previous next
λεπτός , ή, όν, (λέπω) rare in lit. sense,
A.peeled, husked, ῥίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο, of barley being threshed out, Il.20.497.
2. fine, small, “κονίη23.506; “κόνιςS.Ant.256; “τέφραAr.Nu.177; “λεπτοῖς ἁλσίAlex.187.5: freq. in Hp., “διατρήσεις λ.Loc.Hom.10, al.; of soil, light, Thphr.HP1.8.1.
3. thin, fine, delicate, freq. in Hom., mostly of garments and the like , “ὀθόναιIl.18.595; πέπλοι, φᾶρος, Od.7.97, 10.544; “ἀράχνια8.280; “μήρινθοςIl.23.854; -“ότατος χαλκός20.275; “ἔβενος, ἐλέφας, σίδηροςBCH35.286 (Delos, ii B.C.); “ῥινὸς βοόςIl.20.276 (Sup.); “δέρμαArist.HA517b27 (Sup.); “τρίχεςId.GA783a4 (Comp.); “σάρξE.Med.1189; “χαλκὸς καὶ δόνακεςPi.P.12.25, cf. E.Med.949, Th. 2.49, etc.; λεπτὰ τὰ πρῴραθεν ἔχειν, of ships, to have the bows thin and weak, Id.7.36.
4. of the human figure, mostly in bad sense, thin, lean, Alc.39; opp. παχύς, Hp.Art.8 (Comp.); “ἐγὼ δὲ λεπτὴ κἀσθενήςAr. Ec.539; “σοφιστῶν λεπτῶν, ἀσίτωνAntiph.122.4; “λ. καὶ αὐχμῶνThphr. Char.26.5, cf. Ceb.10; “λ. χείρHes.Op.497; “στῆθοςAr.Nu.1018 (anap.); “τράχηλοςX.Cyn.5.30; “λεπτὸς <ἐκ> τοῖν σκελοῖνLuc.Nav.2; “λ. ὑπὸ μεριμνῶνPl.Amat.134b; of animals, X.Cyr.1.4.11; also, slender, taper (opp. παχύς)“, δάκτυλοςPl.R.523d; ἀπολήγειν εἰς λεπτόν, of the fingers of a statue, Luc.Im.6.
5. of space, strait, narrow, “εἰσίθμηOd.6.264; “ἀταρπόςAlcm.81; ἐπὶ λεπτὸν τετάχθαι in a thin line, X. Cyr.5.4.46, cf. Plb.3.115.6; “οὔτε εὐρεῖαν οὔτε λεπτὴν . . ὁδόνPlu.2.964c (ap.Porph.Abst.1.6).
6. generally, small, weak, impotent, “λεπτὴ μῆτιςIl.10.226, 23.590; “ἐλπίςAr.Eq.1244, cf. “ὀχέω11.3; “ἀσφάλειαD.Ep.2.20; λ. ἴχνη faint traces, X.Cyn.5.5; λ. οὖας, of a child's ear, tiny, Simon.37.14; τὰ λ. τῶν προβάτων small cattle, i.e. sheep and goats, Hdt.8.137; λ. πλοῖα small craft, Id.7.36; ἄκραι λ. small headlands, Id.8.107; “λ. κλιμάκιαAr.Pax69; “τὸ -ότατον τοῦ χαλκοῦ νομίσματοςPlu.Cic.29; “λ. χαλκόςOGI485.12 (Magn. Mae.): without χαλκός, Inscr.Perg.374 D7; “ἀργύριον Ῥόδιον λ.CIG2693e5 (Mylasa), cf. TAM2(1).15 (Telmessus); v. infr. 111.2. Adv. -τῶς, ζῆν poorly, meanly, Men.Mon.682: neut. pl. as Adv., “λεπτὰ λεύσσω κόραιςE.Or.224.
7. light, slight, “λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος . . ῥιπαῖσιA. Ag.892; λ. πνοαί light breezes, E.IA813; λεπταῖς ἐπὶ ῥοπῇσιν on slight turns of fortune, S.Fr.555.
8. of size or quantity, λ. πυρίδια small, Ar.Lys.1206; “λ. κύλικεςPherecr.143.5 (but f.l.): neut. pl. as Adv., λ. τῖλαι 'pluck into small pieces', Theoc.3.21.
9. of liquids, thin, “γάλαHp.Vict.2.46; “λεπτὰ ἀνεμέεινId.Coac.310; λ. οἶνος light wine, Luc.Merc.Cond.18; also of food, “λ. δίαιταιHp.Aph.1.4; “λ. ὀψάριαOGI484.16 (Pergam.). Adv. -τῶς, διαιτᾶσθαι, διαιτᾶν, Gal. 19.191, Paul.Aeg.3.43.
10. = λεπτομερής, consisting of fine parts, “ὅσῳ -ότερον ἀὴρ ὕδατοςArist.Ph.215b4, cf. Cael.303b26, al.
II. metaph., subtle, refined, “νοῦςE.Med.529; -ότεροι μῦθοι ib.1082 (anap.); -“ότατοι λῆροιAr.Nu.359; “πυκνῇ . . λεπτὰ μηχανᾷ φρενίId.Ach.445; “λ. λογιστάId.Av.318; “λ. καὶ ἀκριβήςAntipho 3.4.2; “ἐς τὰς τέχνας παχέες, οὐ λεπτοίHp.Aër.24; “λόγοι λ. . . τρέφουσ᾽ ἐκείνουςAlex.220.8; cf. λεπτολόγος. Adv. -“τῶς, μεριμνᾶνLyr.Adesp.135; “λ. καὶ πυκνῶς ἐξετάζεινAmphis 33.5: Comp. -οτέρως Anaxandr.36: also “κατὰ λεπτόνin detail, PPetr.2p.118 (iii B.C.), Cic.Att.2.18.2, Phryn. PS p.83 B., Phot. s.v. νιφετός; cf. κατάλεπτον, καταλεπτολογέω: τὰ κατὰ λεπτόν, title of poems by Aratus, Ach.Tat.Intr.Arat.p.79 M., Str.10.5.3; also of minor poems of Virgil; τῶν κατὰ λεπτὸν πόρων ἀραίωσις, perh. small pores, Gal.15.201.
2. rarely of the voice, fine, delicate, Arist.HA545a7, Lyc.687; “ἁρμονίαE.Fr.773.23 (lyr.): neut. as Adv., “λεπτὸν ἀμφιτιττυβίζεινAr.Av.235 (lyr.); of sound, “λ. ὑποτρύζουσαAP11.352.5 (Agath.); cf. λεπταλέος.
3. of smell, Pl.Ti.66e (Comp.).
4. of persons, οἱ λ. the poor, Plb.24.7.3; λεπτὴν πλέκειν, prov. of poor people, Hsch.; “λεπτὰ ξαίνειςSuid.
III. Subst. λεπτόν (sc. ἔντερον), τό, the small intestine, Hp.Coac.311, 449.
2. (sc. νόμισμα) a very small coin, Ev.Luc.21.2, Phot.s.v. ὀβολός; cf.supr.1.6.
3. (sc. κεράμιον) jar, POxy.920.4 (ii/iii A.D.), PStrassb.40.48 (vi A.D.); cf. λεπτίον, λεπτοκεραμεύς.
4. Astron. (sc. ἑξηκοστόν), division of a degree, πρῶτα λεπτά, = minutes, δεύτερα λ., = seconds, Gem.18.11, 18; λεπτά alone, = minutes, PLond. 1.98r.47 (i/ii A.D.), POxy.1476 (iii A.D.).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (58 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (58):
  • Cicero, Letters to Atticus, 2.18.2
  • Aeschylus, Agamemnon, 892
  • Antiphon, Second Tetralogy, 4.2
  • Aristophanes, Acharnians, 445
  • Aristophanes, Birds, 318
  • Aristophanes, Birds, 235
  • Aristophanes, Clouds, 359
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 539
  • Aristophanes, Knights, 11.3
  • Aristophanes, Knights, 1244
  • Aristophanes, Peace, 69
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 813
  • Euripides, Medea, 1082
  • Euripides, Medea, 1189
  • Euripides, Medea, 529
  • Euripides, Medea, 949
  • Euripides, Orestes, 224
  • Herodotus, Histories, 7.36
  • Herodotus, Histories, 8.107
  • Herodotus, Histories, 8.137
  • Hesiod, Works and Days, 497
  • Homer, Iliad, 10.226
  • Homer, Iliad, 20.275
  • Homer, Iliad, 23.506
  • Homer, Iliad, 23.590
  • Homer, Iliad, 23.854
  • Homer, Iliad, 20.276
  • Homer, Odyssey, 10.544
  • Homer, Odyssey, 6.264
  • Homer, Odyssey, 7.97
  • Homer, Odyssey, 8.280
  • Plato, Republic, 523d
  • Plato, Lovers, 134b
  • Plato, Timaeus, 66e
  • Sophocles, Antigone, 256
  • Thucydides, Histories, 2.49
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.11
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.46
  • Xenophon, On Hunting, 5.30
  • Xenophon, On Hunting, 5.5
  • Demosthenes, Letters, 2.20
  • Homer, Iliad, 18.595
  • Homer, Iliad, 20.497
  • Sophocles, Ichneutae, 555
  • Theophrastus, Characters, 26.5
  • Polybius, Histories, 24.7.3
  • Polybius, Histories, 3.115.6
  • Strabo, Geography, 10.5.3
  • Aristophanes, Clouds, 1018
  • Aristophanes, Clouds, 177
  • Aristophanes, Lysistrata, 1206
  • Hippocrates, Aphorismi, 1.4
  • Hippocrates, De articulis, 8
  • Thucydides, Histories, 7.36
  • Plutarch, Cicero, 29
  • Lucian, De mercede, 18
  • Lucian, Imagines, 6
  • Lucian, Navigium, 2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: