previous next
περιβάλλω , fut. -βα^λῶ : aor. περιέβα^λον (v. infr.) :—
A.throw round, about, or over, put on or over, c. acc. rei, “φίλας περὶ χεῖρε βαλόντεOd. 11.211; “περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντεςIl.11.454; “περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλε φαεινήν18.479; “π. χέραςAr.Th.914, E.Or.1044: freq. c. dat., “χέρας π. τινίId.Ph.1459, etc.; περὶ δ᾽ ὠλένας δέρᾳ . . βάλοιμι ib.165 (lyr.); π. τινὶ δεσμά, βρόχους, A.Pr.52, E.Ba.619; “Τροίᾳ ζευκτήριονA.Ag. 529; “κρατὶ π. σκότονE.HF1159; π. τινὰ χαλκεύματι put him round the sword, i. e. stab him, A.Ch.576; also περὶ τὰ στέρνα θώρηκας π. Hdt. 1.215, cf. 5.85; “αἱμασιὴν π. κατὰ τὸν κύκλονId.7.60; περὶ ἕρμα π. ναῦν wreck it on . . , Th.7.25:—Med., throw round or over oneself, put on, c. acc. rei, περιβαλλόμενοι τεύχεα putting on their arms, Od.22.148; “περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰξυῖ5.231; “ξίφος περὶ στιβαροῖς βάλετ᾽ ὤμοις14.528; εἷμα, φᾶρος περιβάλλεσθαι, Hdt. 1.152, 9.109; “φάρεα καὶ πλοκάμουςE.IT1150(lyr.); “κόσμον σώμασινId.HF334; “κύκλον ὅσον περιβάλλεται αἰθήρHermesian.7.87; freq. of defences, “τεῖχος καὶ σωτηρίην περιβαλέσθαι τοῖς τε χρήμασι καὶ τοῖς σώμασινDemocr.280; also “ὅταν περιβάλωνται χειρις μοὺς παραλλάττονταςPhld.Rh.1.8 S.; “π. ἕρκος ἔρυμα τῶν νεῶνHdt.9.96; “τείχεαId.1.141, cf. 6.46, Th.1.8 ; “ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβάλλονταιX.Mem.2.1.14; “Πελοποννήσῳ π. ἓν τεῖχοςArist.Pol.1276a27; λιμένι τεῖχος, χάρακα τῇ παρεμβολῇ, Plb.4.65.11, 5.20.5 ; also περὶ τὴν Πελοπόννησον τεῖχος π. Lys.2.45: c. dupl. acc., τεῖχος περιβαλέσθαι πόλιν build a wall round it, Hdt.1.163 : in pf. Pass., have a thing put round one, Pl.Smp.216d ; τὸ τεῖχος περιβεβλημένος having his wall around him, encompassed by it, Id.Tht. 174e, cf. Arist.Pol.1331a8.
2. metaph., put round or upon a person, i. e. invest him with it, π. τινὶ ἀγαθόν (i. e. βασιληΐην), τυραννίδα, Hdt.1.129, E.Ion829 ; “π. σωτηρίαν [τισί]Id.HF304; “ὕδασι δουλείανId.Ph.189 (lyr.); “οἶκτονId.IA934; τινὶ π. ἀνανδρίαν, i.e. make him faint-hearted, Id.Or.1031; π. τὴν αἰτίαν τῷ ἰατρῷ impute blame to . . , Pall.in Hp.12.283 C.:—Pass., c. acc., to be involved in, “μεγίστην ζημίαν τὸ ταμεῖον περιβληθήσεταιSIG888.87 (Scaptopara, iii A. D.).
II. reversely c. dat. rei, surround, encompass with . . , περιβαλεῖν πλῆθος τῶν ἰχθύων (sc. τῷ ἀμφιβλήστρῳ) Hdt.1.141; “βρόχῳ π. τὸν αὐχέναId.4.60 (tm.); [Βόσπορον] πέδαις π. A.Pers.748; “π. τινὰ ὑφάσματιE.Or.25; “δοραῖσι σῶμαId.Cyc.330 ; π. τινὰ χερσί embrace, Id.Or.372 :—Med., surround or enclose for one's advantage or defence, “τὴν νῆσον π. τείχειPl.Criti.116a; “χωρίονX.Cyr.6.3.30; π. θύννους net them, Arist.HA 537a20, cf. 533b25.
III. c. acc. only, encompass, surround, περιβάλλει με σκότος, νέφος, E.Ph.1453, HF1140 ; π. ἀλλήλους embrace each other, X.An.4.7.25, cf. Men.Pk.36, 111; also, clothe, τινα Ev.Matt.25.36; τὸ περιβεβλημένον the space enclosed, enclosure, Hdt.2.91; cf. “περίβολος11.2 :—Med., ἤλαυνον περιβαλόμενοι [τὰ ὑποζύγια] surrounding them, Id.9.39, cf. X.Cyr.1.4.17.
2. fetch a compass round, double, “ἵπποι περὶ τέρμα βαλοῦσαιIl.23.462 ; esp. of ships, round a cape, “π. τὸν ἌθωνHdt.6.44; “ΣούνιονTh.8.95 : abs., of a hare, double, X.Cyn.5.29, 6.18.
3. amplify, expand, “λόγονHermog.Id.1.4, cf. 11: abs., ib.3,al.
3. use circumlocution, κομψῶς κύκλῳ π. Id.Smp.222c, cf. Phdr.272d.
V. throw beyond, beat in throwing: hence generally, excel, surpass, “μνηστῆρας δώροισιOd.15.17 ; π. ἀρετῇ to be superior in . . , Il.23.276.
VI. π. τὸ λουτρόν take a bath, Cass.Pr.5 ; π. πρὸς λουτρόν ibid.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (81 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (81):
  • Aeschylus, Agamemnon, 529
  • Aeschylus, Libation Bearers, 576
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 52
  • Aeschylus, Persians, 748
  • Andocides, On the Mysteries, 142
  • Antiphon, Second Tetralogy, 2.12
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 914
  • Demosthenes, On the Crown, 231
  • Demosthenes, Against Androtion, 35
  • Euripides, Bacchae, 619
  • Euripides, Cyclops, 330
  • Euripides, Heracles, 1140
  • Euripides, Heracles, 304
  • Euripides, Heracles, 1159
  • Euripides, Heracles, 334
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 934
  • Euripides, Ion, 829
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1150
  • Euripides, Orestes, 1031
  • Euripides, Orestes, 1044
  • Euripides, Orestes, 25
  • Euripides, Orestes, 372
  • Euripides, Orestes, 906
  • Euripides, Phoenician Women, 165
  • Euripides, Phoenician Women, 189
  • Euripides, Phoenician Women, 1453
  • Euripides, Phoenician Women, 1459
  • Herodotus, Histories, 1.141
  • Herodotus, Histories, 1.163
  • Herodotus, Histories, 1.215
  • Herodotus, Histories, 2.91
  • Herodotus, Histories, 3.71
  • Herodotus, Histories, 4.60
  • Herodotus, Histories, 5.85
  • Herodotus, Histories, 6.44
  • Herodotus, Histories, 7.60
  • Herodotus, Histories, 8.8
  • Herodotus, Histories, 9.39
  • Herodotus, Histories, 1.129
  • Herodotus, Histories, 1.152
  • Herodotus, Histories, 6.24
  • Herodotus, Histories, 6.46
  • Herodotus, Histories, 7.190
  • Herodotus, Histories, 9.109
  • Herodotus, Histories, 9.96
  • Homer, Iliad, 11.454
  • Homer, Iliad, 23.462
  • Homer, Odyssey, 11.211
  • Homer, Odyssey, 14.528
  • Homer, Odyssey, 22.148
  • Homer, Odyssey, 5.231
  • Isocrates, Panegyricus, 184
  • Isocrates, To Philip, 118
  • Isocrates, To Nicocles, 25
  • Lysias, Funeral Oration, 45
  • Lysias, On a Wound by Premeditation, 20
  • New Testament, Matthew, 25.36
  • Plato, Statesman, 285b
  • Plato, Theaetetus, 174e
  • Plato, Phaedrus, 272d
  • Plato, Symposium, 216d
  • Plato, Symposium, 222c
  • Plato, Critias, 116a
  • Plutarch, Aristeides, 4
  • Thucydides, Histories, 7.25
  • Thucydides, Histories, 8.95
  • Xenophon, Anabasis, 4.7.25
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.3.30
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.17
  • Xenophon, Memorabilia, 4.2.6
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.14
  • Xenophon, On Hunting, 6.18
  • Xenophon, On Hunting, 5.29
  • Homer, Iliad, 18.479
  • Homer, Iliad, 23.276
  • Homer, Odyssey, 15.17
  • Polybius, Histories, 1.29.7
  • Polybius, Histories, 3.69.7
  • Polybius, Histories, 4.65.11
  • Polybius, Histories, 5.20.5
  • Thucydides, Histories, 1.8
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: