previous next

[264]

[265] σκήπτρῳ . . . πλῆξεν: a heavy blow over the back from one shoulder to the other, as a foretaste of the harder beating which would follow if he continued his insolence.

[266] ἔκφυγε”; escaped him, against his will.

[267] “σμῶδιξ κτλ”.: a weal rose (“ἀνέστη”) out of the back (“ἐξ”), under (“ὑπό”) the blow of the staff; cf.πυκναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τε καὶ ὤμους αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον Ψ” 716 f.

[268] σκήπτρου ὕπο: repeats “ὑπό” of “ἐξυπανέστη.—ἕζετο”: evidently he was not seated at v. 255, cf. vs. 211 f.

[269] ἀλγήσας: seized by pain, cf. “τάρβησεν” v. 268, “γέλασσαν” v. 270; see on “θάρσησε Α” 92.

ἀχρεῖον: cognate acc. with “ἰδών”, casting a silly look, looking foolish, cf.ἀχρεῖον δ̓ ἐγέλασσεν ς” 163.

[270] καὶ ἀχνύμενοί περ: they still sympathized with Thersites; they had not entirely recovered from their homesickness.

ἡδὺ γέλασσαν: burst into a merry laugh. This laughter quiets their excitement, cf. “Α 599, πάντες ἐπ̓ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν μνηστῆρες, καὶ δὴ μέθιεν χαλεποῖο χόλοιο φ” 376 f.

271 = “Δ 81, Χ 372, θ 328, κ 37, ν 167, ς 72, 400, φ” 396. For the first hemistich, cf. “Γ 297, 319, Η” 178, 201.

τίς: represents public opinion.

ἰδών: not of an action prior to that of the principal verb, but coincident with it; casting a glance.

πλησίον: as subst.

ἄλλον: as v. 191.

[272] πόποι: the interjection which expressed sorrow 1.254, here expresses pleased surprise.

δή: verily before now, contrasted with “νῦν δέ” v. 274. For the paratactic form of expression, cf. v. 798; see § 3 n.

ἔοργεν: the perf. marks the character of Odysseus as shown in the past, while “ἔρεξεν” v. 274 refers to the single act; just as in Eng. “he has done etc., but he never did a better thing.”

[273] ἐξάρχων: first suggesting, proposing.

[274] μέγ̓ ἄριστον: pred. to “τόδε” the obj.; “this is far the best thing that” etc., cf. v. 216. The difference between this and “ὄχ̓ ἄριστον”, cf. 1.69, is simply metrical; see § 4 d.

ἔρεξεν: for the single “ρ” after the aug., see § 25 g.

[275] “ὃς κτλ”.: rel. clause with causal force, since he.

τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον: for the order of words, see on 1.340.

ἔσχε: checked, equiv. to “ἔπαυσεν”, coincident with “ἔρεξεν” v. 274; cf. the explanation of “τάδε ἔργα” v. 252 by the following verse.

ἀγοράων: speeches before the people, cf. v. 788. For the gen., cf. “ἀυτῆς” v. 97.

[276] Inferential asyndeion; see § 2 m.

οὔ θην: hardly, I think;θήν” is ironical here, like Att. “δήπου”.

πάλιν αὖτις: lit. back again, again, anew.πάλιν” marks a return to the same point, cf. 1.116. cf. “δεύτερον αὖτις Α” 513.

[278] Vs. 278-335. Speech of Odysseus before the assembly of the people. He urges the continuance of the war in accordance with the omens sent by Zeus.

πληθύς: the crowd there; with pl. as collective, see on v. 99.

ἀνὰ ἔστη: shows that Odysseus resumed his seat after chastising Thersites, see on v. 76.

πτολίπορθος: a general title of honor, not simply because “Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν α” 2; the same epith. is applied to Achilles “Θ 372, Ο 77, Φ 550, Ω” 108; it is given to Oïleus v. 728, to Ares 20.152, to Enyo (the goddess of war) 5.333. In the Odyssey, it is given only to Odysseus.

[279] παρά: adv., by his side.

[280] εἰδομένη κήρυκι: as Od. 8.8 where Athena calls the Phaeacians to an assembly.

ἀνώγειν: Att. “ἠνώγει”, plpf. as impf.

[281] ἅμα τε: the position of “τέ” is free, cf. “Α 417, Ι” 519; it seems to be intended here to unite the two verbs, and properly has its place after the first of the ideas which it connects. It is the more remarkable here since a combination with “τε καί” follows.— “οἱ πρῶτοι κτλ”.: i.e. the most remote as well as the nearest.

[283] See on 1.73.

[284] Ἀτρεΐδη: Odysseus turns first to the king whose authority has been challenged; he now defends the king's purpose directly, as he had defended it indirectly in his address to Thersites. He then opposes the motives for return which had been advanced.

[285] πᾶσιν βροτοῖσν: lit. for all mortals, in the eyes of all men, cf.Δ 95, Ι 303, Ψ” 595.

ἐλέγχιστον: most disgraced, for its formation from “ἔλεγχος”, cf. “ἔχθιστος Α” 176; see § 22 b.

θέμεναι: make, cf. v. 319; see on 1.2.

μερόπεσσι: only here with “βροτοί”, cf. 1.250.

[286] “οὐδέ τοι κτλ”.: paratactic for, “since they do not” etc.

ἥν περ ὑπέσταν: which they surely promised, see v. 339; or the very promise that they made, see on v. 318.

[287] “ἐνθάδε κτλ”.: as they were still coming, “as they were on their way to Troy,” cf. Od. 4.351, 736.

Ἄργεος: i.e. Peloponnesus, see on 1.30. For the epith., cf. aptum dicet equis Argos ditesque Mycenas Hor. Carm. i. 7. 9.

288 = v. 113.—“ἐκπέρσαντα: σέ” is subj., supplied from “τοί” above.

ἀπονέ εσθαι: in app. with “ὑπόσχεσιν”.

[289] : in truth, as vs. 229, 242, 272.

[290] ἀλλήλοισιν: with each other, to each other.

ὀδύρονται: with pregnant force, followed by the inf., mournfully they long; see on 1.22. cf. “νόστον ὀδυρομένῳ ε” 153, “ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν ν 219, ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι χ” 232.

[291] “ μὴν καὶ κτλ”.: concessive and excusing: “our trouble has been enough to make a man return to his home.” The other side of the picture is introduced v. 297 by “ἀλλὰ καὶ ἔμπης”. As a wise orator, Odysseus concedes that their longing for home is natural, (many a man is homesick after a single month away from his family), but he emphasizes the motives for continuing the struggle.

ἀνιηθέντα: agrees with “τινά” implied as the subj. of the inf.

νέεσθαι: inf. of result, see on “μάχεσθαι Α” 8.

[292] καὶ ἕνα: even a single; this introduces an inference a minori ad maius, cf. 9.632 ff.

τίς τε: many a one.

ἀπό: cf. v. 162, 1.562.

[293] πολυζύγῳ: with many ‘yoketimbers,’ hence strong.

ὅν περ: refers to “τίς τε”.

[294] εἰλέωσιν: for the mode, see on 1.554.

ὀρινομένη: when it is excited.

[295] “ἡμῖν μίμνοντεσσι [μίμνουσι”]: for us remaining here; i.e. we have been here nearly nine years. For the dat. cf. “Α 250, δωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς κειμένῳ Ω” 413 f. it is the twelfth day that he has been lying dead, Od. 19.192 f., “ἤδη γάρ οἱ” (Odysseus) “ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν”, | “ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβη τ” 222.

περιτροπέων: rolling, cf. v. 551, “περὶ δ̓ ἔτραπον ὧραι κ 469, περιπλομένων ἐνιαυτῶν α” 16, volventibus annis Verg. Aen. i. 234, volvendis mensibus ib. 269.

[297] ἀσχαλάαν: for the form, see § 29 c.

ἔμπης: as 1.562.—But even in spite of all that, it is a shame to remain long and yet return unsuccessful.

[298] “δηρὸν κτλ”.: equiv. to “δηρὸν μείναντα κενεὸν νέ εσθαι”.

κενεόν: empty, i.e. empty-handed, without the booty gained from sacked Troy; cf. the words of Agamemnon, when after Menelaus has been wounded he supposes some Trojan to say “καὶ δὴ ἔβη οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν σὺν κεινῇσιν” (empty) “νηυσί Δ” 180 f.; “οἴκαδε νισσόμεθα” (sc. the comrades of Odysseus) “κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες κ” 42.

[299] For the asyndeton, cf. v. 276.

ἐπὶ χρόνον: for a time, as Od. 12.407.

[300] ἐτεόν: whether in truth. For “ . . . ἦε”, see § 3 m.

μαντεύεται: makes known the will of the gods, i.e. is a prophet.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: