previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


19. inter multas . .] s. 17.6.

regum gentiumque et populorum] von Monarchieen und freien Völkern, und zwar ganzen Volksstämmen und einzelnen Staaten; s. 22.8; vgl. 31.3; 42.30.1: regibus . . liberis gentibus populisque; 43, 5, 7; zu 4.49.3; 26.27.12.

convertit in se . .] die Sache ist schon 44.13.13 vorbereitet; vgl. dagegen 42.5.5. 26, 8.

[2] simul] durch eo bello (s. 10.7; 44.22.7 u. a.; vgl. 22.9: in hoc bello) von militaverant getrennt.

haud paulo] steigernd, wie haud sane; s. 9.19.7.

ipse rex Eumenes] ist nach § 5 nicht passend angeführt.

[3] in speciem] vgl. 42.14.5.

una . .] s. 13.14.

gratulatio . .] s. Pol. 30.1.2: ἔχων μὲν πρόφασιν, εἰ καὶ μὴ τὸ κατὰ τοὺς Γαλάτας ἐγεγόνει σύμπτωμα περὶ τὴν βασιλείαν, ὅμως ἐλθεῖν εἰς τὴν Ῥώμην ἕνεκεν τοῦ συγχαρῆναι τῇ συγκλήτῳ καὶ τυχεῖν τινος ἐπισημασίας διὰ τὸ συμπεπολεμηκέναι.

conveniens . .] vgl. 24.5.5; zu 23.5.4.

quam . . adiuvisset] s. 13.3; der Konj. aus dem Sinne der Römer, deren Urteil conveniens ist; adductum esset aus dem Sinne des Attalus; im folgenden ist quae . . poterant Urteil des Liv.

querimonia . . cladis] s. 8.1.1: cum querimoniis acceptae cladis; vgl. 44.38.3: dilatae pugnae ratio.

tumultus] s. zu 21.16.4.

[4] suberat . .] nach L. ist er also schon mit ehrgeizigen Plänen nach Rom gekommen; dagegen Pol. § 4: γιγνομένης τῆς ἀπαντήσεως ὑπὲρ τὴν προσδοκίαν μετέωρος ἐγενήθη [p. 44] ταῖς ἐλπίσιν, οὐκ εἰδὼς τὴν ἀληθινὴν αἰτίαν τῆς ἀποδοχῆς (der feindlichen Stimmung gegen Eumenes).

praemiorum ab senatu] ‘von dem S. zu erhaltende’; s. zu 27.5.6; 32.23.9: metu poenae a Romanis.

quidam Romanorum] vgl. Pol. § 7: ἔνιοι τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν λαμβάνοντες εἰς τὰς χεῖρας τὸν Ἄτταλον παρεκάλουν . . περὶ . . αὑτοῦ ποιεῖσθαι τοὺς λόγους: βούλεσθαι γὰρ αὐτῷ τὴν σύγκλητον συγκατασκευάζειν ἰδίαν ἀρχὴν καὶ δυναστείαν διὰ τὴν ἀλλοτριότητα τὴν πρὸς τὸν ἀδελφόν; diesen einfachen Gedanken hat L. im folgenden rhetorisierend ausgemalt; über die Motive der Römer s. Mms. RG. 15, 782 f.; Hertzberg 1, 202; Ihne RG. 3, 232.

quoque] in Bezug auf andere Ratgeber oder seine eigenen Pläne.

[5] tamquam de . .] eine solche Meinung, wie man sie zu hegen pflegt von . .; s. 1.4; folgt auf eam ähnlich wie auf sic, = sic existimare . . tamquam . . esset; doch ist die Verbindung und die Verkürzung des Satzes tamquam de . . ungewöhnlich; ebenso die Nachštellung der Präposition statt de altero tamquam; nur ähnlich ist 7.30.23: ut aut de vestris . . amicis aut nusquam ullis futuris . . consulite; 42, 64, 7: et propter longinquitatem et viae . . difficultatem; vgl. zu 35.32.7; die Präposition wird bei jener Stellung leichter auch auf das zweite Glied bezogen; anders Plin. Ep. 5, 6, 31: diaetae duae, quarum in altera . . altera; vgl. Cic. de off. 1, 112: alia in causa M. Cato fuit, alia ceteri; s. 39.34.2; zu 40.5.11.

[6] pro se . . contra fratrem] obgleich beides wesentlich zusammenfallen und dasselbe sein kann, so ist es doch, weil die Personen einander gegenübergestellt werden, als sich ausschliefsend dargestellt. contra bei petere, wie 9.18.6 bei favere, gewöhnlich bei äufseren Thätigkeiten.

ab senatu . . inpetrabilia] wie inpetrare konstruiert; vgl. 25.29.8; 42.29.3.

forent] hier = futura essent, nicht, wie gewöhnlich, = essent.

univer sos omnia] absichtlich zusammengestellt.

et . . vero] eine seltsame Verbindung, in der das korrespondierende Glied zugleich versichert und bekräftigt wird wie in καὶ μήν; ähnlich Plaut. Mil. 1149: et . . et ille autem; Gr. verm. merito, Wfsb. iure statt uero; Harant schreibt: omnia ei nunc tribuere, illi vero negare.

tribuere . . negare] schliefst das Wollen (die Geneigtheit) ein; s. 4.53.6: facere; 40, 46, 15 u. a.

[7] eorum hominum . . erat] ‘gehörte zu der Klasse von Menschen’; doch ist durch den partitiven Genetiv zugleich die Eigenschaft bezeichnet,=‘war ein solcher Mensch’; s. 23.31.11: quorum hominum essent; etwas anders Ter. Eun. 409: sic homost: perpaucorum hominum. immo nullorum, arbitror. Hor. Sat. 1,9,44: paucorum hominum (est Maecenas); vgl. 15.2; Pol. § 9 fährt fort: ἐφ᾽ οἷς (das § 4 Erwähnte) συνέβαινε τὸν Ἄτταλον ἐπὶ πολὺ μετεωρίζεσθαι . .; L. giebt eine [p. 45] psychologische Erklärung.

spes spopondisset] wie fortuna spondet gesagt, = ‘die Hoffnung gab ihm die Gewährfür das, was er wünschte, d. h. ‘versprach ihm’, was er wünschte; vgl. 3.59.3: spondet . . perpetua cura; s. zu 4.13.3.

ni] das Bedingte (‘und er hätte seinen Wünschen gemäfs gehandelt’) ist aus dem Zusammenhang zu nehmen; Pol. § 10 spricht es bestimmt aus: τέλος δὲ πρὸς ἐνίους τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν συνέθετο καὶ παρελθὼν εἰς τὴν σύγκλητον ποιήσεσθαι τοὺς περὶ τούτων λόγους, nälich dafs ihm ein Teil des pergamenischen Reiches als selbständige Herrschaft gegeben werde. Bei L. ist das Eingreifen des Stratius unvermittelt, wohl absichtlich, um zu überraschen; erst § 9 wird seine Ankunft gemeldet.

frenos] vgl. 34.2.13.: date frenos.

gestienti] s. 6.36.1: gestientes otio.

[8] a non securo Eumene] das Adjektiv vertritt hier einen Nebensatz, der den Grund angiebt: quod non securus erat; vgl. 1.46.6; Pol. 30.2.1: ὀττευσάμενος βασιλεὺς τὸ μέλλον ἐπιπέμπει Στράτιον τὸν ἰατρὸν εἰς τὴν Ῥώμην . .

speculator . . monitor] die Andeutung der Bestimmung ist durch die Apposition und die Form der Substantive gegeben; s. 1.56.8; Pol. § 2: ἐντειλάμενος πᾶσαν εἰσενέγκασθαι μηχανὴν πρὸς τὸ μὴ κατακολουθῆσαι τὸν Ἄτταλον τοῖς βουλομένοις λυμήνασθαι τὴν βασιλείαν αὐτῶν.

decedi fide] vgl. zu 43.7.9.

[9] occupatas] s. 26.2.7: aliud certamen occupaverat animos; 27, 3, 8.

sollicitatumque iam . .] Wfsb. vermutet, dafs iam aus dem Vorhergehenden wiederholt sei.

adgressus . . sermonibus . .] vgl. Pol. § 3: δὲ . . λαβὼν εἰς τὰς χεῖρας τὸν Ἄτταλον πολλοὺς μὲν καὶ ποικίλους διέθετο λόγουςκαὶ ἦν ἄνθρωπος ἔχων τι νουνεχὲς καὶ πιστικόν, fidusμόλις δὲ καθίκετο τῆς προθέσεως καὶ μετεκάλεσε τὸν Ἄτταλον ἀπὸ τῆς ἀλόγου φορᾶς.

prolapsam] = ‘die schon ins Sinken gekommen war’; s. 5.21.16.

[10] novum . . concordia] vgl. 33.21.2; von Livius hinzugesetzt; zu concordia vgl. 40.8.14.

quod unus . .] Pol. § 4: θεὶς ὑπὸ τὴν ὄψιν, ὅτι κατὰ μὲν τὸ παρὸν συμβασιλεύει τἀδελφῷ τούτῳ διαφέρων ἐκείνου τῷ μὴ διάδημα περιτίθεσθαι μηδὲ χρηματίζειν βασιλεύς, τὴν δὲ λοιπὴν ἴσην . . ἔχων ἐξουσίαν.

praecipuum capitis insigne] s. § 16: diadema.

[11] quis . . habeat] nicht quem . . habere, weil die Frage auch in direkter Form den Konjunktiv gehabt hätte; vgl. Caes. BC. 1, 43, 8: id iis eripi quis pati posset?

eo . . quia . . quod] s. 5.41.4; 34.23.8 f.; 39, 41, 2; vgl. eo . . quia: [p. 46] 2, 7, 4; 7, 3, 7 u. a.

cernat] ist noch auf den einzelnen bezogen; dagegen 20.2 mitteret auf die Gesamtheit; vgl. 32.36.8 u. a.

eam] vgl. § 5; zu 1.34.9.

infirmitatem aetatemque] Pol. § 5: εἰς δὲ τὸ μέλλον ὁμολογουμένως καταλείπεται διάδοχος τῆς ἀρχῆς, οὐ μακρὰν ταύτης τῆς ἐλπίδος ὑπαρχούσης, ἅτε τοῦ βασιλέως διὰ μὲν τὴν σωματικὴν ἀσθένειαν ἀεὶ προσδοκῶντος τὴν ἐκ τοῦ βίου μετάστασιν, διὶ δὲ τὴν ἀπαιδίαν οὐδ᾽ εἰ βουληθείη δυναμένου τὴν ἀρχὴν ἄλλῳ καταλιπεῖν.

necdum . . regnavit] Pol. § 5 fährt nach den vorher verzeichneten Worten fort: οὐδέπω γὰρ ἀναδεδειγμένος ἐτύγχανε κατὰ φύσιν υἱὸς ὢν αὐτᾷ μετὰ ταῦτα διαδεξάμενος τὴν ἀρχήν; da es ἀπαιδία heifst und der später zur Regierung gekommene κατὰ φύσιν υἱός, d. h. der legitime Sohn genannt wird, so kann nur Attalus III Philometor gemeint sein, der erst kurz vor dem Tode des Eumenes geboren wurde und 21 Jahre unter der Vormundschaft des an u. St. erwähnten Attalus stand; s. Pol. 33.16; Strabo 13, 4, 2, p. 624: ἀπέλιπενΕὐμένηςυἱῷ τὴν ἀρχὴν Ἀττάλῳ, γεγονότι ἐκ Στρατονίκης τῆς Ἀριαράθου θυγατρός (s. L. 38, 39, 6; 42, 16, 8), ἐπίτροπον κατέστησε τοῦ παιδὸς νέου τελέως ὄντος . . τὸν ἀδελφὸν Ἄτταλον; L. dagegen, wahrscheinlich durch ἀναδεδειγμένος, was hier nichtals Sohn anerkennen’ (agnoverat) bedeutet, sondern = natus oder sublatus erat ist, und durch ἀπαιδία irre geführt, hat, die Worte κατὰ φύσιν übersehend, an den illegitimen Sohn des Eumenes (Aristonicus; s. Per. 59) gedacht, welcher nach dem Tode Attalus' III. sich der Herrschaft bemächtigte und mit Rom Krieg führte; s. Mms. RG. 25, 51 f.

[12] quid adtinere] s. 6.23.7; 37.15.2 u. a.; anders 10.13.10: quid adtineret rogitans.

vim adferre rei] s. 38.20.8: insuperabilibus vim adferre; häufiger von Personen gesagt.

sua sponte] von einer Sache gesagt; s. zu 10.36.3.

accessisse . . regno] s. 3.29.7: clades accessit Sabinis; 40, 39, 9 u. a.; Pol. § 7: τὸ δὲ συνέχον, θαυμάζειν ἔφη πόσα βλάπτει τοὺς ἐνεστῶτας καιρούς. μεγάλην γὰρ δεῖν εἰδέναι πᾶσι τοῖς θεοῖς χάριν, εἰ συμπνεύσαντες καὶ μιᾷ γνώμῃ χρώμενοι δύναιντο τὸν ἀπὸ Γαλατῶν φόβον ἀπώσασθαι; die Gallier waren kurz vorher, vielleicht nicht ohne Vorwissen der Römer, in das Reich des Eumenes eingefallen; s. 20.1; Mms. RG. 25, 50.

resisti . . sisti] ist wohl absichtlich zusammengestellt; s. 4.12.6.

[13] si vero . .] Pol. § 9: εἰ δὲ νῦν εἰς . . διαφορὰν ἥξει πρὸς τὸν ἀδελφόν, πρόδηλον εἶναι διότι καταστρέψει τὴν βασιλείαν καὶ στερήσει μὲν αὑτὸν καὶ τῆς παρούσης ἐξουσίας καὶ τῆς εἰς τὸ μέλλον ἐλπίδος, στερήσει δὲ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς ἀρχῆς . .; statt den letzten Gedanken, mit dem Polybios die Ansprache schliefst, anzufügen, hat L. den ersten weitläufig rhetorisierend ausgeführt.

nec aliud eum] dazu müfste, da ne nicht wohl von erepturum ab- [p. 47] hängig gemacht werden kann, ein allgemeiner Begriff, wie effecturum, gedacht werden; s. 22.4; 2.32.8; 24.36.7; 44.32.1; Gr. vermutete: eum <fratri>, quam ne.

[14] res esset] obgleich L. in der Or. obl. den Wechsel der Tempora nicht ängstlich meidet (s. § 16; zu 43.1.10), so ist dies alleinstehende Impf. doch auffällig; HJM. vermutet, dafs eine Dittographie zu tilgen und res sit zu schreiben ist.

servasse . . eripuisse] der Inf. Praet. wie bei erit melius 3, 41, 3; decuit 30, 44, 7 u. a.; dagegen ist im folgenden fuisse ungewöhnlich; man würde eher esse erwarten (so verm. JPerizonius) oder fu<turam> esse (HJM.); Wfsb. meint, fuisse sei statt esse im Anschlufs an die vorhergehenden Infinitive servasse und eripuisse gesagt.

sed enim vero] vgl. 4.4.1: at enim vero; jedoch an u. St. nicht als Einwurf, sondern als starke Hervorhebung des Gegensatzes.

quid . . dubii] wie quid reliqui u. a. gesagt; vgl. 30.12.20.

[15] utrum . . petiturum esse an . . erepturum] der Inf., obgleich die Worte an Attalus gerichtet sind, weil die Frage rhetorisch ist und die Gewifsheit bezeichnet werden soll, dafs er eins von beiden thun müsse, aber, wie das Folgende ausführt, weder das eine noch das andere geschehen dürfe; in einer wirklichen Frage (utrum . . petiturus esset . .) würde der Redner fragen, welches von beiden der Angeredete thun wollte, was in den Zusammenhang nicht pafst; s. 4.43.10; 6.39.10.

distractis viribus] s. 9.7; gehört sowohl zu infirmos als zu obnoxios.

omnibus] jeder Art und von jedem beliebigen Feinde (den Galliern, Bithyniern, Römern); schwerlich hat L. blofs an die letzteren gedacht, so dafs das hdschr. pro in populi Romani (so Mg.) geändert werden könnte. Im folgenden fehlt das Prädikat; Htz. fügt nach Mg. esse passurum hinter infirmitate ein; an derselben St. wollte Drak. visurum einfügen, MMüller trahere animam; Mg. schreibt vivere, Harant esse; HJM. verm. exulem <esse> illa aetate. Die Begriffe privatum, exulem, mori bilden eine Klimax.

ergo] nach dem untergeordneten si ist ungewöhnlich, aber wohl gewählt, weil der Schlufs zu Grunde liegt: du kannst einen Teil des Reiches oder das ganze Reich begehren; das ganze Reich kannst du nicht erlangen ohne deinen Bruder zu verdrängen; also mufst du ihn entthronen.

illa . . illa] s. 9.17.13 u. a.

ad ultimum] ‘zuletzt, am Ende’; s. 1.53.10; 5.10.8; dagegen § 17 = ‘bis ans Ende’; s. 38.24.11 u. a.

[16] ut . . taceatur] = ut . . non commemoretur (Praeteritio).

fabulis] ‘in den Tr.’, eig. durch, vermittelst [p. 48] der Tragödien; es sind die Söhne des Oedipus gemeint; vgl. 5.21.8; 40.8.11.

fraterna caede] s. 1.48.7: caedes paternae: vgl. § 10; 10, 11.

raptum] mit ex, gleichsam wie die Beute aus einem Kampfe; stärker als ex fratre caeso; vgl. Tac. Hist. 2, 43: signa ex hostibus rapuit. Übrigens pafst das Beispiel nicht zu der Darstellung 40, 15, 4, wo Perseus wenigstens als der rechtmäfsige Erbe bezeichnet wird.

praesentibus dis] s. zu 6.10: accusans.

exigentibus poenas] s. 25.31.4.

[17] illi] Dativ; in Orat. recta: tibi. Harant nimmt Anstofs daran, dafs auf dieselbe Person mit illi und eum hingewiesen werde, und vermutet daher: qui nullis (Hdschr.: nillis) amici . .; wenn dieses Bedenken berechtigt wäre, so könnte einfacher geschrieben werden: . . stimulent, eam pietatem . .; über den absoluten Gebrauch von stimulare vgl. 1.15.1; 21.53.6; 42.18.4; 44.17.6; zu eam vgl. 23.13; doch s. Nägelsb. § 93.

laudaturos] s. 20.3.

praestitisset] s. zu § 14.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (82 total)
 • Commentary references from this page (82):
  • Polybius, Histories, 30.1
  • Polybius, Histories, 30.2
  • Polybius, Histories, 33.16
  • Livy, The History of Rome, Book 10, 13.10
  • Livy, The History of Rome, Book 10, 36.3
  • Livy, The History of Rome, Book 10, 7
  • Livy, The History of Rome, Book 30, 12.20
  • Livy, The History of Rome, Book 42, 14
  • Livy, The History of Rome, Book 42, 18
  • Livy, The History of Rome, Book 42, 29
  • Livy, The History of Rome, Book 42, 30
  • Livy, The History of Rome, Book 42, 5
  • Livy, The History of Rome, Book 3, 29.7
  • Livy, The History of Rome, Book 3, 59.3
  • Livy, The History of Rome, Book 13, Summary
  • Livy, The History of Rome, Book 20, Summary
  • Livy, The History of Rome, Book 23, 13
  • Livy, The History of Rome, Book 23, 31
  • Livy, The History of Rome, Book 23, 5
  • Livy, The History of Rome, Book 24, 36
  • Livy, The History of Rome, Book 24, 5
  • Livy, The History of Rome, Book 25, 29
  • Livy, The History of Rome, Book 25, 31
  • Livy, The History of Rome, Book 37, 15.2
  • Livy, The History of Rome, Book 43, 1
  • Livy, The History of Rome, Book 43, 7
  • Livy, The History of Rome, Book 44, 13
  • Livy, The History of Rome, Book 44, 17
  • Livy, The History of Rome, Book 44, 22
  • Livy, The History of Rome, Book 44, 32
  • Livy, The History of Rome, Book 44, 38
  • Livy, The History of Rome, Book 2, 32.8
  • Livy, The History of Rome, Book 22, 4
  • Livy, The History of Rome, Book 22, 8
  • Livy, The History of Rome, Book 22, 9
  • Livy, The History of Rome, Book 17, Summary
  • Livy, The History of Rome, Book 8, 1
  • Livy, The History of Rome, Book 15, Summary
  • Livy, The History of Rome, Book 9, 17
  • Livy, The History of Rome, Book 9, 18
  • Livy, The History of Rome, Book 9, 19
  • Livy, The History of Rome, Book 9, 7
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 12.6
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 13.3
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 43.10
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 49.3
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 4.1
  • Livy, The History of Rome, Book 4, 53.6
  • Livy, The History of Rome, Book 5, 10.8
  • Livy, The History of Rome, Book 5, 21.16
  • Livy, The History of Rome, Book 5, 21.8
  • Livy, The History of Rome, Book 5, 41.4
  • Livy, The History of Rome, Book 26, 27.12
  • Livy, The History of Rome, Book 26, 2.7
  • Livy, The History of Rome, Book 27, 5.6
  • Livy, The History of Rome, Book 31, 3
  • Livy, The History of Rome, Book 35, 32.7
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 15.1
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 34.9
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 4
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 46.6
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 48.7
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 53.10
  • Livy, The History of Rome, Book 1, 56.8
  • Livy, The History of Rome, Book 6, 10
  • Livy, The History of Rome, Book 6, 23.7
  • Livy, The History of Rome, Book 6, 36.1
  • Livy, The History of Rome, Book 6, 39.10
  • Livy, The History of Rome, Book 32, 23.9
  • Livy, The History of Rome, Book 32, 36.8
  • Livy, The History of Rome, Book 40, 5.11
  • Livy, The History of Rome, Book 40, 8.11
  • Livy, The History of Rome, Book 40, 8.14
  • Livy, The History of Rome, Book 33, 21.2
  • Livy, The History of Rome, Book 34, 23.8
  • Livy, The History of Rome, Book 34, 2.13
  • Livy, The History of Rome, Book 21, 16
  • Livy, The History of Rome, Book 21, 53
  • Livy, The History of Rome, Book 7, 30
  • Livy, The History of Rome, Book 38, 20
  • Livy, The History of Rome, Book 38, 24
  • Livy, The History of Rome, Book 39, 34
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: