previous next

[614]

[615] Βουπράσιον: in northern Elis, cf. 23.631. The ‘whole and part’ are often thus united, cf. v. 632, “Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα Ν” 1, ‘Peter and the Apostles’ Acts v. 29.

Ἤλιδα: i.e. the country; the town of that name was not founded until after the Persian wars.

[616] ὅσσον ἐφ̓: i.e. “ἐφ̓ ὅσσον”, const. with “ἐντὸς ἐέργειencloses, bounds; lit. to as far, i.e. as far as; cf. 3.12.

[620] Ἀμφίμαχος: slain by Hector, N 185.

Θάλπιος: not mentioned elsewhere.

ἡγησάσθην: took the lead; aor. as vs. 678, 864, 867, 870; cf. “ἦρχεwas leader.

[621] μέν: Amphimachus, cf. N 185.

Εὐρύτου: not to be confounded with Eurytus of v. 596.

Ἀκτορίωνε: here of the grandsons of Actor; so Achil les is called “Αἰακίδης” v. 860, and Priam “Δαρδανίδης Γ” 303. See § 21 m.

[624] Αὐγηιάδαο: Augeas, king of Elis, whose stables have become proverbial, is mentioned also 11.701, and his daughter Agamede 11.739 f. See on v. 660.

625-644. The Western Islands and Aetolia. — 625-630. Dulichium.

[625] οἳ δέ: sc. “ἦδαν”. — The poet places Dulichium and the other Echinades (which lie off the mouth of the Acheloüs) far to the south of their real position, off the coast of Elis. In “Δουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ α” 246, Dulichium seems to be included in the Cephallenian kingdom of Odysseus.

[626] ϝαίουσι: lie, lit. dwell; cf.ἐυναιετοώσας” v. 648.

πέρην ἁλός: i.e. separated from Elis by the sea.

[627] Μέγης: appears 13.692 as leader of the Epeans; the inhabitants of these islands were Elean Epeans.

[629] cf. Od. 15.254.

ὅς: Phyleus.

ἀπενάσσατο: emigrated, from “ἀποναίομαι”.

πατρί: King Augeas.

631-637. The forces of Odysseus.

[631] Κεφαλλῆνας: the common name for the subjects of Odysseus, cf. “πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς, πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ ἕστασαν Δ” 329 ff., Od. 24.355, 378, 429.

[632] ῥά: namely, to wit; the rel. sents. are virtually in appos. with “Κεφαλλῆνας. — Ἰθάκην καὶ Νήριτον”: see on “Βουπράσιον” v. 615.

εἰνοσίφυλλον: lit. leaf-shaking, as if the mountain caused what it suffered. — cf. the words of Odysseus: “ναιετάω δ̓ Ἰθάκην ... ἐν δ̓ ὄρο<*> αὐτῇ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπ<*> ἀμφὶ δὲ νῆσοι πολλαὶ ναιετάουσι μαλα σχεδὸν ἀλλήλῃσιν, Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος ι” 21 f.

[633] Κροκύλεια, Αἰγίλιπα: these names do not appear elsewhere in connection with Ithaca. Perhaps these are districts of the island.

[634] τέ: for the vowel remaining short before “Ζάκυνθον”, see on “Σκαμάνδριον” v. 465. Theocritus has “” (Att. “”) “τε^ Ζάκυνθος” iv. 32, at the close of a verse.

Σάμον: “Σάμη” is a more freq. form.

[635] ἤπειρον: refers to Leucadia and Acarnania; conquered by Laertes, Od. 24.377 f.

ἀντιπέραια: neut. adj. as subst. The opposite coast; in Elis where the Ithacans had herds, Od. 4.635 ff. Odysseus himself had on the mainland twelve herds of cattle, as many flocks of sheep an<*> as many droves of swine, Od. 14.100 ff<*>.

[636] Ὀδυσσεύς: see on “Α 138. — Διὶ κτλ”.: Odysseus is freq. called “πολύμητις” and “πολυμήχανος”. See §§ 1 q, 4 c.

[637] δυώδεκα: a small number in comparison with the 40 ships of Dulichium, v. 630, or the 80 ships of Diomed, v. 568. The same number of Odysseus's ships is mentioned in the Odyssey, Od. 9.159. Eleven of the twelve were destroyed by the Laestrygonians on his voyage home, Od. 10.121 ff., and the remaining ship was wrecked by the thunderbolt of Zeus, Od. 12.415 ff.

μιλτοπάρῃοι: red-cheeked; their bows (cheeks) were painted with vermilion, cf. “νέας φοινικοπαρῄους λ 124, τὸ δὲ παλαιὸν ἅπασαι αἱ νέες ἦσαν μιλτηλιφέες” Hdt. iii. 58. On the other hand, cf. v. 170, and Od. 9.482 where the ship of Odysseus is called “κυανόπρῳροςdark-prowed. — The forces of Odysseus are the fifteenth in the enumeration of the 29 contingents. Corresponding to this position, these ships are said to be at the middle of the line, 8.222.

638-644. The Aetolians.

[638] Θόας: cf. “Θόας ... Αἰτωλῶν ὄχ̓ ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι, ἐσθλὸς δ̓ ἐν σταδίῃ: ἀγορῇ δέ παῦροι Ἀχαιῶν νίκων Ο” 281 ff., “Θόαντι, ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι Αι<*>τώλοισιν ἄνασσε, θεὸς δ̓ ὣς τίετο δήμῳ Ν” 216 ff. Two others of this name are mentioned: one, king of Lemnos 14.230, and a Trojan 16.311.

[640] Καλυδῶνα: on a shoulder of Mt. Aracynthus; it was famed for the Calydonian Hunt of the boar that was killed at last by Meleager.

[641] οὐ ἔτι: the two particles had not yet become welded together to form “οὐκέτι”. See § 37 b γ. — γάρ: introduces the explanation why Thoas was in command, and not Oeneus or one of his distinguished sons, Tydeus (see on v. 563) or Meleager.

ἦσαν: were living.

[642] αὐτός: Oeneus.

ξανθός: see on 3.284.

Μελέαγρος: the most distinguished of the sons of Oeneus. The story of his “μῆνις” (not unlike that of Achilles) is told 9.529 ff.

[643] τῷ: Thoas.

ἐπί: const. with “ἐτέταλτο”.

πάντα: everything, ex plained by “ἀνασσέμεν” in appos. with it; i.e. the whole command.

Αἰτωλοῖσιν: dat. of interest, cf. 1.180, 231.

645-680. II. The islands in the southern part of the Aegean sea.

645-652. The Cretans.

[645] Κρητῶν: this includes all the mixed population of the extensive island, “Κρήτης εὐρείης ξ” 252. cf. “Κρήτη τις γαἶ ἔστι, μέσψ ἐνὶ οἴνοπι πόντψ, καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος. ἐν δ̓ ἄνθρωποι πολλοὶ ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες. ἄλλη δ̓ ἄλλων γλῶσσα, μεμιγμένη: ἐν μὲν̓ Ἀχαιοί, ἐν δ̓ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες, Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί. τῇσι δ̓ ἐνὶ Κνωσὸς μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως ... βασίλευε τ” 172 ff. — The cities here mentioned all lay in the interior of the island, at the foot of Mt. Ida.

Ἰδομενεύς: see on 1.145.

[646] Κνωσόν: the principal city of the island.

Γόρτυνα: the Cretan city next to Cnosus in importance. Here in 1884 was discovered a long inscription (prob. of the fifth century B.C.) containing a code of laws.

τειχιόεσσαν: cf. v. 559.

[647] Μίλητον: this city gave colonists and name to the Ionian Miletus; see Strabo xiv. 634.

ἀργινόεντα: cretosum, chalky; as v. 656. The town was situated on chalk cliffs.

[648] Φαιστόν: southwest of Gortyna; birthplace of the poet and prophet Epimenides. cf. “ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη ἐσχατίῃ Γόρτυνος ἐν ἠεροειδέι πόντῳ: ἔνθα Νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ, ἐς Φαιστόν, μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ̓ ἀποέργει γ” 293 ff. There half of the fleet of Menelaus were wrecked.

[649] ἄλλοι: made prominent before the rel. clause.

ἑκατόμπολιν: a round number, cf. v. 449; see Od. 19.174 quoted on v. 645. cf. quae simul centum tetigit potentem | oppidis Creten Hor. Carm. iii. 27. 33 f., centum nobilem Cretam urbibus id. Epod. ix. 29, centum urbes habitant magnas, uberrima regn<*> Verg. Aen. iii. 106.

[650] ἄρα: recurs to v. 645.

651 = “Η 166, Θ 264, Ρ” 259.

Μηριόνης: son of Molus; relative of Idomeneus, and generally his companion in arms.

Ἐνυαλίψ: properly an epith. of Ares, cf. “Ἐνυώ” E 333. The final vowel of this form is always united (by synizesis) with the initial vowel of the following word. See § 7.

653-670. The Rhodians.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: