previous next
τι^ς (“τις, τινός, τινί, τιν”(“α”), “τινές; τι, τινί, τι”.) subs.
1. anyone, anything
2. someone, something
a.τὰ δ᾽ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τιςO. 2.59ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινεςO. 10.22ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερπνόνO. 10.93σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανενP. 1.52ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα” (codd.: “ποίνιμος” coni. Spiegel) P. 2.17 [“τινες ἑλκόμενοι” (coni. Sheppard: “τινος” codd.) P. 2.90] “ τινα Λατοίδα κεκλημένον πατέροςP. 3.67 δὲ καλόν τι νέον λαχὼνP. 8.88τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόνP. 9.89ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέοςP. 9.103ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, καί τιν̓ ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει τὸ δ̓ οὔπωP. 12.31ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαχες γλυκύ τι γαρυέμενN. 3.32ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τιN. 7.23τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τιI. 4.41γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνονI. 8.8 δὲ καλόν τι πονήσαις Pae. 2.66 ἐλαύνεις τι νεώτερον πάρος; Pae. 9.6 μνάσει δὲ καί τινα ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος θεαρίας” (may refer to a particular person or generally to absentees, Lobel) “Πα. 14. 35. γλυκύ τι κλεπτόμενον μέλημα Κύπριδος” fr. 217. c. impv., “μακρά μοι αὐτόθεν ἅλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τιςN. 5.20ἐγκιρνάτω τίς μινN. 9.50μαρνάσθω τιςI. 5.54Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον εὔδοξον, νέοι, καμάτωνἀνεγειρέτω κῶμονI. 8.1 cf. fr. 109, I. 8.66, Pae. 1.2
3.
a.εἴ τις”, cf. B. c, C. a. “εἰ δέ μιν ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλονO. 2.56ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδειO. 5.23πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇO. 6.11φιάλαν ὡς εἴ τιςδωρήσεταιO. 7.1παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου, εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέριO. 8.4εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοιO. 11.4ἄνεται πάντα βροτοῖς, εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρO. 14.7εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθενP. 1.87εἰ δέ τις ἤδηλέγειP. 2.58 ““μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ Κασταλίᾳ, εἰ μετάλλατόν τι”” P. 4.164εἰ γάρ τις ὄζουςἐξερείψειενP. 4.263κέρδος δὲ φίλτατον, ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροιP. 8.14εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαταιP. 8.73εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάειςP. 9.93εἴ τις ἄκρον ἑλὼνὕβριν ἀπέφυγεν” (“εἴ τις” codd.: “τίς” Homan) P. 11.55εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδωνN. 7.11εἰ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλουςN. 11.13εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖονI. 1.67εἴ τιςἄγοι τιμὰς ἙλικωνιάδωνI. 2.34τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τιI. 4.41τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις παπταίνειI. 7.43εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις, ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Pae. 2.31 c. gen., “λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται, εἴ τιν᾽ ἀνθρώπων, μέγας πότμοςP. 3.86εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῳν ἀλαθείας ὁδόνP. 3.103εἴ τις ἀνδρῶνκατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρονI. 3.1εἰ γάρ τις ἀνθρώπωνπράσσει θεοδμάτους ἀρετὰςI. 6.10
4.
b. some, some sort ofΜοῖρ᾽ἐπί τι καὶ πῆμ̓ ἄγειO. 2.37αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἑᾷ κεφαλᾷO. 6.60δόξαν ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόναςO. 6.82ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφοςO. 7.45εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶνγαῖανO. 7.62τεθμὸς δέ τις ἀθανάτωνO. 8.25ἔστιν δὲ καί τι θανόντεσσιν μέροςO. 8.77σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳO. 9.25στάθμας δέ τινος ἑλκόμενοι περισσᾶς” (“τινες” coni. Sheppard) P. 2.90 ““μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν”” P. 4.155καί τινα οἶμον ἴσαμι βραχύνP. 4.247οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγενP. 5.76 μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλενP. 11.39σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν τινὰ νάσῳ” (= “ἀγλαίας τι”, Radt) N. 1.13ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ χαμαὶ σιγᾷ καλύψαιN. 9.6παθόντες πού τι φιλόξενον ἔργον” (cf. C. b.) I. 2.24ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεΤαντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεόςI. 8.10ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, πότνια, πάγκοινον τέρας Pae. 9.9 πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13 ἐκράνθην ὑπὸ δαιμονίῳ τινὶ” (“δείματι” e. g. supp. Wil.) “Πα. 9. 34. ἄνδρες θήν τινες” “ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι” fr. 203. 1. “εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔποςO. 6.16ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνονP. 2.13 [“τις” = quidam, cannot be shown to be a valid meaning in Pindar: it is a possibility in the following places, O. 6.82, O. 7.45, O. 9.25, P. 2.90, P. 4.247, N. 9.6, fr. 203. 1, v. supra.]
c. qualifying vb., somehowἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοιςN. 6.4νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω τι: τὸ δ̓ ἄχνυμαιto some degree P. 7.18 [“τί οἱ” (codd. contra metr.: “τῷ” Mingarelli.) N. 10.15] fragg. ]“ει τις ἄτερθεν[ Πα.” 13. b. 13. ]“ιν τοία τις εμ[ Πα.” 13. c. 1. “τί κέ τις εσχ[ Δ.” 4. b. 11. ]“και τι πατ[ Θρ.” 5. b. 5. “ἦν γὰρ τι παλαίφατον”[ fr. 140a. 69 (43).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: