previous next

CHAPTER XXXVI

Although pleasures are sometimes called evil and pains good, it is in such cases their consequences which are intended to be so called: at the time itself all pain is evil, and all pleasure good.

The argument proceeds by these stages: First, the meaning of ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν is explained (353C: next, it is shown that pleasures are called evil when they bring pain in their train or loss of pleasure, not because they are pleasant themselves (353C354A, and that pains are called good because they bring pleasure in their train or escape from pain, not because they are painful themselves (354A354C; therefore pleasure in itself is good, and pain evil (354CE). The rest of the chapter forms an introduction to the chapter which follows.

3. ἐλέγομεν is more humble than λέγομεν—the idea is ‘used to call’ till you said it was wrong.

4. ἀκούετε δή: Socrates bespeaks ‘Attention!’ like a herald. ἀκούετε λεῴ (e.g. Ar. Peace, 551) was the usual way of beginning a proclamation at Athens. Cf. Apol. 20D, 32A, Theaet. 201D.

5. ἄλλο τι. This, the shorter form of this particle of interrogation, is probably not a deliberate abbreviation for ἄλλο τι . Thus ἄλλο τι τοῦτο ἀληθές ἐστιν = ‘this is true—anything else?’ i.e. isn't it?, the words being thrown in parenthetically like nicht wahr and n'est ce pas.

6. ἐν τοῖσδεοί̂ον: τοῖσδε would lead us to expect an enumeration of the cases: as it is, only examples are given. The effect of the Greek may be brought out by ‘in the following cases—that often for example, etc.’ With this punctuation it is needless to write (as Kroschel does) τοιοῖσδε for τοῖσδε.

8. γιγνώσκοντες ὅτι πονηρά ἐστιν: cf. Meno, 77C γὰρ δοκεῖ σοι, Μένων, γιγνώσκων τὰ κακὰ ὅτι κακά ἐστιν ὅμως ἐριθυμεῖν αὐτῶν; μάλιστα.

14. κἂν εἴ: see note on 328Aabove.

16. ὅμως δ᾽ ἂν κακὰ ἦν. So the MSS.: most recent editors (except Kral) read εἴη. The imperfect is used because the answer ‘No’ is expected and desired: would they be evil just because they give us pleasure? Certainly not. See Goodwin, M.T. p. 190, § 503. Schleiermacher wrongly rejected δέ after ὅμως: the ‘apodotic δέ’ is frequent after ὅμως, ὡσαύτως, οὕτω and the like.

16. τι μαθόντα ποιεῖ κτλ. So the MSS. A variety of emendations have been proposed for μαθόντα, such as ἁμαρτόντα (Schleiermacher, followed by Heindorf), ἀμαθαίνοντα (Orelli), παρόντα (Hermann), παθόντα (Sauppe and others), while Kroschel doubts the entire passage ἦνὁπῃοῦν, saying ‘Totus autem locus ita comparatus est ut de eius emendatione desperandum esse videatur’. It would be natural to regard this particular passage as corrupt if this were an isolated example of the idiom in question; but—not to mention other authors—it occurs also in the following passages of Plato: Apol. 36B τί ἄξιός εἰμι παθεῖν ἀποτῖσαι, τι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον; Euthyd. 283E εἰ μὴ ἀγροικότερονἦν εἰπεῖν, εἶπον ἄν, σοὶ εἰς κεφαλήν, τι μαθὼν ἐμοῦκαταψεύδει κτλ.; ibid. 299A πολὺ μέντοιδικαιότεπον ἂν τὸν ὑμέτεπον ρατέπα τύρτοιμι, τι μαθὼν σοφοὺς υἱεῖς οὕτως ἔφυσεν. In each of these cases the MSS. reading μαθών (not παθών) should be retained. In the direct speech τί μαθών is used in an impatient question: τί μαθὼν τοῦτο ἐποίησας is ‘what ever made you think of doing this?’ (e.g. Ar. Clouds, 1506, Wasps, 251, Ach. 826): cf. the idiom τί ληρεῖς ἔχων; in which τί depends on ἔχων (see Kühner, Gr. Gr. II, 624). τί μαθών becomes in the indirect τι μαθών, but in every case in which this phrase occurs in Plato τι μαθών means not ‘why’ but ‘because’. The transition in meaning is sometimes explained as parallel to the use of οἶος, ὅσος, ὡς etc. for ὅτι τοιοῦτος, ὅτι τοσοῦτος, ὅτι οὕτως, so that τι μαθών = ὅτι τοῦτο μαθών; but a simpler explanation is perhaps possible (see my edition of the Apol. Appendix II, p. 123). τι μαθών is an impatient τι just as τί μαθών is an impatient τί; but as ὅτι and τι are in reality the same word (see on 333B, and ὅτι means ‘because’, τι μαθών comes also to mean ‘because’ (impatiently), the original interrogative force being lost. Similarly, in sentences like ληρεῖς ἔχων, the interrogation is dropped, and the participle alone survives, conveying the same sense of blame or impatience as in τί ληρεῖς ἔχων; which is probably the form of sentence in which this idiom originated. Here μαθόντα is of course the nom. plur.; if (as we suppose) the original force of the participle is no longer felt in this idiom, there is nothing harsh in finding it in agreement with a neuter subject.

29. οὐκοῦν πάλιν ἂνἐροίμεθα. There is no sufficient reason for changing ἄν to αὖ or for omitting ἄν: ἄν points forward to the apodosis in l. 35 φαῖεν ἄν and is just as idiomatic as ἄν in ὥσπερ ἂν εἰ, e.g. in 311Babove.

31. οί̂ον τά τε γυμνάσια κτλ. Rep. II. 357C τρίτον δὲ ὁρᾷς τιεἶδος ἀγαθοῦ, ἐν τὸ γυμνάζεσθαι καὶ τὸ κάμνοντα ἰατπεύεσθαι καὶ ἰάτπευσίς τε καὶ ἄλλος χπηματισμός; ταῦτα γὰπ ἐρίρονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα ἔχειν, τῶν δὲ μισθῶν τε χάριν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γίγνεται ἀπ᾽ αὐτῶν.

32. τὰς στρατείας. Ar. Eth. Nic. X. 7. 1177b. 9 οὐδεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ πολεμεῖν τοῦ πολεμεῖν ἕνεκα, οὐδὲ παρασκευάζει πόλεμον: δόξαι γὰρ ἂν παντελῶς μιαιφόνος τις εἶναι, εἰ τοὺς φίλους πολεμίους ποιοῖτο, ἵνα μάχαι καὶ φόνοι γιγνοιντο.

33. καύσεών τελιμοκτονιῶν. Gorg. 521E πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε εἴργασται ἁνήρ (sc. ἰατρός)—τέμνων τε καὶ κάων, καὶ ἰσχναίνων καὶ ρνίγωνρικπότατα ρώματα διδοὺς καὶ ρεινῆν καὶ διψῆν ἀναγκάζων. λιμοκτονία (‘Hungerkur’, says Stallbaum) is part of the μικρὰ δίαιτα of Rep. III. 406D.

40. ἄλλων ἀρχαί: ‘dominions over others’—not ἄλλων πόλεων: cf. Gorg. 452D αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, ἄμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει ἑκάστῳ. Heindorf's conjecture ἄλλαι (i.e. ‘besides’) is not necessary, in view of Gorg. 514A (quoted by Sauppe) χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἀρχήν τινων ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν.

43. τέλος. The philosophical sense of this word—as an end of action—is beginning to appear in Plato: cf. Gorg. 499E ἆρα καὶ σοὶ συνδοκεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ ἀγαθὸν κτλ.;

44. ἀλλ᾽ ἡδονάς is Stephanus' emendation for ἀλλ᾽ ἡδονάς.

47. ὡς ἀγαθὸν ὄν: the copula is attracted to the predicate, as regularly: cf. below, 359Dτὸ ἥττω εἶϝαι ἑαυτοῦ ηὑρέθη ἀμαθία οὖσα.

64. εἴ με ἀνέροισθε: without the φαίην ἄν which we should expect. Socrates apostrophises the ἄνθρωποι as if they stood before him; the φαίην ἂν ἔγωγε of l. 66 is part of what Socrates says to the ἄνθρωποι.

68. ἐν τούτῳ: see on 310Dabove. πᾶσαι αἱ ἀποδείξεις means all the proofs that pleasure is good and pain evil.

69. ἀναθέσθαι suggests (as often) draughts-playing: a comparison which is worked up into a simile by Plato in Rep. VI. 487B-C.

71. τὸ κακὸν ἄλλο τι. B and T have before ἄλλο τι by a natural mistake: it is corrected in T by a later hand.

77. ἄνθρωπος: so the MSS., but ἄνθρωπος in line 80. Kroschel refers to the variation in 321Dἄνθρωποντῷ ἀνθρώπῳἀνθρώπω̣ἄνθρωπος. Cf. below 355E

79. καὶ αὖθις αὖ λέγετε. We should of course expect λέγητε, but the second part of a logically subordinate clause in Greek tends to become an independent clause: see on 313A

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (23 total)
 • Commentary references from this page (23):
  • Aristophanes, Clouds, 1506
  • Aristophanes, Peace, 551
  • Plato, Republic, 357c
  • Plato, Republic, 406d
  • Plato, Apology, 20d
  • Plato, Apology, 36b
  • Plato, Theaetetus, 201d
  • Plato, Gorgias, 452d
  • Plato, Meno, 77c
  • Plato, Gorgias, 499e
  • Plato, Gorgias, 514a
  • Plato, Gorgias, 521e
  • Plato, Protagoras, 310d
  • Plato, Protagoras, 311b
  • Plato, Protagoras, 313a
  • Plato, Protagoras, 321d
  • Plato, Protagoras, 328a
  • Plato, Protagoras, 333b
  • Plato, Protagoras, 353c
  • Plato, Protagoras, 354a
  • Plato, Protagoras, 354c
  • Plato, Protagoras, 355e
  • Plato, Protagoras, 359d
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: