previous next
ἐπι-στρέφω , pf.
A.ἐπέστροφαDiog. (v. infr. 1.2a):—turn about, turn round, νῶτον Orac. ap. Hdt.7.141; “δεῦρ᾽ . κάραE.Heracl.942, cf. X.Cyn.10.12; “στροφεῖςHeroAut. 23.3; . τὰς ναῦς tack (cf. “ἐπιστροφή11.1), Th.2.90; also, put an enemy to flight, X.HG6.4.9; wheel about, “τοὺς ἱππεῖςPlu.Sull.19; wheel through a right angle, Ascl.Tact.10.5 (Act. and Pass.), etc.; intr., ib.12.11, etc.
b.. intr., turn about, turn round, ἕλκε δ᾽ἐπιστρέψαςIl.3.370; here only in Hom., and perh. trans., whirl, but v. Hdt.2.103, S.Tr.566; “ἀλλὰ πᾶς ἐπίστρεφε δεῦροAr.V.422; of ships, put about, Plb.1.47.8,50.5; of a wild boar, turn upon the hunter, “ἐπί τιναX.Cyn.10.15; return, ἀπὸ τῆς στρατείας Epist. Philipp. in IG9(2).517.37 (Larissa), cf. Ev.Matt.12.44, etc.; of an illness, recur, f.l. for ὑπο-, Hp.Coac.124: as Hebraism, c. inf., as periphrasis of “πάλιν, ἐπιστρέψει . . εὐφρανθῆναιLXXDe.30.9, cf. 2 Es. 9.14, al.; so with καί and finite Verb, ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν ib.2 Ch.33.3, cf. Ma.1.4, al.
2.. turn towards, “νόημαThgn.1083; “ἦθος κατά τιναId.213; . τινά turn his attention towards one, Luc. Tim.11; τινὰ πρός τι, εἰς ἑαυτόν, Plu.2.21c,69f, cf. Hdn.5.3.8; οἱ τὴνἙλλάδα ἐπεστροφότες ἐπὶ σοφίανDiog.Ep.34.1; . πίστιν press a pledge upon one, S.Tr.1182; . τὴν φάλαγγα bring it into action, Plu. Ant.42: hence,
b.. intr., turn (oneself) towards, X.Eq.8.12, etc.; . εἰς or πρὸς ἑαυτόν, of νοῦς, reflect, Plot.5.3.1, Procl.Inst.15; τὸ ἐπιστρέφον βαθρικόν the steps leading to the sarcophagus, Judeich Altertümervon Hierapolis 152.
3.. turn or convert from an error, correct, cause to repent, Luc.Hist.Conscr.5, Plu.Alc.16; “πλημμελοῦνταςId.Cat.Mi.14; warn, Philostr.VS1.7.1; coerce, Cod.Just.4.20.15.1.
b.. Pass., to be converted, return, “ἐπὶ ΚύριονLXXDe.30.2; intr., repent, ib.Ju.5.19, al., Ev.Matt.13.15,Ev.Luc.22.32, etc.
c.. Philos., cause to return to the source of Being, “τινὰς εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ πρῶταPlot. 5.1.1; “τι πρὸς τἀγαθόνProcl.Inst.144:—Pass., Plot.1.2.4, 5.2.1; τὸπροϊὸν ἀπό τινος -στρέφεται πρὸς ἐκεῖνο ἀφ᾽ οὗ πρόεισινProcl.Inst.31; “πρὸς τὸ ἕνDam.Pr.27:—also intr. in Act., “. εἰς ἑαυτόνPlot.5.3.6; τὸ γεννηθὲν φύσει πρὸς τὸ γεννῆσαν . Porph.Sent.13; οὐδὲν τῶν σωμάτων πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν . Procl.Inst.15.
4.. curve, twist, ὀδύνη σε περὶ τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικ᾽ ἐπιστρέφειν v.l. in Ar.Pl.1131; “. ἐπισκύνιονAP11.376.8 (Agath.):—Pass., to be distorted, “ἢν τράχηλος ἐπιστραφῇHp. Aph.4.35; of hair, curl, “οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιονArist.Pr.963b10; ἐπεστραμμένος, of a tree, crooked, Thphr.HP3.8.4; of fir-needles, bent, ib.3.9.6.
II.. Med. and Pass., esp. in aor. 2 Pass. ἐπεστράφην [α^], also “ἐπεστρέφθηνOpp.C.4.179: Dor. 3sg. fut. Pass. “-στραφησεῖταιGDI3089.27(Callatis):—turn oneself round, turn about, ἤϊε ἐπιστρεφόμενος constantly turning, as if to look behind one, Hdt. 3.156: and with acc., πολλὰ θάλαμον ἐξιοῦσ᾽ ἐπεστράφη turned to gaze on it, E.Alc.187; so of a lion retreating, Arist.HA629b15; δι᾽ οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τὰς περιφοράς by which all the revolving spheres are turned, Pl.R.616c; δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη thus turned about, changed, S.Ant.1111.
2.. go back-and forwards, “πάντῃh.Hom.27.10; κατ᾽ἄλσοςA.Supp. 508: c.acc., γαῖαν ἐπιστρέφεται wanders over the earth, with collat. sense of observing, studying it, Hes.Th.753, Thgn.648; so “. ὀρέων κορυφάςAnacr.2.4: also c. acc. loci, turn to a place, πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; E.Hel.83, cf. 89,768, Ion352 (also εἰςχώραςX.Oec.4.13): c.acc. cogn., [διεξόδους] ἐπιστρέφεσθαι walk in . . , Pl.Phdr.247a; of the sun, revolve, D.P.584.
3.. turn the mind towards, pay attention to, regard (cf. “ἐπιστροφή11.3), “τινόςAnacr.96, S. Ph.599, Phld.Lib.p.15 O., AP5.47 (Rufin.); τῶν ἰδίων οὐδὲν . Thgn. 440; “εἴς τιAlex.Aphr.in Sens.57.18: abs., return to oneself, pay attention, “ἐπιστραφείςHdt.1.88; “οὐκ ἦλθες, . . οὐδ᾽ ἐπεστράφηςE.Rh. 400; οὐκ ἐπεστράφη, = οὐκ ἐφρόντισε (just above), D.23.136, cf. 10.9, AP11.319 (Autom.).
b.. conduct oneself, behave, “ἀξίως τᾶς τιμᾶςSIG539A22 (Decr. Amphict., iii B.C.).
4.. c.acc., θεοῦ νιν κέλευσμ᾽ ἐπεστράφη turned against her, E.Andr.101 (lyr.).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (51 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (51):
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 508
  • Aristophanes, Plutus, 1131
  • Aristophanes, Wasps, 422
  • Demosthenes, Philippic 4, 9
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 136
  • Euripides, Alcestis, 187
  • Euripides, Andromache, 101
  • Euripides, Helen, 768
  • Euripides, Helen, 83
  • Euripides, Helen, 89
  • Euripides, Heraclidae, 942
  • Euripides, Ion, 352
  • Euripides, Rhesus, 400
  • Herodotus, Histories, 3.156
  • Herodotus, Histories, 1.88
  • Herodotus, Histories, 2.103
  • Herodotus, Histories, 7.141
  • Herodotus, Histories, 8.62
  • Hesiod, Theogony, 753
  • Homer, Iliad, 3.370
  • Homeric Hymns, Hymn 27 to Artemis, 10
  • New Testament, Matthew, 12.44
  • New Testament, Matthew, 13.15
  • Old Testament, Deuteronomy, 30.9
  • Old Testament, 2 Chronicles, 33.3
  • New Testament, Luke, 22.32
  • Plato, Republic, 616c
  • Plato, Phaedrus, 247a
  • Sophocles, Antigone, 1111
  • Sophocles, Philoctetes, 599
  • Thucydides, Histories, 2.90
  • Xenophon, Hellenica, 6.4.9
  • Xenophon, On the Art of Horsemanship, 8.12
  • Xenophon, On Hunting, 10.12
  • Xenophon, On Hunting, 10.15
  • Xenophon, Economics, 4.13
  • Sophocles, Trachiniae, 1182
  • Sophocles, Trachiniae, 566
  • Polybius, Histories, 1.47.8
  • Hippocrates, Aphorismi, 4.35
  • Old Testament, 2 Esdras, 9.14
  • Old Testament, Deuteronomy, 30.2
  • Old Testament, Judith, 5.19
  • Old Testament, Malachi, 1.4
  • Plutarch, Alcibiades, 16
  • Plutarch, Sulla, 19
  • Plutarch, Antonius, 42
  • Plutarch, Cato Minor, 14
  • Lucian, Timon, 11
  • Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, 5
  • Philostratus the Athenian, Lives of the Sophists, 1.7.1
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: