previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statisticsἀλλ᾽, ἔφη γε κατήγορος, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας τε καὶ Ἀλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳπάντων πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἐγένετο, Ἀλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος.” Xen. Mem. i. 2. 12
λέγεται τὸν Σωκράτην ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐθυδήμου εἰπεῖν ὅτι ὑϊκὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ προσκνῆσθαι ὥσπερ τὰ ὑΐδια τοῖς λίθοις. ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην Κριτίας, ὥστε καὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὢν νομοθέτης μετὰ Χαρικλέους ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ, καὶ ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρεάζων ἐκείνῳ καὶ οὐκ ἔχων ὅπῃ ἐπιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπιφέρων αὐτῷ καὶ διαβάλλων πρὸς τοὺς πολλούς.” Xen. Mem. i. 2. 30 ...
τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει ... ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ νόμους συγγράψουσι καθ᾽ οὓς πολιτεύσουσι. καὶ ᾑρέθησαν οἵδε: Πολυχάρης, Κριτίας, Μηλόβιος, κτλ.” Xen. Hell. 2. 3. 1
ἀπέθανον δ᾽ ἐνταῦθα τῶν τριακοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος.” Xen. Hell. 2. 4. 19.
τί δέ; Καρχηδονίοις οὐκ ἐλυσιτέλει Κριτίαν λαβοῦσιν Διαγόραν νομοθέτην ἀπ᾽ ἀρχῆς, μήτε τινὰ δαιμόνων μήτε θεῶν νομίζειν τοιαῦτα θύειν οἷα τῷ Κρόνῳ ἔθυον;” Plut. Sup. 13
Σόλωνος γὰρ ἦν ἀδελφὸς Δρωπίδης ... οὗ Κριτίας τῶν τριάκοντα.” Diog. L. 3. 1
χαμαιλέων γοῦν Ἡρακλεώτης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Προτρεπτικῷ Λακεδαιμονίους φησὶ καὶ Θηβαίους πάντας αὐλεῖν μανθάνειν ... Ἀθηναίων τε τοὺς ἐπιφανεστάτους, Καλλίαν τε τὸν Ἱππονίκου καὶ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου.” Ath. 4. 184 d
ΣΩΚΡΑΤΗΣ καὶ ΧΑΡΜΙΔΗΣ: σΩ. τε γὰρ πατρῴα ὑμῖν οἰκία Κριτίου τοῦ Δρωπίδου καὶ ὑπὸ Ἀνακρέοντος καὶ ὑπὸ Σόλωνος καὶ ὑπ᾽ ἄλλων πολλῶν ποιητῶν ἐγκεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν.” Plat. Charm. 157 e
τὸν Πειρίθουν γράψας, εἴτε Κριτίας ἐστὶν τύραννος Εὐριπίδης.” Ath. 11 496 b ...
π. Κριτίου: ἔστι γὰρ καὶ οὗτος σεμνὸς μὲν παραπλησίως τῷ Ἀντιφῶντι καὶ διηρμένος πρὸς ὄγκον καὶ τὰ πολλὰ λέγων ἀποφαντικῶς, καθαρώτερος δὲ τὴν λέξιν, καὶ ὅτε παραβάλλοι διευκρινῶν, ὥστε εἶναι καὶ σαφὴς ἅμα τῷ μεγέθει καὶ εὐκρινής. ἔχει δὲ πολλαχοῦ καὶ μάλιστα ἐν τοῖς Δημηγορικοῖς Προοιμίοις καὶ τὸ ἀληθινόν τε καὶ πιθανόν.” Hermog. Rh. Gr. 2. 415 Spengel
ἕτεροι δὲτὴν ψυχὴν εἶναι ἀπεφήναντοαἷμα, καθάπερ Κριτίας.” Arist. Anim. i. 2
τρόποι εἰσὶ πόσεων κατὰ πόλεις ἴδιοι, ὡς Κριτίας παρίστησιν ἐν τῇ Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ διὰ τούτων: ‘ μὲν Χῖος καὶ Θάσιος ἐκ μεγάλων κυλίκων ἐπιδέξια, δ᾽ Ἀττικὸς ἐκ μικρῶν ἐπιδέξια, δὲ Θετταλικὸς κτλ.’” Ath. 11. 463 e
δὲ Κριτίας ἦν μὲν γενναίας καὶ ἁδρᾶς φύσεως, ἥπτετο δὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐκαλεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν φιλοσόφοις, φιλόσοφος δὲ ἐν ἰδιώταις.” Sch. Plat. Tim. 20 a

Ael. V.H. 10. 13.


τυραννικώτατος δὲ καὶ φονικώτατος Κριτίας γενόμενος, καὶ τὴν πατρίδα ἐλύπησε πολλὰ καὶ αὐτὸς μισούμενος τὸν βίον κατέστρεψε.” Ael. V.H. 4. 15

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (J. M. Edmonds, 1931)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: