previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

CAPUT VICESIMUM SECUNDUM.

In hoc ultimo capite facta quædam fusius enarrantur, quæ non omnino, aut saltem levissimè, in Washingtonii vitâ tractata sunt.


FACTA nonnulla, quæ carptim breviterque in Washingtonii vitâ perstrinximus, hoc capite pleniùs fusiùsque enarrabuntur. De prosapiâ, genere, et adolescentiâ Washingtonii, satis hujusce operis parte priore dictum arbitror. Multa de ejus virtute, industriâ, ac perseverantiâ invictâ memorare ac prædicare possumus: sed ea in præsentiâ omittere satius1 duximus: quia facta ejus maximè memorabilia omnes ferè novêre; eorum, 2 itaque, enarratio nemini jucunda aut nova crit; quocirca ad ea maximè, quæ nemini aut admodùm paucis sunt cognita, enarranda fusiùs nosmet accingamus. Nonnulla, 3 tamen, famâ vulgari celebrata tractare, et sententiam nostram de eis dicere, statuimus: facta, enim, Washingtonii militaria, omnes ferè novêre; at quid de eis sentiat, quidve potissimùm laudet culpetve Scriptor vitæ ejus, lectori benevolo explicandum.

Ubi, enim, plura in Washingtonii vitâ nitent, maculis paucis, siquæ existant, offendi lectorem non oportet. Munia4 multa, tam militaria, quàm civilia, ante, etiam, quàm bellum Americanum cœptum erat, summâ cum laude obivit Washingtonius; Heröe nostro usus est legato5 Braddockius fortissimus, infausto illo prælio, quo dux ipse cecidit, parsque exercitûs maxima cæsa; reliqua, tamen, pars, Washingtonii vigilantiâ, prudentiâ, consilio, et virtute, tandem ægerrimè fuit servata : quòd6 si Washingtonii consilio Braddockius usus fuerit, cladem tantam, profectò, die isto, non accepisset exercitus Britannicus.

Quum bellum apertum cum Britannis gerere necessitate dirâ cogerentur Americani, summo consensu omnium, quorum interfuit, qui exercitui Americano præesset, electus fuit Washingtonus. Summam, enim, virtutem, consilium, prudentiam, et belli usum in eo esse, cognoverant omnes; unâ, itaque, voce, imperator summus à Congressu constitutus fuit.

Nec quidquam libertati Americanæ felicius evenire potuisset. Quàm rectè de eo judicia fecerit Congressus, belli eventus plenissimè demonstravit. Quamvis, enim, multis cum difficultatibus, periculisque diris, conflictandum ei fuit, bellum, tamen, ad exitum felicissimum tandem perduxit.

Quum, autem, res oblata posceret, nemo, in agendo, illo celerior, Fabius Americanus à Britannis cognominabatur: hostium, 7 enim, tam morando, quàm pugnando, vires animosque fregit; nec libertatem8 Americanam uno certamine cum copiis veteranis periclitandam unquam esse putavit; at quum loco opportuno, aut æquo Marte, dimicare posset, certamen nunquam detrectavit: nemo, enim, illo fortior; at, prudentia, et consilium, temeritatem insitam semper edomuêre.

Dum imperator summus erat, nihil culpâ dignum fecit, nisi fortè Andrei, præfecti fortissimi Britanni, suspensuram excipiamus. Quum, enim, juvenis iste in castra Americana ab Arnoldio proditore arcesseretur, et præter spem diutiùs teneretur, (quocirca ad exercitum Britannicum redire itinere terrestri cogebatur) cum non longè ab itineris fine jam abesset, à tribus9 militibus Americanis interceptus, et morte consilio militari mulctatus, vitam ut speculator finivit.

Multi Washingtonium præfectosque Americanos in eum graviùs æquo animadvertisse palàm dixêre. Humanitate multâ in captivos Americanos jam anteà usus fuerat. Virtutem invictam mirâ cum clementiâ conjunxit. Ne vitâ, jure gentium, privaretur vir talis, magnopere à Britannis fuit elaboratum; vicit, tamen, libertatis Americanæ fortuna. Exemplum triste, sed disciplinæ militari saluberrimum.

Quum ad mortem duceretur Andreus, lachrymas fudisse fertur Washingtonius; quamvis, enim, hostis esset, tamen, humanitate et virtute ejus mirandâ captus, necessitatem diram plorabat, quâ juvenem tam egregium morte plectere coactus fuit.

Quamvis, autem, invitissimus fuit Washingtonius ut vitâ privaretur, attamen, 10 tam popularium, quàm hostium, odium, istâ in re, omninò effugere non poterat. Etsi enim, necessitatem diram juvenem egregium letho dandi sibi impositam videbat Washingtonius, et vitam cuivis adimere minimè volebat, invidiam, tamen, civium non evitare poterat; multi, enim, eum graviùs in Andreum statuisse planè aiebant: qui11 si sceleratus, aut immitis, aut imbellis fuisset, jure eum omnes cæsum dixissent.

Tantam virtutem, tantamque bellicam fortitudinem, morte indecorâ ex mortalium cœtu tolli, omnes ferè ploravêre. Nos, autem, irâ, amicitiâ, inimicitiis, odio, et invidiâ omni, penitùs vacui, eum morte plecti oportuisse sentimus. Speculator enim, jure gentium, proculdubio fuit. At Arnoldium turpissimum, morte deciès repetitâ, supplicio exquisito, et pœnis acerbissimis affici oportebat. Ad12 classem, verò, Britannicam confugere poterat.

Ad alios præfectos Americanos, qui sese virtute aut dedecore, hocce bello, insigniverant, nunc revertamur. In eis, qui pulchra, ob patriam pugnando, vulnera passi, fuit Carolus Lee, dux Americanus, Anglus egregiæ virtutis. Dux iste inclytus, dum longiùs à suis moratur, captivus, de improviso, factus, et ad Eboracum Novum perductus est.

Exercitui Americano tandem redditus, et in gradum pristinum à Washingtonio, ob virtutem eximiam restitutus, prælio apud Neo-Cæsareenses facto, dedecore coopertus, et apud præfectorum Americanorum consilium condemnatus, imperium omne militare, per unius spatium anni, deponere cogebatur. Dedecore notari malebat dux iste inclytus, quàm pro Washingtonii gloriâ certare.

Superbia, enim, ejus13 major erat, quàm ut superiorem ullum ferre posset. Quocirca turpiter fugere, quàm fortiter pugnare malebat; fugâ, enim, suâ, Washingtonium, die isto, cladem accepturum magnam credebat: at eum spes longè fefellit: quum, enim, turpem ejus fugam conspexisset exercitûs pars14 reliqua, pudore simul ac irâ percita, impetum in hostes acriter fecerunt, eosque loco cedere cöegerunt; et ni dux Lee, Washingtonium opprobriis contumeliisque lacerâsset, eum imperium militare retinere posse, omninò verisimile est.

Hîc, autem, pauca de illo duce subjicere visum est. Carolus Lee, de quo nunc agitur, Johannis Lee, de comitatu Cestriæ apud Britannos, filius fuit. Pater15 ejus tribunus pedestres copias duxit; et Carolus, undecimum agens annum, præfectus factus. Ab ineunte ætate scientiæ avidissimus fuit; et, regionum exterarum visendarum cupidus, linguas multas, usu, 16 didicerat.

Quum, adhuc juvenis esset, manipulum duxit; et, Christi anno millesimo septingentesimo sexagesimo secundo, tribunus, apud Lusitanos stipendia meruit. 17 Christi anno millesimo septingentesimo septuagesimo tertio, ad oras terræ Columbi appulit: ubi ab omnibus tanquam socius et amicus antiquus acceptus fuit. Die vigesimo primo Junii mensis, Christi anno millesimo septingentesimo septuagesimo quinto, diplomate 18 à Congressu donatus, ad castra Washingtonii tunc temporis Cantabrigiæ apud Novanglos sita profectus est. Laudem multam, apud exercitum, merebatur Lee; tandem, autem, decimo tertio die mensis decembris, Christi anno millesimo septingentesimo septuagesimo sexto, ab equitibus Britannis, de improviso, captus fuit: prælium Monumethæ, apud Neo-Cæsareenses factum, imperium ejus militare finivit. Consilio militari damnatus, ad fundum suum apud Virginienses secessit, ubi aliquandiù moratus, Philadelphiam demigravit, ibique, perbrevi19 febre correptus, diem20 supremum obiit.

Procerus, nasutus fuit Lee, ad iram velox, magnitudinis Washingtonii crescentis æmulus. — Fortis admodùm erat, mortis periculique metum contemnens, moribus pravis, irreligiosus, nec Deum, nec homines multùm curans, libertatis quanquam amantissimus.

Per unius spatium anni, imperium militare deponere à consilio militari jubebatur. Multi, si modò criminis objecti sons esset, nimiùm leniter in eum statuisse præfectos Americanos aiebant: alii, contra, insontem rati, in eum nimiùm severè statuisse consilium militare dicebant; nos eam rem in medio relinquemus. Talis, tamen, viri jactura Americanis incommodum magnum attulit.

Hic21 fuit viri exitus, qui sese ob patriam pug nando persæpè insigniverat: prudentia, autem, et consilium, ei omninò defuerunt. Utrùm reipublicæ Americanæ benefacturus esset, si apud exercitum, cum imperio, mansisset, difficile dictu est. Si invidiâ haud flagrâsset, eum in hostes fortissimè dimicaturum omninò verisimile est; apud exercitum Americanum, imperatorem summum sese fieri cupiebat; Washingtonium sibi obstare, quo minùs imperii summi potiretur, perspexit; quare 22 turpitudinis notâ inuri, quam pro patriâ, aut pro Washingtonii gloriâ certare, malebat. Multi, tamen, Washingtonium, in eum graviùs æquo animadvertisse dicebant.

Ad23 præfectos alios, qui sese bello Americano insigniverant, nunc veniamus. In eis, qui libertati Americanæ plurimùm profuerunt, fuit dux Greene, de insulâ Rhodensi oriundus. Is, 24 tremebundorum numero olim habitus, pacem duello commutavit. Cum Cornwallis, comite Britanno, Americanorum primus, 25 æquo Marte pugnavit.Præliis è multis, quibus interfuit, victor, aut, saltem, incommodo parvo accepto, ut plurimùm, discessit.

Fortissimus26 jure habebatur, cautus, prudens, rei militaris peritissimus, vitæ integerrimus, disciplinæ militaris maximè amans, gloriæ appetens, vitæ profusus, audax in periculis, pecuniæ contemptor. Optimum de eo judicium feeit Washingtonius, et rerum maximarum curam ei credere non verebatur. Felicitate summâe, multis in præliis usus, virtute27 adeo invictâ post cladem fuit, ut, cum pulsum et penitùs fugatum eum hostes crederent, copias disjectas collegerit, seque ad fortiter resistendum paraverit.

Omnium, denique, qui de libertate Americanâ, fortiter pugnando, benè meriti sunt, laudem maximam adeptus est. In Carolinâ septentrionali, in Britannos fortissimè pugnando, laudem ingentem meruit.

Forsitan à re nostrâ haud longè alienum erit, paucula nonnulla, de Wayne, duce Americano, hîc subjicere. Antonius Wayne, Pennsylvaniensis genus, 28 legionem Pennsylvaniensem, ut plurimùm, duxit. Indos, 29 Americanorum primus, vinci et superari posse docuit. Virtute30 maximè præstabat. Seditionem autem et tumultum apud legionem Pennsylvaniensem sedare incassùm conatus est.

Præliis omnibus, quibus interfuit, imperatoris strenui ac militis boni officio simul fungebatur. Fortior quàm cautior habebatur; attamen, cum res ipsa posceret, consilio31 haud carebat. Indos, intra fines Americanos, cædes, incendia, fœdaque alia permulta facientes, funditùs superavit. Paucos post menses, fato32 functus est. Pauca, de Laurente, enarranda veniunt. Hicce præfectus fortissimus, dum hostium munimenta Eboraci apud Virginienses expugnare conaretur, fortissimè dimicans, cecidit. Modestiâ mirâ orna batur vir iste fortis. Pater33 ejus captivus turri apud Londinenses tenebatur; quumque libertatem adipisci, et amicos dulces, propinquosque charos, turpi criminis falsi confessione, revisere potuisset, captivus, tamen, apud hostes acerbissimos manere, quàm libertatem, dedecore assequi, malebat. Tandem, verò, post captivitatem longam, patriam revisere et Britanniam magnam relinquere eum Britanni patiebantur.

Exercitibus Britannis, qui ad oras terræ Columbi appulerunt, clarissimi præfuerunt præfecti ducesque. In quibus eminuêre Henricus Clintonius, et Gulielmus Howe, equites Britanni, nec non Cornwallis, comes Anglus, qui sese multis bellis Europæis jam antea insigniverat: contra 34 quos viros, rei militaris peritissimos, et exercitu bono et strenuo instructos, decertare certè difficillimum fuit.

Washingtonius35 unus, qui contra viros tales decertaret, idoneus habebatur; neminem36 alium; qui munere tanto dignus esset, inveniri minimè dicam. Hoc tantùm dico, nullum alium, qui res Americanas feliciorem ad exitum perducere quiverit, inveniri potuisse.

Galli, porrò, plurimi, domi nobiles, Americanorum partes amplexi, ad oras Americanas naves appulerunt. In his fuit La Fayette, Gallus prænobilis, qui Americanorum injurias, à Britannis illatas, miseratus, ad eorum subsidium cucurrit. Prælia multa, quibus interfuit, et quorum pars magna erat, longum esset dinumerare. Satis in præsentiâ nobis sit dicere, eum, præliis omnibus fortissimè sese gessisse, et Washingtonii gratiam, amicitiam, et familiaritatem conciliâsse.

Adhuc apud Gallos vivit37 iste miles fortissimus, qui de libertate Americanâ optimè meruit; æternum, 38 enim, nomen famamque à Britannis clade maximâ affectis, virtute duxit. Utinam oras Americanas iterum aspicere illi liceret! O quantas grates illi persolvere debent Americani; heröi illi dico, qui, patriâ, amicis, conjuge charissimâ, relictis, ad libertatem non Americanorum tantùm, sed generis, etiam, humani, tutandam, properavit, vitamque periculis omnibus objectare, libertatis causâ, non recusavit. Sese, 39 enim, hominem esse rectè judicans, nil, quod ad infortunia et mala humana spectaret, à se alienum esse arbitrabatur. Militem et propugnatorem libertatis haberi tantummodò volebat; et voti certissime compos fuit; summam, enim, claritudinem, ob libertatem pugnando, apud omnes bonos assecutus est.

Civitatum40 fœderatarum Americanarum Congressus, nudiustertius, ita de La Fayette decrevit: “Quandoquidem La Fayette, Gallus prænobilis, civitates hasce fœderatas Americanas denuò visere vult, à Cougressu populeque Americano decretum sit, Americanos omnes, grati animi ergô, eum videre magnoperè cupere;” simulque decretum fuit, uti navis longa Americana, eum ad oras terræ Columbi vehendi causâ, dimitteretur. Americani omnes hunc tam clarum propugnatorem et defensorem libertatis videre vehementissimè cupiunt.

Quòd si unquam ad oras Americanas ille virinclytus appulerit, Americani, libertate41 fruentes, operâ ejus maximè partâ, Washingtonii amicum et familiarem eximium, honore summo, proculdubio, prosequentur. Nosque, in hâc republicâ Ohioensi, à tempestibus et bellis Europæis procul amoti, 42 aliquid, virum talem honorandi causâ, scripsisse, valdè gestimus. Quòd 43 si illum unquam aspicere nobis contigerit, quam gratum spectaculum oculis nostris offeretur! Tunc fortassèeum sermone Gallico alloqui et compellare nobis licebit. Libertatis, enim, amatores omnes eum honore summo prosequi debent.

Alii, insuper, fuerunt Galli, qui martia ob Americam pugnando vulnera passi: eos44 gratiarum actione dignatus est Congressus. Ludovicus, quoque, Galliæ rex, optimè de libertate Americanâ, certè meritus est, qui, Britannis terrâ marique potentibus, bellum indicere, et Americanis, rerum omnium inopiâ laborantibus, succurrere, et suppetias45 ferre, ausus est.

Bello Americano tandem feliciter confecto, Galli, 46 fideles fortesque socii, domum rediêre; et libertatis donis apud Americanos capti allectique, im perii 47 regalis vestigia omnia penitùs funditùsque abolere constituerunt; quocirca, 48 rege suo occiso, imperium regium populari commutabant; nec à seditionibus aut tumultibus diris gravibusque abstinere destiterunt, donec49 ad Napoleonem Bonaparte, fortunæ filium, rerum summa delata est.

Etsi, de rebus50 Gallicis novis dicere, à re nostrâ paulò sejunctius erit, tamen, quia in earum51 mentionem incidimus, paucula nonnulla de eis52 hic subjicere nobis visum. Supervacaneum in præsentiâ erit, causas indagare, ob quas bellum hocce apud Gallos exortum sit. Clerici53 Gallici, nec non nobilitas primoresque imperium nimis grave in plebem exercere cœperant. Ad hoc, Americanorum exemplo incitati sunt Galli, qui, libertatis bona apud Americanos videntes, similem sibi felicitatem fortunamque exoptabant: plures, insuper, apud Gallos, provenêre scriptores, qui nobilitatis et clericorum superbiam et crudelitem insectari, et palàm reprehendere, non dubitaverunt.

, 54 forsitan, causæ extitêre, quibus impellentibus, res novas exoptare Galli cœperunt. Earum rerum novarum initium de libertate, et generis humani amicis optimè mereri videbatur; at, ex bonis initiis, eventus pessimi provenêre; cives55 de principatu inter sese certare; interficere, trucidare, jugulare, omnia sacra miscere, turbare; inter bonos et malos discrimen56 nullum, omnes honorum et dignitatis gradus penitùs abolere. 57

Bellatorum omnium, qui aut existunt, aut olim extitêre, Napoleon Bonaparte, proculdubio, maximus fuit. Rempublicam Gallicam ordinavit et stabilivit iste vir inclytus. Illustrissimum Bonaparte, nihil carbone 58 notandum patrâsse, dum rerum habenas apud Gallos teneret, minimè affirmare velim; attamen, eum multa cretá notanda fecisse, compertum habeo. Multi, à rebus Gallicis novis omninò abhorrentes, 59 eum tyrannum crudelissimum fædissimumque palàm nuncupârunt. Nos, 60 autem, à præjudicio omni procul amoti, et veritatem tantummodò indagantes, eum minimè crudelem, (quippè qui imperium tantum tot in gentes haberet,) extitisse autumamus. Clericos Gallicos, qui imperium crudelissimum in plebis ejus mentes et animos jam diù exercuerant, à muniis 61 omnibus, et à republicâ, procul amovendos curavit.

Hæc de rebus Gallicis dixisse, in præsentiâ, sufficiat. Omnia, quæ Galliæ rectores faciebant, minimè à Washingtonio probata fuêre. Ingruente belli civilis horrore, Americanos, 62 à partium studio immunes servare difficillimum fuit. Difficultates, tamen, omnes, Washingtonii vigilantia superavit. Bello Americano felicem ad exitum tandem perducto, bona quædam, et plurima mala, inde exoriebantur.

Belli istius exitus mortales fere omnes falsos fieri subegit: fidem publicam et privatam parvi pendere et contemnere edocuit. Extitêre, 63 tamen, pauci, quibus honestas divitiarum comparatione potior fuit. Hi pecunias Britannis debitas persolvere non dubitabant; etsi eas64 non persolvendi facultas legibus data est: plures, tamen, patriæ legibus freti, pecunias omnes hostibus nuperis debitas persolvere planè recusabant.

Plurimæ, autem, artes, bello hocce, in majus provectæ fuerunt. Medicinæ, præsertim, et chirurgiæ praxis admodùm excolebatur. Medici et chirurgi plurimi bello isto claruerunt. In quibus fuit illustrissimus Benjaminus Rush, de libertate Americanâ, et medicinæ parte omni, optimè meritus. Hic medicus inclytus, tetanum, morbosque alios, ex cerebri aut nervorum turbamento oriundos, cortice Peruviano, mercurio dulci sexiès sublimato, aliisque remediis corroborantibus sanare primus instituit. 65

Servos omnes, quos, vivus, in servitute tenuerat Washingtonius, morte imminente, libertate donari, et manu mitti jussit. Testamento, enim, supremo, servos omnes, post uxoris dilectæ mortem, liberos, et sui juris esse voluit. Virum, libertatis et æqualitatis adeò cupidum, mortalem ullum in servitute tenere, mirandum certè est.

Attamen, omnes, ferè, Virginiam incolentes, quâ in civitate degere decrevit Washingtonius, servos possidebant; consuetudo, itaque, servos habendi et tenendi, quæ rebus, ferè, in omnibus, domina et magistra rectè nuncupatur, cum Washingtonio facit; nolim, tamen, istâ in re, eum omninò inculpatum dicere; tùm, quia, tanti viri exemplum secutos plurimos, servos suos in libertatem missuros, minimè dubitandum est; tùm, quia, homines omnes, cujuscunque sint coloris, naturâ æquales esse, facillimè probari et demonstrari potest. Viro, autem, tantis virtutibus clarissimis insignito, delicti venia danda.

Testamentum, 66 insuper, Washingtonii supremum, eum à culpâ omni, hâc in re, immunem reddit; quippè qui servos omnes suos, post uxoris mortem, ut modò dictum est, liberos esse voluit; generi, enim, humano amicissimus semper erat: lenior, enim, magis, quàm crudelior est habitus.

De Washingtonii prosapiâ, genere, et studiis juvenilibus, satis hujusce operis initio dictum puto. Patre, adhuc puer, orbatus, sub matris tutelâ adolevit. Linguam67 nullam, præter Anglicanam, quantum scio, didicit: ad artes, tamen, plures ingenuas, mathematicas præsertim, animum sedulò appulit. Terræ mensor fuit: plurima, insuper, munia, tam civilia, quàm militaria, summâ cum laude obivit. Vitæ integritate maximè enituit. Hominum omnium, quos terra Columbi unquam aspexit, aut fortassè unquam aspiciet, proculdubio68 aptissimus fuit, qui exercitibus Americanis præesset, eosque ad victoriam duceret, et libertatem Americanam stabiliret.

Inimicis, tamen, minimè, carebat: quum, enim, imperator summus esset, invidiâ flagrabant nonnulli, magnitudinem ejus crescentem videntes: nec deerant, 69 qui, imperium tantum ad Washingtonium unum deferri non oportere, eumque, suæ utilitatis et commodi causâ, bellum, morando, ducere, audacter dicerent. Meritorum, enim, magnorum comes invidia plerumque esse solet. Quamobrem, eum imperio depellere, omnique auctoritate exuere, à quibusdam turpissimè fuit tentatum.

Mens, autem, conscia recti Washingtonio semper fuit; quam, nec hominum minæque, nec civium clamor prava jubentium, à recto deflectere unquam potuêre. Libertatis70 Americanæ fortuna tandem vicit: quòd si imperio militari, turpium paucorum civium, summam rerum affectantium invidiâ, privatus esset Washingtonius, dubito an libertatem adipisci, duce alio, quamvis præclaro, Americani potuissent.

At Dei optimi maximi munere et providentiâ factum est, ut, apud exercitum cum imperio esset Washingtonius, usque71 dum, hostibus ubique debellatis, pacem virtute conciliâret.

Washingtonium si cum viris aliis temporum præteritorum conferamus, omnibus certè, qui aut apud veteres olim claruêre, aut apud recentiores jam nunc aurâ æthereâ vescuntur, longè major heros noster invenietur. Ab Aluredo72 magno, rege Britanno, haud multùm abludit Washingtonius. Hi viri præclarissimi, justitiæ, fortitudinis, et pietatis amore insignes fuêre.

Cum73 Aluredus sagum togâ mutâsset, mala majora, quàm quæ Washingtonio unquam contigerant, perpessus est; cumque, formam et personam alienam mentitus, hostium castra exploratus esset, et suspicionem omnem, lyræ dulcedine, evitâsset, Washingtonio audacior forsitan existimari potest. Hostium, 74 tamen, Trentoniæ, apud NeoCæsareenses, captura nos Aluredi res gestas monet.

Rempublicam Washingtonius ordinavit et stabilivit: jus, æquitatem, pietatem, religionem, artesque ad humanitatem spectantes, excolebat: et mihi, multa cogitanti, multaque scrutanti, major bello, an pace fuerit, dicere, in primis difficile videtur. Aluredus magnus, contrà, artes multas, primus apud Britannos excolendas curavit; de literis optimè meruit. Aluredus, porrò, scriptoribus præclaris, qui facta ejus ingentia memoriæ traderent et mandarent, privatus, vetustatis tenebris ferè penitùs obscuratur.

Washingtonium, autem, ingenia præclarissima ad cœlum tollere certatim nitebantur; et meritò quidem; nullus75 enim, omnibus in rebus ad gloriam laudemque veram spectantibus, illo major: vir, denique, probus fuit, patriamque adamavit.

Cives Americani, terram latissimam, feracissimam, rebus omnibus abundantem possidetis. Concordiâ 76 valebitis, discordiâ infirmi eritis. Religionem, scientiam, artesque liberales ac ingenuas excolere debetis; gratias, imprimis, maximas Deo optimo maximo habere oportet, qui bellum Americanum, Washingtonii ductu, ad exitum felicissimum perducere dignatus est.

Collegia, Academias, et ludos literarios instituere ubique oportet, ut, religio, 77 Dei veri scientia, et artes vitæ utiles ubique vigeant, ut scientiâ à gentibus cunctis dignoscantur Americani: pacis studia colant; in pace, autem, bello necessaria parent. Justitiâ et virtutibus omnibus egregiis insignes sint, et Deo soli, libertatis ac bonorum omnium auctori, gratias semper agant: Washingtonii virtutes semper recordentur: factorum78 ejus splendorem ob oculos propositum semper habeant: Deumque semper precentur, ut imperii Americani felicitas perpetua sit.

Improbos omnes oderint, malos pœnis cöerceant, bonos honore prosequantur: virosv doctos in pretio habeant: ignorantia ubique spreta jaceat: sit, denique, in uniuscujusque fronte scriptum, quid de republicâ sentiat. Agriculturam, mercium79 commutationem, fidem inviolatam ament: temperan tiam, et virtutes omnes colant.

1 Satius, &c., “ but we have considered it better to omit them at present. ”

2 Eorum, (scilicet, factorum,) “ the relation, therefore, of them, will be agreeable, or novel, to no one. ”

3 Nonnulla, &c., “ we have, nevertheless, resolved to treat of some things, which have become subjects of notoriety by common report, and to deliver our opinion respecting them. ”

4 Munia, “ Washington performed many offices, as well military as civil, even before the American war was begun, with the utmost commendation. ”

5 Legalo, “ as second in command; ” for he was his aid.

6 Quòd, &c., “ but if Braddock had followed the advice of Washington, the British detachment would not, indeed, have received, on that day, (9th July, 1755,) so great a discomfiture. ”

7 Hostium, &c., “ for, he broke the strength and spirits of the enemy, as well by delaying, as by fighting. ”

8 Libertatem, &c., “ nor did he, at any time, think that the freedom of America, should be endangered in one contest, with veteran troops. ” The description of troops which Washington was destined to command, did not justify, at any time during the war, an engagement on equal terms, with regular soldiers, inured to the most rigid discipline, and familiar with victory. Whenever the experiment was made, the result was unfavorable to the Americans; witness the battles of Brandywine, and Long Island.

9 Tribus, &c., “ he (Andrè) was intercepted, on his journey, by three American soldiers, (of the New-York militia,) who nobly spurned a large sum in gold, and an assurance of future promotion, if they would allow him to prosccute his journey. ” The treachery of Arnold, may be ascribed, in part, to an unwillingness on the part of Congress, to accede to certain extravagant demands, and the liquidation of certain debts, into which an excessive prodigality had plunged him.

10 Altamen, &c., “ but yet, (that is, notwithstanding this reluctance, on the part of Washington, to execute the sentence of the court martial, which condemned Major Andre to death, as a spy,) he could not entirely escape the hatred, as well of his countrymen, as of the enemy, in that matter. ”

11 Qui, &c., the cause of the uncommon popular excitement in favor of Major Andrè, was his great worth as a man, and a soldier. The court which tried him, relying solely on his own innate love of honor, did not examine a single witness against him, but rested the result of the whole proceedings, on his own confessions. Who could deny a brotherly tear to such a man?

12 Ad, &c., “ but he was able to escape to the British fleet. ” The friends of humanity and martial valor, must ever deplore the untimely fate of the gallant, humane, and unfortunate Andrè; while they must ever execrate the treason of the infamous Arnold, who, to evince the sincerity of his late conversion, destroyed, burnt, and distressed all places, without the smallest shadow of either expediency, or necessity, to which his daring, adventurous spirit could possibly have access. Arnold possessed one characteristic of a soldier, and but one, namely, bravery; his attack on Quebec, with the truly brave Montgomery, is in point: his former gallant services induced Washington to confide to him the defence of West Point.

13 Ejus, &c., “ his (Lee's) pride was too great to bear any superior. ”

14 Pars, &c., “ the remaining part of the army: ” as pars is a collective noun, I have thought proper to put the verbs fecerunt and cöegerunt in the plural; for which there is good authority in the best classic authors: it would not be inaccurate, however, to place those verbs in the singular number.

15 Pater, &c., “ his (General Lee's) father led the foot forces, as colonel, and Charles, (the subject of this notice,) while in his eleventh year, was made an officer. ” The violent ardor of this gallant officer, in acquiring knowledge, was perfectly similar to his vehemence in the field of battle.

16 Usu, “ by practice; ” as he was, comparatively, illiterate, and very far from being a good philologist.

17 Meruit, he served as colonel, in Portugal, under General Burgoyne, in 1762, with distinguished reputation. Merere, or mereri stipendia (literally, to deserve, or earn pay) means to serve in a military capacity: for slipendium from stips, implies, especially, that species of pay which is given to such as serve in war.

18 Diplomate, &c., “ he was presented with a commission (of major-general) by Congress, 21st June, 1775. ”

19 Perbrevi, (scilicet, tempore,) “ in a very short time; ” an adjective, used adverbially.

20 Diem, &c., “ he died, ” at an obscure inn, in Philadelphia. This officer, although he possessed, in an eminent degreo, uncommon energy of character, was certainly devoid of many qualities not less essential in the soldier's escutcheon; he would suffer himself to be rather disgraced, than fight for Washington, at Monmouth; his motive must have been envy, not cowardice; as he was brave, perhaps, to a fault.

21 Hic, &c., “ this was the end of a man who had very often distinguished himself in fighting for his country. ”

22 Quare, &c., “ wherefore, he would rather be branded with a mark of disgrace, than fight for his country, or for the glory of Washington. ”

23 Ad, &c., “ let us now come to other officers, who distinguished themselves in the American war. ”

24 Is, &c., “ he, formerly accounted among the number of quakers. ”

25 Primus, &c., “ he, (Greene,) first of the Americans, fought on equal terms with Cornwallis, an English earl. ”

26 Fortissimus, &c., “ he was justly esteemed most brave, wary, prudent, very skilled in the art of war, most upright in his life, a lover, especially, of military discipline, desirous of glory, lavish of his life, adventurous in dangers, a despiser of money. ”

27 Virtute, &c., “ he was (a man) of so invincible courage after defeat. ”

28 Genus, &c., “ a Pennsylvanian (as to) his extraction: ” genus is here put in the accusative case, and is governed by the preposition quoad, or secundum, understood; such constructions are in imitation of the Greeks.

29 Indos, &c., “ he, first of the Americans, taught that the Indians could be conquered and overcome. ”

30 Virtute, &c., “ he excelled, chiefly, in valor. ”

31 Consilio, &c., “ he was not devoid of prudence, or wisdom. ”

32 Fato, &c., “ he died. ”

33 Pater, &c., “his father (that is, the father of Col. Laurens, of whom we now speak) was detained as a prisoner, in the tower of London; and when (although) he could obtain his liberty, and revisit his sweet friends, and dear relatives, by a shameful acknowledgment of a false charge, he, nevertheless, would rather remain with his most inveterate foes, than attain his freedom by dishonor.” The British government tendered him his liberty, by his making certain concessions, which he conceived equivalent to a confession of his guilt; and which, of course, he rejected.

34 Contra, &.c., “against which men, very skilled in military affairs, and furnished with a good and brave army, to contend, was, assuredly, most difficult.”

35 Washingtonius, & c., “Washington was alone esteemed fit who should contend (to contend) against such men.”

36 Neminem, &c., “I will, by no means, say, that no other one was found, who might be worthy of so great an office,” (as that of commander-in-chief of the American forces.)

37 This was written before the visit of La Fayette to this country, and his subsequent death.—ED.

38 Æternum, &c. “for, he derived, by his valor, eternal renown and fame, from the English, affected (by the Americans) with very great disasters.” Horace has a passage somewhat analogous to the above: “Duxit ab oppressa meritum Carthagine nomen — “derived a deserved name from the destruction of Carthage,” alluding to Scipio Africanus.

39 Sese, &c., “for rightly thinking himself to be a man;” thus Terence, “ Homo sum, humani nihil à me alienum puto” — “ I am a man, I think nothing appertaining to human nature foreign from me.

40 Civitatum, &c., “the Congress of the United States of America,thus voted, the other day, respecting La Fayette; ‘Since that (in as much as) La Fayette, a very noble Frenchman, wishes to visit, again, these United States of America, be it resolved by the Congress and people of America, that all the Americans, for the sake of gratitude, greatly wish to see him.’ ”

41 Libertate, &c., “enjoying liberty, obtained, chiefly, by his means, will, doubtless, highly honor the choice friend and familiar companion of Washington.”

42 Amoti, &c., “far removed from the (civil) commotions, and wars of Europe, greatly rejoice to have written something,” &c.

43 Quod, &c., “but if it should ever happen to me to behold him, La Fayette, how grateful a spectacle will be offered to my eyes.”

44 Eos, “Congress vouchsafed them (the other French officers) a vote of thanks.”

45 Suppetias ferre, “ to bring succor, ” or aid

46 Galli, &c., “ the French, the faithful and brave allies (of the Americans) returned home. ”

47 Imperii, &c., “ they resolved entirely and utterly to abolish all traces of royal government. ” It must ever be deplored that the generous aid afforded the Americans by the unfortunate Louis, should operate as a precedent to commence revolutionary projects in France, on the termination of the revolutionary war in America.

48 Quocirca, &c., “ wherefore, their king slain, (having slain their king and queen,) they exchanged the regal government for a popular one. ” The noun imperio is understood after the adjective populari.

49 Donec, &c., “ until the chief government was conferred on Napoleon Bonaparte, a child of fortune. ”

50 Rebus, &c., “ to speak of the French Revolution. ”

51 Earum, (scilicet, rerum novarum,) “ of it, ” (the revolution.)

52 Eis, &c., (scilicet, rebus novis,) “ respecting it, ” (the revolution.)

53 Clerici, the French “ clergy. ” The noun clericus, of Greek derivation, is not used by any Latin classic. However, it expresses what we understand by the term clergy, with sufficient accuracy.

54 Hœ, &c., “ these were, perhaps, the causes, which impelling, the French began to wish much for a revolution. ”

55 Cives, &c., “ the (French) citizens (began, cœperunt being understood) to contend with each other, respecting the pre—eminence. ”

56 Discrimen, “ there was no distinction between the good and bad. ”

57 Abolere, &c., (scilicet, cœperunt,) “ they (began) utterly to abolish all degrees of honors and dignity. ”

58 Carbone, &c., “ to be marked with coal; ” that is, to be censured: thus, the poet: “ Cretâ an carbone notandi? ” “ Are they to be marked with charcoal or chalk? ” i. e., condemned or praised?

59 Abhorrentes, &c., “ altogether averse to the French revolution. ”

60 Nos, &c., “ but I, far removed from every prejudice, and searching only after truth, affirm that he was by no means cruel, (as being one who possessed so great power over so many nations. ”) In such sentences, I endeavor to give a literal translation.

61 Muniis, &c., “ from all (civil) offices and employments. ”

62 Americanos, &c., “ it was most difficult (for the executive) to preserve the Americans free from the zeal of party; ” that is, neutral; as they were disposed to assist the French, their recent allies, and to harass the British, their late foes.

63 Exlitêre, &c., “ there were, nevertheless, a few, to whom honor was preferable to the acquiring of riches. ”

64 Eas, &c., (scilicet, pecunias Britannis debitas,) “ although an opportunity and power of not paying them, (that is, the moneys due to the British from the Americans, on the termination of the revolutionary war,) were granted them by the laws. ” Although the laws did not expressly prohibit the liquidation of those claims, yet the validity of contracts was impaired, if not totally vitiated, not only with England, but also between the citizens themselves, in their private concerns, by the demoralizing effects of war.

65 Instituit, &c., “ this famous physician first taught to cure lockjaw, and other diseases arising from the derangement of the brain, or nerves, by Peruvian bark, sweet mercury, six times sublimed, (calomel, now known among medical men, by the name of submurias hydrargyri,) and by other strengthening remedies. ” As these diseases arise, frequently, and from a general debility of the system, especially in warm climates, and from other causes, such as wounds, the injuring of the brain, or any nerve, the indication of cure, consists, of course, in the adhibition of tonics and stimuli.

66 Testamentum, &c., “ furthermore, the last will of Washington renders him free from all blame in this matter; since he wished that all his slaves, after the death of his wife, as has just now been said, should be free; for he was ever most friendly to the human race; for he has been accounted, rather, too mild, than too cruel. ”

67 Linguam, &c., “ he learned no language except the English, as far as I know; ” of this, however, I would speak with diffidence, as there is a diversity of opinion respecting it.

68 Proculdubio, &c., “ he was, undoubtedly, the fittest of all men whom the land of Columbus (North America) ever beheld, or perhaps, will ever behold, who should preside over (to take charge of) the American armies, ” &c. Omnium hominum depends on the superlative adjective aptissimus.

69 Deerant, &c., (scilicet, homines,) “ nor were (men) wanting, who boldly said, that so great a command ought not to be conferred on Washington alone, and that he, by delaying, protracted and lengthened out the war, for the sake of his own utility and advantage. ”

70 Libertatis, &c., “ the fortune of American liberty, at length, prevailed; but if Washington had been deprived of his military command, by the envy of a few base citizens aiming at the chief rule, I doubt whether the Americans could have obtained their freedom, under any other leader, however renowned. ”

71 Usque, &c., “ until, the enemy being everywhere vanquished, he procured peace by his valor. ”

72 Aluredo, &c. “ Washington did not much differ (in character) from Alfred the Great, ” the Saxon King of England.

73 Cum, &c., “ when Alfred had changed the military robe for the gown, (that is, had assumed the garb of peace, and of rural avocations,) he endured greater misfortunes than what had ever happened to Washington. ”

74 Hostium, &c., “ the capture, however, of the enemy (Hessians) (by Washington) at Trenton, in New-Jersey, reminds us of the exploits of Alfred. ”

75 Nullus, &c., “ for none was greater than he (Washington) in all things pertaining to true glory and praise. ”

76 Concordiâ, &c., “ you will be strong by concord, and weak by discord. ” The only danger to be apprehended to the perpetuity and felicity of the American Union, must arise from a want of concert and unanimity in the several state governments, and from an unwillingness to accede to the measures pursued by the general government; as, by being united among themselves, the states could bid defiance to the attacks of any power on earth. Perpetuity to their union!

77 Religio, &c., “ that religion, the knowledge of the true God, and the arts useful to life, may everywhere flouish; that the Americans may be distinguished, by their knowledge, from all nations: let them practise the pursuits of peace; but, in peace, let them prepare things necessary for war. ”

78 Factorum, &c., “ let them ever have the lustre of his deeds placed before their eyes. ”

79 Mercium, &c. “ the exchange of merchandize, ” or wares; that is, commerce.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Places (automatically extracted)

View a map of the most frequently mentioned places in this document.

Sort places alphabetically, as they appear on the page, by frequency
Click on a place to search for it in this document.
Louis (Arkansas, United States) (1)

Download Pleiades ancient places geospacial dataset for this text.

hide Dates (automatically extracted)
Sort dates alphabetically, as they appear on the page, by frequency
Click on a date to search for it in this document.
June, 1775 AD (1)
1762 AD (1)
July, 1755 AD (1)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: