previous next
τέμνω (A), Ion., Dor., and Ep. τάμνω , Il.3.105, al. (τέμνω once in Hom., Od.3.175), Hdt.2.65, Democr.263, Hp.Acut.22, SIG1026.20 (Cos, Pass.), cf. ἀποτέμνω, διατέμνω: 3sg. pres. τέμει only in Il. 13.707 (2sg. τέμεις prob. in Epigr. ap. Suid.
A.s.v. βοῦς ἕβδομος): τέμνω is f.l. in Pi.P.3.68 and v.l. in O.13.57, cf. τάμνω ib.12.6, B.5.17, 16.4, but is the only Att. pres., Th.3.26, IG12.76.56, etc. (v. also τμήγω): Iterat. “τέμνεσκονA.R.1.1215, Q.S.6.217: fut. “τεμῶE.Ba.493, Th.1.82, etc.; Ion. “τεμέωHp.Jusj.: aor. Ion. and Dor. ἔτα^μον, Ep. τάμον, Il.3.292, al., SIG4.10 (Cyzicus, vi B.C.), Pi. N.3.33, Hdt.7.132; Ep. inf. “ταμέεινIl.19.197; Att. “ἔτεμονTh.6.7, IG22.1666A8, etc.: pf. “τέτμηκαArist.SE178a21, (ἀπο-) Pl.Men. 85a; Dor.3sg. “τετμάκειArchim.Con.Sph.22,26; Ion.and Ep. part. (in pass. sense) τετμηώς A.R4.156:—Med., fut. τεμοῦμαι ὑπο-) Ar. Eq.291 (lyr.), X.Cyr.1.4.19, etc.: aor. ἐταμόμην, inf. “ταμέσθαιIl.9.580; Att. “ἐτεμόμηνPl.Plt.280d (ἀπ-), Luc.Pr.Im.24:—Pass., fut. “τμηθήσομαιArist.LI968b17; Dor. “τμα-Archim.Aequil.2.2; also “τετμήσομαιPhilostr.VA4.24, (ἐκ-) Pl.R.564c: aor. “ἐτμήθηνE. Tr.480, Th.2.18, etc.; Dor. “ἐτμα-Archim.Con.Sph.11: pf. “τέτμημαιOd.17.195, Th.3.26, etc.; Dor. “τετμα-Archim.Con.Sph.12 (“τετμη-Pi.I.6(5).22 codd.):—cut, in Hom. and elsewhere usu. of particular kinds of cutting (v. infr.); generally, ὀδόντας οἵους τέμνειν fit for cutting, X.Mem.1.4.6; τοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἷον τὸ τέμνον τέμνει; Pl.Grg.476d.
2. cut, wound, maim, “ἀλλήλων ταμέειν χρόα χαλκῷIl.13.501, 16.761; πρὸς δέρην τ. wound her in the neck, A.Eu.592; οἱ στενοὶ (sc. τελαμῶνες τέμνουσι narrow bandages cut the patient, Sor.1.83.
3. of a surgeon, cut, “ἐκ μηροῦ τ. βέλοςIl.11.844; “τ. τὰν κοιλίανIG42(1).122.40 (Epid., iv B.C.); τὴν χεῖρα (in blood-letting) Gal.16.810: abs., use the knife, as opp. to cautery (κάειν)“, ἤτοι κέαντες τεμόντεςA.Ag.849, cf. X.An.5.8.18, Pl.Grg.456b, 480c, 521e, etc.:— Pass., to be operated upon, Hp.Aph.7.44, Pl.Grg.479a.
4. cut, castrate, ἐρίφους, βοῦν, κάπρον, Hes.Op.786,791; of men, Luc.Syr. D.15.
5. prune vines, LXX Le.25.3, cf. Is.5.6 (Pass.); cut, i.e. gather, herbs, Dsc.3.132 (Pass.).
2. ὅρκια τάμνειν sacrifice in attestation of an oath, and hence, take solemn oaths, Il.2.124, Od.24.483, etc. (also in late Prose, as Plb.21.24.3, 21.32.15, al.); “Φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντεςIl.3.73, etc.; θάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον I made a truce which was death to thee, 4.155; ἐπὶ τούτοισι τ. ὅρκιον on these terms, Hdt.7.132; without ὅρκιον, τ. τισὶ μένειν τὸ ὅρκιον make a covenant that . . , Id.4.201; also “σπονδὰς τέμωμενE.Hel.1235; ἆρα φίλιά μοι τεμεῖ; Id.Supp.376 (lyr.):—Med., of two parties, “ὅρκια τάμνεσθαιHdt.4.70.
3. φάρμακον τέμνειν cut or chop up a plant for purposes of medicine or witchcraft, Pl.Lg.836b: metaph., ib.919b, Ep.353e: hence πόρον or ἄκος τέμνειν contrive a means or remedy, A.Supp.807 (lyr., dub.l.), E.Andr.121 (lyr.).
4. divide, of a river, μέσην τ. Λιβύην cut it in twain, Hdt.2.33, cf. E.El.411; of a mountain-chain, D.P.340,890; τ. δίχα cleave in two, Pl.Smp.190d:-Med., ἑπτὰ μέρη τεμόμενος having divided it into seven parts, Id.Lg.695c:—Pass., “γραμμὴ δίχα τετμημένηId.R.509d; τετμημένος ἐξ ἑνὸς δύο cut from one into two, Id.Smp.191d.
2. part off, mark off, “τέλσον ἀρούρηςIl.13.707; “τέμενος6.194; so in Med., 9.580; also τάμνοντ᾽ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας they cut them off, surrounded them, 18.528.
2. λίθον τ. hew or quarry it, IG12.76.56, cf. 22.1666A8, 42(1).102.41, al. (Epid., iv B.C.), Pl.Criti.116a, PPetr.2p.6 (iii B.C.), D.S.5.13; τ. μέταλλον open or work a mine, Hyp.Eux.35 (Pass.):—Med., λίθους τάμνεσθαι have them wrought or hewn, Hdt.1.186.
3. cut down for purposes of destruction, “γῆς τ. βλαστήματαE.Hec.1204; “τ. τὸν σῖτονX.Mem.2.1.13; also τ. τὴν γῆν lay waste the country by felling the fruit-trees, cutting the corn, etc., Hdt.9.86, cf. Th.2.19,55, And.3.8 (Pass.); “τῆς γῆς ἔτεμον οὐ πολλήνTh.6.7: c. partit. gen., τῆς γῆς τ. waste part of it, Id.1.30, 2.56:—Pass., ib.18,20.
VI. cut lengthwise, τ. γῆν, ἄρουραν, plough it, Sol.13.47, A.Fr.196.
b. make one's way, advance, “ τὴν ἐν ἄστροις . . τέμνων ὁδὸν . . ἭλιεE.Ph. 1; “διὰ μέσου . . αἰθέρος τέμνων κέλευθονAr.Th.1100; τὴν μεσόγαιαν τ. τῆς ὁδοῦ take the inland road, strike through the interior, Hdt.7.124, 9.89: metaph., μέσον τι τέμνειν hold a middle course, Pl.Prt.338a; τὴν μέσην τ. Plu.2.7b; μέσον τινὰ [βίον] τ. Pl.Lg.793a; “βιότοιο τ. τρίβονAP9.359 (Posidipp. or Pl.Com.), 360 (Metrod.): abs., make one's way, A.R.2.1244, 4.771.
3. of ships, cut through the waves, plough the sea, τ. πέλαγος μέσον, κύματα θαλάσσης, Od.3.175, 13.88, cf. Pi.P.3.68: metaph., ψεύδη . . τάμνοισαι κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες men's hopes are tossed about as they cut through the sea of lies, Id.O.12.6: of birds, αἰθέρος αὔλακα τ. cleave the air, Ar.Av.1400, cf. h.Cer.383, E.Epigr.2.
VII. cut short, bring to a crisis or decision, “μαχᾶν τ. τέλοςPi.O.13.57; “κίνδυνον τ. σιδάρῳE.Heracl.758 (lyr.); “λόγῳ τὰ διάφορα τεμεῖνLib.Or.18.164; τὰς δίκας τ. Cod.Just.3.1.12, cf. 2.12.27.2, al.
VIII. ταμών metaph.for ἀρύσας, Emp.143. (Cf.Slovenian τνèμ τéęτι 'to hack', Ir. tamnaim 'I mutilate'.)
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (130 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (130):
  • Aeschylus, Agamemnon, 849
  • Aeschylus, Eumenides, 592
  • Aeschylus, Libation Bearers, 1047
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 807
  • Andocides, On the Peace, 8
  • Aristophanes, Birds, 1400
  • Aristophanes, Birds, 1560
  • Aristophanes, Knights, 291
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 1100
  • Bacchylides, Dithyrambs, 16.4
  • Bacchylides, Epinicians, 5.17
  • Demosthenes, Against Phaenippus, 30
  • Euripides, Andromache, 121
  • Euripides, Bacchae, 241
  • Euripides, Bacchae, 493
  • Euripides, Electra, 411
  • Euripides, Hecuba, 1204
  • Euripides, Hecuba, 634
  • Euripides, Helen, 1235
  • Euripides, Helen, 231
  • Euripides, Heraclidae, 400
  • Euripides, Heraclidae, 758
  • Euripides, Phoenician Women, 1
  • Euripides, Suppliants, 1196
  • Euripides, Suppliants, 376
  • Euripides, Trojan Women, 480
  • Herodotus, Histories, 1.186
  • Herodotus, Histories, 1.194
  • Herodotus, Histories, 2.33
  • Herodotus, Histories, 2.65
  • Herodotus, Histories, 3.42
  • Herodotus, Histories, 5.25
  • Herodotus, Histories, 7.124
  • Herodotus, Histories, 9.89
  • Herodotus, Histories, 4.136
  • Herodotus, Histories, 4.201
  • Herodotus, Histories, 4.70
  • Herodotus, Histories, 5.82
  • Herodotus, Histories, 7.132
  • Herodotus, Histories, 9.86
  • Hesiod, Works and Days, 786
  • Hesiod, Works and Days, 791
  • Hesiod, Works and Days, 807
  • Homer, Iliad, 21.38
  • Homer, Iliad, 13.180
  • Homer, Odyssey, 13.88
  • Homer, Odyssey, 24.483
  • Homer, Odyssey, 12.11
  • Homer, Odyssey, 14.24
  • Homer, Odyssey, 17.195
  • Homer, Odyssey, 24.364
  • Homer, Odyssey, 5.243
  • Homer, Odyssey, 9.291
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 383
  • Hyperides, Against Athenogenes, 35
  • Plato, Laws, 695c
  • Plato, Laws, 793a
  • Plato, Laws, 836b
  • Plato, Laws, 919b
  • Plato, Republic, 426e
  • Plato, Republic, 564c
  • Plato, Republic, 509d
  • Plato, Sophist, 223c
  • Plato, Statesman, 262e
  • Plato, Statesman, 266e
  • Plato, Statesman, 280d
  • Plato, Statesman, 287b
  • Plato, Symposium, 190d
  • Plato, Symposium, 191d
  • Plato, Philebus, 49a
  • Plato, Gorgias, 476d
  • Plato, Gorgias, 480c
  • Plato, Gorgias, 521e
  • Plato, Meno, 85a
  • Plato, Gorgias, 456b
  • Plato, Gorgias, 479a
  • Plato, Protagoras, 338a
  • Plato, Critias, 116a
  • Plato, Timaeus, 77c
  • Plato, Critias, 118e
  • Plato, Timaeus, 70d
  • Sophocles, Ajax, 1179
  • Sophocles, Electra, 449
  • Sophocles, Electra, 901
  • Sophocles, Philoctetes, 619
  • Thucydides, Histories, 1.30
  • Thucydides, Histories, 2.100
  • Thucydides, Histories, 2.18
  • Thucydides, Histories, 2.19
  • Thucydides, Histories, 3.26
  • Thucydides, Histories, 3.70
  • Thucydides, Histories, 6.7
  • Xenophon, Anabasis, 5.8.18
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.19
  • Xenophon, Memorabilia, 1.4.6
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.13
  • Homer, Iliad, 11.844
  • Homer, Iliad, 11.88
  • Homer, Iliad, 13.501
  • Homer, Iliad, 13.707
  • Homer, Iliad, 16.761
  • Homer, Iliad, 18.177
  • Homer, Iliad, 18.528
  • Homer, Iliad, 19.197
  • Homer, Iliad, 23.119
  • Homer, Iliad, 24.409
  • Homer, Iliad, 2.124
  • Homer, Iliad, 3.105
  • Homer, Iliad, 3.273
  • Homer, Iliad, 3.292
  • Homer, Iliad, 3.73
  • Homer, Iliad, 4.155
  • Homer, Iliad, 6.194
  • Homer, Iliad, 9.209
  • Homer, Iliad, 9.580
  • Homer, Odyssey, 3.175
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 1.1215
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 2.1244
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 4.771
  • Polybius, Histories, 21.24.3
  • Polybius, Histories, 21.32.15
  • Hippocrates, Aphorismi, 7.44
  • Old Testament, Isaiah, 5.6
  • Old Testament, Leviticus, 25.3
  • Thucydides, Histories, 1.82
  • Thucydides, Histories, 2.56
  • Thucydides, Histories, 2.98
  • Lucian, Pro imaginibus, 24
  • Diodorus, Historical Library, 5.13
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 4.24
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: