previous next

[530]

[531] Vs. 531-611. Scene on Olympus. Quarrel between Zeus and Hera.

531 = Od. 13.439.

διέτμαγεν: “διετμάγησαν”, § 26 v.

[532] ἅλα ἆλτο: for the hiatus, see on v. 333.

ἆλτο: 2d aor. without variable vowel, from “ἅλλομαι”, § 35; for the smooth breathing, see § 12 m; for “α_”, see § 5 a.

[533] πρὸς δῶμα: sc. “ἔβη”, a general word of motion, implied in “ἆλτο”, cf. “Γ 327, ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι θ” 107 he led him the same way which the others had gone; see § 2 t. — The home of Zeus on the summit of Olympus was not far from the peak on which he had been visited by Thetis; cf. “Θ 3, γ” 5, 22.

ἀνέσταν: “ἀνέστησαν”.

[534] ἐξ ἑδέων: from their seats. Each god had his separate dwelling on Olympus, vs. 607 f., and his special seat in the hall in which they gathered. “ἕδος” is strictly not seat (“ἕδρη”) but place where the seat stands. — “σφοῦ κτλ.:” proleptic, with “ἄνεσταν”, they rose and went to meet their father. Motion is implied in the connection, as below. — This mark of respect is noted both negatively and affirmatively. — When Hera returns to Olympus, the gods “ἰδόντες πάντες ἀνήιξαν, καὶ δεικανόωντο δέπασσιν Ο” 85 f. — “οὐδὲ κτλ”.: a formula occurring nine times at the close of a verse.

[535] ἀντίοι: pred. nom, after “ἔσταν”, cf. 2.185.

[536] ἐπὶ θρόνου: makes “ἔνθα” more definite, cf. “ἔνθα κε λεξζίμην κοίλη παρὰ νηί γ” 365.—“οὐδὲ κτλ”.: i.e. nor did she fail to see.

μίν: proleptic obj., cf. 2.409.—The poet has to inform his hearers whether the gods were acquainted with the “βουλή” of Zeus, and what their feelings were concerning it.

[537] ἰδοῦσα: when she saw him, see on v. 138.

[538] ἀργυρόπεζα: standing epith. of Thetis. The compound adj. contains a comparison, “with feet white as silver.” cf. ‘Thetis' tinsel-slipper'd feet’ Milton Comus 877.

ἁλίοιο γέροντος: see on v. 358.

[539] αὐτίκα: straightway; without “δέ”, as v. 386; see § 2 n.

κερτομίοισι: neut. adj. as subst., cf. “ἐμόν” v. 526, “Γ 69, μειλιχίοισι Δ 256, ὀνειδείοισιν Δ 497, ἐπέεσσι μαλακοῖσιν” v. 582; see on v. 54.

[540] cf. Od. 4.462.

τίς δὴ αὖ θεῶν: what one of the gods now, this time. This is uttered in a vexed tone; cf. v. 202.

[541] αἰεί: contrasted with “οὐδέ τί πω”, cf. vs. 106 f.

ἐόντα: naturally would agree with “τοί” preceding, but is attracted to the usual case of the subj. of the inf., the poet having the inf. const. already in mind.

[542] κρυπτάδια . . . δικαζέμεν: consider and decide upon secret plans; cf. the words of Hera “κεῖνος” (Zeus) “δὲ τὰ φρονέων ἐνὶ θυμῷ Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές Θ” 430 f. let him, considering these his own affairs in his mind, decide between the Trojans and the Danaï, as is seemly.

[543] πρόφρων: see on v. 77.

τέτληκας: hast had the heart.

[544] “πατὴρ κτλ”.: see on v. 503.

[545] μὴ δή: see on v. 131.

μύθους: i.e. thoughts, plans, as the content of speech; cf. “μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων τέρπομαι δ” 597 f. I delight in thy thoughts and words.

[546] εἰδήσειν: parallel form of “εἴσεσθαι”, § 34 k.—“χαλεποὶ κτλ”.: sc. “εἰδέναι”. The pers. const. is used as v. 589, “ῥηίτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί Σ” 258 the Achaeans were easier to fight with, “χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς Υ” 131. H. 944.

[547] ὅν: sc. “μῦθον”.

ἐπιεικές: sc. “”, as “τά τ̓ ἔλδεται ὅς κ̓ ἐπιδευής” (“”) 5.481.

ἀκουέμεν: with indef. subj., “τινά”.

ἔπειτα: then, since the rel. prot. is hypothetical.

[550] Zeus, in his excitement, passes at once to apply his principle to the present situation, instead of giving to the apod. a general form corresponding to the prot.

ταῦτα: refers to Hera's question, v. 540.

ἕκαστα: i.e. the details, exaggerated in his anger. —“διείρεο κτλ”.: for the use of two verbs, cf. v. 553, “νῦν δ̓ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι γ” 243; see § 1 s.

551 = “Δ 50, Π 439, *<*>ς 360, Υ” 309.

βοῶπις: ox-eyed; with deep, dark, majestically quiet eyes. This epith., like “λευκώλενος” v. 55, is almost peculiar to Hera; it is applied to two mortal women, “Γ 144, Η” 10, and to one nymph, 18.40,—all in passages suspected of interpolation.

552 = “Δ 25, Θ 462, Ξ 330, Π 440, Σ” 361.

ποῖον: pred. Equiv. to “ποῖος δ μῦθός ἐστιν ὃν ἔειπες”. This is a mere excl., and expects no answer; cf. “οἷον ἔειπεν Β” 194.

[553] πάρος: else, at other times; with the pres. tense; “I have not been wont.” In the same sense the pres. is used with “πάλαι”, esp. in tragedy.— “οὔτε κτλ”.: emphatic repetition; the idea is negatived in every form, cf. v. 550.

[554] ἅσς᾿ ἐθέλῃσθα: for the cond. rel. sent., cf. vs. 218, 230, 543.

ἅσσα: for the form, see § 24 s.

ἐθέλῃσθα: for the ending, see §26 a, b.

[555] After the rather harsh reply of Zeus, Hera plays one trump card after another, showing that she knew not only the person concerning whom she had asked (v. 540) but also what Thetis had requested, and what Zeus had promised.

παρείπῃ: should persuade, i.e. lest it prove true that she has persuaded; anxiety about a fact of the past, for which the aor. ind. is used in “δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν ε” 300, but cf. “ἐξελθών τις ἴδοι μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες ω” 491.

556 = v. 538.—This is not spoken out of special animosity to Thetis, for whom in fact Hera had special affection; Hera claims Thetis as a sort of foster-child, “ἢν ἐγὼ αὐτὴ θρέψα τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν Ω” 59 f. whom I myself bred and cherished and gave as wife etc. According to a myth found in Pindar (Isth. viii. 30 ff.) and Aeschylus (Prom. 906 ff.), both Zeus and Poseidon strove together as rivals for the love of Thetis, but bestowed her upon Peleus on learning from Themis that this goddess of the sea was destined to bear a son mightier than the father.

[557] ἠερίη: as v. 497.

σοί γε: emphasized in reference to “σέ” v. 555.

[558] Asyndeton, since the following is only a more distinct statement of the preceding, vs. 555 f.

ἐτήτυμον: cf. vs. 514, 526.

ὡς τιμήσεις: that thou wilt honor.

[559] τιμήσεις, ὀλέσεις: coincident actions, in chiastic position; for the chiasmus, see § 2 o; for the parataxis, see §3 q, t. Achilles was to be honored by the suffering of the Achaeans, who were to see how necessary he was to their success.

πολέας: “πολλούς”, see § 20 f.

Ἀχαιῶν: const. with “νηυσίν” (not “πολέας”), as is indicated by the order of words, and by the freq. repetition of the phrase “ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν”, v. 12, 2.8, 17, 168.

[561] “αἰεὶ κτλ”.: always art thou thinking. An echo of the “ὀίω” of v. 558, showing vexation; cf. “αἰεί” v. 107.

οὐδέ σε λήθω: “thou art always watching me.”

[562] cf. Od. 2.191.

ἔμπης: in spite of all, nevertheless, like “ὅμως” which is found in Homer only 12.393.

ἀπὸ θυμοῦ: far from my heart, affection, cf. “ἀποθύμια ἔρδειν Ξ 261, ἐκ θυμοῦ πεσέειν Ψ” 595. For this use of “ἀπό”, cf. “Β 162, 292, φίλων ἄπο πήματα πάσχει α” 49.

[563] τὸ . . . ἔσται: as v. 325.

καὶ ῥίγιον: sc. than what now causes her ill humor.

[564] “εἰ δ̓ οὕτω κτλ”.: the reply to v. 555 f. Sic voleo, sic jubeo.

μέλλει: impers., cf. 2.116.

[565] “ἀλλὰ κτλ”.: the English idiom, “sit quiet and obey,” instead of the more usual Greek idiom “κάθησο πειθομένη”, see § 3 t.

ἀκέουσα: see on v. 34.

[566] μή: threatening, as v. 28.

οὐ: closely connected with the verb.

χραίσμωσιν: ward off.

ὅσοι . . . Ὀλύμπῳ: as “Ε 877, Θ” 451, cf. 18.429.

[567] ἆσσον ἰόντα: him who comes near, implying injury or attack. The acc. follows “χραίσμωσιν” on the analogy of “χραισμέω τινί τι, Η” 143 f., “ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις δύναται χραισμῆσαι ὄλεθρον Λ 120, νήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν <*>῎λε-” “θρον Υ” 296.—“ὅτε . . . ἐφείω [ἐφῶ”, cf. “ἐρείομεν” v. 62]: this explains “ἆσσον ἰόντα”, cf. “ποτιδέγμενον” (awaiting) “αἰεὶ λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ̓ ἀποφθιμένοιο πύθηται Τ” 336 f.—For the thought, cf. vs. 588 ff., 15.16 ff., 164 ff.

χεῖρας ἐφείω: cf. “χεῖρας ἐποίσει” v. 89.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: