previous next
ὅλος , η, ον, Ion. οὖλος , η, ον, as in Hom. (twice, v. infr.), Xenoph. (v. infr.), Parm.8.4, Hp.Acut.14, Carn.13, al. (but ὅλος in Hdt.2.126, 4.64,7.167, 8.113 (cf.
A.ἡμι-ολίας5.88), Hp.Epid.1.7, Herod.3.18,5.12, 6.7 (but “οὖλος8.56) ; ὅλως dub. in Thgn.73 codd.) :—whole, entire, complete in all its parts, of persons and things, ἄρτος οὖλος a whole loaf, Od.17.343 ; μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ in a whole month, 24.118 ; οὖλος ὁρᾷ, οὖλος δὲ νοεῖ, οὖλος δέ τ᾽ ἀκούει (sc. θεός) Xenoph.24 ; ὅλος ἑσπέρας ὀφθαλμός, i.e. the full moon, Pi.O.3.19 ; . χρόνος ib.2.30 ; “τρεῖς ὅλους . . ἑκμήνους χρόνουςS.OT1136 ; ἐπ᾽ ὤμοις ὅλην πόλιν φέρων a whole city, E.Ph.1131 ; “ἐκπιεῖν ὅλον πίθονId.Cyc.217 ; “ὅλους ἐκ κριβάνου βοῦςAr.Ach.85 ; “λαβράκιον ὀπτᾶν .Antiph.222.3, etc. ; πόλεις ὅλαι whole, entire cities, Pl.Grg.512b ; ὅλη πόλις, the city as a whole, Id.R.519e ; ὅλους ποιητὰς ἐκμανθάνειν learn whole poets by heart, Id.Lg.811a : it may either precede the Art. or follow the Subst., τῆς ἡμέρας ὅλης in the course of the whole day, X.An.3.3.11 ; δι᾽ ὅλης τῆς νυκτός ib.4.2.4 ; ὅλην τὴν νύκτα or τὴν νύκτα ὅλην, Id.Cyr. 7.5.15, Men.67.2, Pl.Smp.219c ; “. τὸ δέρμαMen.498 ; “ πόλις .Id.882, etc. : less freq. between Art. and Subst., “τὸν . ἀμφὶ χρόνονPi. O.2.30 ; “ . ἀδικίαPl.R.344c ; “τὸ . πρόσωπονId.Prt.329e ; “τῇ . φάλαγγιX.An.4.8.11 : joined with “εἷς, ἡμέρας . . οὐχ ὅλης μιᾶςS.Ph. 480 ; “εἶδος ἓν ὅλονPl.Ti.56e ; with “πᾶς, ὅλην καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίανId.Lg.808a, cf. R.486a ; “πρὸς τῷ διακινδυνεύειν . καὶ πᾶς ἦνPlb.3.94.10 (so without “πᾶς, οὕτως ἔκφρων ἦν καὶ ὅλος πρὸς τῷ λήμματι καὶ τῷ δωροδοκήματι, ὥστε . . D.19.127) ; “τὸ . αὐτοῖς ἦν καὶ τὸ πᾶν ἈπελλῆςPlb.5.26.5.
2. whole, i. e. safe and sound,ὑγιὴς καὶ .Lys.6.12, cf. Pl. Men.77a.
3. entire, utter, . ἁμάρτημα an utter blunder, X.HG5.3.7 ; πλάσμα . ἐστὶν διαθήκη utter fiction, D.45.29.
4. neut. as Adv., ὅλον or τὸ . wholly, entirely,διαφέρει . τε καὶ πᾶνPl.Alc.1.109b ; “διαφέρει . καὶ τὸ πᾶνId.Lg.944c ; “ὅλῳ καὶ παντίId.Phd.79e ; “τῷ . καὶ παντὶ διοίσειId.R.527c ; “τῷ παντὶ καὶ .Id.Lg.734e ; “εἰς τὸ .Id.Plt. 302b : with a Prep., κατὰ ὅλον on the whole, generally, opp. ἀπολαβὼν μέρος τι, Id.R.392d ; so “κατὰ ὅλουId.Men.77a ; δι᾽ ὅλου, καθ᾽ ὅλου (v. διόλου, καθόλου) ; “αἱ κράσεις δι᾽ ὅλωνPlu.2.1078c, cf. 1078d : in this signf. also without a Prep., “τὸ μὲν .generally speaking, Pl.Phdr. 261a, D.44.11 ; τὸ δ᾽ . and in general, in short, PTeb.33.16 (ii B. C.) ; οὐδὲ Φιλόξενον ὅλ᾽ ἐξ ὅλων εὗρον I have entirely failed to find P., POxy. 936.20 (iii A. D.).
5. = πᾶς, all,ὅλων στρατηγόςS.Aj.1105, cf. Men. Pk.225, Nonn.D.47.482, AP5.216 (Paul. Sil.), 7.679 (Sophronius) ; ὅλη πόλις every city, LXX 1 Ki.14.23 ; πρὸ τῶν . τὸ προσκύνημά σου ποιῶ before all things, PTeb.418.4 (iii A. D.) ; “ἀσπάζομαι . . πάντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ . κατ᾽ ὄνομαPLond.2.404.15 (iv A. D.), cf. PIand. 13.20 (iv A. D.).
II. as Subst., “τὸ .the universe, Pl.Grg. 508a, Ly.214b, etc. ; differing from τὸ πᾶν, as implying a definite order, Arist.Metaph.1024a3, cf. Pl.Tht.204a sq. (but as not including void, Placit.2.1.7) ; also “ τῶν . τάξιςX.Cyr.8.7.22.
2. τὰ . one's all,τὰ . πεπρακέναιD.18.28 ; τοῖς . ἡττᾶσθαι lose one's all, be utterly ruined, Id.9.64 ; in full, “τοῖς . πράγμασιν ἐσφαλμένοςPlb. 18.33.1, etc. ; τοῖς ., = ὅλως, altogether, Philipp. ap. D.18.39 : with neg., not at all, Phld.Rh.2.135S., Aristid.2.274,304J. ; τοῖς . ἠφάνισαν utterly destroyed it, PRyl.152.14 (i A. D.), cf. Aristid.2.262J. ; κινδυνεύει τῷ . ἐξαρθῆναι there is a risk of its being entirely carried away, PRyl.133.19 (i A. D.).
III. Adv. ὅλως (Dor. οὔλως Pempel. ap.Stob.4.25.52) wholly, altogether,. σοφόνPl.R.568a ; “ἀλγοῦνθ᾽ .Id.Phlb.36a ; . ψεύδεται he speaks utter falsehood, Isoc.15.31, etc.
4. actually, really,καλῶς ποιήσεις ἐλθοῦσα . . πρὸς ἡμᾶς ἵνα . ἴδωμέν σεPOxy.1676.31 (iii A. D.) ; so perh. in 1 Ep.Cor.5.1. (ὅλϝος from I.-E. *sólwos, cf. Skt. sárvas 'whole', and perh. Lat. salus, salvus.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (63 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (63):
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 7
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 35
  • Demosthenes, Philippic 3, 64
  • Demosthenes, On the Crown, 28
  • Demosthenes, On the Crown, 39
  • Demosthenes, On the False Embassy, 127
  • Demosthenes, Against Leptines, 3
  • Demosthenes, Against Midias, 101
  • Demosthenes, Against Leochares, 11
  • Demosthenes, Against Stephanus 1, 29
  • Euripides, Cyclops, 217
  • Euripides, Phoenician Women, 1131
  • Herodotus, Histories, 4.64
  • Herodotus, Histories, 7.167
  • Herodotus, Histories, 2.126
  • Herodotus, Histories, 5.88
  • Herodotus, Histories, 8.113
  • Homer, Odyssey, 17.343
  • Homer, Odyssey, 24.118
  • Isocrates, Antidosis, 31
  • Lysias, Against Andocides, 12
  • New Testament, 1 Corinthians, 5.1
  • Plato, Laws, 734e
  • Plato, Laws, 811a
  • Plato, Laws, 944c
  • Plato, Laws, 808a
  • Plato, Republic, 344c
  • Plato, Republic, 392d
  • Plato, Republic, 437b
  • Plato, Republic, 519e
  • Plato, Republic, 527c
  • Plato, Republic, 486a
  • Plato, Republic, 568a
  • Plato, Phaedo, 79e
  • Plato, Cratylus, 406a
  • Plato, Statesman, 302b
  • Plato, Theaetetus, 204a
  • Plato, Philebus, 36a
  • Plato, Phaedrus, 261a
  • Plato, Symposium, 219c
  • Plato, Lysis, 214b
  • Plato, Gorgias, 508a
  • Plato, Gorgias, 512b
  • Plato, Protagoras, 329e
  • Plato, Meno, 77a
  • Plato, Timaeus, 56e
  • Sophocles, Ajax, 1105
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1136
  • Sophocles, Philoctetes, 480
  • Xenophon, Anabasis, 4.8.11
  • Xenophon, Anabasis, 3.3.11
  • Xenophon, Anabasis, 4.2.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.5.15
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.7.22
  • Xenophon, Hellenica, 5.3.7
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.35
  • Polybius, Histories, 18.33.1
  • Polybius, Histories, 3.94.10
  • Polybius, Histories, 5.26.5
  • Aristophanes, Acharnians, 85
  • Hippocrates, De diaeta in morbis acutis, 14
  • Old Testament, 1 Samuel, 14.23
  • Lucian, Timon, 10
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: