previous next
υἱός (“υἱός, -οῦ, -, -όν, -έ”: “υἱοί, υἱέες, υἱῶν, υἱέων, ὑέων” coni., “υἱοῖς”(“ι”), “υἱούς, υἱοί”.)
a. sonυἱὲ Ταντάλου” (Pelops) O. 1.36προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλινO. 1.65τέκε λαγέτας ἓξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς” (sons of Pelops) O. 1.89ἔκτεινε Λᾷον μόριμος υἱός” (Oidipous) O. 2.38υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένωνO. 5.23Σωστράτου υἱός” (Hagesias) O. 6.9εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱὸν” (Opous) O. 9.62υἱὸν δ᾽ Ἄκτορος ἐξόχως τίμασεν” (Menoitios) O. 9.69Διὸς ἄλκιμος υἱός” (Herakles) O. 10.45υἱὲ Φιλάνορος” (Ergoteles) O. 12.13τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε ΓοργόνοςΠάγασονO. 13.63ὄφρ᾽υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέανἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν” (Asopichos) O. 14.22Ποιάντος υἱὸν τοξόταν” (Philoktetes) P. 1.53ἁγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος” (Deinomenes) P. 1.70 ““Εὔφαμοςυἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ”” P. 4.45 μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου” (Battos) P. 4.59Κρονίδαο Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς” (Herakles, Kastor, Polydeukes) P. 4.171διδύμους υἱούς” (Echion, Erytos) P. 4.178Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸς” (Aietes) P. 4.241Φιλύρας υἱὸν” (Cheiron) P. 6.22<*>ενάρκειον ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον υἱὸν” (Aristomenes) P. 8.20 ““θανόντος” “ὀστέα λέξαις υἱοῦ”” (Aigialeus) P. 8.53Καρνειάδα υἱὸς” (Telesikrates) P. 9.72τέκεἈλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν” (Iphikles, Herakles) P. 9.86ἄφωνοί θ᾽ ὡς ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν υἱὸν εὔχοντ̓, Τελεσίκρατες, ἔμμενP. 9.100καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων” (Hippokleas) P. 10.26Κάστορος βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶνP. 11.62υἱὸς Δανάας” (Perseus) P. 12.17εἶδε γὰρ ἐκνόμιον λῆμά τε καὶ δύναμιν υἱοῦ” (Herakles) N. 1.58 [“θαμά κε τῷδε μέλει κλιθείς, υἱὸν κελάδησε καλλίνικον” (Bergk: “ὕμνον” codd.) N. 4.16] “Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενὴςN. 5.4Ἐνδαίδος ἀριγνῶτες υἱοὶ” (Peleus, Telamon) N. 5.12ὃς ὑπέρτατος Ἁγησιμάχοἰ ὑέων γένετο” (W. Schulze: “υἱῶν” codd.: Sokleidas) N. 6.22φαεννᾶς υἱὸνἈόος” (Memmon) N. 6.52ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς” (Aiakos) N. 8.7Τελαμῶνοςυἱόν” (Aias) N. 8.23 ““ἐσσί μοι υἱός”” (Zeus speaks to Polydeukes) N. 10.80ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σεισίχθον̓ υἱὸνκελαδῆσαιI. 1.52ἦλθ᾽ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύανυἱὸς Ἀλκμήνας” (Herakles) I. 4.55ὀκτὼ θανόντων, τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούςI. 4.64σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον Λάμπωνος υἱοῖς τάνδ̓ ἐς εὔνομον πόλιν” (Pytheas, Phylakidas) I. 5.21υἱοῖσί τε φράζων παραινεῖI. 6.68 (“Αἰακός”) “τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες υἱέων τ̓ ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳI. 8.25 ““υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ”” (Achilles) I. 8.36Πασιφάας <σὺν> υἱ[οῖ]σι” (G-H: “υἱ[εσ]σι”(“ν”) alii metr. gr.) “Πα. 4. 39. Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 10. υἱὸν Ἁγησίλα” (Theoxenos) fr. 123. 15. “υἱὸν Οἰάγρου δὲ Ὀρφέα Θρ. 3. 11. Ἐνυαλίουἔκπαγλον υἱὸν” (Diomedes) fr. 169. 13. “Σθενέλοιό μιν υἱὸς” (Eurystheus) fr. 169. 45. “Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ” fr. 172. 3. “φὰν δ᾽ ἔμμεναι Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος” (Peirithoos, Theseus) fr. 243. “Ἀλέρας υἱόν” Tityos fr. 294. father not indicated, “λόγου φέρεις”, “τὸν ὅνπερ ποτ᾽ Οἰκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδὼν υἱοὺς Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας αἰχμᾷ” (i. e. the Epigoni, including Amphiareus' own son Alkmaion) P. 8.40] “υἱὸν ἔτι τέξει Pae. 10.21 ]εοσυιοντα”[ P. Oxy. 2442, fr. 35. ]“Διὸς υἱόν” P. Oxy. 2622, fr. 1. 15, ad ?fr. 346.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: