previous next
εἰμί (“εἰμ”(“ί”), [“ἔσσι], ἐσσί, ἔστι”(“ν”), “ἐστί”(“ν”), “ἔσθ̓, εἰμέν, ἐντί, εἰσίν, ̣ἔντι; εἴην, εἴη; ἔστω; ἐών, ἐόντα, ὄντα̣, ἐόντων, ἐοῖσα, ἐοῖσαν, ἐόντων; ἔμμεναι, ἔμμεν, [εἶναι” codd.]: fut. “ἔσομαι, ἔσσομαι, ἔσεται, ἔσσεται, ἔσται; ἐσσομένας” gen., “ἐσσόμενον, ἐσσόμενα; ἔσσεσθαι, ἔσεσθαι”: impf. “ἦν, ἔσαν, ἦσαν; ἔσκεν”.)
1.be.
1. c. predicative adj.
a.ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναιO. 1.32τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοιςO. 3.44θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖςO. 4.13ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμενO. 5.16ἦν δὲ κλέος βαθύO. 7.52φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳO. 7.56τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδένO. 8.53μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν ἰσώνυμον ἔμμενO. 9.64 δὲ λόγοςδόξαν φέρει, λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰνP. 1.37γένοἰ οἷος ἐσσὶ μαθώνP. 2.72 [“ἀβάπτιστός εἰμι” (codd.: “εἶμι” Schnitzer) P. 2.80] “σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαιP. 3.107 ““ἔσομαι τοῖος”” P. 4.156δίδυμαι γὰρ ἔσαν ζωαίP. 4.209πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ̓ ἔσεταιP. 5.54εὐθύτομόν τε κατέθηκεν Ἀπολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς ἔμμεν ἱππόκροτον σκυρωτὰν ὁδόνP. 5.92ἐδόκησέν τεὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάνP. 6.42 ““κρυπταὶ κλαίδες ἐντὶ σοφᾶς Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτάτων”” P. 9.39θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρP. 10.21θαμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι ἐντίN. 1.24ἐστὶ δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖςN. 3.80τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκενN. 5.31σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ̓” (Schr.: “προπρεῶνα μέν” codd.) N. 7.86ξανθοκομᾶν Δαναῶν ἦσαν μέγιστοι” <¯˘¯> N. 9.17 Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν οὐδ̓ ἐργάτιςI. 2.6ἐσσὶ γὰρ ὦν σοφόςI. 2.12οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμωνI. 2.30ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς σύν γ̓ ἐλευθερίᾳ καὶ τά” (“ἔστι” Er. Schmid) I. 8.15ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἑὰν ἔμμεν” (Tricl.: “ἔμμεναι” codex) I. 8.29ἦν γὰρ τὸ πάροιθε φορητὰ” sc. Delos fr. 33d. 1. “νεόπολίς εἰμι Pae. 2.28 ἄνιππός εἰμι Pae. 4.27λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον” “εἴη κενPae. 4.49 κατεκρίθης δὲ θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν Pae. 16.7 = fr. 147 Schr. “σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν Παρθ. 1. 15. τί ἔρδων φίλος σοιεἴην, τοῦτ̓ αἴτημί σε” (<“ἂν> εἴην” coni. Christ) fr. 155. 3. “νὸκακ ἔμμεναι” fr. 169. 17.
2. c. pred. subs. “ἦν Τάνταλος οὗτοςO. 1.55Σικελίαςἔσαν ὀφθαλμόςO. 2.9εἰ δ᾽ εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, — τίνα κεν φύγοι ὕμνον”; O. 6.4Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός, περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις ἔξοχονO. 6.50ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός” (“εεσι Π”: “ἔστι” vel “εἶσι” Wi<*>.) O. 6.90ἐκέλευσεννεῦσαιμινἑᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαιO. 7.68 ““φάτο δ̓Εὐρύπυλοςἔμμεναι”” P. 4.34 ““οὐδὲ μὰν χαλκάρματός ἐστι πόσις Ἀφροδίτας”” P. 4.87 ““Ποίαν γαῖαν, ξεῖν̓, εὔχεαι πατρίδ᾽ ἔμμεν”;” P. 4.98 ““καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς”” P. 4.167ἐσσὶ δ᾽ ἰατὴρ ἐπικαιρότατοςP. 4.270βασιλεὺς ἐσσὶP. 5.16Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἦν βασιλεύςP. 9.14φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν υἱὸν εὔχοντ̓, Τελεσίκρατες, ἔμμεν” (sc. “σε”) P. 9.100πάτραν ἵν᾽ ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναιN. 4.79οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ̓N. 5.1ξεῖνός εἰμιN. 7.61φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι νόῳ φιλήσαντ̓ ἀτενέι γείτονι χάρμα πάντων ἐπάξιονN. 7.87ἀρχοὶ δ̓οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδεςN. 9.14οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσινN. 10.51πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷN. 10.58 ““ἐσσί μοι υἱός”” (Snell “ἔσσι”) N. 10.80φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ̓ ἀκόνανI. 6.72τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν” (Bergk: “εἶναι” Stobaeus: om. Clem. Alex.) fr. 61. 1. “ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸνκέντρον” fr. 124. 2. “εὐδαιμόνων δραπέτας οὐκ ἔστιν ὄλβος” fr. 134. “φὰν δ᾽ ἔμμεναι Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος” fr. 243. as inf. of purpose, “ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν ἄκρονP. 9.118ΘέμινΜοῖραιἇγονσωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς ἔμμεν” fr. 30. 6.
3. emphatic, there is, areἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραιO. 9.104ἐξ ὀνείρου δ̓αὐτίκα ἦν ὕπαρO. 13.67ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατονP. 3.21δυσθρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶνP. 4.63ὅσαι τ̓εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, τετόλμακεP. 5.116ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, P. 12.30ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκρονN. 1.10εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεταιN. 7.74ἐχθρὰ δ᾽ ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαιN. 8.32ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαιN. 8.50ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπωνN. 9.6ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαιN. 10.20 ““τίς δὴ λύσις ἔσσεται πενθέων”;” N. 10.77οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον” (Calliergus; “ἦεν, ἦς” codd.) I. 1.26ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένωνI. 4.31τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον ἔμμεν τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις” (Boeckh: “εἶναι” codd.) I. 6.20οὐδ᾽ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος πόλις ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέοςI. 6.24 ]“ον τέλος [ἔσ]ται”[ (“ἔσσεται Σ”^{im}) “Πα.” 7C. 6. “ἦν γάρ τι παλαίφατον”[ fr. 140a. 69. ““ἦν διακρῖναι ἰδόντ᾽ <οὐ> πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος”” fr. 168. 6. “χρυσέων βελέων ἐντὶ τραυματίαι” (“ἔντι” alii) fr. 223.
7. c. gen.
a. of origin: be descended (from)κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι” (“ἔσσαν” byz.: “ἦσαν Σ”^{1}, Turyn) O. 9.54
8. c. “ἐκ, ἀπό”.
1. pres. part.
2. fut. part.
c. = “ἔξεστι”,
d. c. dat. (& inf.?): it is one's dutyἔστι μοι πατρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ Πιερίδ[ων” (supp. Lobel: “ἀγάλλειν” supp. Snell, e. g.) fr. 215. 5.
f.οὐκ ἔστιν ὅπως”, it is impossible thatοὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ̓ ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί” fr. 61. 3. dub. †“ἔστι δέ τοι χέκωνκακίει καπνός” (“ἔτι” coni. Heyne) fr. 185. fragg. ]“έμμεν ἁλίῳ κυ[ Pae. 6.149 ἔσσεται γὰρ ἁδυ[ Pae. 21.13 ]ὅτ᾽ ἦσαν” [fr. 111a. 3. “ἐμμεν”[ ?fr. 338. 3.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: