previous next
κα^θα^ρ-ός , ά, όν, Dor. καθαρός Tab.Heracl.1.103, Orph.Fr.32c.1, Aeol. κόθ- Alc.Supp.7.3; cf. ἀνακαθαίρω, κάθαρσις:
1. physically clean, spotless (not in Il.), “εἵματαOd.6.61, Archil.12, cf. E.Cyc.35,562, etc.; of persons, cleanly, “κ. περὶ ἐσθῆταArist.VV1250b28, cf.Rh.1416a23 (nisi leg. καθάριος).
2. clear of admixture, clear, pure, esp. of water, “Βορυσθένης ῥέει καθαρὸς παρὰ θολεροῖσιHdt.4.53; “κ. ὕδαταE. Hipp.209 (anap.); “ὕδωρ κ. ζῶνLXXNu.5.17; “δρόσοιE.Ion96 (anap.); “κ. καὶ διαφανῆ ὑδάτιαPl.Phdr.229b; “οὖρονHp.Epid.1.3; “διαχώρημαId.Coac.640; κ. φάος, φέγγος, Pi.P.6.14, 9.90; “πνεῦμα κ. οὐρανοῦE.Hel.867; “κ. ἄρτοςHdt.2.40; of white bread, Wilcken Chr.30i17 (iii/ii B.C.), LXXJu.10.5, Gal.6.482, 19.137; ἄλευρον κ. Diocl.Fr.139; χρυσίον, ἀργύριον -ώτατον, Hdt.4.166, cf. Theoc.15.36, Ph.1.190, etc.; “σῖτοςX.Oec.18.8; “σῖτος κ. ἀπὸ πάντωνPHib.1.84a).6 (iv/iii B.C.): freq. of grain, winnowed, “πυρὸς κ. ἄδολοςPOxy.1124.11 (i A.D.), cf. PTeb.93.36 (ii B.C.), etc.; of metals, etc., “σίδηροςSammelb.4481.13 (v A.D.), etc.; ἀρωμάτων, καθαρῶν, λαχάνων, dub. sens. in PLond.2.429.6 (iv A.D.); “ἄκρατος καὶ κ. νοῦςX.Cyr.8.7.30; “χρόαιArist.Sens.440a5; “φωναίId.Aud.801b28; of feelings, unmixed, “μῖσος τῆς ἀλλοτρίας φύσεωςPl.Mx.245d, cf. Thgn.89; serene, “φρήνE.Hipp.1120 (lyr.).
3. clear of objects, free, ἐν καθαρῷ (sc. τόπῳ) in an open space, “ἐν κ., ὅθι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶροςIl.8.491; “ἐν κ., ὅθι κύματ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόνος κλύζεσκον23.61, cf. Ph.2.535 (Sup.); πάξαις Ἄλτιν ἐν κ. in a clearing, Pi.O.10 (11).45; ἐν κ. βῆναι to leave the way clear, S.OC1575 (lyr.); ἐν τῷ κ. οἰκεῖν live in the clear sunshine, Pl.R.520d; διὰ καθαροῦ ῥέειν, of a river whose course is clear and open, Hdt.1.202: with Subst., κελεύθῳ ἐν κ. Pi.O.6.23; χῶρος κ. Hdt.1.132; “ἐν κ. λειμῶνιTheoc.26.5; ἐν ἡλίῳ κ. in the open sun, opp. σκιά, Pl.Phdr.239c; ὥς σφι τὸ ἐμποδὼν ἐγεγόνεε κ. was cleared away, Hdt.7.183; κ. ποιεῖσθαι τὰς ἀρκυστασίας set up the nets in open ground, X.Cyn.6.6; freq. of land, free from weeds, etc., παραδώσω τὸν κλῆρον κ. ἀπὸ θρύου καλάμου ἀγρώστεως κτλ. PTeb.105.59 (ii B.C.); “παραδώσω τὰς ἀρούρας κ. ὡς ἔλαβονBGU1018.25(iii A.D.): c. gen., γλῶσσα καθαρὴ τῶν σημηΐων clear of the marks, Hdt.2.38; καθαρὸν τῶν προβόλων, of a fort, Arr.An.2.21.7; of documents, free from mistakes, POxy.1277.13 (iii A.D.); χειρόγραφον κ. ἀπὸ ἐπιγραφῆς καὶ ἀλείφαδος free from interlineation and erasure, PLond.2.178.13 (ii A.D.).
b. metaph., free, clear of debt, liability, etc., “κ. ἀπὸ δημοσίων καὶ παντὸς εἴδουςBGU197.14 (i A.D.); κ. ἀπό τε ὀφειλῆς καὶ ὑποθήκης καὶ παντὸς διεγγυήματος ib.112.11 (i A.D.); “γῆ κ. ἀπὸ γεωργίας βασιλικῆςPOxy.633 (ii A.D.); καθαρὰ ποιῆσαι to give a discharge, PAvrom. 1 A22; in moral sense, free from pollution, καθαρῷ θανάτῳ an honourable death, Od.22.462; “θάνατον οὐ κ., τὸν δι᾽ ἀγχόνηςPh.2.491; “ψυχαὶ ἀρηΐφατοι καθαρώτεραι ἐνὶ νούσοιςHeraclit.136; freq. free from guilt or defilement, pure, “χεῖρεςA.Eu. 313 (anap.); “καθαρὸς χεῖραςHdt.1.35, Antipho5.11, And.1.95; “κ. παρέχειν τινὰ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήνPl.Cra.405b; ἔρχομαι ἐκ κοθαρῶν κοθαρά OrphFr.32c.1,al.; of ceremonial purity, καθαρὰ καὶ ἁγνή εἰμι ἀπό τε τῶν ἄλλων τῶν οὐ καθαρευόντων καὶ ἀπ᾽ ἀνδρὸς συνουσίας Jusj. ap. D.59.78, cf. UPZ78.28 (ii B.C.), LXXNu.8.7,al.; “ἀπὸ τάφου καὶ ἐκφορᾶς καθαροίSIG982.9 (ii B.C.); esp. of persons purified after pollution, ἱκέτης προσῆλθες κ. A.Eu.474, cf. S.OC548, etc.; also of things, βωμοί, θύματα, δόμος, μέλαθρα, A.Supp.654 (lyr.), E. IT1163, 1231 (troch.), 693: c. gen., clear of or from . . , “κ. ἐγκλημάτωνAntipho 2.4.11; ἀδικίας, κακῶν, Pl.R.496d, Cra.404a; “ τῶν κακῶν κ. τόποςId.Tht.177a; “κ. τὰς χεῖρας φόνουId.Lg.864e; “Κόρινθον . . ἀποδεῖξαι τῶν μιαιφόνων καθαράνX.HG4.4.6; “κ. εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντωνAct.Ap.20.26, cf. D.C.37.24; “κ. ἀπὸ ὅρκουLXXGe.24.8; ceremonially pure, of food, “ὄσπριονHdt.2.37; of victims, LXXGe.7.2,al., PGen.32.9 (ii A.D.), etc.; κ. ἡμέραι, opp. ἀποφράδες, Pl.Lg.800d.
c. in act. sense, purifying, cleansing, “λέβηςPi.O.1.26; “θέειονTheoc. 24.96.
4. of birth, pure, genuine, “σπέρμα θεοῦPi.P.3.15; πόλις E.Ion673; τῶν Ἀθηναίων ὅπερ ἐστράτευε καθαρὸν ἐξῆλθε, i.e. were citizens of pure blood, Th.5.8; οἱ τῷ γένει μὴ κ. Arist.Ath.13.5; κ. ἀστοί Sch.Ar.Ach.506; καθαρόν a real, genuine saying, Ar.V.1015; κ. Τίμων a Timon pure and simple, Id.Av.1549; “κ. δοῦλοςAntiph.9 (glossed by ἀπηκριβωμένος, AB105); ζημία κ., of a person, Alciphro 3.21.
b. Gramm., preceded by a vowel, pure, D.T. 635.10, 639.5, Hdn.Gr.2.930, al.; containing a 'pure' syllable, ib. 928.
6. without blemish, sound, κ. στρατός, τὸ κ. τοῦ στρατοῦ, the sound portion of the army, Hdt.1.211,4.135; v. supr. 4.
7. clear, exact, ἂν κ. ὦσιν αἱ ψῆφοι if the accounts are exactly balanced, D.18.227 (sed cf. “καθαιρέω11.5).
II. Adv. purely, “ἁγνῶς καὶ καθαρῶςh.Ap.121, Hes.Op.337: Comp. “-ωτέρωςPorph.Abst.2.44.
2. of birth, “κ. γεγονέναιHdt.1.147; “αἱ κ. ἙλληνίδεςSor.1.112, cf.Luc.Rh. Pr.24.
5. of language, purely, correctly, “-ώτερον διαλέγεσθαιPlu.2.1116e, cf. Luc.Im.15.
6. entirely, Ar.Av.591; “κ. τις ὢν ἀόργητοςPhld.Ir.p.71 W.; “κ. ἐς ἐφήβους τελεῖνD.C.36.25, cf. Cod.Just.1.4.34.9: Sup. -ώτατα in its purest form, Phld.Piet.66.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (85 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (85):
  • Aeschylus, Eumenides, 313
  • Aeschylus, Eumenides, 474
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 654
  • Andocides, On the Mysteries, 95
  • Antiphon, First Tetralogy, 4.11
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 11
  • Aristophanes, Acharnians, 506
  • Aristophanes, Birds, 1549
  • Aristophanes, Birds, 591
  • Aristophanes, Wasps, 1045
  • Aristophanes, Wasps, 631
  • Aristophanes, Wasps, 1015
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 13.5
  • Demosthenes, Philippic 3, 62
  • Demosthenes, Reply to Philip, 5
  • Demosthenes, On the Crown, 227
  • Demosthenes, Against Neaera, 78
  • Euripides, Cyclops, 35
  • Euripides, Cyclops, 562
  • Euripides, Helen, 867
  • Euripides, Hippolytus, 1120
  • Euripides, Hippolytus, 209
  • Euripides, Ion, 96
  • Euripides, Ion, 673
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1163
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1231
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 693
  • Euripides, Rhesus, 35
  • Herodotus, Histories, 1.147
  • Herodotus, Histories, 2.37
  • Herodotus, Histories, 4.135
  • Herodotus, Histories, 1.132
  • Herodotus, Histories, 1.202
  • Herodotus, Histories, 1.211
  • Herodotus, Histories, 1.35
  • Herodotus, Histories, 2.38
  • Herodotus, Histories, 2.40
  • Herodotus, Histories, 4
  • Herodotus, Histories, 4.166
  • Herodotus, Histories, 4.53
  • Herodotus, Histories, 7.183
  • Hesiod, Works and Days, 337
  • Homer, Iliad, 23.61
  • Homer, Iliad, 8.491
  • Homer, Odyssey, 22.462
  • Homer, Odyssey, 6.61
  • Homeric Hymns, Hymn 3 to Apollo, 121
  • Isocrates, To Philip, 4
  • Old Testament, Genesis, 7.2
  • Pindar, Olympian, 10
  • Pindar, Olympian, 11
  • Plato, Laws, 800d
  • Plato, Laws, 864e
  • Plato, Republic, 496d
  • Plato, Republic, 520d
  • Plato, Phaedo, 108c
  • Plato, Phaedo, 66e
  • Plato, Cratylus, 405b
  • Plato, Cratylus, 426b
  • Plato, Theaetetus, 177a
  • Plato, Cratylus, 404a
  • Plato, Phaedrus, 229b
  • Plato, Phaedrus, 239c
  • Plato, Menexenus, 245d
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1575
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 548
  • Thucydides, Histories, 5.8
  • Xenophon, Hellenica, 4.4.6
  • Xenophon, On Hunting, 6.6
  • Xenophon, Economics, 18.8
  • Hippocrates, De morbis popularibus, 1.3
  • New Testament, Acts, 20.26
  • Old Testament, Genesis, 24.8
  • Old Testament, Judith, 10.5
  • Old Testament, Numbers, 5.17
  • Old Testament, Numbers, 8.7
  • Lucian, Imagines, 15
  • Arrian, Anabasis, 2.21.7
  • Dionysius of Halicarnassus, De Lysia, 2
  • Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, 5
  • Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, 1
  • Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, 3
  • Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, 4
  • Cassius Dio, Historia Romana, 36.25
  • Cassius Dio, Historia Romana, 37.24
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: