previous next
προστίθημι , Dor. ποτι- , also aor. inf.
A.ποιθέμενIG42(1).121.17 (Epid.); ποτθέμειν prob. in Epich.170.8: late pres. προστιθῶ Ps.- Luc.Philopatr.18,27; imper. “προστίθειA.Pr.83: fut. προσθήσω: aor. προσέθηκα, pl. -έθεμεν, subj. “προσθῶTh.4.86, Ion. “προσθέωHdt.1.108:— Med., fut. “προσθήσομαιLXX Ex.14.13: aor. 1 “προσεθηκάμηνHdt.4.65: more freq. aor. 2 προσεθέμην, subj. προσθῶμαι (not πρόσθωμαι), 3sg. opt. “προσθεῖτοD.6.12, but “πρόσθοιτοId.11.6; Dor. part. “ποτθέμενος, Πρακτικά1931.89 (Dodona): pf. “-τέθειμαιLXX De.23.15:—Pass., aor. 1 “προσετέθηνTh.3.82: fut. “-τεθήσομαιLXX Nu.27.13, al. (-τεθήσεσθαι is f.l. ib.Ex.5.7): but the pf. Pass. is chiefly supplied by πρόσκειμαι:—put to, “χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὃν προσέθηκενOd.9.305; π. τὰς θύρας, τὴν θύραν, put to, close the door, Hdt.3.78, Lys.1.13; “τὰς πύλαςTh.4.67; κλίμακας [τοῖς πύργοις] Id.3.23; κόμῃ προσθεῖσα βόστρυχον holding it close to . . , A.Ch.229; “χέρα ἐλάτῃE.Ba. 1110; “γόνασιν ὠλέναςId.Andr.895, cf. S.Ph.942; “τοῖς καλλίστοις τοῦ ζῴου τὰ κάλλιστα φάρμακαPl.R.420c; π. μύωπας apply the spur, Plb.11.18.4; “π. χεῖρ᾽ ἐπὶ πρόσωπαE.Ph.1699; apply a pessary, Hp. Nat.Mul.32, Sor.1.62, al.; [κύαθον] Arist.Pr.890b24:—Pass., of pessaries, Dsc.1.76, al., Sor.1.35, al.
III. add, “τάδε τούτοισιHdt.1.20, al.; “πρὸς [τῇ γνώμῃ] ἔργαId.4.139; ἄλλον πρὸς ὦν ἔθηκαν χρυσόν ib.196; “χάριτι χάρινE.HF327; “νοσοῦντι νόσονId.Alc.1048; “π. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδεTh.2.35, cf. Hdt.2.136 (Pass.), Pl.R.468b; προσθεῖναι τῷ δικαίῳ ὡς ἐλέγομεν (for πλέον . . ) ib.335a; ἄγγελλε δ᾽ ὅρκον π. S.El.47 (Reiske for ὅρκῳ codd., cf. “ὅρκου προστεθέντοςFr.472; “ὀμόσας . . προσθείς τε χεῖρα δεξιάνPh.942); “τὴν στήλην ὕστερον προσέθηκεIG12.374.174; “τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις οὔτ᾽ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναιArist.EN 1106b11; “ἐάν τι ἀφέλωμεν προσθῶμεν μεταθῶμενPl.Cra.432a; π. γράμματα ib.418a, cf. 431c; also “π. ἐπὶ τοῖσδε χάρινS.Tr.1253; “ἵππον πρὸς τοὔνομαAr.Nu.63; “πρὸς τὸν μισθὸν ἑκάστῳ ὀβολόνX.HG1.5.6, cf. Pl.Phlb.33c: abs., make additions, Th.3.45; “πρὸς τὰ ὑπάρχοντα -τιθέντες πλουσιώτεροι γίνονταιArist.Rh.1359b28; make additions to a story, improve it, Id.Po.1460a18; also of actors, ib.1461b30: esp. of adding articles to statements or documents, “προσθεῖναι οὐδὲν εἶχον τοῖς εἰρημένοις οὐδ᾽ ἀφελεῖνIsoc.12.264, cf.POxy.1062.4 (ii A.D.), etc.; π. καὶ ἀφελεῖν τι περὶ τῆς ξυμμαχίας Foed. ap. Th.5.23, cf. 29; π. τὶ πρὸς τοῖς ξυγκειμένοις Foed.ib.47; πρὸς τὰς συνθήκας Foed. ap. Plb.21.43.27; “π. ὅτι . . D.18.231; of entries in accounts, “προσετέθη τὰ τέλη τῷ κυριακῷ λόγῳPAmh.77.15 (ii A.D.), cf. BGU620.15 (iv A.D.), etc.; π. τινὶ [ἀργύριον] pay, PMich.Zen.28.24 (iii B.C.), cf. PCair.Zen.647.56 (iii B.C.), PRyl.153.27 (ii A.D.); πρόσθες εἰς ὄνομα Ἐπωνύχου credit to account of E., Ostr.1159 (ii/iii A.D.); pay in, deposit gold in a bank or mint, PCair.Zen.23.32 (iii B.C.).
4. in Logic, add some determining word, opp. ἀφαιρεῖν, Arist.APo.91b27, cf.EN1147b33.
5. in LXX and NT, continue or repeat an action, c. inf., “προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαιLXX Ge.18.29; οὐ προσθήσω ἔτι πατάξαι ib.8.21; οὐ μὴ προσθῶ πεῖν I will not drink again, Ev.Marc.14.25 (v.l.); also προσθεὶς Ἰὼβ εἶπεν Job continued and said, LXXJb.27.1; “προσθεὶς εἶπε παραβολήνEv.Luc.19.11; προσθεῖσα ἔτεκεν υἱόν she bore another son, LXX Ge.38.5:—also in Med., v. infr. B.111.
B. Med., side with one, “οἷς ἂν σὺ προσθῇS.OC1332, cf. Th.3.11, 8.48, 87, D.6.12, 11.6, 52.25; τῷ ἀστῷ π. to be favourable, wellinclined to him, Hdt.2.160, cf. D.43.34; τῇ ἡδονῇ side with pleasure, Arist.MM1201a2: abs., come in, submit, Epist.Phil. ap. D.18.39.
4. Math., add, Sammelb. 6951 ii 30, al. (ii A.D.).
II. c. acc. pers., associate with oneself, i.e. take to one as a friend, ally, or helper, win over, “π. τὸν δῆμον πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖρανHdt.5.69, cf. Th.6.18; “εἰ στρατὸν προσθέοιτο φίλονHdt. 1.53, cf. 69, S.OC404; ταύτην προσθοῦ δάμαρτα take her to wife, Id.Tr.1224: also in bad sense, “πολέμιον π. τινάX.Cyr.2.4.12.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (128 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (128):
  • Aeschylus, Eumenides, 735
  • Aeschylus, Libation Bearers, 482
  • Aeschylus, Libation Bearers, 796
  • Aeschylus, Libation Bearers, 114
  • Aeschylus, Libation Bearers, 229
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 83
  • Aeschylus, Persians, 531
  • Antiphon, Second Tetralogy, 1.2
  • Aristophanes, Birds, 361
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1130a.25
  • Aristotle, Poetics, 1460a.18
  • Aristotle, Poetics, 1461b.30
  • Demosthenes, Philippic 2, 12
  • Demosthenes, On the Crown, 39
  • Demosthenes, On the False Embassy, 140
  • Demosthenes, On the False Embassy, 195
  • Demosthenes, Reply to Philip, 6
  • Demosthenes, On the Crown, 231
  • Demosthenes, On the Crown, 239
  • Demosthenes, Against Macartatus, 34
  • Demosthenes, Against Callippus, 25
  • Demosthenes, Against Conon, 42
  • Demosthenes, Against Eubulides, 69
  • Euclid, Elements, 1
  • Euripides, Alcestis, 1048
  • Euripides, Andromache, 396
  • Euripides, Andromache, 895
  • Euripides, Andromache, 219
  • Euripides, Bacchae, 1110
  • Euripides, Hecuba, 368
  • Euripides, Helen, 549
  • Euripides, Heracles, 1408
  • Euripides, Heracles, 327
  • Euripides, Heraclidae, 146
  • Euripides, Heraclidae, 475
  • Euripides, Heraclidae, 505
  • Euripides, Hippolytus, 628
  • Euripides, Hippolytus, 951
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 540
  • Euripides, Ion, 1525
  • Euripides, Ion, 1545
  • Euripides, Phoenician Women, 1699
  • Euripides, Phoenician Women, 964
  • Euripides, Suppliants, 946
  • Euripides, Suppliants, 948
  • Herodotus, Histories, 1.53
  • Herodotus, Histories, 2.120
  • Herodotus, Histories, 2.160
  • Herodotus, Histories, 4.139
  • Herodotus, Histories, 4.65
  • Herodotus, Histories, 5.30
  • Herodotus, Histories, 5.69
  • Herodotus, Histories, 1.108
  • Herodotus, Histories, 1.109
  • Herodotus, Histories, 1.20
  • Herodotus, Histories, 2.136
  • Herodotus, Histories, 3.62
  • Herodotus, Histories, 3.78
  • Herodotus, Histories, 3.83
  • Herodotus, Histories, 6.126
  • Herodotus, Histories, 7.11
  • Herodotus, Histories, 7.229
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 129
  • Hyperides, Against Philippides, 13
  • Isocrates, Panathenaicus, 264
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 19.1.8
  • Lysias, On the Murder of Eratosthenes, 13
  • Old Testament, Genesis, 18.29
  • New Testament, Luke, 19.11
  • Plato, Laws, 674a
  • Plato, Republic, 468b
  • Plato, Republic, 335a
  • Plato, Republic, 420c
  • Plato, Euthyphro, 3d
  • Plato, Cratylus, 418a
  • Plato, Cratylus, 431c
  • Plato, Cratylus, 432a
  • Plato, Philebus, 33c
  • Plato, Meno, 84d
  • Plato, Protagoras, 346b
  • Sophocles, Antigone, 243
  • Sophocles, Antigone, 40
  • Sophocles, Electra, 47
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1332
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 404
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 767
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 820
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1460
  • Sophocles, Philoctetes, 942
  • Sophocles, Trachiniae, 1224
  • Thucydides, Histories, 1.20
  • Thucydides, Histories, 3.23
  • Thucydides, Histories, 3.92
  • Thucydides, Histories, 5.23
  • Thucydides, Histories, 6.50
  • Thucydides, Histories, 2.35
  • Thucydides, Histories, 2.37
  • Thucydides, Histories, 3.39
  • Thucydides, Histories, 3.45
  • Thucydides, Histories, 3.82
  • Thucydides, Histories, 4.67
  • Thucydides, Histories, 4.86
  • Thucydides, Histories, 6.18
  • Thucydides, Histories, 8.48
  • Xenophon, Anabasis, 1.6.10
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.4.12
  • Xenophon, Hellenica, 1.5.6
  • Homer, Odyssey, 9.305
  • Sophocles, Ichneutae, 350
  • Sophocles, Ichneutae, 472
  • Sophocles, Trachiniae, 1253
  • Polybius, Histories, 11.18.4
  • Polybius, Histories, 21.43.27
  • Aristophanes, Clouds, 63
  • Thucydides, Histories, 1.78
  • Thucydides, Histories, 3.11
  • Thucydides, Histories, 8.46
  • New Testament, Acts, 12.3
  • Old Testament, Deuteronomy, 23.15
  • Old Testament, Exodus, 14.13
  • Old Testament, Exodus, 5.7
  • Old Testament, Exodus, 9.34
  • Old Testament, Genesis, 38.5
  • Old Testament, Genesis, 8.12
  • Old Testament, Genesis, 8.21
  • Old Testament, Job, 27.1
  • Old Testament, Numbers, 27.13
  • Cassius Dio, Historia Romana, 52.14
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: