previous next
φθείρω , Aeol. φθέρρω Hdn.Gr.2.303, al.; Arc. φθήρω IG5(2).6.17 (Tegea, iv B. C.): Ion. impf. φθείρεσκε δια-) Hdt.1.36: fut.
A.φθερῶX.HG7.2.11, (δια-) A.Ag.1266, etc.; Ion. φθερέω δια-) Hdt. 5.51; Ep. φθέρσω δια-) Il.13.625: aor. 1 “ἔφθειραA.Pers.244 (troch.), X.HG7.2.4; poet. “ἔφθερσαLyc.1402; Arc. 3sg. opt. (?) “φθέραιIG5(2).6.8 (Tegea, iv B. C.): pf. “ἔφθαρκαDin.1.64, (δι-) E.Med. 226; Arc. part. “ἐφθορκώςIG5(2).6.10 (Tegea, iv B. C.): —Med., fut. φθεροῦμαι (in pass. sense) S.OT272, E.Andr.708, Th.7.48; Ion. φθερέομαι δια-) Hdt.8.108 (v.l. δια-φθαρέεται), 9.42 (vv. ll. δια-φθαρέονται, δια-φθορεῦνται); later “φθαροῦμαιArchig. ap. Orib.8.23.5:— Pass., fut. “φθα^ρήσομαιHp.VM13, Arist.Metaph.1066b30, Epicur.Ep. 1p.7U., (δια-) E.Hec.802, etc., Dor. “-ησοῦμαιTi.Locr.94d: aor. ἐφθάρην [α^] S.OT1502, Th.7.13, Pl.Lg.708c; poet. 3pl. “ἔφθαρενPi.P. 3.36: also part. “κατα-φθερείςEpich.35.13: pf. “ἔφθαρμαιS.El.765, 3pl. “ἐφθάραταιTh.3.13; inf. “ἐφθάρθαιArist.Metaph.1021b27, (δι-) Is.9.37, Aeol. “ἔφθορθαιEust.790.8: plpf. 3pl. “ἐφθάρατοApp.BC3.15, (δι-) Hdt.8.90. The compd. διαφθείρω is much more freq. than the simple Verb:—destroy things, “μῆλα κακοὶ φθείρουσι νομῆεςOd. 17.246; φ. τῶν Συρίων τοὺς κλήρους waste them, Hdt.1.76, cf. X.HG 7.2.11, An.4.7.20; “τοὺς θεῶν νόμουςS.Aj.1344; τὰς ναῦς v. l. in Th. 2.91; “τὴν πόλιν καὶ νόμουςPl.Lg.958c, cf. X.Mem.1.5.3; “εὐδαιμονίανDin. l. c.; “ἔμβρυαDsc.2.163; “τὸ συλληφθένSor.1.60 (also abs., miscarry, ib.59); τὸν κοινὸν οἶκον Mitteis Chr.284.11 (ii B. C.): —Pass., to be destroyed, S.Aj.25, etc.; “ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεταιArist.EN1103b8; “εἰς τὸ μὴ ὂν φ.pass away, cease to be, Epicur.Ep.1p.5U.; “δυὰς προσθέσει μονάδος εἰς τριάδα φθείρεται μηκέτι μένουσα δυάςPh.2.509; of animals, perish, PStrassb.24.15 (ii A. D.).
2. of persons, μαψαῦραι . . . ναύτας φ. destroy them, Hes.Th.876 (but perh. only Act. of signf. 11.4); “στρατόνA. Pers.244 (troch.), Ag.652:—Pass., Id.Pers.272, 283(lyr.); “γειτόνων πολλοὶ ἁμᾷ . . ἔφθαρενPi.P.3.36; “νόσῳ ἐφθάραται ἈθηναῖοιTh.3.13, cf. 7.48; “πρόρριζον ἔφθαρται γένοςS.El.765; ἔφθαρμαι I am undone! Men. Her.13; “μὴφθαρῶσινPMich.Zen.80.4 (iii B. C.).
3. corrupt, bribe, τινα D.S.4.73; lure, entice, trap,κημοῖσι πλεκτοῖς πορφύρας φθείρει γένοςS.Fr.504 (s. v. l.); “φθείρει γὰρ πρόνοια τὴν ἀβουλίανentices to its ruin, entraps, Trag.Adesp.484 (s. v.l.); pervert,φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾽ ὁμιλίαι κακαίE.Fr.1024:—Pass., v. infr. 11.3.
b. seduce a woman, “ὑπὸ τῆς θυγατρὸς ἀδικούμενον καὶ Διονυσίου τοῦ φθείραντος αὐτὴν κιναίδουPEnteux.26.11 (iii B. C.):—Pass., E.Fr.485, D.Chr.11.153 (but not Att. acc. to Phryn.53, Moer.p.103 P.), Artem.5.17.
II. Pass. (cf. supr. 1.1, 2),
1. φθείρεσθε (as a curse) may you perish! ruin take you! Il.21.128, Sannyr. 10; φθείρου as an imprecation, go to the devil! be off! Ar.Ach.460, Pl.598,610(anap.), E.Fr.610; “ἐκποδὼν ἡμῖν φθείρεσθεHerod.6.16:c. gen., φθείρεσθε τῆσδε off from her! unhand her, let her go, E.Andr. 715 (so in fut. indic., εἰ μὴ φθερῇ τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης if thou dost not depart . . . ib.708).
2. Medic., “ κοιλίη φθαρήσεταιwill be deranged, disordered, Hp.VM13.
4. of seafarers, wander, drift (cf. supr. 1.2, “πολύφθορος11.2, “φθορά8), “πόσον χρόνον πόντου 'πὶ νώτοις ἅλιον ἐφθείρου πλάνον;E.Hel.774; ϝαυτίλους ἐφθαρμένους sailors driven out of their course, Id.IT276; “ἱκέτας δέχεσθαι ποντίους ἐφθαρμένουςId.Cyc.300; of shipwrecked persons, νεῶν ἐκ νεῶν Elmsl.) “φθαρέντεςA.Pers.451; also of travellers or wanderers by land, οὐχ ἕνα νομίζων φθείρεται πόλεως νόμον (v.l. τόπον) E.El.234; “ Μενέλαος χρόνον πολὺν ἐφθείρετο πανταχόσε τῆς ἘλλάδοςD.Chr.7.95; οὐδὲν δεῖ φθείρεσθαι περιόντα ( = περιιόντα)“ τὴν ἀρχὴν ἅπασανAristid.Or.26(14).33; “ἄνω κάτω διαθέοντας τὴν Ἑλλάδα καὶ φθειρομένουςId.1.420 J.; “τῶν μετοίκων τῶν ἐξ Ἑρμιόνης οὐκ οἶδ᾽ ὅπως εἰς Πειραιᾶ φθαρέντωνAlciphr. 1.13; μὴ περιΐδῃς ἀγαθοὺς γείτονας εἰς στενὸν τοῦ καιροῦ φθειρομένους ib.24; [“Ἀλέξανδρον] ὑπὲρ τὸν Ἰνδὸν κτλ. φθειρόμενονArr.An.7.4.2; φθαρῆναι εἰς βάρβαρα ἔθνη ἐν βαρβάροις ἔθνεσι or ἔθεσι codd.) Phalar. Ep.49; φθαρέντων ἐς ἀλλήλους falling foul of one another, App. Praef.10 (s. v. l.).
5. of women, χέρσους φθαρῆναι pine away in barrenness, S.OT1502, cf. El.1181 (unless wander, cf. supr. 11.4). (Cf. Skt. ksárati 'flow', later 'wane, perish', Avest. γζ^αρ- and ζ^γαρ- 'flow'.)
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (65 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (65):
  • Aeschylus, Agamemnon, 949
  • Aeschylus, Libation Bearers, 1013
  • Aeschylus, Persians, 272
  • Aeschylus, Persians, 451
  • Aeschylus, Persians, 244
  • Aeschylus, Persians, 283
  • Aristophanes, Plutus, 610
  • Aristophanes, Plutus, 598
  • Demosthenes, Against Midias, 139
  • Euripides, Andromache, 715
  • Euripides, Andromache, 708
  • Euripides, Cyclops, 300
  • Euripides, Electra, 234
  • Euripides, Hecuba, 802
  • Euripides, Helen, 774
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 276
  • Euripides, Medea, 226
  • Herodotus, Histories, 1.36
  • Herodotus, Histories, 1.76
  • Herodotus, Histories, 8.108
  • Herodotus, Histories, 8.90
  • Herodotus, Histories, 9.42
  • Herodotus, Histories, 5.51
  • Hesiod, Theogony, 11.4
  • Hesiod, Theogony, 876
  • Homer, Iliad, 21.128
  • Homer, Odyssey, 17.246
  • Isaeus, Astyphilus, 37
  • Old Testament, Genesis, 6.11
  • Old Testament, Hosea, 9.9
  • Plato, Laws, 708c
  • Plato, Laws, 958c
  • Sophocles, Ajax, 1344
  • Sophocles, Ajax, 25
  • Sophocles, Electra, 765
  • Sophocles, Electra, 11.4
  • Sophocles, Electra, 1181
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1502
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 272
  • Sophocles, Trachiniae, 716
  • Thucydides, Histories, 2.91
  • Thucydides, Histories, 7.13
  • Xenophon, Anabasis, 4.7.20
  • Xenophon, Hellenica, 7.2.11
  • Xenophon, Hellenica, 7.2.4
  • Xenophon, Memorabilia, 1.5.3
  • Homer, Iliad, 13.625
  • Sophocles, Ichneutae, 504
  • Aeschylus, Agamemnon, 1266
  • Aeschylus, Agamemnon, 652
  • Aristophanes, Acharnians, 460
  • Thucydides, Histories, 7.48
  • Hippocrates, De prisca medicina, 13
  • Thucydides, Histories, 3.13
  • Plutarch, Antonius, 24
  • Plutarch, Aratus, 1.2
  • Plutarch, Aratus, 40
  • Plutarch, Eumenes, 14
  • Plutarch, Phocion, 21
  • Plutarch, Aratus, 11.2
  • Plutarch, Aratus, 8
  • Arrian, Anabasis, 7.4.2
  • Diodorus, Historical Library, 4.73
  • Dio Chrysostom, Orationes, 11.153
  • Dio Chrysostom, Orationes, 7.95
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: