previous next
χαίρω , Il.7.191, etc.; 3pl. imper.
A.χαιρόντωνE.HF575: impf., Ep. “χαῖρονIl.14.156, Ion. “χαίρεσκον18.259: fut. “χαιρήσω20.363, Hdt. 1.128, Ar.Pl.64, And.1.101, Arr.An.5.20.6; Ep. redupl. inf. “κεχα^ρησέμενIl.15.98; later χα^ρῶ v.l. in Apoc. 11.10: aor. “ἐχαίρησαPlu. Luc.25: pf. “κεχάρηκαAr.V.764, part. “-ηκώςHdt.3.42, etc., Ep. acc. κεχα^ρηότα, pl. -ότας, Il.7.312, Hes.Fr.77:—Med. (in same sense), χαίρομαι, noted as a barbarism in Ar.Pax291 (v. Sch.), but found in BCH36.622 (Perinthus, written χέρ-), Alex.Aphr.Pr.1.20, al.: fut. χα^ρήσομαι Ps.-Luc.Philopatr.24, (συγ-) Plb.30.18.1, D.S. 31.15; Dor. “χαρησοῦμαιPythag.Ep.3.7; χα^ροῦμαι LXXZa.4.10, (κατα-) ib.Pr.1.26; Ep.“κεχα^ρήσομαιOd.23.266: aor. 1 part. “χαιρησάμενοςBGU742 ii 3 (ii A. D.): Ep. aor.1 “χήρατοIl.14.270; “ἐχ-Opp.C.1.509, etc.; part. “χηράμενοςAP7.198 (Leon.): Ep. redupl. aor. 2, 3pl. “κεχάροντοIl.16.600 (“χάροντοQ.S.6.315); opt. 3sg. and pl. κεχάροιτο, -οίατο, Od.2.249, Il.1.256:—Pass. (in same sense), aor. 2 ἐχάρην [α^] 7.54, etc., Ep. 3sg. “χάρη5.682, 13.609; subj. “χα^ρῇςPl.R.606c; opt. “χα^ρείηIl.6.481; inf. “χα^ρῆναιSimon.164; part. “χα^ρείςIl.10.541, Sapph.118, Pi.I.6(5).10, Ar.Th.981 (lyr.), etc.; pf. “κεχάρημαιh.Bacch.7.10, E.IA200 (lyr.), Ar.V.389 (anap.); part. “κεχαρμένοςE.Or.1122, Tr.529 (lyr.), Cyc.367 (lyr.): plpf. 3sg. and pl. κεχάρητο, -ηντο, Hes.Sc.65, h.Cer.458:—rejoice, be glad, Il.3.111, 21.347, etc.; “γραῦς ἥδε οἰνοφόρος κεχαρημένη ὧδε κάθηταιIG12(8).679 (Scyros, ii B. C.): “χ. θυμῷIl.7.191, al.; “ἐν θυμῷ24.491, Od.22.411; “φρεσὶν ᾗσιIl.13.609; “φρένα6.481; χ. νόῳ to rejoice in wardly, Od. 8.78; “χαίρει δέ μοι ἦτορIl.23.647; “αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ χ.Od.4.260; “χ. καὶ γελᾶνS.El.1300; “ἥδομαι καὶ χαίρομαι κεὐφραίνομαιAr.Pax291; opp. λυπεῖσθαι, A.Fr.266.3, S.Aj.555, etc.; opp. ἀλγεῖν, Id.Tr.1119. —Constr.,
1. c. dat. rei, rejoice at, take pleasure in a thing, “νίκῃIl.7.312; “φήμῃOd.2.35; “δώρῳHes.Op.358; “μόλπᾳSapph.Supp. 25.5, cf. S.OT1070, Pl.Mx.238d, etc.: c. dat. pers., “χαῖρε . . ἀνδρὶ δικαίῳOd.3.52; with a part. added, “χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προσιόντιIl.5.682, cf. 24.706, Od.19.463: with Preps., “χαίρειν ἐπί τινιS.Fr.926, X. Mem.2.6.35, Cyr.8.4.12, Isoc.2.30, Pl.Lg.739d, etc.; “πρὸς τοῖς παιδικοῖςEup.327; with a part. added, “ἐπ᾽ ἐξεργασμένοις κακοῖσι χ.E.Ba. 1040, cf. 1033: rarely “ἔν τινιA.Eu.996 (lyr.), S.Tr.1119: also c. dat. modi, χ. γέλωτι express one's joy by laughter, X.Cyr.8.1.33.
b. of a plant, “χαίρει ὑφάμμοις χωρίοιςThphr.HP6.5.2; also “ κύστις χ. τῇ χολῇGal.19.646.
2. rarely c. acc., with a part. added, “χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦνταE.Rh.390; “τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοὶ θνῄσκοντας οὐ χ.Id.Hipp.1340; χαίρω σ᾽ <ἐλθόντα> Id.Fr.673 (this usage is said to be Oropian, EM808.4).
b. c. part. pres., delight in doing, to be wont to do, “χρεώμενοι χαίρουσιHdt.7.236, cf. S.Ph.449, Ar.V. 764, Pl.Prt.318d, 346c, 358a.
II. with negat., esp. with fut., οὐ χαιρήσεις thou wilt or shalt not rejoice, i.e. thou shalt not go unpunished, shalt repent it, Ar.Pl.64; “οὐ χαιρήσετονId.Eq.235; so “οὐδέ τιν᾽ οἴω Τρώων χαιρήσεινIl.20.363, cf.15.98, Od.2.249, Ar.V.186; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς Κῦρόςγε χαιρήσειHdt.1.128; with an interrog., “σὺ . . χαιρήσειν νομίζεις;Plu.Alex.51: rarely with other tenses, “ὅπως ἂν μὴ χαίρωσιν.D.19.299; “οὐκ ἐχαίρησενPlu.Luc.25: for a similar use of the part., v. infr. IV. 2.
III. freq. in imper. χαῖρε, dual χαίρετον, pl. χαίρετε, as a form of greeting,
1. at meeting, hail, welcome (esp. in the morning, acc. to D.C.69.18, cf. Luc.Laps.), Il.9.197, Od.13.229, etc.; “χαῖρε, ξεῖνε, παρ᾽ ἄμμι φιλήσεαι1.123; strengthd., “οὖλέ τε, καὶ μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν24.402; “χαῖρέ μοιIl.23.19, cf. S.OC1137; repeated, A.Eu.996, 1014 (both lyr.), S.Aj.91, etc.; “χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρεId.Ph.462; in greeting one's native land, the sun, etc., A.Ag.508,22, S.Ph.1453 (anap.).
c. inf. alone at the beginning of letters, Κῦρος Κυαζάρῃ χαίρειν (sc. λέγει) X.Cyr.4.5.27, cf. Theoc.14.1; used by Alexander the Great to Phocion as a mark of respect, Duris 51J.
2. at leavetaking, fare-thee-well, Od.5.205, 13.59, 15.151; “χαῖρε πόλλ᾽ ὦδελφέAr.Ra.164; pl., “χαίρετε πολλάκιTheoc.1.144; freq. put into the mouth of the dying, S.Aj.863, Tr.921, Pl.Phd.116d, etc.: hence in sepulchral inscriptions, IG7.203, etc.
3. on other occasions, as in comforting, be of good cheer, Od.8.408; at meals, 4.60, 18.122; χαῖρε, γύναι, φιλότητι good luck be on our union, 11.248; “εὐχωλῇς χαίρετε13.358: “χαῖρε ἀοιδῇh.Hom.9.7.
3. in the same sense as imper. (supr. 111), σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο fare-thee-well, and may'st thou arrive, Od.15.128, cf. Theoc.2.163; χαίροισ᾽ ἔρχεο go thy way rejoicing, Sapph.Supp.23.7; ἀλλ᾽ ἑρπέτω χαίρουσα let her go with a benison, S.Tr.819; χαίρων ἴθι fare-thee-well, E.Alc.813, Ph.921; “χαίρουσα . . στεῖχεId.Hipp. 1440.
4.τὸ χαῖρον τῆς ψυχῆςPlu.2.136c, 1089e.
V. Astrol., of a planet, occupy the position appropriate to another of its own αἵρεσις, Serapio in Cat.Cod.Astr.8(4).230, Ptol.Tetr.51, Vett.Val. 63.6, Man.2.348. (Cf. Skt. háryati 'take pleasure in', Umbr. heriest 'will wish', Lat. horior.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (168 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (168):
  • Aeschylus, Agamemnon, 508
  • Aeschylus, Eumenides, 1014
  • Aeschylus, Eumenides, 996
  • Andocides, On the Mysteries, 101
  • Aristophanes, Acharnians, 200
  • Aristophanes, Acharnians, 563
  • Aristophanes, Frogs, 164
  • Aristophanes, Knights, 235
  • Aristophanes, Knights, 1116
  • Aristophanes, Peace, 291
  • Aristophanes, Plutus, 247
  • Aristophanes, Plutus, 64
  • Aristophanes, Plutus, 1187
  • Aristophanes, Plutus, 322
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 981
  • Aristophanes, Wasps, 764
  • Aristophanes, Wasps, 11
  • Aristophanes, Wasps, 111
  • Aristophanes, Wasps, 186
  • Aristophanes, Wasps, 389
  • Demosthenes, On the Crown, 292
  • Demosthenes, On the False Embassy, 299
  • Demosthenes, Against Timocrates, 153
  • Euripides, Alcestis, 691
  • Euripides, Alcestis, 813
  • Euripides, Bacchae, 1033
  • Euripides, Bacchae, 1040
  • Euripides, Cyclops, 367
  • Euripides, Heracles, 575
  • Euripides, Hippolytus, 1059
  • Euripides, Hippolytus, 113
  • Euripides, Hippolytus, 1440
  • Euripides, Hippolytus, 1340
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 200
  • Euripides, Medea, 1044
  • Euripides, Medea, 398
  • Euripides, Orestes, 1122
  • Euripides, Phoenician Women, 921
  • Euripides, Trojan Women, 529
  • Herodotus, Histories, 1.128
  • Herodotus, Histories, 3.27
  • Herodotus, Histories, 3.42
  • Herodotus, Histories, 4.96
  • Herodotus, Histories, 6.23
  • Herodotus, Histories, 7.236
  • Herodotus, Histories, 9.41
  • Herodotus, Histories, 3.29
  • Herodotus, Histories, 9.106
  • Hesiod, Shield of Heracles, 65
  • Hesiod, Works and Days, 358
  • Hesiod, Works and Days, 55
  • Homer, Iliad, 10.541
  • Homer, Iliad, 1.256
  • Homer, Iliad, 24.706
  • Homer, Iliad, 7.191
  • Homer, Iliad, 7.54
  • Homer, Iliad, 9.197
  • Homer, Iliad, 14.156
  • Homer, Iliad, 18.259
  • Homer, Iliad, 23.19
  • Homer, Iliad, 23.647
  • Homer, Iliad, 24.491
  • Homer, Iliad, 7.312
  • Homer, Odyssey, 13.358
  • Homer, Odyssey, 14.51
  • Homer, Odyssey, 1.123
  • Homer, Odyssey, 4.60
  • Homer, Odyssey, 11.248
  • Homer, Odyssey, 12.380
  • Homer, Odyssey, 13.59
  • Homer, Odyssey, 14.377
  • Homer, Odyssey, 15.151
  • Homer, Odyssey, 17.83
  • Homer, Odyssey, 19.461
  • Homer, Odyssey, 19.463
  • Homer, Odyssey, 23.266
  • Homer, Odyssey, 24.402
  • Homer, Odyssey, 2.249
  • Homer, Odyssey, 2.35
  • Homer, Odyssey, 4.260
  • Homer, Odyssey, 5.205
  • Homer, Odyssey, 8.408
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 458
  • Homeric Hymns, Hymn 7 to Dionysus, 7.10
  • Homeric Hymns, Hymn 9 to Artemis, 7
  • Isocrates, To Nicocles, 30
  • Plato, Laws, 771a
  • Plato, Laws, 636d
  • Plato, Laws, 739d
  • Plato, Laws, 886d
  • Plato, Republic, 406d
  • Plato, Republic, 606c
  • Plato, Phaedo, 63e
  • Plato, Phaedo, 64c
  • Plato, Phaedo, 116d
  • Plato, Theaetetus, 188a
  • Plato, Phaedrus, 272e
  • Plato, Philebus, 59b
  • Plato, Symposium, 191e
  • Plato, Symposium, 199a
  • Plato, Charmides, 164e
  • Plato, Gorgias, 510d
  • Plato, Protagoras, 348a
  • Plato, Protagoras, 358a
  • Plato, Protagoras, 318d
  • Plato, Protagoras, 346c
  • Plato, Menexenus, 238d
  • Sophocles, Ajax, 112
  • Sophocles, Ajax, 555
  • Sophocles, Ajax, 91
  • Sophocles, Ajax, 863
  • Sophocles, Antigone, 759
  • Sophocles, Electra, 1300
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1137
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1070
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 363
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 596
  • Sophocles, Philoctetes, 1299
  • Sophocles, Philoctetes, 1453
  • Sophocles, Philoctetes, 449
  • Sophocles, Philoctetes, 462
  • Sophocles, Trachiniae, 1119
  • Sophocles, Trachiniae, 819
  • Xenophon, Anabasis, 7.3.23
  • Xenophon, Anabasis, 5.6.32
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.4.12
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.5.27
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.1.33
  • Xenophon, Hellenica, 4.1.31
  • Xenophon, Memorabilia, 2.6.35
  • Xenophon, Memorabilia, 3.13.1
  • Homer, Iliad, 11.73
  • Homer, Iliad, 13.609
  • Homer, Iliad, 14.270
  • Homer, Iliad, 15.98
  • Homer, Iliad, 16.600
  • Homer, Iliad, 19.185
  • Homer, Iliad, 1.446
  • Homer, Iliad, 20.363
  • Homer, Iliad, 21.347
  • Homer, Iliad, 3.111
  • Homer, Iliad, 5.682
  • Homer, Iliad, 6.481
  • Homer, Odyssey, 13.229
  • Homer, Odyssey, 15.128
  • Homer, Odyssey, 18.122
  • Homer, Odyssey, 22.411
  • Homer, Odyssey, 3.52
  • Homer, Odyssey, 8.200
  • Homer, Odyssey, 8.78
  • Sophocles, Ichneutae, 926
  • Sophocles, Trachiniae, 227
  • Sophocles, Trachiniae, 921
  • Aeschylus, Agamemnon, 22
  • Aeschylus, Agamemnon, 538
  • Aeschylus, Agamemnon, 572
  • Polybius, Histories, 30.18.1
  • Euripides, Rhesus, 390
  • Aristophanes, Clouds, 609
  • New Testament, Revelation, 11.10
  • Plutarch, Lucullus, 25
  • Plutarch, Lucullus, 2
  • Plutarch, Alexander, 51
  • Lucian, Apologia, 3
  • Arrian, Anabasis, 5.20.6
  • Aelian, Varia Historia, 12.1
  • Cassius Dio, Historia Romana, 69.18
  • Claudius Ptolemy, Tetrabiblos, 51
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: