previous next
ὑπόκειμαι , used as Pass. of ὑποτίθημι, fut. ὑποκείσομαι Pi.O.1.85, etc., but aor. ὑπετέθην:—
3. to be given below in the text, “κατὰ τὴν . . συγγραφήν, ἧς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειταιPCair.Zen.355.122 (iii B. C.); γράψον . . τοὺς χαρακτῆρας ὡς ὑπόκειται as below, PMag.Par.1.408; λέγε τὸν λόγον τὸν ὑποκείμενον ib.230; ὡς ὑπόκειται as below, Sammelb.5231.11 (i A. D.), etc.; also, as set forth, PKlein.Form.78 (v/vi A. D.).
II. in various metaph. senses,
1. to be established, set before one (by oneself or another) as an aim or principle, ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται shall be my appointed task, Pi. l. c.; δυοῖν ὑποκειμένοιν ὀνομάτοιν two phrases being prescribed, having legal sanction, D.23.36; ὑπόκειται πρῶτον μὲν διωμοσία, δεύτερον δὲ λόγος the prescribed course is . . , ib.71; μένειν ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων to abide by one's resolves, Plb.1.19.6, 2.51.1; “μένειν ἐπὶ τῆς . γνώμηςId.1.40.5; ἐμοὶ ὑπόκειται ὅτι . . for me it is a fixed principle that . . , Hdt.2.123, cf. Arist.Oec.1343b9; “νομίζω συμφέρειν . . τοῦθ᾽ ὑποκεῖσθαιD.14.3; τῶν πραγμάτων ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα διαφέρει τῷ εἴδει things of which the principles differ in kind, Arist.Pol.1275a35; τὰς ὑποκειμένας μοίρας τξ́ the conventional 3600, Ptol.Alm.5.1.
2. to be assumed as a hypothesis (cf. “ὑπόθεσις111), Pl.Cra.436d, al.; ὑπέκειτο μὴ οἷόν τε εἶναι . . Id.Erx.404b; “τούτων ὑποκειμένωνId.Prt.359a, R.478e; τὴν ἐκ τῶν -κειμένων ἀρίστην [πολιτείαν] the best (possible) in the circumstances, opp. to τὴν κρατίστην ἁπλῶς and to τὴν ἐξ ὑποθέσεως, Arist. Pol.1288b26; “ὑποκείσθω τιlet it be taken for granted, Id.EN1103b32, cf. 1129a11, al., Gal.15.175; ὑποκείσθω ὅτι . . let it be taken for granted that . . , Arist.Pol.1323b40; “. εἶναι τὴν ἡδονὴν κίνησινId.Rh.1369b33: so with a nom., . ἀρετὴ εἶναι . . Id.EN1104b27, cf. Rh.1357a11: c. part., “τοιόνδε ζῷον . ὄνId.GA778b17: without any Verb, τοῦ δέρματος φύσις . γεώδης (sc. εἶναι or οὖσα) ib.782a29, etc.: cf. ὑποτίθημι IV. 1.
5. to be subject to, submit to,τῷ ἄρχοντιPl.Grg.510c; “βασιλεῖPhilostr. VA3.20; “πατράσινPOxy.237 vii 16 (ii A. D.); “ἐξετάσεσινPFlor.33.14 (iv A. D.); “βασάνοιςPOxy.58.25 (iii A. D.): abs., pay court to one, “ὑποκείσονται δεόμενοι καὶ τιμῶντεςPl.R.494c; τῷ λόγῳ to be captivated by the story, Philostr.VA6.14; “θρῆνοι -κείμενοιsubdued, Id.VS2.4.2.
6. to be subject to, liable to a penalty, Supp.Epigr.6.424, cf. 415,421, al. (Iconium), PLond.1.77.53 (vi A. D.): also c. acc., “ὑποκείσεται τῷ φίσκῳ δηνάρια πεντακόσιαRev.Phil.36.61 (Iconium).
7. to be pledged or mortgaged, c. gen., for a certain sum, Is.6.33, D.49.11,35; “ναῦς ὑποκειμένη ἡμῖνId.56.4; τὰ ὑποκείμενα the articles pledged, Syngr. ap.D.35.12; the mortgaged property, SIG1044.28 (Halic., iv/iii B. C.); “ἐνέχυρα-κείμεναIG12(7).58 (Amorgos); ὑποκείμενοι, of slaves pledged for a sum of money, D.27.9.
b. of payments, to have been granted or allocated, ἀποφαίνουσιν ὑποκεῖσθαι ἐν τῇ γραφῇ τῶν εἰς τὰ ἱερὰ (sc. ὑποκειμένων)“ δίδοσθαι κτλ.UPZ21.4 (ii B. C.), cf. 23.21 (ii B. C.), BGU 1197.4, 1200.28 (both i B. C.): Subst. ὑποκείμενα, τά, = φιλάνθρωπα, salary (ear-marked proceeds of taxes), “τὰ ἐπιβάλλοντά μοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ .PLond.2.357.9, cf. 5 (i A. D.); “. αἰτεῖ ἀπὸ τῶν κωμῶνBGU23.12 (ii/iii A. D.), cf. OGI665.19,26 (Egypt, i A. D.): c. dat., as part of name of specific taxes, “. βασιλικῇ γραμματείᾳear-marked for the benefit of . . , PPar.17.22 (ii A. D.); “. τοπογραμματείᾳPSI1.101.18 (ii A. D.), cf. POxy.1436.23 (ii A. D.), etc.: also in sg., “ὑποκείμενον ἐπιστρατηγίαBGU 199.14 (ii A. D.), cf. PFlor.375.22 (ii A. D.), etc.: also c. gen., “. ἐννομίουPRyl.213.72, al. (ii A. D.); τοπαρχίας ib.73, etc.
8. in Philosophy, to underlie, as the foundation in which something else inheres, to be implied or presupposed by something else,ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων . . . τις ἴδιος οὐσίαPl.Prt.349b, cf. Cra.422d, R.581c, Ti.Locr.97e: τὸ ὑποκείμενον has three main applications: (1) to the matter which underlies the form, opp. εἶδος, ἐντελέχεια, Arist.Metaph.983a30; (2) to the substance (matter + form) which underlies the accidents, opp. πάθη, συμβεβηκότα, Id.Cat.1a20,27, Metaph.1037b16, 983b16; (3) to the logical subject to which attributes are ascribed, opp. τὸ κατηγορούμενον, Id.Cat.1b10,21, Ph.189a31: applications (1) and (2) are distinguished in Id.Metaph.1038b5, 1029a1-5, 1042a26-31: τὸ . is occasionally used of what underlies or is presupposed in some other way, e. g. of the positive termini presupposed by change, Id.Ph.225a3-7.
c. . ἐνιαυτός the year in question, D.S.11.75; οἱ . καιροί the time in question, Id.16.40, Plb.2.63.6, cf. Plu.Comp.Sol.Publ.4; τοῦ . μηνός the current month, PTeb.14.14 (ii B. C.), al.; ἐκ τοῦ . φόρου in return for a reduction from the said rent, PCair.Zen.649.18 (iii B. C.); πρὸς τὸ . νόει according to the context, Gp.6.11.7.
b. . ὕλη the subject-matter of a science or treatise, Id.EN1094b12, 1098a28, Phld.Po.Herc.1676.3 (pl.); τὸ . the part affected by a disease, Plb.1.81.6.
III. trans., = ὑποτέθειμαι, I have appended,ὧν τὸ καθ᾽ ἓν ὑπόκειμαιPTeb. 140 (i B. C.); cf. παράκειμαι (Addenda).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (54 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (54):
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 118
  • Aristotle, Metaphysics, 2
  • Aristotle, Metaphysics, 3
  • Aristotle, Metaphysics, 5
  • Demosthenes, On the Navy, 3
  • Demosthenes, On the False Embassy, 24
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 36
  • Demosthenes, Against Aphobus 1, 9
  • Demosthenes, Against Phormio, 19
  • Demosthenes, Against Lacritus, 12
  • Demosthenes, Against Timotheus, 11
  • Demosthenes, Against Dionysodorus, 4
  • Diodorus, Historical Library, 11.75
  • Diodorus, Historical Library, 16.40
  • Herodotus, Histories, 2.123
  • Herodotus, Histories, 3.40
  • Homer, Iliad, 21.364
  • Isaeus, Philoctemon, 33
  • Isocrates, Panegyricus, 108
  • Lycurgus, Against Leocrates, 130
  • Plato, Republic, 478e
  • Plato, Republic, 494c
  • Plato, Republic, 581c
  • Plato, Cratylus, 422d
  • Plato, Statesman, 301e
  • Plato, Cratylus, 436d
  • Plato, Protagoras, 349b
  • Plato, Protagoras, 359a
  • Plato, Gorgias, 465b
  • Plato, Gorgias, 510c
  • Thucydides, Histories, 1.93
  • Thucydides, Histories, 3.84
  • Polybius, Histories, 11.28.2
  • Polybius, Histories, 11.29.1
  • Polybius, Histories, 13
  • Polybius, Histories, 15.8.11
  • Polybius, Histories, 1.19.6
  • Polybius, Histories, 1.40.5
  • Polybius, Histories, 1.81.6
  • Polybius, Histories, 2.51.1
  • Polybius, Histories, 2.58.10
  • Polybius, Histories, 2.63.6
  • Polybius, Histories, 3.31.6
  • Polybius, Histories, 3.74.2
  • Polybius, Histories, 5.59.4
  • Plutarch, Comparison of Solon and Publicola, 4
  • Plutarch, Sertorius, 17
  • Plutarch, Comparison of Philopoemen and Titus, 2
  • Plutarch, Crassus, 29
  • Diodorus, Historical Library, 2.37
  • Diodorus, Historical Library, 3.50
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 3.20
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 6.14
  • Philostratus the Athenian, Lives of the Sophists, 2.4.2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: