previous next
τι_μάω , Il.23.788, etc.: fut.
A.τιμήσω9.155, etc., Dor. 3pl. “τιμα_σεῦντιTheoc.Ep.7.4: aor. “ἐτίμησαHdt.8.124, etc., Ep. “τίμησαHes.Th. 399, Lyr. “τίμα_σαPi.N.6.41, B.12.194: pf. “τετίμηκαLys.26.17, etc., Dor. “τετίμα_καPi.I.4(3).37(55):—Med., fut. τιμήσομαι always in pass. sense, h.Ap.485, A.Ag.581, S.Ant.210, E.Fr.360.49, Th.2.87, X.Cyr.8.7.15 (reading δι᾽ ἄνδρα with codd. DF), Hier.9.9, exc. in Pl.Ap.37b, where it is used in a technical sense (v. infr. 111.2): aor. ἐτιμησάμην in senses shared by Act., Od.19.280, 20.129, Il.22.235, Th.3.40; in sense 111.2, Pl.Cri.52c:—Pass., fut. “τιμηθήσομαιTh.6.80, D.19.223, IG22.1182.9, etc.; “τετιμήσομαιLys.31.24 codd. (τιμήσεται Cobet): aor. “ἐτιμήθηνHdt.5.5, etc.; Lyr. 3pl. “τίμα_θενPi.Parth.2.41: pf. “τετίμημαιIl.12.310, etc.; also Med. in technical sense, v. 111.2:—honour, revere, reverence (in this sense the Med. is used only by Hom.); of the honour rendered to superiors, as by men to gods, by men to their elders, rulers, or guests, “περὶ κῆρι θεὸν ὣς τιμήσαντοOd.19.280, etc.; “τίμα τὸν πατέρα σουLXX Ex.20.12, al.; conversely of the honour bestowed by gods upon a man, μερμήριζε (sc. Ζεὺς)“ . . , ὡς Ἀχιλῆα τιμήσῃIl.2.4, cf. 15.612, Od. 3.379; by a father on his son, 14.203, Hes.Th.532; by an elder brother, Il.22.235 (Med.): also in Pi., Hdt., and Att., “ἐξόχως τίμας ενPi.O.9.69; “δαιμόνων τιμᾶν γένοςA.Th.236; “θεοὺς τιμῶντεςS.OC277, cf. 1071 (lyr.), Hdt.2.29; “σέβεσθαι καὶ τ. τοὺς θεούςX.Mem.4.3.13; “ἱλασκομένοις καὶ τιμῶσιν . . Δία ΠατρώϊονSIG1044.6 (Halic., iv/iii B.C.); “τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρίS.Ant.644, cf. 516, E.Med.660 (lyr.), Hdt.7.107, etc.; “θεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλωνE.HF1338: abs., οἱ τύραννοι μάλιστα δύνανται τιμᾶν bestow honours, D.20.15 (τιμᾶν secl. Bake), cf. Pl.Lg.631e: hence simply, reward, X.Cyr. 3.3.6, Isoc.9.42 (so in Pass., Hdt.7.213, Lys.12.64, 19.18); ἐπαινεῖν καὶ τ., τ. καὶ δωρεῖσθαι, δωρεῖσθαί τε καὶ τ., τ. καὶ χαρίζεσθαι, X.Cyr.1.2.12, 3.2.28, 8.2.10, 2.4.9: c. dat. modi, δωτίνῃσι θεὸν ὣς τιμήσουσι will honour him with gifts, Il.9.155; “ξεῖνον ἐτιμήσασθ᾽ ἐνὶ οἴκῳ εὐνῇ καὶ σίτῳOd.20.129; τιμᾶν τινα τάφῳ, γόοις, A.Th.1051, Supp.116 (lyr.); “πόλιν τ. συμμάχῳ δορίId.Eu.773; “ἐσθήμασιTh.3.58; “χοροῖςE.Ba.220; “δώροιςX.An.1.9.14, HG6.1.6; “στρεπτοῖς καὶ ψελίοις τ. καὶ κοσμεῖν τιναId.Cyr.1.3.3:—Pass., mostly in pf. τετίμημαι, which alone is pass. in Hom., to be honoured, held in honour, Il.9.608, Od. 7.69; “ἐτιμήθη παρὰ ΞέρξῃHdt.8.105; “ὑπό τινοςPl.R.426c, etc.; “τετίμαται πρὸς ἀθανάτωνPi.I.4(3).59(77); “σκήπτρῳ . . δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντωνIl.9.38, cf. 12.310; “τιμᾶσθαι προεδρίαιςX.Vect.3.4, cf. Cyr.8.4.2; “ἐκ τοῦ πολεμεῖνTh.5.16: c. acc. cogn. attracted to gen., “ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω, τιμῆς ἧς τέ μ᾽ ἔοικε τετιμῆσθαιIl.23.649 (but c. gen., τετειμημένος ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων τετάρτης στρατείας ( = Lat. quattuor militiis) Supp.Epigr.7.145 (Palmyra, ii A.D.)); οἱ τετιμηυένοι men of rank, men in office, X.Cyr.8.3.9; οἱ τιμώμενοι ib. 8.8.4, cf. E.Or.[913]; τῆς πόλεως τὸ τιμώμενον ἀπὸ τοῦ ἄρχειν the honour enjoyed by the city, Th.2.63.
III. as Att. lawterm (cf. “τίμημα4):
1. in Act. (later in Med., PHal.1.201 (iii B.C.), D.L.2.41, etc.), of the court, estimate the amount of punishment due to the criminal, award the penalty, “τιμάτω τὸ δικαστήριον, τι ἂν δέῃ πάσχειν . . τὸν ἡττηθένταPl.Lg.843b; τὴν ἀξίαν τῆς βλάβης ib.879b; τ. τὰς βλάβας ib.843d; τ. τὴν δίκην ib.880d (cf. infr. 2c); ἅπασι τ. τὴν μακράν (sc. γραμμήν) award them the long line, i.e. sentence of death, Ar.V.106, ubi v. Sch.: abs., ὡς ἐγὼ τιμᾶν βλέπω I carry penalty in my eyes, am itching for pains and penalties, ib.847: the sentence or judgement awarded is added in the gen., τ. τινὶ θανάτου (sc. δίκην) give sentence of death against a man, condemn him to death, Lys.27.7 (cf. 8), Pl.Grg.516a, D.24.103 (Pass.), 32.15; τ. τινὶ δέκα ταλάντων mulct him in ten talents, Id.58.31; τίνος τιμήσειν αὐτῷ προσδοκᾷς τὸ δικαστήριον; at what do you expect the court to fix his penalty? Id.21.151, cf. Pl.Ap.37c; ἡλιαία τιμάτω περὶ αὐτοῦ ὅτου ἂν δόξῃ ἄξιος εἶναι παθεῖν Lexap.D.21.47: c. acc. pers., “τιμάτωσαν αὐτὸν καθ᾽ ὅτι ἂν δοκῇ τῷ κοινῷIG22.1275.16:—Pass., τιμᾶσθαι ἀργυρίου to be condemned to a fine, τινος for a thing, Lys.6.22, Lex ap.D.21.47; ἐὰν . . τῳ θανάτου τετιμημένον if sentence of death has been passed upon one, Pl.Lg.946e, cf. Antipho 6.38.
2. in Med., of the parties before the court,
a. of the accuser, τιμᾶταί μοι ἀνὴρ θανάτου (sc. τὴν δίκην) he estimates the penalty at death (gen. pretii) for me, Pl.Ap.36b; “εἰ βούλοιτο θανάτου σοι τιμᾶσθαιId.Grg.486b, cf. D. 25.74,83, etc.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (125 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (125):
  • Aeschylus, Eumenides, 773
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 236
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 1051
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 1013
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 116
  • Antiphon, On the Choreutes, 38
  • Aristophanes, Wasps, 106
  • Aristophanes, Wasps, 847
  • Bacchylides, Epinicians, 12.194
  • Demosthenes, On the Crown, 214
  • Demosthenes, Against Leptines, 15
  • Demosthenes, On the False Embassy, 223
  • Demosthenes, Against Midias, 151
  • Demosthenes, Against Midias, 47
  • Demosthenes, Against Androtion, 45
  • Demosthenes, Against Timocrates, 103
  • Demosthenes, Against Aristogiton 1, 74
  • Demosthenes, Against Zenothemis, 15
  • Demosthenes, Against Evergus and Mnesibulus, 57
  • Demosthenes, Against Nicostratus, 1
  • Demosthenes, Against Theocrines, 31
  • Euripides, Bacchae, 885
  • Euripides, Bacchae, 220
  • Euripides, Heracles, 1338
  • Euripides, Ion, 1046
  • Euripides, Medea, 660
  • Euripides, Orestes, 4
  • Euripides, Orestes, 829
  • Euripides, Orestes, 913
  • Euripides, Phoenician Women, 536
  • Euripides, Phoenician Women, 550
  • Euripides, Trojan Women, 1211
  • Herodotus, Histories, 2.29
  • Herodotus, Histories, 7.107
  • Herodotus, Histories, 7.213
  • Herodotus, Histories, 8.124
  • Herodotus, Histories, 5.5
  • Herodotus, Histories, 8.105
  • Hesiod, Theogony, 399
  • Hesiod, Theogony, 532
  • Homer, Iliad, 23.649
  • Homer, Iliad, 9.38
  • Homer, Iliad, 12.310
  • Homer, Iliad, 15.612
  • Homer, Iliad, 9.608
  • Homer, Odyssey, 19.280
  • Homer, Odyssey, 3.379
  • Homeric Hymns, Hymn 3 to Apollo, 485
  • Isaeus, Pyrrhus, 35
  • Isocrates, Evagoras, 42
  • Lysias, Against Eratosthenes, 64
  • Lysias, On the Property of Aristophanes, 48
  • Lysias, On the Scrutiny of Evandros, 17
  • Lysias, Against Epicrates and his Fellow Envoys, 7
  • Lysias, Against Philon, 24
  • Lysias, On the Property of Aristophanes, 18
  • Lysias, Against Andocides, 21
  • Lysias, Against Andocides, 22
  • Old Testament, Exodus, 20.12
  • Old Testament, Leviticus, 27.8
  • Plato, Laws, 843b
  • Plato, Laws, 843d
  • Plato, Laws, 879b
  • Plato, Laws, 921b
  • Plato, Laws, 946e
  • Plato, Laws, 955d
  • Plato, Laws, 631e
  • Plato, Laws, 880d
  • Plato, Laws, 917c
  • Plato, Laws, 954b
  • Plato, Republic, 426c
  • Plato, Apology, 36b
  • Plato, Apology, 37c
  • Plato, Apology, 37b
  • Plato, Apology, 38b
  • Plato, Crito, 52c
  • Plato, Theaetetus, 149c
  • Plato, Gorgias, 486b
  • Plato, Gorgias, 516a
  • Sophocles, Ajax, 688
  • Sophocles, Antigone, 210
  • Sophocles, Antigone, 514
  • Sophocles, Antigone, 516
  • Sophocles, Antigone, 644
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 277
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1071
  • Thucydides, Histories, 5.16
  • Thucydides, Histories, 1.33
  • Thucydides, Histories, 2.63
  • Thucydides, Histories, 2.87
  • Thucydides, Histories, 3.58
  • Thucydides, Histories, 4.26
  • Xenophon, Anabasis, 1.9.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.8.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.12
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.3.3
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.1.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.4.9
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.28
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.6
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.2.10
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.3.9
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.4.2
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.7.15
  • Xenophon, Hellenica, 6.1.6
  • Xenophon, Memorabilia, 3.10.10
  • Xenophon, Memorabilia, 4.3.13
  • Xenophon, Hiero, 9.9
  • Xenophon, Ways and Means, 3.4
  • Homer, Iliad, 22.235
  • Homer, Iliad, 23.788
  • Homer, Iliad, 2.4
  • Homer, Iliad, 9.155
  • Homer, Odyssey, 14.203
  • Homer, Odyssey, 20.129
  • Homer, Odyssey, 7.69
  • Aeschylus, Agamemnon, 581
  • Polybius, Histories, 2.62.7
  • Polybius, Histories, 6.23.15
  • New Testament, Matthew, 27.9
  • Thucydides, Histories, 3.40
  • Thucydides, Histories, 6.80
  • Plutarch, Cicero, 8
  • Plutarch, Lysander, 13
  • Plutarch, Phocion, 34
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: