previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

Hringhet k̅ger reid fͥ ſuiþiod. H̅ mlt̅ uͥ ſina m̅ 1 hei̅ugliga vid
uine ſina. ‘Þ̅ hefi eͨ ſptt at ſynbela k̅ghafa ſlitid uinfeingi
vͥ. Fridþio. er agætazteallþ̅ra. Nu uil ec 2 ſenda m̅ mina
fv̅d þ̅ra at þ̅r gangihond miella mu̅ eͨ giorlidh̅ndþ̲.  mun
lauſt fͥ liggͣ þͥ þ̅r hafa hvͦki uͥ milidſ afla ne vitz mu̅e.  egottgamals
alldͥ at uiṅa þa yf.’

ſe̅di m̅ kuo̅u tͥ bela ſʾa.  mæl̅u ſo. ‘ſviak̅g ſe̅dydord

[92v]


uill at þid gialldͭ þ̲ ſkatt edberíezt vͥ h̅ ella.’ eṅ þ̅r ſogduzt eͥ uil
ia þiona h̅munga alldͥ vͥ ſkom  ſuiuͥding og fͦu ſendi m̅ mͩ þ̅m
ordv̅ apttͥ k̅g ſinſ.

Eṅ k̅ſſʾ ſofnvdu lidefei̅gu litͭ lid  ſe̅dv
ord. Fͥd.  badv h̅ lidſ. Eṅ h̅ ſat at tafli 3 e ſendi meṅ kuo̅u tͥ h̅s
Þ̅r. m. ‘K̅gar vor ſendu þikuediuuilldu þiġͣ lidſiṅi þitt til or̅o
mͩ ſi.’ Haṅ ſ. ỏngu.  ml̅i vͥ Biorṅ. ‘leita radſ fͥ at tefla þͥ tuikoſt
er þi  tuo vega.’ ſ. h̅. þa ml̅v ſende m̅ ‘heyrþu uortt mal.’ Fͥd. ſ. þ̅m
Hkuedz longu heyr. ‘e̅ lid mu̅ eͨ þ̲ alldͥ ueita.’ Sidfͦ ſendi m̅ apt
. ſ sͦ buͭ þ̲ bræd.

Eptþ̅ biuġuz þ̅r tͥ fdͬinͬ  kuodv þ̅ mv̅dv rͩ
at flytͣ ſyſt ſina j ballds haga.  .viij. konmͩ h̅e. ‘þͥ þͬ eeingi so
diͬfur at þangͩ fͬe.’ J einͫ gͬde vͬ hof mͨitgoda blot  ſkidgͬd
u̅ hofͭ  ſkyllde þͬ eͨi ſamko̅a kon  karllͬ.

K̅gͬ. fͦ j hnad j moti hri̅
gi k̅gi ſe̅ fyr vͬ ſagt.

Þ̅ vͬ eiṅ ti̅a at. fͥdþi. bad ſina m̅ at ſetia
fm ſkipid ellida ‘ vitu̅ huͦtt h̅ kaṅ eͨi at ſkͥda j balldſ hNu kuo̅v þ̅r
þͬ  uͦ vͥ tecktgodͬ. Settiz. Fͥ hͣ k̅ſ dott  allh̅ſ m̅ ſkipudv ſę
te. K̅. dott. m. ‘faſt ſækþu. Fͥd. eþv uillt hallda hþinͫ hi̅gat 4
j ballds haga.’ H̅. ſuͬ. ‘eͨi hirde eͨ v̅ balld. e. blot yd. jafṅ godeͦ mͤ 5 þin
mals endͬ hi ſem hei̅a.’ Þͬ ſkorti eͨi dryck 6goda gledi. Fͦ nu sͦ
fm huṅ dagmedk̅gͬ. vͦ j btu at þ̅r fͦ þangͩ at ſke̅ta s.

1 uͥ ſina m̅ possibly an error for ‘eiṅ ti̅a’.

2 ec added between ‘Nu’ and ‘uil’.

3 tafli written ‘talfi’ but with signs over ‘l’ and ‘f’ indicating they should be reversed.

4 h þinͫ hi̅gat possibly an error for ‘h iiijm̅ing’, i.e. ‘hér fjórtánmenning’.

5 probably an error for ‘m’.

6 dryck first written ‘dyrck’.

load focus Old Norse (Guðni Jónsson and Bjarni Vilhjálmsson, 1943)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: