previous next

The Athenians in the first impulse of their anger adopt the severest measures in regard to the Lesbian prisoners, as well as to all the inhabitants of Mytilene, but the matter is reconsidered in the ecclesia on the following day.

ἔστιν : as in ii. 67. 26. G. 1029; H. 998.—3.

παρεχόμενον: Schol. πρᾶξαι ὑπισχνούμενον. Cf. i. 39. 7; iv. 108. 15.—

τά τ̓ ἄλλα: before καί, which introduces a definite circumstance, only to emphasize the latter, in which case the use of the art. is regular. “He made various offers and especially—.” Cf. i. 129. 9; 132. 8; iv. 108. 11; v. 46. 21; 52. 12; vi. 8. 7; vii. 65. 6.—

ἔτι γὰρ ἐπολιορκοῦντο: cf. c. 20-24; 52. 1.—4.

ἀπάξειν: i.e. to effect their withdrawal, as in i. 109. 6; vi. 73. 9.

γνώμας ἐποιοῦντο: only here in the sense of deliberated, lit. offered their several views, = γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν, i. 139. 18. In ii. 2. 24, γνώμην ποιεῖσθαι means form a plan; in i. 128. 28; vii. 72. 8, offer a plan.—

ἐποιοῦντο, καὶ . . . ἔδοξεν: paratactic const., as i. 48. 3; 61. 2. Concerning the decree, cf. Ael. Var. Hist. ii. 9; Diod. xii. 55.—7.

ὅσοι ἡβῶσι: the orig. mood of the decree is retained in indir. discourse. GMT. 689, 2; H. 933; Kühn. 399, 3. 8.

ἐπικαλοῦντες: construed loosely with ἔδοξεν αὐτοῖς, as if ἐβουλεύσαντο had preceded. H. 1063; Kr. Spr. 56, 9, 4; Kühn. 493, 1 a. For similar cases of anacoluthon, see on ii. 53. 13.—

τήν τε . . . καὶ ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι: Cl. inserts καί before ὅτι. St. explains that τε is used as if the author had continued, as he seems to have intended, with καὶ ὅτι κτἑ., or καὶ τὸ τὰς Πελοποννησίων ναῦς τολμῆσαι κτἑ., but after the ὅτι elause the const. is changed to finite verb. For similar changes in const., see on i. 16. 2. Cf. Hdt. i. 85. 5; 129. 4; ii. 44. 5. See App. —10.

προσξυνεβάλετο: this reading of almost all the better Mss. is protected by Thuc.'s usage. The sing. verb before a pl. subj. occasions no difficulty, since αἱ νῆες τολμήσασαι = τὸ τὰς ναῦς τολμῆσαι. Cf. iv. 26. 14; viii. 9. 11. προσξυμβάλλεσθαι, which is used also by Hippoer. 797 e; 807 e, is further protected by the similar use of ξυμβάλλεσθαι c. 45. 21; Plato Apol. 36 a; Legg. 791 c; Xen. Cyrop. i. 2. 8; Hell. vii. 1. 35. In apparent imitation of the present passage, Arist. says, Ἀθ. Ηολ. 19, συνεβάλλετο δὲ οὐκ ἐλάττω μοῖραν τῆς ὁρμῆς τοῖς Λάκωσιν πρὸς τοὺς Ἀργείους τοῖς Ηεισιστρατίδαις ὑπάρλουσα φιλία. Bl. and Kr. read προσξυνελάβοντο (with Laur. and some inferior Mss.), the former citing iv. 47. 3 ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οὐχ ἥκιστα, κτἑ., and Dio C.'s imitation, xliii. 47. 4 προσσυνελάβετο γὰρ τοῦ λόγου τούτου, ὅτι κτἑ.—οὐκ ἐλάχιστον τῆς ὁρμῆς: = οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν τῆς ὁρμῆς. Cf. ii. 21. 19, and Arist. l.c. The phrase is to be taken as obj. of προσξυνεβάλετο. Cf. Lys. xxx. 16; Dem. xli. 11. Cf. τὸ πλείστον τῆς γνώμης, c. 31. 11; τοῦ θαρσεῖν τὸ πλεῖστον, iv. 34. 5. See on i. 5. 10. Kühn. 416, N. 4. ὁρμή, excitement, impulse. Cf. iv. 4. 4; vii. 71. 32.—11.

ἐς Ἰωνίαν παρακινδυνεῦσαι: venture over to Ionia. See on c. 32. 15. παρακινδυνεύειν also iv. 26. 18. Cf. ἐς τὰς Ἐπιπολὰς διεκινδύνευσεν, vii. 47. 11. See on i. 63. 3.— 12.

οὐκ ἀπὸ βραχείας διανοίας: after no slight consideration, i.e. after long premeditation; or, with St. and others, non parvo consilio ὀλίγον οὐδὲν ἐπινοοῦντες (ii. 8. 1). Kr. compares Liban. Basil. 117 d οὐκ ἀπὸ βραχείας γνώμης εἰς τὸν πόλεμον κατέ- στησαν. For ἀπό in this sense, see on i. 91. 28; for βραχεία, see on i. 14. 11.

ἄγγελον: pred. to τριήρη, as viii. 106. 18 ἀπέστειλαν ἐς τὰς Ἀθήνας τριήρη ἄγγελον τῆς νίκης.—15. διαχρήσασθαι: to destroy, as i. 126. 37; vi. 61. 17; Hdt. i. 24. 12; 110. 18; Antiph. i. 23; Aeschin. iii. 244; Xen. Mem. iv. 2. 17.

ἀναλογισμός: not re-consideration, but reflection, as viii. 84. 1. So ἀναλογίζεσθαι, v. 7. 3; viii. 83. 10. —

ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα: the pred. position of the adjs. throws the chief stress on them. μέγα pregnant = δεινόν. See on c. 3. 3. μᾶλλον οὐ, as in ii. 62. 18, and often in Hdt. and Dion. H. The neg. implied in μᾶλλον sometimes induces a pleonastic neg. in the following clause. Kühn. 516, 6; Kr. Spr. 49, 2, 4.—18.

τῶν Μυτιληναίων οἱ παρόντες πρέσβεις: Steup thinks this cannot be the same embassy as that mentioned in c. 28. 7, because Paches could not have executed the decree of the Athenians without violating the agreement (c. 28. 8, 9). But it seems more natural, since Thuc. mentions neither the return of the embassy of c. 28. 7, nor the sending of another, to suppose that the πρέσβεις remained at Athens in the hope of persuading the Athenians to milder measures. The spirit of the agreement was fulfilled when orders came from Athens, whether the ambassadors returned or remained.—19.

οἱ . . . ξυμπράσσοντες: cf. c. 101. 4. For the position of the gen. τῶν Ἀθηναίων, see on c. 22. 27.—20.

παρεσκεύασαν: induced, as in iv. 132. 11; viii. 52. 1; and passive in vii. 35. 2. Kühn. 473, 2. —

τοὺς ἐν τέλει: i.e. the prytanes, or the ten στρατηγοί, the former of whom ordinarily summoned assemblies, though the latter had this right in war and under extraordinary circumstances. See on ii. 22. 4; 59. 11; iv. 118. 53. See Schoemann, Gr. Ant. i.^{3} p. 404.—21.

αὖθις γνώμας προθεῖναι: to bring the subject again under consideration, also c. 42. 1; vi. 14. 3; and in c. 38. 2, λέγειν προτιθέναι. See on i. 139. 18.—22.

ἔνδηλον ἦν: with partic., as in ii. 64. 31. G. 1589; H. 981. Cf. iv. 41. 14; vi. 36. 6.—

τὸ πλέον τῶν πολιτῶν: see on c. 35. 6.—23.

τινας: indef., it is true, as in iv. 69. 4; vi. 41. 4; vii. 29. 14, but referring to τοὺς ἐν τέλει, —ἀποδοῦναι: with inf. as i. 144. 12; ii. 71. 14.

καταστάσης ἐκκλησίας: as in i. 31. 15, of an assembly convoked for a special purpose, i.e. σύγκλητος. See Schoemann Gr. Antiq. i.^{3} p. 403.

ἀφ̓ ἑκάστων ἐλέγοντο: ἀπό, on the part of, as in c. 82. 41; v. 82. 16; vi. 32. 18; with μηνύεσθαι, vi. 28. 1; ἀγγέλλεσθαι, vi. 45. 2. See on i. 17. 4, and Herbst, Gegen Cobet, p. 50.— 25.

τὴν προτέραν ἐνενικήκει: here of the person, as ii. 12. 6; 54. 7 of the view that prevails. For the cognate acc. τὴν προτέραν sc. γνώμην, see G. 1052; H. 716 a; Kr. Spr. 46, 6. Cf. Plato Gorg. 456 a οἱ νικῶντες τὰς γνώμας, Ar. Nub. 432. See App.— 26.

βιαιότατος: most arbilrary and arrogant, as in i. 95. 1.—27.

παρὰ πολύ: by far. Kühn. 349^{b}, 7 b. Cf. i. 29. 19; ii. 8. 13; 89. 16; viii. 6. 16.—

πιθανώτατος: cf. iv. 21. 10; vi. 35. 9; and see Introd. to Book I., p. 45, 46. Aristotle says of Cleon, Ἀθ. Ηολιτ. 28, δοκεῖ μάλιστα διαφθεῖραι τὸν δῆμον ταῖς ὁρμαῖς, καὶ πρῶτος ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνέκραγε καὶ ἐλοιδορήσατο καὶ περιζωσάμενος ἐδημηγόρησε, τῶν ἄλλων ἐν κόσμῳ λεγόντων. SPEECH OF CLEON. cc. 37-40.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (12 total)
 • Commentary references from this page (12):
  • Thucydides, Histories, 3.101
  • Thucydides, Histories, 3.20
  • Thucydides, Histories, 3.22
  • Thucydides, Histories, 3.28
  • Thucydides, Histories, 3.3
  • Thucydides, Histories, 3.31
  • Thucydides, Histories, 3.32
  • Thucydides, Histories, 3.35
  • Thucydides, Histories, 3.38
  • Thucydides, Histories, 3.42
  • Thucydides, Histories, 3.45
  • Thucydides, Histories, 3.82
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: