previous next

[145]

[146] “οἱ δ̓ ἀμφὶ κτλ”.: see on v. 148, 2.445.

Πάνθοον: an aged Trojan, husband of Phrontis (17.40), father of the seer Polydamas (18.249 ff.), Euphorbus (16.808, in whose body the soul of Pythagoras claimed to have lived), and Hyperenor (“Ξ 516, Π” 23 ff.). From 15.521 f., Panthoüs is inferred to be a priest of Apollo, cf. Panthus Othryades, arcis Phoebique sacerdos Verg. Aen. ii. 319.

Θυμοίτην: only here in Homer. Vergil uses the name: primusque Thymoetes | duci (sc. wooden horse) intra muros hortatur Aen. ii. 32 f.

147 = 20.238, where it is said that these three heroes were sons of Laomedon, and brothers of Priam. All these had sons in the Trojan army, 15.526, 419, 546.

ὄζον Ἄρηος: see on 2.540.

[148] “Οὐκαλέγων κτλ”.: these two receive prominence from the use of the nom. The change from the const. of vs. 146 f. is not bold since “οἱ ἀμφὶ Πρίαμον” is essentially equiv. to “Πρίαμος καὶ οἱ ἀμφί μιν”. — Ucalegon (“οὐκ ἀλέγων”) is mentioned only here in Homer. cf. jam proximus (sc. to Deïphobus) ardet | Ucalegon Verg. Aen. ii. 311 f.

Ἀντήνωρ: see on 2.822. He is esp. prominent in the following scene, vs. 203-224, 262.

[149] εἵατο: “ἧντο”, see § 34 j.

δημογέροντες: in appos., as elders of the people; title of the nobles as leaders and counsellors, see on 2.21. This epith. is applied to Ilus, son of Dardanus, “Λ 372. — ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν”: i.e. on the tower above the Scaean Gate, from which the Trojan elders and women were wont to watch the battles on the plain; cf. vs. 153, 384, “Ζ 373, 386, 431, Π 700, Φ 526, Χ” 447, 462 f., 24.735; cf. also illum ex moenibus hosticis | matrona bellantis tyranni | prospiciens et adulta virgo Hor. Carm. iii. 2. 6 ff., spectaverant enim e moenibus Pergami non viri modo sed feminae etiam Livy xxxvii. 20.

[150] γήραϊ: equiv. to “διὰ τὸ γῆρας. — δή”: already.

πεπαυμένοι: the perf. indicates the continuance of the state brought about by the action of the verb.

ἀγορηταί: cf. 1.248.

[151] τεττίγεσσιν: cicadae. The males sit on sunny bushes and during the longest days make, by rubbing their wings, a clear chirping noise which the Greeks of all times admired greatly. They are not mentioned elsewhere in Homer. — The comparison refers only to the tone of voice; cf. “ἠχέτα” (loud-singing) “τέττιξ δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ̓ ἀοιδὴν πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος” (summer) “καματώδεος ὥρῃ” Hesiod Works 582 ff., “μακαρίζομέν δε, τέττιξ, ὅτε δενδρέων ἐπ̓ ἄκρων ὀλίγην δρόσον” (dew) “πεπωκώς βασιλεὺς ὅπως ἀείδεις: . . φιλέουσι μέν σε Μοῦσαι, φιλέει δὲ Φοῖβος αὐτός, λιγυρὴν δ̓ ἔδωκεν οἴμηνAnacreontea 32.

[152] δενδρέῳ: a trochee. For the synizesis, cf. “Α 15, Β” 651; see § 7 d.

λειριόεσσαν: from “λείριον”, lily-like, i.e. tender and delicate like the color of the lily; “ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ἐπὶ τὰ ἀκουόμενα” Schol. B. cf. “ἵεσαν” (sc. “Σειρῆνες”) “ἐκ στομάτων ὄπα λείριον” Apoll. Rhod. iv. 901.

ἱεῖσιν: from “ἵημι”, see § 34 e.

[153] τοῖοι: such, pred. with “ἧντο”. “Such were they who sat” etc.; see on 1.266.

ἄρα: recapitulates the comparison, cf. v. 161.

[155] cf. “Ω 142, ν 165. — ἦκα”: for the short ultima, not lengthened before “πρ”, see § 41 “ι β”.

[156] “οὐ νέμεσις κτλ”.: “we cannot blame” etc. — The beauty of Helen could not be praised more delicately or effectively than by this exclamation that she drew from the aged counsellors of Troy. cf. non putant indignum Troiani principes, Graios Troianosque propter Helenae speciem tot mala tanto temporis spatio sustinere: quaenam igitur illa forma credenda est? non enim hoc dicit Paris, qui rapuit, non aliquis iuvenis aut unus e vulgo, sed senes et prudentissimi et Priamo adsidentes. Quintilian viii. 4. 21.

[157] τοιῇδε: such a one as that, as she stood before their eyes, with deictic -“δε”, cf. v. 46. This is explained by the following verse.

ἀμφί: for the sake of, as vs. 70, 91.

[158] αἰνῶς: marvellously, mightily.

εἰς ὤπα: lit. into the face, when one looks in the face, in countenance; cf. Od. 1.411.

[159] This is a general remark and assumes no knowledge of the proposition of Paris.

[160] ὀπίσσω: for the future.

πῆμα: see on v. 50.

[161] ἐκαλέσσατο: called to him.

φωνῇ: is used much like “φωνήσας”. It is contrasted with “ἦκα” v. 155. — The three following speeches are of nine verses each, cf. the symmetry in the prayers (on v. 301).

[162] δεῦρο: cf. v. 130, “ἀλλ̓ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι Ν” 235.

ἐμεῖο: const. with “πάροιθε”, cf. A 360.

[163] ἴδῃ: Homer prefers the mid. forms of “εἶδον”, except in the partic. See on A 56.

[164] “οὔ τί μοι κτλ”.: Priam, as well as the poet, recognized the war as appointed and caused by the gods. He desired to remove the feeling of dread with which Helen, conscious of guilt, approached him. She appreciated his kindness, saying that Priam ‘was always kind as a father,’ “Ω 770. — μοί”: in my eyes. This is expressed in both clauses.

θεοί νύ μοι: for the asyndeton, cf. A 107.

νύ: I think. — cf. the words of Venus: non tibi Tyndaridis facies invisa Lacaenae | culpatusve Paris; divum inclementia, divum | has evertitopes, sternitque a culmine Troiam Verg. Aen. ii. 601 ff.

[165] οἱ: dem.

πολύδακρυν: cf. v. 132.

[166] “ὡς κτλ”.: a second final clause depending on v. 162.

καί: belongs to the whole clause, and indicates that another final sent. preceded.

ἐξονομήνῃς: mayst name.

[167] ὅς τις: pred.

ὅδε: obs. the regular interchange of the prons. “ὅδε” and “οὗτος” in question and answer, here and v. 178, vs. 192 and 200, 226 and 229; both prons. are deictic, but “ὁδε” indicates simply what is before the eyes, while “οὗτος” has reference to the question.

ἠύς τε: cf. 2.653.

[168] τοι μέν: correl. with “δέ” v. 169. It is true indeed; cf. τοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, αὖτις δ̓ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος α<*>´γοιτο Δ” 18 f., 537.

κεφαλῇ: in stature; cf. v. 193.

καί: still.

[169] ἴδον ὀφθαλμοῖσιν: cf. “οὔασι πάντες ἄκουον Μ” 442, Launcelot's ‘running with thy heels’ Shakspere Merchant of Venice ii. 2. 10; see on A 587.

[170] γεραρόν: stately, cf. v. 211. See B 478, and note.

βασιλῆι ἀνδρί: as Od. 24.253; cf. “βουληφόρον ἄνδρα Β” 24, and see on v. 6.

[171] γυναικῶν: the gen. is partitive with the superlative idea in “δῖα”, cf. “Καλυψὼ δῖα θεάων α” 14.

172-176. Reply to vs. 162-165.

αἰδοῖός τε δεινός τε: revered and dreaded.

φίλε, ἑκυρέ: for the two ultimas lengthened by position, see §§ 14 c, 41 lβ”.

[173] ὡς: introduces a wish; cf. “αἴθ̓ ὄφελες κτλ. Α 415. — ὄφελεν”: see on 1.353.

κακός: the standing epith. of death; it is contrasted with “ἁδεῖν”. “Would that I had chosen death rather” etc. Helen rarely misses an opportunity to express penitent consciousness of her guilt, cf. vs. 404, 412, 6.344 ff., “ὅς μ̓ ἄγαγε Τροίηνδ̓: ὡς πρὶν ὤφελλον ὀλέσθαι Ω” 764. See on 2.356. Her penitence always wins indulgence and sympathy.

[174] θάλαμον: marriage-chamber; hence no special mention of her husband is needed.

γνωτούς: brothers; see vs. 236 ff.

[175] παῖδα: Hermione, who afterwards married Neoptolemus, son of Achilles, Od. 4.5 ff.

ὁμηλικίην: abstract expression for “ὁμήλικας”, companions.

[176] τό: therefore; adv. acc. with “τέτηκα”.

καί: also, marks “κλαίουσα τέτηκα” (melt away in tears) as the expected effect.

177 = “η 243, ο” 402; cf. “τ 171. — ἀνείρεαι”: followed by two accs. cf. 1.550.

[178] Ἀτρεΐδης: see on A 7.

[179] The favorite verse of Alexander the Great, acc. to Plutarch, de fortuna Alex. 331 c. — For the thought, see 1.258 and note.

ἀμφότερον: both; with the two parts added in appos. — Obs. the chiasmus.

[180] αὖτε: on the other hand.

κυνώπιδος: see on 1.159, cf. v. 404. The gen. is in appos. with “ἐμοῦ” implied in “ἐμός”, see on 2.20.

εἴ ποτ̓ ἔην γε: if ever he was, “if it was not all a dream.” Helen speaks with mournful recollection of the happier past.

[182] μάκαρ: blessed.

μοιρηγενές: child of fortune, blest byΜοῖρα” at his birth; the opposite is found in 1.418.

ὀλβιόδαιμον: god-favored; contrast “δαίμονος αἶσα κακή λ 61, ε” 396.

[183] “ ῥά νυ κτλ”.: in truth then were subject to thee. The plpf. (= impf.) is used with reference to the previous perception of the numerous throng.

δεδμήατο: from “δαμάω”.

[184] καί: also, i.e. as well as to other countries; cf. v. 205.

Φρυγίην: see on B 862.

[185] ἔνθα: there.

Φρύγας ἀνέρας: closely connected, cf. “βασιλῆι ἀνδρί” v. 170. Whenever “ἄνδρες” is added to an ethnic name, the words are not separated. For the diaeresis after the third foot, see § 40 l.

αἰολοπώλους: with swift steeds.

[186] Otreus and Mygdon were Phrygian kings. Acc. to the later story, Otreus was brother of Hecuba. Aphrodite in visiting Anchises introduces herself as the daughter of Otreus, Hom. Hy. iv. 111. Mygdon was father of Coroebus (Cassandra's bridegroom), acc. to Verg. Aen. ii. 341 ff.

[187] ἐστρατόωντο: were encamped, were on an expedition. cf. “οἵ ῥα τότ̓ ἐστρατόωνθ̓ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης Δ” 378.

Σαγγαρίοιο: the largest river in Asia Minor, except the Halys. It rises in Galatia and empties into the Black Sea in Bithynia; cf. Sangarius ex Adoreo monte per Phrygiam fluens miscetur ad Bithyniam Tymbri fluvio; inde maior iam geminatis aquis per Bithyniam fertur et in Propontidem sese effundit, non tamen tam magnitudine memorabilis, quam quod piscium accolis ingentem vim praebet. Livy xxxviii. 18. cf. (“Ἄσιος”) “αὐτοκασίγνητος” (own brother) “Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος, ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἐπὶ Σαγγαρίοιο Π” 718 f.

[188] καί: const. with “ἐγών”.

ἐλέχθην: I was numbered; cf. “μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην ι” 335.

[189] Ἀμαζόνες: these were thought to live on the east of Phrygia. They carried on a war for booty against the Phrygians to whose assistance Priam went. cf. 2.814. Bellerophon was sent to overcome the Amazons, as his third task, Z 186.

ἀντιάνειραι: cf. bellatrix! audetque viris concurrere virgo Verg. Aen. i.493.

[190] ἀλλ̓ οὐδ̓ οἱ: but not even these; i.e. the Phrygians of v. 185.

ἑλίκωπες: cf. A 98.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: