previous next
ἐναντίος , α, ον,
A.opposite, = ἀντίος (which is rare in Prose):
1. of Place, on the opposite side, opposite, c.dat., “ἀκταὶ ἐναντίαι ἀλλήλῃσινOd.10.89; “Πάτροκλος δέ οἱ . . . ἧστοIl.9.190, cf. Od.23.89: hence, fronting, face to face, “αὐτῳ οὔ πω φαίνετ᾽ ἐναντίη6.329; “ὄττις . τοι ἰσδάνειSapph.2.2; δεῖξον . . τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ . πατρί before him, E.Hipp.947; τὰναντία τινί things open to one's sight, X.Cyr.3.3.345: abs., “. στάνθ᾽E.Hipp.1078 (but . κεῖσθαι look opposite ways, Pl.Smp.190a).
c. Astrol., in diametrical aspect, Vett.Val.70.16, Man.3.360.
2. in hostile sense, opposing, facing in fight, c. gen., “ἐναντίοι ἔσταν ἈχαιῶνIl.5.497, cf. S.Aj.1284, X.An.4.3.28, etc.: c. dat., Il.5.12, E.Supp.856, IT1415; οἱ . one's adversaries, A. Th.375, Gorg.Fr.12 D., etc.; the enemy, Hdt.7.225, Th.4.64, etc.
b. generally, opposed to, “τινίX.An.3.2.10; τὸ . the opposite party, Id.Ath.1.4; presenting obstacles, hindering, “τινίS.Ph.642.
c. δι ἐναντίας the opponent in a alawsuit, PFlor.1.58.15 (iii A.D.), etc.
3. of qualities, acts, etc., opposite, contrary, reverse, “τἀναντί᾽ εἰπεῖνA.Ag. 1373; “δίκαια καὶ τἀναντίαS.Ant.667: mostly c.gen., τὰ . τούτων the very reverse of these things, Hdt.1.82, cf. Th.7.75, etc.; δείξας . . ἄστρων τὴν . ὁδόν, i.e. “τὴν τοῦ ἡλίου ὁδὸν . οὖσαν τοῖς ἄστροιςE.Fr.861: also c. dat., “Ὀρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχειςA.Ag.1629; τἀναντία πρήσσειν [τῇ ὑγιείῃ] Democr.234; “δύο τὰ -ώτατα εὐβουλίᾳTh.3.42; “ἀγαθῷ κακὸν -ώτερον τῷ μὴ ἀγαθῷPl.R.491d; “ἐναντία λέγει αὐτὸς αὑτῷId.Prt.339b, cf.Ar.Ach.493; “τἀναντία τούτοιςPl.Prt 323d; ἐναντία γνῶναι ταῖς πλείσταις [πόλεσιν] X.Lac.1.2; “τὴν . τινὶ ψῆφον θέσθαιD.19.65; simply “τὴν . θέσθαι τινίPl.La.184d: folld. by “, τοὺς . λόγους ὡς αὐτὸς κατεδόκεεHdt.1.22; “τοὐ. δρῶν προσῆκ᾽ αὐτῷ ποιεῖνAr.Pl.14; “τοὐ. ἔπαθεν τὸ προσδοκώμενονPl.Lg.966e, cf. R.567c, etc.: freq. strengthd., πᾶν τοὐ., πάντα τἀ., quite the contrary, Lg. 967a, X.Mem.3.12.4; πολὺ τοὐ. Stratt.57; “τὸ δὲ πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεταιPl.Ap.39c.
b. τὰ . opposites in Philos., Pherecyd.Syr. 3, Arist.Metaph.986b3, etc.
4. in the Philos. of Arist., τἀναντία (dist. fr. other ἀντικείμενα, Metaph.1018a25) are contraries, esp. the two attributes within the same genus which differ most widely from each other (as hot and cold), Cat.6a18, al.
b. . ἀποφάνσεις, προτάσεις, contrary propositions (All B is A, No B is A), opp. contradictory (v. ἀντιφατικῶς), Id.Int.17b4, APr.63b28.
II. freq. in Adv. usages:
1. from Hom. downwds., neut. ἐναντίον as Adv., opposite, facing, . ὧδε κάλεσσον here to my face, Od.17.544; εἰς ὦπα ἰδέσθαι . to look one in the face, 23.107; “. προσβλέπειν τινάE.Hec.968, etc.; γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν . ib.975: abs., D.4.40, etc.: hence, like a Prep. c. gen., in the presence of, “τῆς βουλῆςIG12.91; τῶνδ᾽ . S.OC1002; μαρτύρων . Ar.Ec.448; “. τοῦ παιδίουId.Lys.907; “. ἁπάντων λέγεινTh.6.25; “. ΔιόςPlb.7.9.2; also neut. pl., IG7.1779 (Thespiae).
b. in hostile sense, against, c. gen., ἀνέσταν . . σφοῦ πατρὸς . Il.1.534; “. ἰέναι τινός21.574; “. μάχεσθαί τινος20.97; “. ἵστασ᾽ ἐμεῖο13.448: abs., . μίμνειν stand one's ground against, ib. 106: c. dat., νεικεῖν ἀλλήλοισιν . 20.252; “. θεοῖςE.Or.624; “. τῷ ὅρκῳ πράττεινIG22.1258.2.
c. contrariwise, in Att. also with the Art., τοὐναντίον on the other hand, “τοὐ. δέ . .Antiph.80.4; πάλιν τοὐ. Men.460.5; conversely, Pl.Men.89e.
d. neut. pl. ἐναντία as Adv., c. dat., Hdt.6.32, Th.1.29, etc.
2. with Preps., ἐκ τοῦ . over against, opposite, opp. ἐκ πλαγίου, X.HG4.5.15, etc.; ἐξ ἐναντίας, Ion. -ίης, Hdt.7.225, Th.4.33 (οἱ ἐξ . the opposing parties, prob. in PGrenf. 2.78.26 (iv A. D.)); ἐκ τῶν . on the contrary, Plb.5.9.9; “ἀπ᾽ ἐναντίαςAscl.Tact.1.2; “ἀπ᾽ . ΧωρεῖνProcop.Arc.4; κατὰ τὰ . Pl.Ti.39a: Geom., αἱ κατ᾽ ἐναντίον τοῦ παραλληλογράμμου πλευραί the opposite sides of the parallelogram, Archim.Aequil.1.9; αἱ κατ᾽ . τομαί opposite sections (i. e. branches) of the hyperbola, Apollon.Perg.Con. 3.23.
3. regul.Adv. -ίως contrariwise, c. dat., “τούτοις οὐκ . λέγειςA.Eu.642; “. διακεῖσθαί τινιPl.R.361c; “. ἀντικεῖσθαιArist.Int.17b20; πικρῶς καὶ . like an enemy, D.19.339; “. ὡς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιPl.Tht.175d; . ἔχειν to be exactly opposed, Id.Euthd.278a; πρός τι to be contrary in respect of . ., D.1.4; in the Logic of Arist., Metaph.1057b11, al., cf. Procl.in Alc.p.268C.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (71 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (71):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1373
  • Aeschylus, Agamemnon, 1629
  • Aeschylus, Eumenides, 642
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 375
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 448
  • Aristophanes, Plutus, 14
  • Demosthenes, Philippic 1, 40
  • Demosthenes, Olynthiac 1, 4
  • Demosthenes, On the False Embassy, 339
  • Demosthenes, On the False Embassy, 65
  • Euripides, Hecuba, 968
  • Euripides, Hecuba, 975
  • Euripides, Hippolytus, 1078
  • Euripides, Hippolytus, 947
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1415
  • Euripides, Orestes, 624
  • Euripides, Suppliants, 856
  • Herodotus, Histories, 1.22
  • Herodotus, Histories, 1.82
  • Herodotus, Histories, 6.32
  • Herodotus, Histories, 7.225
  • Homer, Iliad, 11.67
  • Homer, Iliad, 13.448
  • Homer, Iliad, 1.534
  • Homer, Iliad, 20.252
  • Homer, Iliad, 20.97
  • Homer, Iliad, 21.574
  • Homer, Iliad, 5.12
  • Homer, Iliad, 5.497
  • Homer, Iliad, 6.251
  • Homer, Iliad, 9.190
  • Homer, Odyssey, 10.89
  • Homer, Odyssey, 17.544
  • Homer, Odyssey, 23.107
  • Homer, Odyssey, 23.89
  • Homer, Odyssey, 6.329
  • Pseudo Xenophon, Constitution of the Athenians, 1.4
  • Plato, Laws, 966e
  • Plato, Republic, 361c
  • Plato, Republic, 491d
  • Plato, Republic, 567c
  • Plato, Apology, 39c
  • Plato, Theaetetus, 175d
  • Plato, Symposium, 190a
  • Plato, Laches, 184d
  • Plato, Euthydemus, 278a
  • Plato, Protagoras, 339b
  • Plato, Meno, 89e
  • Plato, Timaeus, 39a
  • Sophocles, Ajax, 1284
  • Sophocles, Antigone, 667
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1002
  • Sophocles, Philoctetes, 642
  • Thucydides, Histories, 1.29
  • Thucydides, Histories, 1.93
  • Thucydides, Histories, 3.42
  • Thucydides, Histories, 4.33
  • Thucydides, Histories, 4.64
  • Thucydides, Histories, 6.25
  • Thucydides, Histories, 7.75
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.10
  • Xenophon, Anabasis, 4.3.28
  • Xenophon, Anabasis, 4.5.3
  • Xenophon, Hellenica, 4.5.15
  • Xenophon, Memorabilia, 3.12.4
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 1.2
  • Polybius, Histories, 5.9.9
  • Polybius, Histories, 7.9.2
  • Aristophanes, Acharnians, 493
  • Aristophanes, Lysistrata, 907
  • Procopius, Historia Arcana (Anecdota), 4
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: