previous next
φαίνω , Od.7.102, etc., Ep. also φαείνω (q. v.):—fut. φα^νῶ, A.Fr. 304.5, Ar.Ach.827, etc. (φα_νῶ acc. to A.D.Adv.187.26, but φα_νῶ, Ar. Eq.300, and ἀναφα_νῶ, E.Ba.528, are dub.); Ion. φα^νέωἀπο-) Hp.Steril. 213, opt.
A.φα^νοίηνS.Aj.313 (cod. rec., rightly): aor. 1 “ἔφηναIl.2.318, Hdt.1.95, etc.; Dor. “ἔφα_ναPi.I.4(3).2, IG42(1).123.28 (Epid., iv B.C.), also later Att., subj., ἀπο-φάνῃ dub. l. in IG22.1631.379 ( = 2.811c133); “φάνῃςPhilem.233 (“ἐκ-φάνῃςMen.Mon.418 = Chares Iamb.4b20); so in late Prose, (ἐξ-) Ael.VH12.33, (ἐπι-) Ev.Luc.1.79, (ἀνα-) Act.Ap. 21.3; Ep. iter. φάνεσκε (intr.) Il.11.64, al., Hes.Fr.14.3: pf. “πέφαγκαPs.-Callisth.2.10, (ἀπο-) Din.1.15, al.: intr. pf. πέφηνα (v. infr.A 111.2), Dor.3pl. “ἐκ-πεφάναντιSophr.83; plpf. “ἐπεφήνεινD.C.46.10:—Med., fut. inf. “φα^νεῖσθαιOd.12.230, Ion. “φα^νέομαιHdt.3.35; opt. “φανοῖσθεLys.26.10 (nisi leg. φανεῖσθε); the forms φανῆσθον and Dor. imper. φάνευ are corrupt in Pl.Erx.399e, Teles p.58 H. (leg. φαίνευ): aor. 1 ἐφηνάμην (trans.) S.Ph.944, (ἀπ-) Hdt.7.52, etc.:—Pass., Ion. impf. “φαινέσκετοOd.13.194: fut. “φα^νήσομαιHdt.8.108, Sicilian Dor. (inf.) φα^νήσειν (fort. -ησεῖν) Archim.A ren.4.20; Ep. fut. “πεφήσεταιIl.17.155: aor. 1 “ἐφάνθηνA.Pers.263 (lyr.), S.OT525, etc.:rare in Prose, X.HG6.4.11, D.58.13, (ἀπο-) IG12.10.35, D.19.44; Ep. 3sg. “φαάνθηIl.17.650, 3pl. “φάανθεν1.200: aor. 2 ἐφάνην [α^], Ep. “φάνηνIl.1.477, etc.; Ep. 3pl. “φάνενOd.18.68; Ep. subj. “φανήῃIl.19.375; Ep. inf. “φανήμεναι9.240: pf. “πέφασμαιS.OC1543, 3sg. “πέφανταιIl.2.122, 16.207, Pi.P.5.115, A.Ag.374(lyr.); πέφα^ται in B.9.52, Perict. ap. Stob. 4.28.19 belongs either to φαίνω in sense A. 1.5, or to φημί; inf. “πεφάνθαιPl.Euthd.294a, etc.; part. “πεφασμένοςIl.14.127, Thgn.227, A.Pr. 843, S.OC1122, Pl.Phdr.245e, etc.; 3pl. plpf. “ἐπέφαντοHes.Sc. 166.
A. Act., bring to light, cause to appear, in physical sense, τέρας τινὶ φ. make a sign appear to one, Il.2.324, cf. Od.3.173, etc.; “σήματα φαίνωνIl.2.353; “γένυσι φ. ὀπώρανPi.N.5.6; “δύο μορφὰς φ.A.Fr.304.5; “τὸν αὐχέναHdt.2.132; ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, i.e. fire, S.Ph.297; “λαμπάδαςAr.Ra.1524 (anap.); “φ. θησαυρόνE.El.565; φ. μηρούς, ἐπιγουνίδα, show by baring, i.e. uncover . . , Od.18.67,74; “φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθειαPi.N.5.17; reflect an image in water, “τὰ δέ νιν καλὰ κύματα φαίνειTheoc.6.11:—Med., τὰ τόξα . . τοῖσιν Ἀργείοισι φήνασθαι θέλει exhibit them as his own, S.Ph.944.
c. γόνον Ἑλένῃ φ. show her a child, i. e. grant her to bear one, Od.4.12; φ. παράκοιτίν τινι show (i.e. give) one a wife, 15.26.
2. of sound, make it clear to the ear, make it ring clear,ἀοιδὴν φαίνειν8.499; “σάλπιγξ . . ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷA.Eu.569.
3. show forth, display in action, “ἀρετήνOd.8.237; “ἀεικείας20.309; “βίηνHes.Th.689; “εὐμαχανίανPi.I.4(3).2; “εὔνοιανHdt.3.36; ὕβριν ib.127; “ὀργάςA.Ch. 326 (lyr.).
b. set forth, expound,νοήματαIl.18.295; “λόγονHdt.1.116; “τριφασίας λόγων ὁδούςId.1.95; but τὰ λαμπρὰ . . φ. ἔπη make them good, S.OC721.
4. inform against one, denounce, φανῶ σε σε φανῶ codd.) “τοῖς πρυτάνεσιAr.Eq.300 (lyr.), cf. Ach.824, S.Ant.325: denounce a thing as contraband, Ar.Ach.542, 819, al.; “φαίνειν πλοῖονD.58.9; τὰ φανθέντα articles denounced as contraband, ib. 13: abs., give information, φήνας γραψάμενοςIG12.45.3, cf. 4.24, Isoc.18.20, X.Cyr.1.2.14, Phld.Rh.2.207 S., etc.
5. φαίνειν φρουράν, call up a levy, at Sparta, X.HG3.2.23, al.; also φ. θυσίαν proclaim, order a sacrifice, Philod.Scarph.112:—Pass., πέφαται θνατοῖσι νίκας ὕστερον εὐφροσύνα has been ordained, B.9.52.
II. abs., give light, shine,φαίνοντες νύκτας . . δαιτυμόνεσσιOd.7.102, cf. 19.25; of the sun, moon, etc., “φ. τινίAr.Nu.586 (troch.); “εἰς ἅπαντα φ. τὸν οὐρανόνPl.Ti.39b; “ἀλλά, σελάνα, φαῖνε καλόνTheoc.2.11; “οἱ λύχνοι φ. ἧττονThphr.Ign.11; cf. φάω: so ἦρι μὲν φαίνοντι in spring when it shines forth, A.Fr.304.4 codd. (leg. φανέντι); of the Dioscuri shining in mid-air, E.El.1234 (anap.): metaph., ἀγανὴ φαίνουσ᾽ ἐλπίς soft shining hope, A.Ag.101 (anap., dub.).
b. Φαίνων, οντος, , the planet Saturn, Arist.Mu.392a23, Cic.ND2.20.52, etc.; “Φ. τοῦ ἩλίουEudox.Ars5.19; acc. “-ωναPlacit.2.15.4.
2. pf. 2 πέφηνα is also used intr., S.OC328, etc.; less freq. in Prose, Hdt.9.120, D.3.22, Plb.9.13.8.
2. of persons, οἴῳ φαινομένη appearing to him alone, Il.1.198, cf. Od.15.517, etc.; “ἐφάνη λὶς εἰς ὁδόνIl.15.275; οὗπερ κἀφάνης where thou didst first appear, S.OC77; “χρόνιος φανείςId.Ph.1446 (anap.); ὁδόν φανῆναι a pregnant expression for ἐλθεῖν ὁδὸν ὥστε φανῆναι, Id.El.1274 (lyr.); “κέλευθον φανείςAj.878 (lyr.); πόθεν φαίνῃ; whence come you? Pl.Prt.309a, X.Mem.2.8.1; οὐδαμοῦ φ. is nowhere to be seen, Id.An.1.10.16.
II. appear to be so and so, c. inf., “δμῳάων τίς τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναιOd.15.25, cf. 11.336; “οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι14.355; “τοῦτό μοι θειότατον φαίνεται γενέσθαιHdt.7.137; “εὖ σὺ λέγειν φαίνειAr.Nu.403 (anap.), cf. A.Pr.319, etc.: freq. with inf. omitted, “οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλήIl.9.94, cf. 2.5; “ὅς τις φαίνηται ἄριστοςOd.14.106; “σμερδαλέος αὐτῇσι φάνη6.137; “ἕρμαιον ἂν ἐφάνηPl.R.368d, etc.: but in Hdt., etc., also c. part., to be manifest: thus, ἐμοὶ σὺ πλουτέειν μέγα φαίνεαι you appear to me to be very rich, Hdt.1.32; but εὔνοος ἐφαίνετο ἐών he was manifestly well-inclined, Id.7.173, cf. 175, Th.1.2; οὐκ ἄκαιρα φαίνεται λέγειν he appears to be speaking . . , A.Pr.1036; but φανέονται λέγοντες οὐδέν it will be manifest that they talk nonsense, Hdt.3.35; “φαίνομαι δύο καθορᾶν εἴδηPl.Sph.235d; but “οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντεςA.Pers.786; “πλαγκτὸς οὖσ᾽ ἐφαινόμηνId.Ag.593, cf. Hdt.9.89, E.Andr.343; “ἐφάνησαν πεπονθότεςPl.Ap.22c: with part. omitted, πέφανται ἁρματηλάτας σοφός (sc. ὤν) Pi.P.5.115, cf. N.6.14; “κρατηθεὶς ἡμερώτερος φανεῖA.Ag.1632; Κᾶρες ἐφάνησαν (sc. ὄντες) they were seen to be Carians, Th.1.8; τί φαίνομαι (sc. ὤν δῆτ᾽; what do I look like? E.Ba.925; “ὡς ἀγαθοὶ . . ἐφάνησανPl.R.408a: hence φαίνεσθαι, opp. “εἶναι, εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί, φαίνεσθαι δὲ μήE.Fr.698 (ap.Ar.Ach.441); “στρατηγὸς ἀγαθὸς μὴ ὢν φαίνεσθαιX.Mem.1.7.3; “ὀλίγοι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοιId.HG6.5.28.
2. in Philosophy, φαίνομαι (abs.) is sts. used of what appears to the senses, “φαίνεται δ᾽ οὐδὲνis observed, Arist. Ph.204b35, cf. Cael.312b30; “φ. κατὰ τὴν αἴσθησινId.GA716a31: sts. of what is mentally manifest, Id.EN1175a29; to be evident, Id.APr.24b24: esp. appear to the imagination (cf. “φαντασία2), Pl.Sph. 264b; “φ. καὶ μύουσιν ὁράματαArist.de An.428a16; φ. δέ τι . . οἷον τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις ib.a7: distd. from αἰσθάνεσθαι and δοξάζειν, ib.b1: esp. in part. φαινόμενος, η, ον:
a. appearing in sense experience, “τὰ φ. κατὰ τὴν αἴσθησινId.Cael.303a22, al.; “εἴτε τὰ δοκοῦντα πάντα ἐστὶν ἀληθῆ καὶ τὰ φ.Id.Metaph.1009a8, cf. de An.404a29 (sg.); “τὰ φ.sense-data, Id.PA639b8, Epicur.Ep.1pp.9,10 U., al.: Astron., τὰ φ. = celestial phenomena, title of a work by Eudoxus, versified by Aratus, Hipparch. 1.1.8, cf. Arist. Cael.293b27; πρός τινας δόξας αὑτῶν τὰ φ. προσέλκοντες ib.293a26: generally, “τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναιEp.Heb.11.3.
b. mentally apparent, opp. ὄντα τῇ ἀληθείᾳ, Pl.R.596e, cf. Arist.Top.100b24, EN1113a24; “τὰ οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεταιPl.R.517b; [“νοῦς] τῶν φ. θειότατονArist. Metaph.1074b16; τὸ φ. εἰπεῖν to express one's opinion, Plu.2.158c: hence, specious, fallacious, φ. ἐνθυμήματα, opp. ὄντα, Arist.Rh.1402a28.
c.τὰ φ.what is to be seen, show, Lib.Or.30.28.
3. freq. in answers in Plato's dialogue, φαίνεται, yes, Prt.332e, R.333c, al.; “ὥς γέ μοι φ.Prt.324d, cf. R.383a, al.: [τοῦτο] φῂς εἶναι; Answ. φαίνομαι (sc. λέγειν) X.Mem.4.2.20.
b. later impers. c. dat. pers. et inf., it seems good, ἐάν σοι φαίνηται Wilcken Chr.304.11 (iii B.C.), cf. PCair.Zen.44.7,16 (iii B.C.), etc.; “ὁπότε αὐτῷ φανείη στρατιὰν ἐξάγεινD.H.2.14, cf. 4.85.
5. οὐδαμοῦ φαίνεσθαι 'to be nowhere', metaph. from racing, Pl.Phd. 72c, cf. Grg.456b, D.18.310.
III. τὰ φανθέντα, v. supr. A. 1.4.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (167 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (167):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1632
  • Aeschylus, Agamemnon, 593
  • Aeschylus, Agamemnon, 101
  • Aeschylus, Agamemnon, 374
  • Aeschylus, Eumenides, 569
  • Aeschylus, Libation Bearers, 326
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 319
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 1036
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 843
  • Aeschylus, Persians, 786
  • Aeschylus, Persians, 263
  • Antiphon, Third Tetralogy, 4.11
  • Aristophanes, Acharnians, 441
  • Aristophanes, Acharnians, 819
  • Aristophanes, Acharnians, 827
  • Aristophanes, Clouds, 403
  • Aristophanes, Clouds, 586
  • Aristophanes, Frogs, 1524
  • Aristophanes, Knights, 300
  • Bacchylides, Epinicians, 9.52
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 22
  • Demosthenes, On the Crown, 310
  • Demosthenes, On the Crown, 104
  • Demosthenes, On the False Embassy, 44
  • Demosthenes, Against Theocrines, 9
  • Demosthenes, Against Theocrines, 13
  • Euripides, Andromache, 343
  • Euripides, Bacchae, 528
  • Euripides, Bacchae, 925
  • Euripides, Electra, 565
  • Euripides, Electra, 1234
  • Euripides, Hippolytus, 1071
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 898
  • Herodotus, Histories, 7.137
  • Herodotus, Histories, 9.120
  • Herodotus, Histories, 9.89
  • Herodotus, Histories, 1.116
  • Herodotus, Histories, 1.32
  • Herodotus, Histories, 1.95
  • Herodotus, Histories, 2.132
  • Herodotus, Histories, 3.35
  • Herodotus, Histories, 3.36
  • Herodotus, Histories, 7.173
  • Herodotus, Histories, 7.52
  • Herodotus, Histories, 8.108
  • Hesiod, Shield of Heracles, 166
  • Hesiod, Theogony, 689
  • Hesiod, Works and Days, 598
  • Homer, Iliad, 11.64
  • Homer, Iliad, 2.324
  • Homer, Iliad, 9.94
  • Homer, Iliad, 17.650
  • Homer, Iliad, 1.198
  • Homer, Iliad, 1.477
  • Homer, Iliad, 2.122
  • Homer, Iliad, 2.318
  • Homer, Iliad, 2.353
  • Homer, Iliad, 8.556
  • Homer, Odyssey, 12.334
  • Homer, Odyssey, 15.25
  • Homer, Odyssey, 18.68
  • Homer, Odyssey, 19.25
  • Homer, Odyssey, 3.173
  • Homer, Odyssey, 7.102
  • Homer, Odyssey, 8.237
  • Homer, Odyssey, 11.336
  • Homer, Odyssey, 11.587
  • Homer, Odyssey, 12.230
  • Homer, Odyssey, 13.194
  • Homer, Odyssey, 14.355
  • Homer, Odyssey, 15.26
  • Homer, Odyssey, 15.517
  • Homer, Odyssey, 19.39
  • Homer, Odyssey, 20.309
  • Homer, Odyssey, 21.106
  • Homer, Odyssey, 2.1
  • Homer, Odyssey, 4.12
  • Homer, Odyssey, 4.361
  • Homer, Odyssey, 4.407
  • Isocrates, Against Callimachus, 20
  • Lysias, On the Scrutiny of Evandros, 10
  • New Testament, Acts, 21.3
  • Plato, Republic, 517b
  • Plato, Republic, 368d
  • Plato, Republic, 408a
  • Plato, Republic, 596e
  • Plato, Apology, 22c
  • Plato, Phaedo, 72c
  • Plato, Sophist, 235d
  • Plato, Sophist, 264b
  • Plato, Phaedrus, 269d
  • Plato, Phaedrus, 245e
  • Plato, Euthydemus, 294a
  • Plato, Gorgias, 456b
  • Plato, Protagoras, 309a
  • Plato, Timaeus, 39b
  • Sophocles, Ajax, 1020
  • Sophocles, Ajax, 1362
  • Sophocles, Ajax, 313
  • Sophocles, Ajax, 1241
  • Sophocles, Ajax, 878
  • Sophocles, Antigone, 1078
  • Sophocles, Antigone, 325
  • Sophocles, Antigone, 100
  • Sophocles, Electra, 1274
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1225
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 721
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 974
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1122
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1543
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 328
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 77
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1229
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 725
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 848
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 474
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 525
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 853
  • Sophocles, Philoctetes, 1446
  • Sophocles, Philoctetes, 297
  • Sophocles, Trachiniae, 1
  • Sophocles, Trachiniae, 743
  • Thucydides, Histories, 1.122
  • Thucydides, Histories, 1.2
  • Xenophon, Anabasis, 1.10.16
  • Xenophon, Anabasis, 4.3.13
  • Xenophon, Anabasis, 7.7.28
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.4.13
  • Xenophon, Hellenica, 3.2.23
  • Xenophon, Hellenica, 6.4.11
  • Xenophon, Hellenica, 6.5.28
  • Xenophon, Memorabilia, 2.8.1
  • Xenophon, Memorabilia, 4.2.20
  • Xenophon, Memorabilia, 1.7.3
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.22
  • Homer, Iliad, 14.127
  • Homer, Iliad, 15.275
  • Homer, Iliad, 16.207
  • Homer, Iliad, 17.155
  • Homer, Iliad, 18.295
  • Homer, Iliad, 19.375
  • Homer, Iliad, 1.200
  • Homer, Iliad, 22.324
  • Homer, Iliad, 2.456
  • Homer, Iliad, 2.5
  • Homer, Iliad, 5.864
  • Homer, Iliad, 7.104
  • Homer, Iliad, 8.561
  • Homer, Iliad, 9.240
  • Homer, Iliad, 9.618
  • Homer, Odyssey, 12.242
  • Homer, Odyssey, 14.106
  • Homer, Odyssey, 18.67
  • Homer, Odyssey, 6.137
  • Homer, Odyssey, 8.499
  • Sophocles, Philoctetes, 944
  • Polybius, Histories, 9.13.8
  • Aristophanes, Acharnians, 542
  • Aristophanes, Acharnians, 824
  • New Testament, Luke, 1.79
  • Thucydides, Histories, 1.8
  • Cicero, de Natura Deorum, 2.20
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 2.14
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 4.85
  • Aelian, Varia Historia, 12.33
  • Cassius Dio, Historia Romana, 46.10
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: