previous next
πα^τήρ (“πατήρ, πατέρος, πατρός, πατρί, πατέρ”(“α”), “πάτερ; πατέρες, πατέρων”.)
1. fatherυἱὲ Ταντάλου, — ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρO. 1.37Πισάτα παρὰ πατ̓ρὸς” Oinomaos O. 1.70πατ̓ρὶβωμῶν ἁγισθέντων” Zeus O. 3.19ὃν πατέρ᾽ Ἄκρων̓ ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδρανO. 5.8Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρόςO. 6.50εὖτ᾽ ἂνἩρακλέηςπατρὶ ἑορτάν τε κτίσῃ” Zeus O. 6.68ἄνδραπατέρα τε ΔαμάγητονO. 7.17πατ̓ρὶ δὲ πατ̓ρὸς ἐνέπνευσεν μένοςO. 8.70ἀλλ᾽ ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸςO. 10.86πατρὸς δὲ ΘεσσαλοἶO. 13.35Πτοιοδώρῳ σὺν πατρὶO. 13.41καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷO. 13.53τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμενO. 13.61 ““Δαμαίῳπατρὶ δεῖξον”” Poseidon, reputed father of Bellerophon O. 13.69ἔλθ̓, Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν” Kleodamos O. 14.21χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέροςP. 1.59ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερθε πατ̓ρός” Kentauros P. 2.48κρύβδαν πατρόςP. 3.13 τινα Λατοίδα κεκλημένον πατέροςP. 3.67 ““πατρὸς ἐμοῦ”” Aison P. 4.106ὀφθαλμοὶ πατρός” Aison P. 4.120πατὴρ ΒορέαςP. 4.182πατέρ᾽ ΟὐρανιδᾶνΖῆναP. 4.194πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε” Xenokrates P. 6.15 (“Ἀντίλοχος”) “ὃς ὑπερέφθιτο πατ̓ρός” Nestor P. 6.30πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν πατρόςP. 6.39 ““φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα”” P. 8.45πατὴρ δὲ θυγατρὶ φυτεύων κλεινότερον γάμον” Antaios P. 9.111τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸςP. 10.12Ὀρέστα: τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς Ἀρσινόα Κλυταιμήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε” Agamemnon P. 11.17 πατρὶ Πυθονίκῳ τό γέ νυν ΘρασυδᾴῳP. 11.43εἰ δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλπετοN. 4.14πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων θυμὸνN. 7.91Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμαN. 8.16πατ̓ρὶ δ᾽ Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε” Talaos N. 10.12ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ ἈρκεσίλανN. 11.11τὰν Ἀσωποδώρου πατ̓ρὸς αἶσανI. 1.34Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρόςI. 6.27πατ̓ρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρονI. 8.2πατ̓ρὸς οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες Ἀσωπίδων ὁπλόταται” Asopos I. 8.17πεπρωμένον ἦν φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν” (Ahlwardt: “γόν. ἄν. πατρὸς” codd.: “φέρτερόν γε γόνον” Bury) I. 8.32 ]“ν ἀπὸ καὶ πατρός Πα.” 7C. 9. ]“υσε πατέρα Γοργόν[ων” Phorkos “Δ. 1. 5. μ]έμηλεν πατρὸς νόῳ Δ.” 4. 35. pl. pro s., “γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν τε Καδμειᾶν” i. e. Dionysos, son of Zeus and Semele fr. 75. 11.
3. met.
4. epith. of various deities.
a. Zeus. “πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθονO. 1.57Ζεὺς πατήρO. 2.27σὺν βαρυγδούπῳ πατρὶO. 6.81πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορούσαις᾿O. 7.36πατ̓ρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ̓O. 7.43ἀλλ᾽ Ζεῦ πάτερO. 7.87πατρὶ μεγίστῳO. 10.45Ζεῦ πάτερO. 13.26αἰέναον σέβοντι πατ̓ρὸς Ὀλυμπίοιο τιμάνO. 14.12Ζεὺς πατὴρP. 3.98 ““Κρονίων Ζεὺς πατὴρ”” P. 4.23πὰρ βωμὸν πατέρος Ἑλλανίου στάντεςN. 5.10ξεινίου πατρὸς χόλον δείσαιςN. 5.33Ζεῦ πάτερN. 8.35, N. 9.31, N. 9.53, N. 10.29παρὰ πατ̓ρὶ φίλῳ ΔὶN. 10.55 ““πάτερ Κρονίων”” Polydeukes speaks N. 10.76 ““ Ζεῦ πάτερ”” Herakles speaks I. 6.42βαρυσφαράγῳ πατ̓ρὶI. 8.22Μοῖσαι, — κελαινεφεῖ σὺν πατ̓ρὶ Pae. 6.56 πατὴρ δὲ Κρονίων Pae. 15.5 Δωδωναῖε μεγασθενὲς ἀριστότεχνα πάτερ” fr. 57. 2. ]“πάτͅερ” fr. 59. 2. “Ζεὺς πατὴρ” fr. 93. “ἕσσατο ἄνακτι βωμὸν πατρί τε Κρονίῳ” (sc. “Ἡρακλέης”) fr. 140a. 64 (38). “δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς” (sc. “ἡμένα Ἀθάνα”) fr. 146. 2.
b. Apollo. “ἀκερσεκόμα πάτερ Pae. 9.45
5. fragg. ]“πατὴρ δεπ[ Pae. 10.9 ]ἐν” “δασκίοισιν πατήρ” fr. 177e. ]“πατρὸς ἑοῖο”[ ?fr. 335. ]“πατρὸς εχ”[ P. Oxy. 1792, fr. 34.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: