previous next
οὐ (
1.οὔO. 7.48: “κοὐP. 4.151)
1. negatives vb., sent.
a.οὐκ ἐδυνάσθηO. 1.56ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶροςO. 3.23οὔ μιν διώξωO. 3.45οὐ ψεύδει τέγξω λόγονO. 4.17ἀλλά μιν οὐκ εἴασενO. 7.61κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις συγγόνων κεδνὰν χάρινO. 8.79θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγενO. 10.42Νέμεά τ᾽ οὐκ ἀντιξοεῖO. 13.34σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγεινO. 13.46οὐ ψεύσομ̓O. 13.52οὐ χρὴO. 13.94οὐ φθίνειP. 1.94οὔ οἱ μετέχω θράσεοςP. 2.83οὐκ ἔμειν̓P. 3.16οὐχ ἅπτεταιP. 3.29τὰ μὲν ὦν οὐ δύνανταιP. 3.82οὐκ ἐς μακρὸνἔρχεταιP. 3.105τὸν μὲν οὐ γίνωσκονP. 4.86 ““οὐ πρέπει”” P. 4.147οὐκ ἐόλειP. 4.233οὐκ ἀπέριψενP. 6.37τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ̓ ἀνδράσι κεῖταιP. 8.76τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις”; P. 8.95 ““οὐ κεχείμανται”” P. 9.32οὐκ ἀποδαμεῖP. 10.37οὐ φαίνεταιP. 12.29οὐκ ἔραμαιN. 1.31οὐκ ἐλεγχέεσσινἐμίανεN. 3.15τῶν οὐκ ἄπεσσιN. 3.76Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόνN. 4.69οὐ νέοντ̓N. 4.77οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ̓N. 5.1οὐ σπανίζειN. 6.31οὔ κενἔπαξεN. 7.25οὐκ ἔχω εἰπεῖνN. 7.56οὐκ ἀποβλάπτειN. 7.60οὐ μέμψεταιN. 7.64χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ ἐρίζειN. 8.22 Μέγα, τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόνN. 8.45οὐκ ἔστι πρόσωθεν” (Boehmer: “οὐκέτι πόρσω, οὐκ ἔστι πρόσω” codd.) N. 9.47οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμενN. 10.50οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο βουλάνN. 10.89οὐχ ἕπεταιN. 11.43οὐ φράζεταιI. 1.68οὐκ ἐμέμφθηI. 2.20οὐ κατελέγχειI. 3.14οὐ φείσατοI. 6.33γλῶσσα δ᾽ οὐκ ἔξω φρενῶνI. 6.72ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν” “πραπίδεςI. 8.30οὐ κατέφθινεI. 8.46οὐ κατελέγχειI. 8.65οὐ ψεῦδος ἐρίξω” fr. 11. “οὐκ ἤθελεν Pae. 4.28 οὐ τόλμα Pae. 6.94 οὔ κεν ἐς ἀπλακ[ Pae. 18.6 ο]ὐͅκͅ ἐννέπει” (supp. Snell) fr. 60. b. 15. “οὐ λανθάνει” fr. 75. 13. “οὐ πέπαται” fr. 105b. 2. ]“κράνας οͅ[ὐ π]ρολείπει”[ (supp. Lobel) “Θρ. 4. 18. οὐκ ἔστιν” fr. 134. “οὐ φίλων ἐναντίον ἐλθεῖν” (“καὶ, καὶ οὐδὲ” vv. ll.) fr. 229. “οὐκ ἔλιπον” fr. 236.
2. combined with other neg. “οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ πόντιον ὕδωρO. 2.63κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ βροτὸςP. 3.30αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς οὐκ ἔγεντ̓ οὔτ̓ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ οὔτε παῤ ἀντιθέῳ ΚάδμῳP. 3.87 ““οὔ τιοὐδὲ μὰν”” P. 4.87πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ̓ ἔσεταιP. 5.54οὔ μιν ἄλυξεν, οὐδὲ μὰν βασιλεὺς ΓιγάντωνP. 8.16Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν ἸσθμοῖP. 8.37ἄνευ σέθεν οὐ φάος, οὐ μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχομενN. 7.3ἀλλ᾽ οὔ νιν φλάσαν οὐδ̓ ἀνέχασσανN. 10.68ἐν σχερῷ δ᾽ οὔτ̓ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δένδρεά τ̓ οὐκ ἐθέλειἄνθος εὐῶδες φέρεινN. 11.40 Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν οὐδ̓ ἐργάτιςI. 2.6οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ προσάντης κέλευθος γίνεταιI. 2.33πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος ἥρωοςοὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρόςI. 6.25τῶν μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων ὑπερβαίνοντεςI. 9.5οὐ πενθέων δ᾽ ἔλαχον, <οὐ> στασίων” (supp. et add. e Plutarcho et “Σ” pap. Blass) “Πα. 4. 53. κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει” fr. 222. 2. “τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ οὐ σιδάρεον σχήσει τεῖχος” fr. 232. “στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι φορᾶς” ?fr. 358.
3.
b. c. adj. “ μέγας δὲ κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνειO. 1.81χόλον οὐ φατὸνO. 6.37οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος ἔχει λόγονO. 7.86οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστονO. 9.104μία δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέταO. 9.106χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέροςP. 1.59χόλος δ᾽ οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός” P.3.11. “οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντοςP. 4.5 ““οὐ ξείνανγαῖαν ἄλλων”” P. 4.118 ““σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν”” P. 9.42λαχόντες οὐκ ὀλίγαν δόσινP. 10.20ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνονP. 11.29τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόνP. 12.30θαμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι ἐντίN. 1.23οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυονN. 4.21πέφανται οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέταςN. 6.14ἀναπνέομεν δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσαN. 7.5οὐ ψεῦδις μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖN. 7.49οὐ τραχύς εἰμιN. 7.76οὐ δυνατὸν ἐξελέγχεινN. 10.45ἁνία τ̓” “ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ̓I. 1.15οὐκ ἄγνωτ᾽ ἀείδωI. 2.12οὐκ ἀγνῶτεςI. 2.30ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶςI. 7.22ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόνI. 7.37ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρονI. 8.70ο]ὐκ αἰσχρὸν πάθοις[ Πα.” 13. b. 6. ]“τον οὐ ῥητ[ὸ]νͅ[ Πα.” 17. a. 4. “ἐχθρὰν ἔριν οὐ παλίγγλωσσον, ἀλλὰ Παρθ. 2. 63. “<οὐ> πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος”” (“οὐ” add. Coraes: “παῦρος” pro “πολλὸς” coni. Schr.) fr. 168. 6. “στρατὸς οὐκ ἀέκ[ων” (supp. Lobel) fr. 169. 52. “οὐκ ἄναλκις, ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι” ?fr. 342.
5. c. adv.
8.
a.οὔπω”, v. “πω”.
9. frag. “οὐκ ἂν παρ[ Θρ.” 2. 3.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: