previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

CAPUT OCTAVUM.

Knowlton et Leitch, duces Americani, victores prœlio cadunt. — Propugnaculum Washingtonium expugnatum est.— Propugnaculum Lee vacuant Americani. — Cornwallis per Novam Cœsaream Washingtonium persequitur. — Milites Americani, stipendia emeriti, perplures domum redeunt. — Dux Lee captus est. — Congressui Philadelphiam relinquere, Baltimoriamque recedere, satius visum.


Postquam sese Novo Eboraco Americani receperant, velitatio primam inter Britannorum aciem, nonnullasque copias Americanas, à præfectis Knowlton et Leitch ductas, facta est. Hi præfecti, ante signa fortissimè pugnantes, occubuêre. Ordinum ductores, 1 in loco, ubi pugna commissa, constanter manebant, hostesque dare terga, omnesque in partes diffugere, coegerunt. Hæc victoria primùm ab Americanis, ex quo2 Washingtonius imperium sibi sumpserat, reportata. 3

Ut virtuti tali præmium majus esset, nocte insequenti, tessera Leitch fuit, 4 militesque, qui sese pugnâ hâc insigniverant, Washingtonius pro concione laudavit. Virtutem eorum copiarum fugæ nuperæ composuit, et dixisse fertur, “ hujus certaminis exitum, quantum fieri possit, dummodò præfecti militesque pro virili5 nitantur, argumento esse: ” et denuò omnes obsecratus, ne causam decoram, quâ versabantur, dehonestent.

Howe, imperator Britannus, Washingtonii commeatus à civitatibus eois intercludere ope summâ nitebatur. Hujusce rei causâ, exercitus regius, non procul à comitatu6 Cestriensi, exponebatur, et paulo post, propiùs Americanas copias, quasi dimicandi causâ, processit. Velitationes paucæ inter utrumque exercitum fiebant; at copiis7 universis confligere noluit Washingtonius, nisi commodum aliquid, aut loci oppórtunitas daretur. Consilium Americanos post tergum invadendi, crebris castrorum mutationibus, frustratum est. 8

Howe, imperator Britannus, spe priori destitutus, totam belli gerendi rationem mutare decrevit. Novam, deinceps, Cæsaream, invadere aggressus est. Quo consilio cognito, fluvium9 septentrionalem Washingtonius trajecit. Ad Gulielmum Livingstonium Cæsareæ Novæ Gubernatorem literas scripsit, in quibus militiam ad fines tutandos evocari, pecora et omnia, quæ ad victum pertinerent, ab orâ maritimâ amoveri jussit suasitque. Sub hoc tempus, propugnaculum Washingtonium expugnatum, præsidiumque, quod ex ampliùs duobus hominum millibus constabat, unà cum legionis tribuno10 Magaw, à Britannis captum.

Nullum, præter hoc, præsidium insulâ Eboracesi erat Americanis, idque diutiùs tenere, vacuandi11 recipiendique rationi maxime contrarium fuit. Magna Washingtonium spes tenebat, hocce præsidium defendi posse; navesque Anglicas, quæ fluenta septentrionalia navigare consueverant, ab hoc propugnaculo impediri posse confidebat. Hoc propugnaculo capto, aggerem Lee, 12 litore Cæsareæ situm, vacuare decretum: at priusquam apparatus bellicus amoveri poterat, Cornwallis, Comes 13 Britannus, cum sex hominum millibus flumen septentrionale trajecit. Hic fluvius Cæsaream Novam à Neo-Eboraco dividit.

Washingtonius pedem14 retrò tulit, et ad ripas fluminis Hackensackii consedit. Locus, quem jam occupabat, isti, 15 quem reliquerat, ferè similis fuit: intersepiri, enim, flumina inter Hackensackia16 et Passaica, facilè poterat. Appropinquantibus igitur, hostibus, sese Novam Arcam17 recepit, ubi aliquandiu commoratus, quasi cum Comite Cornwallis, si opus fuerit, dimicaturus; at ob exercitûs infirmitatem, Brunsvicum, 18 die, quo, Comes Cornwallis Novam Arcam intrârat, sese contulit. Brunsvico copias castra movere jussit Washingtonius, manipulumque præmisit, quasi cum hostibus confligendum sit. Nec locum hunc priùs reliquit, quàm Britannorum acies prima in conspectum venerit.

Dominus Stirling, 19 hostium motus observandi causâ, Princetoniæ relictus est, cumque copiis reliquis Trentoniam Washingtonius tendebat: ubi gradum sistere20 constituit. Scaphas omnes et navigia, quæ ad ripas fluminis Delawariensis deligatæ sunt, colligi et custodiri jussit, impedimentaque et omnem belli apparatum trans flumen convexit. His extra hostium potestatem positis, mille ducentos homines Princetoniam misit Washingtonius, qui hostibus resistendi speciem præberent, et ipse cum duobus hominum millibus, qui nuper conscripti erant, subsequebatur.

Priusquam Princetoniam venerat, nuncium accepit, “ Cornwallis, copiis auxiliaribus multis munitum, Brunsvico diversis itineribus proficisci, et in aciem postremam impetum facere velle. ” Celeri receptu opus fuit, et, die Decembris octavo, Americani, ad unum incolumes, flumen Delawariense transiêre. Scaphas omnes Washingtonius ad ripam alteram fluminis deligatas, occupari, pontesque21 in viis ad ripas contrarias ducentibus, rescindi, copiasque ad vada omnia constitui et collocari jussit.

Adeo acriter insequebantur hostes, ut priùs eorum acies prima 22 in conspectum venit, quàm exercitûs recedentis agmen novissimum scaphas et navigia conscendisset. Britones exercitu Americano de novâ Cæsarea expulso, copias ad flumen Delawariense, huc illuc, disponebant, et eorum manipuli omnes in partes impùne ibant redibantque. Ut scaphas aut navigia nanciscerentur, incassùm elaboratum. Non-nullos, etiam, pontes, qui ab Americanis recedentibus modò rescissi fuerant, refecerunt, Bordentoniamque firmum manipulum præmiserunt. Id ideo fiebat, ut trajectus facilior, et Washingtonium vexandi facultas major esset, utpote qui, unde23 primùm peteretur, omnino nesciebat.

Putnam, 24 dux Americanus, interea, munitionibus aggeribusque à Schuylkill ad Delawarum usque flumen faciendis qui præesset, à Washingtonio imperatore missus est. Parva munimenta, ad vada custodienda, temerè 25 extructa: et oppidulum Germanicum, 26 haud procul à Philadelphiâ situm, locus copiis ad conveniendum maxime idoneus, si hostes flumen transissent, Americanosque castris exuissent, à Washingtonio edicebatur.

Hicce per Cæsaream Novam receptus, Americanos difficultates omnes, et varia pericula, subire coegit. Rebus adversis undique premebatur Washingtonius. Cum omnia circumspiceret, satis præsidii nusquam sperare poterat. Fortuna adversa spe bonâ nullâ levabatur. Diffidens, at non desperans, tribunum legionis Reed sic compellâsse dicitur.

Si ad partes Pennsylvaniæ extremas recedamus, num Pennsylvanos nobis opitulaturos credis? ” Cui legionis tribunus Reed respondisse fertur: “ si comitatus inferiores27 subacti ac dediti fuerint, comitatus alii in hostium ditionem pervenient. ” Tunc Washingtonium dixisse ferunt: “ Ad Virginiæ partes extremas nobis recedendum est; multi, ad nos, salutis causâ, confugere cogentur, et, quid bello prædatorio fieri possit, periclitandum; at28 si nobis fortuna inviderit, montes Alleghanienses postremo superandi. ”

Hoc in receptu, equitatus et tormenta majora uniuscujusque ferè generis, Washingtonio defuêre. Paucos intra dies, post propugnaculum Washingtonium expugnatum, pedem referre cœperunt Americani. Copiarum recedentium pars magna, de eis, qui propugnaculum hoc tuebantur, conflata. Hi ex aggere isto tam subitò pedem referre cogebantur, ut tentoria, lodices, et coquinaria vasa, necessariò reliquerint.

Ita armati, et vestiti, sæpenumerò etiam pedibus nudis incedentes, ineunte hieme, per regiones, deditionis quam renixûs fortis amantiores, iter fecêre. His incommodis circumdati, nonaginta milliarium iter fecerunt, eoque in spatio conficiendo, dies undeviginti insumpserunt, ut auxiliis expectatis temporis satis ad conveniendum daretur. Cum per civitates autem iter facerent, nulli fere ad eos sese recipiebant, multis, interim, ad Britannos confugientibus.

Parvum agmen, quod recedere inceperat, stipendia ferè emeritum, in dies imminuebatur. Temporis, apud exercitum manendi, jam exitus instabat; utque 29 diutius stipendia mereri pergant, haud ullis precibus aut minis induci quivêre. Appropinquante hoste, imperatorem deseruêre. Militia Pennsylvaniensis ad primum usque diem Januarii mensis apud exercitum manere debebat, at domum revertendi cupido tanta incessit, ut, eorum prohibendorum coërcendorumque causâ, præsidia firma ad omnes ferè trajectus disposita fuerint.

Legiones duæ Ticonderogâ sese recipere, et cum Washingtonio agmen conjungere jam dudùm jubebantur: at ineunte mense Decembri, stipendia mereri desiêrant. Nomina igitur apud imperatorem denuò profiteri abnuebant, omnisquè ad unum domum abiêre. Dux Lee, qui copiis eois præfuit, flumen septentrionale trajicere, seque cum exercitu recedente aggregare à Washingtonio sæpenumerò jubebatur; at jussis haud obtemperavit dux iste. Cum procul et à suis, et ab hostibus abesset, à Britannis circumventus captusque fuit.

Res hæcce suspiciones genuit, illum, desperatà Americanorum causâ, ad Britannos perfugisse. Etsi suspiciones inanes erant, eadem, tamen, mala, ac si veræ essent, peperêre.

Eodem fere tempore, Philadelphiam relinquere, Baltimoriamque recedere, Congressui satius visum. His urgentibus difficultatibus, Washingtonius, tamen, interritus permansit. De salute publicâ, haud unquam desperavit. Constantiâ invictâ, semper idem mansit, et exercitui vultum serenum et tranquillum perpetuò præstitit. 30 Nihil, quod hosti officere, aut exercitum civesque hortari et animare posset, ab illo prætermissum. Exercitûs statum mancum atque debilem, equitatu, tormentis majoribus, et præfectis peritis æquè carentem, 31 Congressui summo studio demonstravit suggessitque. Milites, in breve tempus conscriptos, ferè inutiles esse docuit.

Hasce res32 Congressum sedulò et summoperè monuit: sed, ne aliquem læderet, subjecit; “ metus timorque ne fama perdatur, ne bona publicentur, ne libertas in discrimen aliquod vocetur, me inculpatum ac purgatum, vestro judicio ac sententiâ, exhibebunt: ” — utque nonnulla, inconsulto Congressu, agere et conficere sibi liceret, poposcit; at, ne, veniâ istâ sibi à Congressu concessâ, nonnulli eum imperii nimis avidum esse ducerent, subjecit: “ se imperium nunquam cupiisse, vehementissimeque occasionem gladii in vomerem recudendi expectare. Attamen, imperatoris munus sibi diram necessitatem imposuisse, neminemque difficultatibus pluribus aut majoribus unquam reluctatum.

1 Ordinum ductores. “ The captains; ” literally, the leaders of the ranks.

2 Ex quo, “ since, ” (tempore being understood as an antecedent to quo.

3 Reportata, “ was gained; ” for reportare victoriam is to gain a victory.

4 Tessera Leitch fuit, “ the watchword was Leitch; ” in order to animate the troops by the noble example of Major Leitch of Virginia, who gallantly fell at the head of his command. Tessera comes from the Greek cardinal adjective, signifying four, from its shape.

5 Virili, (scilicet, parte,) “ according to their utmost ability, ” or power.

6 Comitatu, &c., “ the county of West-Chester; ” from Cestria, West-Chester.

7 Copiis, “ with all his forces; ” he declined a general action.

8 Frustratum est, “ was frustrated. ” Taken passively.

9 Fluvium, the North River separating Jersey from New-York.

10 Legionis tribuno. Colonel Magaw, the commanding officer of Fort Washington, on York Island, was certainly censurable in surrendering that post; as, by a gallant defence, it was tenable against any force which the British could well detach, at that time, against it.

11 Vacuandi, &c., “ was especially repugnant to the plan of evacuating and retreating, adopted, at that time, by Washington. ”

12 Aggerem Lee.Fort Lee, ” sitnated on the Jersey shore.

13 Comes, &c. An earl or count; so called because they accompanied the kings on their military expeditions.

14 Pedem, &c., “ retreated. ”

15 Isti, (scilicet, loco,) “ to that (place). ”

16 The Hackensack and Passaic, two rivers of New-Jersey.

17 Novam Arcam,Newark, ” in New-Jersey.

18 Brunsvicum,Brunswick, ” or, as it is sometimes called, New-Brunswick, also in Jersey.

19 Dominus Stirling, “ Lord Stirling, ” a brave officer in the American service.

20 Gradum sistere, “ to make a stand; ” to halt. It seems to have been the intention of Washington, at this period, to hazard an action, if warranted by circumstances.

21 Pontesque, &c., “ and the bridges on the roads leading to the opposite shores ” (of Jersey and Pennsylvania.)

22 Acies prima, “ their van. ”

23 Unde, &c., “ whence he might be first attacked. ”

24 Putnam, &c. Meanwhile Putnam, an American general, was sent by Washington, the commander (of the forces,) who should take charge of (to preside over) the defences and ramparts, that were to be made from the Schuylkill as far as the river Delaware.

25 Temere, “ at random, ” “ hastily. ”

26 Germanicum,Germantown, ” distant about five miles from Philadelphia. This was selected by Washington as a suitable place of rendezvous, in the event of the ability of the British to cross the river, and gain possession of the American encampment.

27 Comitatus inferiores, “ the lower counties. ”

28 At, &c., “ but if fortune shall envy us. ”

29 Utque, &c., “ and that they would go on to serve in war. ”

30 Prœstilit. “ Showed, ” or “ exhibited. ”

31 Carentem, “ wanting, ” “ destitute. ” We consider this participle as agreeing with statum in the accusative; but, perhaps, it might with some propriety be placed in the genitive, to agree with exercitus.

32 Hasce res, &c. “ He reminded Congress of (as to) these matters. ” A mode of expression, in imitation of the Greeks, the accusative of the thing being governed by a preposition implied.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: