previous next
κεῖνος (“-ος, -ου, -, -ον, -οι, -ων, -οις, -οισι”(“ν”), “-ους; -αι; κεῖνο” nom., acc., “-α” acc.: “ἐκεῖνος” codd., O. 2.99, O. 3.31, O. 6.102, O. 10.30, O. 10.41, O. 13.76, O. 13.87, P. 3.55, N. 3.11, N. 5.22, I. 8.65, fr. 137. 1, corr. Boeckh.)
1. that, those cf. Des Places, 67.
a. with prior reference. “ἴδε καὶ κείναν χθόναO. 3.31κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα” those 29 victories of the trainer Melesias O. 8.62κεῖνον κατὰ χρόνον” sc. of his victory O. 10.102κεῖνο δ᾽ Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει” Typhos P. 1.25ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν” Hieron. P. 1.42κείναςποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους” those with which he won his victory P. 2.8 ““κεῖνος ὄρνις”” P. 4.19 ““κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον”” Libya P. 4.48ἀλλ᾽ ἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγενP. 4.210ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνονP. 4.243καὶ μὰν κεῖνος Ἄτλας” Damophilos P. 4.289ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί” (“τὸν Ἀρκεσίλαν. Σ.”) P. 5.107κεῖνο κεῖν᾽ ἆμαρ διαίτασενP. 9.68κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς” Chromios N. 1.9ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμόν” (“Αἰδώς” v. 33) N. 9.36κείνων λυθέντες” (“δεσμῶν” supp. Wil.) fr. 35. ]“αι κείνῳ χρόνῳ Δ.” 4. d. 1. pro subs., emphasising some previously mentioned person or thing, “ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνονχρή” (Hieron v. 23) O. 1.101καὶ κεῖνος, ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο”; (Theron v. 95) O. 2.99κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶνἐπίστανται” (“ἡμίονοι” v. 22) O. 6.25κεῖνοςκραίνει σέθεν εὐτυχίαν” (Hermes v. 79) O. 6.80θεὸς τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι” (the relatives of Hagesias in Stymphalos and Syracuse, cf. “οἴκοθεν οἴκαδ̓” v. 99) O. 6.102κείνοισι μὲν” — “πολὺν ὗσε χρυσόν” (the Rhodians v. 48: “κείνοις ” coni. Mingarelli) O. 7.49κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα” (Melesias v. 54) O. 8.62κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν̓” (“Χάριτες” v. 27) O. 9.28κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι” (“λαοί” v. 46) O. 9.53δάμασε καὶ κείνους” (Kteatos and Eurytos v. 28) O. 10.30καὶ κεῖνος” (“Αὐγέας” v. 35) O. 10.41ἀπὸ κείνου χρήσιος” (Polyidos v. 75) O. 13.76σὺν δὲ κείνῳ” (Pegasos v. 86) O. 13.87τῷ πόλιν κείνανἹέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε” (Aitna v. 60) P. 1.61ἔτραπεν καὶ κεῖνον” (Asklepios from v. 53) P. 3.55τηλαυγέστερον κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε” (Hieron v. 72) P. 3.75μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν” (the golden fleece v. 69) P. 4.69 ““ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπὼν”” (the family of Cheiron v. 105) P. 4.105κείνου γε κατὰ κλέος” (Jason v. 123) P. 4.125σὺν κείνοισι” (with his relatives = “οἱ δ̓” v. 133) P. 4.134 ““κείνων φυτευθέντες”” (Kretheus and Salmoneus v. 143) P. 4.144κεῖνος γὰρ” (Damophilos v. 281) P. 4.281κεῖνόν γε καὶ” (Battos v. 55) P. 5.57κεῖνο κεῖν᾽ ἆμαρ διαίτασεν” (the marriage of Apollo and Cyrene v. 66) P. 9.68κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸνἔννεπεν” (Nereus v. 94) P. 9.95πολλὰ μὲν κεῖνοι δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνουςP. 9.123βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἔνεπεν” (“τινα” v. 64) N. 1.68ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαι” (the triumph singers v. 4) N. 3.11κεῖνος ἀμφ᾽ Ἀχέροντι” (Kallikles v. 80) N. 4.85πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν κάλλιστος χορός” (Aiakidai v. 15) N. 5.22ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις Ἀκάστου εὐνᾶς” (Peleus v. 26) N. 5.30καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος” (Peleus v. 36: “καὶ σοῦ” e “Σ” Christ) N. 5.43κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼν” (Praxidamos v. 15) N. 6.17ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες” (Aiakos v. 8) N. 8.10κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν” (“Φθόνος”, from “φθονεροῖσι” v. 21) N. 8.23 δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ̓ ἐς κείνου γενεάν” (Amphitryon v. 13) N. 10.14κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμα” (Lynkeus v. 61) N. 10.62κεῖνοι γὰρ” (Kastor and Iolaos v. 16) I. 1.17πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι” (Aiakidai v. 43) I. 5.47πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα” (Telamon v. 26) I. 6.31ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος ἄνδρας” (Nikokles v. 64) I. 8.65κείνοις δ᾽ ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος” (the ancestors of the Abderitans v. 59) “Πα. 2. 68. Διὸς παῖς χρυσός. κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει” fr. 222. 2. as antecedent of preceding relative clause, “οἶσι δὲ Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται, ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν” fr. 133. 2.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: