previous next
οὗτος (“οὗτος, τούτῳ, τοῦτον, τούτων, τούτοις; ταύτας, ταύτᾳ, ταύταν, ταύταις; τοῦτ”(“ο”) nom., acc., “ταῦτα, τούτων, ταῦτ”(“α”).)
1.
a. this, that I have just mentioned.ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθονO. 1.59ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84ἔχων τοῦτο κᾶδοςO. 1.107ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτου υἱός” i. e. the character I have just outlined fits him O. 6.8κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανταιO. 6.26ᾤχετ᾽ ἰὼν ταύτας πεῤ ἀτλάτου πάθαςO. 6.38τὸ καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί μιν χρόνῳ σύμπαντι μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ̓ ἀθάνατονO. 6.57ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψον” i. e. what I have just said O. 9.36ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷO. 10.51ἀφθόνητος δ᾽ αἶνος Ὀλυμπιονίκαις οὗτος ἄγκειταιO. 11.8ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄροςP. 1.30 δὲ λόγος ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρειP. 1.36ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀυάταν καλλιπέπλου λῆμα ΚορωνίδοςP. 3.24ἐν τούτῳ λόγῳP. 4.59παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος Ἀρκεσίλας” (“τούτοι”(“ο”) coni. Christ: “τεοῖς” Wil.: these, your children the adj. has no specific prior reference) P. 4.65 ““τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε”” P. 4.116 ““τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον”” P. 4.165σύνθεσιν ταύταν ἐπαινήσαντεςP. 4.168μάλιστα μὲν Κρονίδανσέβεσθαι: ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίονP. 6.26ἔγεντο καὶ πρότερον Ἀντίλοχος βιατὰς νόημα τοῦτο φέρωνP. 6.29ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατοP. 12.18ταύταν μεθέπων Διόθεν αἶσανN. 6.13κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτραςΚαλλίας” (i. e. the Bassidai, v. 31) N. 6.35Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον: ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει” “τοῦτό οἱ γέραςN. 7.40οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὤρεξε” (i. e. “εὐδαιμονίαν ἅπασαν”) N. 7.57ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτοςN. 7.63δέδορκεν παιδὶ τοῦθ᾽ Ἁγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ” (i. e. “κλέος”) N. 9.42Ζεῦ πάτερ, εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν ΧαρίτεσσινN. 9.54καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν ἀριστεύει πάλαι” (sc. “Ἄργος”). “Ζεὺς ἐπ᾽ Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον κατέφανε λόγον” (Er. Schmid e “Σ”: “τὸν” codd.) N. 10.11 (“Διόσκουροι”) “πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον: ἐπεὶ τοῦτονεἵλετ᾽ αἰῶναΠολυδεύκηςN. 10.58πάντ᾽ ἔχεις εἴ σε τούτων μοῖῤ ἐφίκοιτο καλῶν” (i. e. “εὐτυχία καὶ εὐλογία” v. 13) I. 5.15Λάμπων δὲ μελέταν ἔργοις ὀπάζων Ἡσιόδου μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔποςI. 6.67ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται” (i. e. a reference to the battle implied in “χάλκασπις Ἄρης” v. 25) I. 7.27εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτοςἀτληκηκοταςπροστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν” (“ἀτλάτα κακότας” coni. Boeckh) fr. 42. 6. “τοῦτον ἔσχετε τεθμόν” (i. e. “πιθεῖν σοφούς” v. 52) “Πα. 6. 57. ἐμοὶ δὲ τοῦτο[ν δ]ιέδωκ.ν ἀθάνατον πόνον Πα.” 7B. 21. pro subs., “τούτων ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶποςὑπακούεμενO. 3.24τοῦτό γε οἱ σαφέως μαρτυρήσωO. 6.20 δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοιO. 8.29Δὶ τοῦτ᾽ Ἐνυαλίῳ τ̓ ἐκδώσομεν πράσσεινO. 13.106ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμενP. 1.40κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει”; P. 2.78ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶνP. 2.89 ““κοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄγαν”” P. 4.151 ““ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖ”” P. 4.163τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες” (n.) P. 4.275ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενίP. 5.19 ““καὶ γάρ σεἔτραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον λόγον”” P. 9.43 ““ταύτᾳ πόσις ἵκεο βᾶσσαν τάνδε”” P. 9.51 μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν” (i. e. the victory, v. 9) P. 10.11εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέαN. 6.28καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον” (Pauw: “ταύταν” codd.) N. 6.53 ““ἔστι σοι τούτων λάχος”” N. 10.85ταῦτα, Νικάσιππ̓, ἀπόνειμονI. 2.47ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φαμένῳI. 6.49ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραίI. 8.26ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν Pae. 6.51 πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαικαλλίσταις ἀοιδαῖς. τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει μόνον” fr. 121. 3. “τί ἔρδων φίλος σοί τεεἴην, τοῦτ᾽ αἴτημί σε” fr. 155. 3.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: