previous next
πλήσσω , Nic.Al.456, present used by Hom. and Att. writers only in compd. ἐκπλ- (cf. πλήγνυμι); Att. πλήττω Arist.Ph.224a33: fut.
A.πλήξωA.Fr.275, and late Prose, Philostr.VA5.39, (ἐπι-) Il.23.580, (ἐκ-) Pl.R.436e, (κατα-) X.Lac.8.3: aor. ἔπληξα, Ep. πλῆξα, Il.2.266, Hes.Th.855, Hdt.3.64, and later Greek, J.AJ4.8.33, Plu. 2.233f, BGU759.14 (ii A.D.), etc.; Dor. “πλᾶξαPi.N.1.49; never in Att. (E.IA1579 is spurious) exc. in compds. ἐκ-, κατα- (qq. v.); in the simple Verb the fut. and aor. of πατάσσω or παίω are used instead, as also in LXX: pf. πέπληγα, subj. “πεπλήγῃAr.Av.1350, inf. “πεπληγέναιX.An.6.1.5 (dub., but read by Ath.1.15e), part. “πεπληγώςIl.5.763, al. (also in pass. sense in late writers, LXX 2 Ch.29.9, Plu.Luc.31, Luc.Trag.115, Q.S.5.91, etc.); later perf. “πέπληχαMen.Epit.485, Sam.86, J.AJ4.8.33: Ep. redupl. aor. 2 “ἐπέπληγονIl.5.504, “πέπληγον23.363, Od.8.264; inf. “πεπληγέμενIl.16.728, 23.660; but part. πεπλήγοντες in pres. sense, Call.Jov.53, Nonn.D.28.327:—Med., fut. πλήξομαι κατα-) Plb.4.80.2, D.H.6.10, etc.: aor. ἐπληξάμην, Ep. πληξάμην, h.Cer.245, Hdt.3.14, and in late Prose, J.AJ16.10.7, (κατα-) Plb.2.52.1, etc.; part. “πληξάμενοςIl.16.125: Ep. aor. 2 “πεπλήγετο12.162, Od.13.198, “πεπλήγοντοIl.18.51:—Pass., pres. “πλήσσομαιPtol.Harm.1.1: fut. “πληγήσομαιX.Cyr.2.3.10, D.18.263 (but in compos. ἐκ-πλα^γήσομαι); also “πεπλήξομαιE.Hipp.894, Ar.Eq.271, Pl.Tht.180a: aor. “ἐπλήχθηνPh.1.39, Dsc.1.93, Placit.4.14.3, but mostly ἐπλήγην, Hdt.5.120, S.OC605, etc. (the former nowhere in Trag., exc. “ἐκ-πληχθείςE.Tr.183 (lyr.)); part. “πληγείςIl.8.12, A.Th.608, Frr.139, 180, Antipho4.4.3, etc.; Dor. πλα_γείς (v. infr. 1.1a ad fin.); Aeol. πλάγεις [α_] Alc.Supp.26.3; (ἐπλάγην [α^] only in compds. ἐξ-, κατ-, of persons struck with terror or amazement): pf. “πέπληγμαιHdt.1.41, etc.—in Att. and Trag., also LXX, the simple Verb is scarcely found exc. in fut. 2 and 3, aor. 2, and pf. Pass., but fut. Act. is used once by A., pf. 2 πέπληγα by Ar. and X. (v. supr.); Hdt. uses the Act. (aor.) only in 3.64,78.—The pres. πλήσσω, πλήσσομαι are unknown to Att. writers (also to LXX, exc. 4 Ma.14.19), who use the pres. Act. and Pass. of παίω, τύπτω instead (v. sub his vv.); whereas the aor. 2 Pass. ἐπλήγην is used instead of ἐπαίσθην, ἐπατάχθην, or ἐτύφθην ἐτύπην): hence “παίσαντές τε καὶ πληγέντεςS.Ant.172; “πότερον πρότερος ἐπλήγην ἐπάταξαLys.4.15; πατάξας καταβάλλω, opp. πληγεὶς κατέπεσεν, Id.1.25,27; “ πληγεὶς ἀεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται, κἂν ἑτέρωσε πατάξῃ τις, ἐκεῖσ᾽ εἰσὶν αἱ χεῖρεςD.4.40; “ὅταν μὲν πληγῇ, δὲ πατάξῃArist.EN1132a8; “πατάξαι πληγῆναιId.Rh.1377a21; so in D.21.33,38 the Act. πατάξαι corresponds with the Pass. πληγῆναι in ib.36,39:—strike, smite, freq. in Hom., esp. of a direct blow, opp. βάλλειν (“οὔτε πληγέντα . . , οὔτε βληθένταHdt.6.117), “πλῆξεν . . κόρυθος φάλονIl.3.362; “σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω πλῆξεν2.266, cf. 16.791; πλήξας ξίφει αὐχένα ib.332; “μή τις . . ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ πλήξῃOd.18.57, etc.; “ἱστὸς . . πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν12.412: c. acc. dupl. pers. et rei, strike one on . . ,τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχέναIl.11.240, etc.; “τὸν . . ξίφεϊ . . κληῗδα παρ᾽ ὦμον πλῆξ᾽5.147; “τὸν . . κατ᾽ ἄκνηστιν μέσα νῶτα πλῆξαOd.10.162; πὺξ πεπληγέμεν, of boxers, Il.23.660; “πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην12.192; πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν having driven him with blows, 2.264; κῦμα . . μιν . . πλῆξεν struck him, Od.5.431; “ὦσε ποδὶ πλήξας22.20; ἵππω πλήξαντε [ποσὶ τὸν νεκρόν] Il.5.588; “πέπληγον χορὸν ποσίνOd.8.264; ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν whip on the horses to the fray, Il.16.728; of Zeus, strike with lightning, Hes. Th.855:—Med., μηρὼ πληξάμενος having smitten his thighs, Il.16.125; “καὶ πεπλήγετο μηρώ12.162 (but “στῆθος πλήξαςOd.20.17); πλήξασθαι τὴν κεφαλήν, as a token of grief, Hdt.3.14:—Pass., to be struck, smitten, πληγέντε κεραυνῷ stricken by lightning, Il.8.455, etc.; of a ship, “Διὸς πληγεῖσα κ.Od.12.416; of a tree, Hes.Sc.422, cf. Th.861; κριθὴ ἐπλήγη (by hail?) PPetr.2p.69 (iii B. C.): freq. in Trag., “πληγεὶς θεοῦ μάστιγιA.Th.608; “Διὸς πληγέντα . . πυρίE.Supp.934; πληγείς τινος stricken by a man, Id.Or.497 (s.v.l.); ἔβραχε θύρετρα πληγέντα κληῗδι touched by the key, Od.21.50; “ὥσπερ τὰ χαλκία πληγέντα . . ἠχεῖPl.Prt.329a; “ὑπὸ δόρατος πλαγεὶς δι᾽ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶνIG42(1).122.64 (Epid., iv B. C.): c. acc. cogn., “πέπληγμαι καιρίαν πληγήνA.Ag.1343.
b. sting,πληγεῖσα ὑπὸ σκορπίουSammelb.1267.6 (i A. D.).
II. metaph. in Pass., receive a blow, to be heavily defeated, Hdt.5.120, 8.130, Th.4.108, 8.38; to be stricken by misfortune, “συμφορῇ πεπληγμένονHdt.1.41, cf. A.Ch. 31 (lyr.); στρατὸν τοσοῦτον πέπληγμαι I am smitten in so great a host, Id.Pers.1015 (lyr.); “διανταίαν δόμοισι καὶ σώμασιν πεπλαγμένουςId.Th.896 (lyr.); “φθινάσιν πληγεῖσα νόσοιςS.Ant.819 (anap.).
2. to be smitten emotionally, “ἱμέρῳ πεπληγμένοιA.Ag.544; also πληγέντες δώροισι touched by bribes, Hdt.8.5; “ἐξ ἔρωτοςHermesian. 7.42; “τὴν καρδίαν πληγεὶς ὑπὸ λόγωνPl.Smp.218a, etc.
3. Act. of wines, when smelt or drunk, overpower,τὴν κεφαλήνGal.18(2).568, 15.672; shock,κατασεισμὸς πλήσσει [τινὰ] βιαίωςSor.1.72:— Pass., “πληττομένη μήτραId.2.59. (Cf. πλάζω, Lat.plango, Goth. faiflōkun (redupl.) 'they beat their breasts'.)
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (80 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (80):
  • Aeschylus, Libation Bearers, 31
  • Aeschylus, Persians, 1015
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 608
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 896
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 283
  • Antiphon, Third Tetralogy, 4.3
  • Aristophanes, Birds, 1350
  • Aristophanes, Knights, 271
  • Demosthenes, Philippic 1, 40
  • Demosthenes, On the Crown, 263
  • Demosthenes, Against Midias, 33
  • Euripides, Hippolytus, 894
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 1579
  • Euripides, Orestes, 497
  • Euripides, Suppliants, 934
  • Euripides, Trojan Women, 183
  • Herodotus, Histories, 3.64
  • Herodotus, Histories, 6.117
  • Herodotus, Histories, 8.130
  • Herodotus, Histories, 8.5
  • Herodotus, Histories, 1.41
  • Herodotus, Histories, 3.14
  • Herodotus, Histories, 5.120
  • Hesiod, Shield of Heracles, 422
  • Hesiod, Theogony, 861
  • Hesiod, Theogony, 855
  • Homer, Iliad, 11.240
  • Homer, Iliad, 12.162
  • Homer, Iliad, 16.125
  • Homer, Iliad, 16.728
  • Homer, Iliad, 16.791
  • Homer, Iliad, 23.580
  • Homer, Iliad, 23.660
  • Homer, Iliad, 2.266
  • Homer, Iliad, 5.504
  • Homer, Iliad, 5.588
  • Homer, Iliad, 12.192
  • Homer, Iliad, 18.51
  • Homer, Iliad, 23.363
  • Homer, Iliad, 2.264
  • Homer, Iliad, 3.362
  • Homer, Odyssey, 13.198
  • Homer, Odyssey, 20.17
  • Homer, Odyssey, 21.50
  • Homer, Odyssey, 22.20
  • Homer, Odyssey, 5.431
  • Homer, Odyssey, 12.416
  • Homer, Odyssey, 18.57
  • Homer, Odyssey, 8.264
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 245
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 16.10.7
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 4.8.33
  • Lysias, On the Murder of Eratosthenes, 25
  • Lysias, On a Wound by Premeditation, 15
  • Old Testament, 2 Chronicles, 29.9
  • Plato, Republic, 436e
  • Plato, Theaetetus, 180a
  • Plato, Symposium, 218a
  • Plato, Protagoras, 329a
  • Sophocles, Antigone, 172
  • Sophocles, Antigone, 819
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 605
  • Thucydides, Histories, 8.38
  • Xenophon, Anabasis, 6.1.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.3.10
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 8.3
  • Homer, Iliad, 5.147
  • Homer, Iliad, 5.763
  • Homer, Iliad, 8.12
  • Homer, Iliad, 8.455
  • Homer, Odyssey, 10.162
  • Homer, Odyssey, 12.412
  • Aeschylus, Agamemnon, 1343
  • Aeschylus, Agamemnon, 544
  • Polybius, Histories, 2.52.1
  • Polybius, Histories, 4.80.2
  • Thucydides, Histories, 4.108
  • Plutarch, Lucullus, 31
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 6.10
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 5.39
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: