, Odyssey, 12.81
  • Homer, Odyssey, 18.305
  • Homer, Odyssey, 13.29
  • Homer, Odyssey, 15.80
  • Homer, Odyssey, 17.73
  • Homer, Odyssey, 19.479
  • Homer, Odyssey, 21.413
  • Homer, Odyssey, 4.260
  • Homer, Odyssey, 7.263
  • Homer, Odyssey, 8.292
  • Isaeus, Ciron, 41
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 13.2.4
  • Lysias, Against Philocrates, 2
  • Lysias, Accusation of Calumny, 19
  • Pindar, Olympian, 11
  • Pindar, Olympian, 10
  • Plato, Laws, 915d
  • Plato, Laws, 643c
  • Plato, Republic, 393a
  • Plato, Republic, 508c
  • Plato, Republic, 519b
  • Plato, Apology, 39a
  • Plato, Cratylus, 395d
  • Plato, Sophist, 242b
  • Plato, Symposium, 176a
  • Plato, Phaedrus, 257b
  • Plato, Charmides, 156c
  • Plato, Euthydemus, 303c
  • Plato, Protagoras, 339e
  • Sophocles, Ajax, 743
  • Sophocles, Ajax, 772
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1537
  • Sophocles, Philoctetes, 897
  • Sophocles, Trachiniae, 1009
  • Thucydides, Histories, 1.62
  • Thucydides, Histories, 4
  • Thucydides, Histories, 1.140
  • Thucydides, Histories, 1.5
  • Thucydides, Histories, 2.15
  • Thucydides, Histories, 2.84
  • Thucydides, Histories, 3.39
  • Thucydides, Histories, 4.104
  • Thucydides, Histories, 4.106
  • Thucydides, Histories, 4.25
  • Thucydides, Histories, 5.9
  • Thucydides, Histories, 7.43
  • Xenophon, Anabasis, 1.8.24
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.41
  • Xenophon, Anabasis, 3.5.13
  • Xenophon, Anabasis, 4.5.30
  • Xenophon, Anabasis, 4.8.19
  • Xenophon, Anabasis, 5.4.16
  • Xenophon, Anabasis, 6.1.13
  • Xenophon, Anabasis, 5.4.23
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.7
  • Xenophon, Hellenica, 4.4.2
  • Xenophon, Hellenica, 6.5.30
  • Xenophon, Hellenica, 3.4.14
  • Xenophon, Memorabilia, 4.3.8
  • Xenophon, On Hunting, 12.5
  • Homer, Iliad, 10.45
  • Homer, Iliad, 11.237
  • Homer, Iliad, 12.273
  • Homer, Iliad, 13.279
  • Homer, Iliad, 14.447
  • Homer, Iliad, 15.261
  • Homer, Iliad, 16.594
  • Homer, Iliad, 16.657
  • Homer, Iliad, 18.138
  • Homer, Iliad, 18.469
  • Homer, Iliad, 20.439
  • Homer, Iliad, 21.349
  • Homer, Iliad, 21.468
  • Homer, Iliad, 22.16
  • Homer, Iliad, 4.381
  • Homer, Iliad, 5.187
  • Homer, Iliad, 5.676
  • Homer, Iliad, 6.64
  • Homer, Iliad, 8.399
  • Homer, Iliad, 8.451
  • Homer, Odyssey, 1.422
  • Homer, Odyssey, 3.147
  • Homer, Odyssey, 4.294
  • Homer, Odyssey, 9.315
  • Polybius, Histories, 30.6.6
  • Thucydides, Histories, 2.65
  • Hippocrates, Prognosticon, 20
  • Thucydides, Histories, 5.10
  • Thucydides, Histories, 8.95
  • Plutarch, Camillus, 29
  • Plutarch, Lysander, 28
  • Plutarch, Nicias, 21
  • Plutarch, Caesar, 45
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: