previous next
πράσσω , Ep. and Ion. πρήσσω , Att. πράττω (first in IG12.7.11, al., Ar. and X.), Cret. πράδδω Leg.Gort.1.35: fut. πράξω, Ion. πρήξω: aor. ἔπραξα, Ion. ἔπρηξα: pf. πέπραχα, Ion. πέπρηχα, (trans.) Hdt.5.106, X.HG5.2.32, Cyr.3.1.15, Din.3.21, Men.619, IG9(2).517.36 (Larissa, iii B. C.), PHib.1.80.11 (iii B. C.), (intr.) Pl.Com.187 codd., Arist.Rh.Al.1440a36: plpf. ἐπεπράχειν) (trans.) X. l.c., (intr.) App. BC5.83: pf. 2 πέπρα_γα, Ion. πέπρηγα, (intr.) Pi.P.2.73, Hdt.2.172, Ar.Pl.629, Ra.302, X.HG1.4.2, (trans.) Arist.EN1168b35, al., SIG 364.70 (Ephesus, iii B. C.): plpf. ἐπεπράγεσαν (intr.) Th.2.4,7.24:— pf. πέπραγα Att., πέπραχα Hellenistic, acc. to Moer.p.293 P., Phryn. PSp.103 B., but see above:—Med., fut.
A.πράξομαιAntipho Fr.67, X. HG6.2.36 (also in pass. sense, Pi.P.4.243 (prob.), Pl.R.452a): aor. “ἐπραξαμηνS.OT287, Th.4.65, etc.:—Pass., fut. (v.supr.), also “πραχθήσομαιAeschin.3.98, Arist.Rh.1359a11, etc.; fut. 3πεπράξομαιS.OC 861, Ar.Av.847, Eup.9.3 D.: aor. “ἐπράχθηνS.Tr.679, Th.4.54, etc.: pf. “πέπραγμαιA.Pr.75, etc. (sts. in med. sense, v. infr. vi). [α_ by nature, as is shown by the Ion. form πρήσσω, and by the accent in πρᾶγμα, πρᾶξις, etc.]
III. achieve, effect, accomplish,οὔ τιIl.1.562, 11.552, Od.2.191, etc.; “οὐδέ τι ἔργον ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει19.324, cf. 16.88; “χρῆμα μὲν οὐ πρήξεις, σὺ δ᾽ ἐτώσια πόλλ᾽ ἀγορεύσειςHes.Op.402; κλέος ἔπραξεν won it, Pi.I.5(4).8; ἔπραξε δεσμόν achieved bondage, i.e. brought it on himself, Id.P.2.40; “τινὰ Νηρεΐδων π. ἄκοιτινId.N.5.36; ὕμνον π. grant power of song, ib.9.3; λεόντεσσι π. φόνον do slaughter upon them, ib.3.46; “τὴν Κυπρίων ἀπόστασιν π.Hdt.5.113; π. εἰρήνην, φιλίαν, bring it about, D.3.7, 18.162; π. τι παρά τινος get something from . . , “ὧν δέονται πάντων πεπραγότες εἶεν παρὰ βασιλέωςX.HG1.4.2; “ἐλπὶς πράξειν τι παρὰ τῶν θεῶν ἀγαθόνIsoc.2.20; also, attempt, plot,δήμου κατάλυσινAnd.3.6: c. dat. pers., “δαίμοσιν π. φίλαA.Pr.660; “Αοξίᾳ χάρινE. Ion37, cf. 896 (lyr.), El.1133, etc.; “σὺ τοῦτο πράξεις ὥστε . .;A.Eu. 896:—Pass., “πέπρακται τοὖργονId.Pr.75; “φεῦ φεῦ πέπρακταιE.Hipp. 680; “τὰ πεπραγμέναPi.O.2.15, etc.; “ ἐπὶ τοῖς πεπρ. ἀδοξίαD. 1.11; “τὰ πεπρ. λῦσαιId.24.76; “τὰ πραχθένταA.Pr.683, etc.; τὰ ἔργα τῶν πραχθέντων the facts of what took place, Th.1.22; “οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείηPl.Prt.324b.
3. of sexual intercourse, “ἐπράχθη τὰ μέγισταTheoc.2.143.
6. generally, transact, negotiate, manage,οἱ πράξαντες πρὸς αὐτὸν τὴν λῆψιν τῆς πόλεωςTh. 4.114; Θηβαίοις τὰ πράγματα π. manage matters for their interest, D.19.77:—so in Pass., τῷ Ἱπποκράτει τὰ . . πράγματα ἀπό τινων ἀνδρῶν . . ἐπράσσετο matters were negotiated with him by . . , Th.4.76: but freq. abs., treat, negotiate, manage, act, οἱ πράσσοντες αὐτῷ ib.110, cf. 5.76; “π. πρός τιναId.2.5, 4.73, etc.; ἐς (v.l. πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἐς τοὺς Εἵλωτας, Id.1.131, 132:—Pass., “ἐπράττετο οὐ πρὸς τοὺς ἄλλουςAeschin.3.64; also “π. τι ὑπὲρ τῶν κοινῶνD.26.2; “π. ὑπὲρ τῆς πόλεως τὰ πάτριαId.59.73; “π. περὶ εἰρήνηςX.HG6.3.3; “π. τῇ δύναιτο ἄρισταHdt.5.30; “π. ὡς ἄριστα καὶ πιστόταταTh.1.129; “οἱ πράσσοντεςthe traitors, Id.4.89, 113:—folld. by dependent clauses, “πρᾶσσε καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα ἕξειId.1.129; ἐς τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν, ὅπῃ ὠφελία τις γενήσεται ib.65; π. ὅπως πόλεμος γένηται ib.57; π. ὅπως τιμωρήσονται ib.56, cf. 3.4,70, etc.: c. acc. et inf., “μὴ δεῦρο πλεῖν τὴν ναῦν ἔπραττενD.32.22.
2. study,δράματαSuid. s.v. Ἀριστοφάνης; συλλογισμούς Arr.Epict.2.17.27; ἐν τοῖς πραττομένοις in the poems which are now studied, made the subject of commentaries, Sch.Nic. Th.11.
V. c. dupl. acc. pers. et rei, πράττειν τινά τι do something to one, E.Hel.1394, Isoc.12.93; “ἀγαθόν τι π. τὴν πόλινAr. Ec.108.
VI. exact payment from one, “αὐτοὺς ἑκατὸν τάλαντα ἔπρηξανHdt.3.58; πράσσει με τόκον he makes me pay interest, Batr.185; “π. τινὰ χρέοςPi.O.3.7, cf. P.9.104; “ὅσοι πράξεις πεπράγασινSIG364.70 (Ephesus, iii B. C.); “τοὐφειλόμενον π. ΔίκηA.Ch. 311 (anap.); “ἀντίποιναId.Pers.476: freq. of tax-gatherers or other collectors of public debt, IG12.116.16, al., Pl.Lg.774d; “π. τὰς εἰσφοράςD.22.77, etc.; φόρον ἔπρησσον παρ᾽ ἑκάστων obtained or demanded from . . , Hdt.1.106: c. acc. pers., press for payment,μὴ π. τοὺς ὀφειλέταςPlb.38.11.10; π. τινά τι ὑπέρ τινος demand from one as the price for a thing, Luc.Vit.Auct.18: metaph., φόνον π. exact punishment or vengeance for a murder: hence, avenge, punish, A.Eu.624; “τὰ περὶ τὸν φόνον ἀγριωτέρως π.Pl.Lg.867d:—Pass., ὑπὸ βασιλέως πεπραγμένος φόρους called on to pay up the tribute, Th.8.5; πραχθεὶςὑπὸτῶνδεLys.9.21 codd., cf. Pl.Lg.921c:—Med., exact for oneself,πράξασθαί τινα μισθόνPi.O.10(11).30; ἀργύριον, χρήματα, Hdt.2.126, Th.4.65, cf. Ar.Ra.561, etc.; “τὴν διπλασίαν π. τὸν ὑποφεύγονταPl.Lg.762b, cf. Plb.5.54.11; “π. τοὺς ἐξάγοντας τριακοστήνD.20.32; “πράσσεσθαι χρέοςAntipho Fr.67; φόρους πράσσεσθαι ἀπό, ἐκ τῶν πόλεων, Th.8.5, 37; “παρ᾽ αὐτῶν ὤφειλονLys.17.3, cf. And.2.11: metaph. of exacting punishment, etc., “μεγάλ᾽ ἀντ᾽ ὀλίγων ἐπράξαοCall.Lav.Pall.91:—Pass. pf. and plpf. in med. sense, εἰ μὲν ἐπεπράγμην τοῦτον τὴν δίκην if I had exacted from him the full amount, D.29.2.
VII. c. acc. pers., πράττειν τινά deal with, finish off, euphem., “ἔπρασσε δ᾽ ᾇπέρ νιν, ὧδε θάπτειA.Ch.440 (lyr.); πεπραγμένοι is f.l.ib.132.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (154 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (154):
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 64
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 98
  • Aeschylus, Agamemnon, 1288
  • Aeschylus, Eumenides, 624
  • Aeschylus, Eumenides, 896
  • Aeschylus, Libation Bearers, 132
  • Aeschylus, Libation Bearers, 311
  • Aeschylus, Libation Bearers, 440
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 660
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 683
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 75
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 979
  • Aeschylus, Persians, 476
  • Andocides, On his Return, 11
  • Andocides, On the Peace, 6
  • Aristophanes, Birds, 847
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 108
  • Aristophanes, Frogs, 228
  • Aristophanes, Frogs, 561
  • Aristophanes, Frogs, 302
  • Aristophanes, Knights, 549
  • Aristophanes, Knights, 683
  • Aristophanes, Plutus, 341
  • Aristophanes, Plutus, 629
  • Aristophanes, Plutus, 802
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1168b.35
  • Aristotle, Rhetoric, 3
  • Demosthenes, Olynthiac 1, 11
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 7
  • Demosthenes, On the Crown, 162
  • Demosthenes, Against Leptines, 32
  • Demosthenes, On the Crown, 45
  • Demosthenes, On the False Embassy, 77
  • Demosthenes, Against Androtion, 77
  • Demosthenes, Against Aristogiton 2, 2
  • Demosthenes, Against Timocrates, 76
  • Demosthenes, Against Aphobus, 2
  • Demosthenes, Against Zenothemis, 22
  • Demosthenes, Against Neaera, 73
  • Euripides, Electra, 1133
  • Euripides, Electra, 1359
  • Euripides, Helen, 1394
  • Euripides, Heracles, 266
  • Euripides, Heraclidae, 794
  • Euripides, Hippolytus, 680
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 346
  • Euripides, Ion, 37
  • Euripides, Ion, 896
  • Euripides, Orestes, 355
  • Herodotus, Histories, 1.24
  • Herodotus, Histories, 2.126
  • Herodotus, Histories, 3.26
  • Herodotus, Histories, 4.77
  • Herodotus, Histories, 5.30
  • Herodotus, Histories, 7.18
  • Herodotus, Histories, 1.106
  • Herodotus, Histories, 2.172
  • Herodotus, Histories, 3.58
  • Herodotus, Histories, 4.97
  • Herodotus, Histories, 5.106
  • Herodotus, Histories, 5.113
  • Herodotus, Histories, 5.33
  • Herodotus, Histories, 6.94
  • Hesiod, Works and Days, 402
  • Homer, Iliad, 11.552
  • Homer, Iliad, 24.264
  • Homer, Iliad, 18.357
  • Homer, Iliad, 1.562
  • Homer, Iliad, 23.501
  • Homer, Odyssey, 13.83
  • Homer, Odyssey, 16.88
  • Homer, Odyssey, 2.191
  • Homer, Odyssey, 3.476
  • Homer, Odyssey, 9.491
  • Homer, Odyssey, 19.324
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 203
  • Isaeus, Dicaeogenes, 14
  • Isocrates, Panathenaicus, 93
  • Isocrates, To Nicocles, 20
  • Isocrates, To Philip, 64
  • Lysias, For Mantitheus, 20
  • Lysias, On the Property of Eraton, 3
  • Lysias, For the Soldier, 21
  • Lysias, Against Nicomachus, 10
  • Plato, Laws, 762b
  • Plato, Laws, 774d
  • Plato, Laws, 867d
  • Plato, Laws, 921c
  • Plato, Republic, 400e
  • Plato, Republic, 433a
  • Plato, Republic, 452c
  • Plato, Republic, 452a
  • Plato, Republic, 527a
  • Plato, Apology, 31d
  • Plato, Apology, 28b
  • Plato, Apology, 33a
  • Plato, Statesman, 307e
  • Plato, Phaedrus, 247a
  • Plato, Symposium, 216a
  • Plato, Gorgias, 526c
  • Plato, Protagoras, 317a
  • Plato, Protagoras, 324b
  • Sophocles, Ajax, 446
  • Sophocles, Antigone, 701
  • Sophocles, Electra, 678
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 861
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1704
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 391
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1006
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 125
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 287
  • Sophocles, Trachiniae, 679
  • Thucydides, Histories, 1.129
  • Thucydides, Histories, 1.131
  • Thucydides, Histories, 6.16
  • Thucydides, Histories, 8.95
  • Thucydides, Histories, 2.5
  • Thucydides, Histories, 4.114
  • Thucydides, Histories, 4.121
  • Thucydides, Histories, 4.76
  • Thucydides, Histories, 5.76
  • Thucydides, Histories, 5.83
  • Thucydides, Histories, 8.5
  • Xenophon, Anabasis, 6.4.8
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.15
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.1.1
  • Xenophon, Hellenica, 6.2.36
  • Xenophon, Hellenica, 1.4.2
  • Xenophon, Hellenica, 5.2.32
  • Xenophon, Hellenica, 6.3.3
  • Xenophon, Memorabilia, 1.6.8
  • Xenophon, Memorabilia, 2.9.4
  • Xenophon, Memorabilia, 3.8.1
  • Xenophon, Memorabilia, 4.2.1
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.15
  • Xenophon, Memorabilia, 2.8.6
  • Xenophon, Memorabilia, 3.9.14
  • Xenophon, Memorabilia, 4
  • Homer, Iliad, 14.282
  • Homer, Odyssey, 15.219
  • Homer, Odyssey, 3.60
  • Appian, Civil Wars, 2
  • Polybius, Histories, 38.11.10
  • Polybius, Histories, 4.17.12
  • Polybius, Histories, 5.54.11
  • Thucydides, Histories, 2.4
  • Thucydides, Histories, 4.54
  • Thucydides, Histories, 4.73
  • Thucydides, Histories, 7.24
  • Thucydides, Histories, 7.71
  • Thucydides, Histories, 1.22
  • Thucydides, Histories, 3.4
  • Thucydides, Histories, 4.65
  • Thucydides, Histories, 4.89
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: