previous next

[223]

[225] Ἀτρεΐδη: Thersites gives him no title of honor, but this was not necessary, see v. 284, 1.17.—“τέο: τίνος” (§ 24 r) for what. For the gen., see on 1.65.

δὴ αὖτε: cf. 1.340.—Instead of inquiring the purpose of Agamemnon, Thersites attributes to the king the most selfish motives (implying that he continues the war only for his own private advantage), and alludes maliciously to the quarrel with Achilles.—“What dost thou lack? Hast thou not enough?”

[227] ἐνὶ κλισίῃς: in your quarters.

ἐξαίρετοι: explained by the following rel. clause, cf. “οὐλομένην Α 2, κακήν Α” 10.

[228] πρωτίστῳ: sup. formed regularly from “πρῶτος” which is already sup. in meaning, cf. Eng. chiefest.

δίδομεν: are wont to give, with a cond. rel. sent., cf. 1.554. For the thought, see on 1.124, 163. Thersites reckons himself among the brave warriors.

πτολίεθρον: as 1.164.

[229] “ ἔτι κτλ”.: surely etc. He answers ironically the question which he himself had put; cf. 1.203.

ἔτι καὶ χρυσοῦ: gold also as well as copper and slaves. Gold was rare in Greece before the Persian wars, but was abundant in Asia Minor. Schliemann, however, has found treasures of gold ornaments not only at Hissarlik (which many think to be the site of the ancient Ilios) but also at Mycenae. The latter city is called “πολύχρυσος, Η 180, Λ 46, γ” 305; for Troy, cf. “πρὶν μὲν” (i.e. before the Achaeans besieged the city) “γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον Σ” 288 f.

κε οἴσει: for “κέ” with the fut. ind., cf. 1.139, 175, but see § 3 b.

[230] ἄποινα: in appos. with “ὅν”.

[231] “ὅν κτλ”.: whom I shall take captive and lead etc. Empty boasting, as v. 238.

[232] γυναῖκα νέην: as Chryseis or Briseis. The acc. seems to be caused by attraction to the const. of the preceding rel. clause; or “ποθέεις” may be in the speaker's mind, a thought carried on from “ἐπιδεύεαι”.

[233] ἥν τε κατίσχεαι: rel. clause with subjv. in final sense, cf. 3.287.

αὐτὸς ἀπόνοσφι: for thyself alone.

[234] “ἀρχὸν ἐόντα κτλ”.: that one who is a leader etc., i.e. that thou who art their leader.

κακῶν ἐπιβασκέμεν: bring into misfortune, cf. “ἐυκλείης ἐπίβησον Θ” 285 bring to honor. Reference to the pestilence and the alienation of Achilles.

[235] πέπονες: “my good fellows.” This word is generally used by an elder or superior, either in an affectionate tone as 5.109, or (seldom) in a tone of contemptuous superiority as here. cf. “ πέπον, Μενέλαε Ζ 55, κριὲ πέπον ι” 447 (of Polyphemus to his pet ram).

κάκ̓ ἐλέγχεα: in concrete personal sense, coward caitiffs. —“Ἀχαιίδες κτλ”.: as 7.96, cf. “γυναικὸς ἄῤ ἀντὶ τέτυξο Θ” 163, o vere Phrygiae, neque enim Phryges Verg. Aen. ix. 617.

[236] οἴκαδέ περ: homeward, at all events.

σὺν νηυσί: as 1.179.

τόνδε: cf. “ὅδ̓ ἀνήρ Α” 287.

[237] αὐτοῦ: right here, explained as usual by the following words. It often stands as here at the beginning of a verse, cf. v. 332.

γέρα πεσσέμεν: digest (enjoy) his gifts of honor, i.e. learn and suffer the consequences of his greed. cf. “καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη” Pind. Ol. i. 55 f.

[238] “ καὶ ἡμεῖς κτλ”.: whether we too (the rank and file of the Achaeans) are of use to him or not; as if Agamemnon in his pride trusted to his own might and to that of the other leaders, despising the rest, bereft of whose help, he can do nothing.— For the crasis, see § 8.

ἦε καὶ οὐκί: cf. vs. 300, 349. The speaker presents the alternatives as open, but still implies a choice between them. cf. vs. 300, 349.

[239] ὅς: excl., he who.

καὶ νῦν: see on 1.109. This introduces an example of Agamemnon's failure to recognize others' services.

ἕο: Att. “οὗ” (§24 a, cf. “σέο” for “σοῦ”, v. 248). For the length of the ultima before “μ”, see § 41 j.

240 = 1.356, 507.—Thersites who was wont to speak injuriously of Achilles (v. 221), now plays the part of his advocate (and uses his very words) in order to attack Agamemnon in a sensitive spot; but he introduces a fling at Achilles into the next verse.

[241] μάλ̓ οὐχ χόλος: sc. “ἐστί”, no anger at all.

μεθήμων: pred., with Achilles as subj. cf. “μεθέμεν χόλον Α” 283.

242 = 1.232.

[244] Θερσίτης: by its position strongly contrasted with “Ὀδυσσεύς”.

τῷ: for the dat. of rest with “παρίστατο”, cf. v. 175, “Α 245, 593, Γ” 89.

[245] ὑπόδρα: as 1.148.

χαλεπῷ μύθῳ: the opposite of “ἀγανοῖς ἐπέεσσιν” v. 164.

ἠνίπαπε: for the form, see § 25 k.

246-264. Odysseus rebukes Thersites.

[246] ἀκριτόμυθε: thou endless babbler, cf. vs. 212, 796, “ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι τ” 560. For the opposite, cf. 3.214.

λιγύς περ ἐών: cf. 1.248; recognition of his ability, but sarcastic; cf. Od. 20.274.

[247] ἴσχεο: as 1.214.

μηδ̓ ἔθελε: cf. 1.227.

[248] οὐ: const. with “φημί”.

χερειότερον: for other forms of this comp., cf. 1.80, 114.

[249] ὅσσοι: i.e. of all who; the rel. clause represents a gen., cf. “εἰ μέν τις θεός ἐσσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν ζ” 150, “ἠὲ νέων ἀνδρῶν ” (sc. of those) “οἳ προγενέστεροί εἰσιν β 29, δ 177, ε” 422.

[250] “τῷ οὐκ ἂν κτλ”.: therefore (since thou art the basest of all) shalt (shouldst) thou not. See on 1.301. The speaker returns to the admonition of v. 247.

βασιλῆας: for the pl., cf. 3.49.

ἀνὰ στόμα: i.e. on your lips.

[251] καί: see on v. 74.

σφίν: for the dat., cf. “Ἀγαμέμνονι” v. 221.

νόστον φυλάσσοις: guard the return, which now threatened (as it were) to escape them.

[252] “οὐδέ τί πω κτλ”.: but not at all clearly yet.—“ὅπως κτλ”.: how these matters here (of which they are speaking) shall end. This verse is explained by the following.

ἔργα: cf. 1.518.

[253] νοστήσομεν: we shall return. Brachylogic for “shall enter upon our return, with good or evil fortune.”

[254] τῷ: as v. 250.

[255] “ἧσαι: ἧσθαι” with a partic. often has no thought of contrast of position (as sitting to standing), but denotes self-satisfied continuance in the action of the partic., cf. 1.134. The verb is the more noteworthy here since Thersites is not sitting (cf. v. 268).

διδοῦσιν: as if from “διδόω”, cf. “ἀφίει Α 25, τίθει Α” 441.

[256] ἥρωες: obs. the contrast with “σύ.—κερτομέων”: cf. 1.539.

257 = “β 187, ρ 229, ς” 82; cf. 1.204, 212. Formula to introduce a sharp threat.

[258] ἔτι: again.

ὥς νύ περ ὧδε: as I did just now.πέρ” is to be construed with “ὡς”.

[259] “μηκέτι κτλ”.: apod. in the form of an imprecation: “May destruction come upon me and my house.” cf. “αὐτίκ̓ ἔπειτ̓ ἀπ̓ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φώς”, | “εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην π” 102 f.

Ὀδυσῆι: more impressive than the pers. pron. “ἐμοί”, cf. 1.240.

[260] Τηλεμάχοιο: the only child of Odysseus and Penelope. He was an infant when his father embarked for Troy, Od. 11.448. In the Iliad he is mentioned only here and 4.354.

κεκλημένος εἴην: being is included in being called, see on 1.293; thus this prayer includes the ruin of Telemachus.

[261] “εἰ μὴ κτλ”.: this sent. contains two clauses, connected by “μέν . . . δέ”, preceded by “σε λαβών” which is common to both clauses and which gives to “αὐτόν” v. 263 its personal reference.

λαβών: see on “ἰών Α” 138.

ἀπὸ δύσω: strip off, followed by two accs.

φίλα: often used in Homer in a familiar tone where the less emotional Eng. idiom would not use dear, but it is distinctly more than the possessive pron. and part of the original coloring is lost if it is rendered simply by thy, his, etc. See on 3.138.

[262] τά τε: combines the objects; whatever covers thy nakedness; cf.γῆρας καὶ θάνατος, τά τ̓ ἐπ̓ ἀνθρώποισι πέλονται ν” 60.—This would be the most bitter disgrace.

[263] αὐτόν: thyself; the man in contrast with his clothing, cf. 1.47; see § 1 h.

[264] “πεπληγὼς κτλ”.: flogging thee away from the place of assembly.πεπληγώς” like “κεκληγώς” v. 222, “τετριγῶτας” v. 314, does not imply past time; see H. 849.

ἀεικέσσι: a standing epith. of blows, cf. “πληγῇσιν ἀεικελίῃσι δ” 244.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: