previous next
ὑπό [υ^], Prep. with gen., dat., and acc.: Aeol. ὐπά Alc.39; Boeot. ὑπά
A.Ἀρχ.Δελτ.14 Pl. ii 19 (Thespiae, iii B.C.); Ion. ηυπύ only in IG 14.871 (Cumae, v B.C.); Arc. ὁπύ Schwyzer 664.15,21 (Orchom.Arc., iv B.C.); in Ep. ὑπαί (also B. 12.139): this is found in Hom. only six times as a well-attested reading (“. πόδαIl.2.824, “. δέ3.217, 11.417, 12.149, “. δείους10.376, 15.4); elsewh. (before λ ν ρ ϝ) it is weakly attested as v. l. for ὑπὸ ^ _), e.g. ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ (v.l. ὑπαὶ)“ λιπαροῖσιIl.2.44, al.; but ὑπαὶ νεφέων is given by most codd. in Il.15.625, 16.375 (v. Allen ed. maj.), and “ὑπαὶ νεφέεσσιAnon. ap. Plu.2.38e; also in compds., “ὑπαιδείδοικαh.Merc.165, ὑπαιφοινίσσω (q. v.); it is not freq. in Trag. Poets, A.Ag.892,944,1164 (lyr.), Eu.417, S.El. 711,1418 (lyr.), Inach. in PTeb.692 ii5 (lyr.), E.El.1188 (lyr.), Ar. Ach.970 (paratrag.). (With ὑπό ὕπο) cf. Skt. úpa 'towards, near to, etc.', Goth. uf 'under'.)
A. WITH GENITIVE,
2. of the object under which a thing is or is placed, under, beneath, with collat. sense of motion, as μοχλὸν . σποδοῦ ἤλασα πολλῆς thrust it in under the embers, Od. 9.375; “. στέρνοιο τυχήσαςIl.4.106; “τοὺς μὲν . χθονὸς εὐρυοδείης πέμψανHes.Th.717: also without the sense of motion, “ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατοIl.3.372; “βάθιστον . χθονός ἐστι βέρεθρον8.14; “ἐτέθαπτο . χθονόςOd.11.52; “κεκευθὼς πολεμίας . χθονόςA.Th.588; “ὑπ᾽ ἀγκῶνος βέληPi.O.2.83; “νέρθεν ὑπ᾽ ἐγκεφάλοιοIl.16.347; “τὰ . γῆς δικαιωτήριαPl.Phdr.249a; “δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος κρύπτεινE.Hec.342; φέρειν ζώνης ὕπο ib.762: Thom.Mag. p. 375 R. says that . = under takes gen. in Att., acc. in 'Hellenic' Greek; κατακρύψας . κόπρου, which is v.l. in Od.9.329 for . κόπρῳ, is called by Eust.1631.36 Ἀττικώτερον, ὁποῖον καὶ τὸ φέρειν τι . κόλπου . μάλης (v. κόλπος, μάλη); but in Att. Prose, Hdt., and the Koine . c. gen. in signfs. 1.1, 2 is almost limited to these and a few other phrases, esp. . γῆς; it is not found at all in Th., LXX, Ptolemaic papyri, and NT; X. has . ἁμάξης ( = from under) An.6.4.22,25; the Orators have only . μάλης, Lys.Fr.54, D.29.12; . γῆς is found in Pl.Ap.18b, Mx. 246d, R.414d, al., Arist.Mete.352b6, al., Hipparch.2.2.45, Plb.18.18.10 (. τῆς γῆς), 21.28.3,10.
II. of Cause or Agency, freq. with pass. Verbs, and with intr. Verbs in pass. sense, “μή πως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃςIl.3.436, cf. 4.479; “ἡνιόχοιο ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος17.428; εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος θνῂσκοντες πίπτωσι 1.242; “τὸν . . τοκέα . τοῦ . . παιδὸς ἀποθνῄσκεινHdt.1.137; “οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαιA.Pr.308, cf. Th.7, al.; “πέλεκυς . . ὅς τ᾽ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέροςIl.3.61; “ὑπ᾽ Ἀχαιῶν . . φοβέοντο . . ἀπὸ νηῶν16.303; “πάσχειν δὲ κακῶς ἐχθρὸν ὑπ᾽ ἐχθρῶνA.Pr.1042 (anap.); “. τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντεςTh.1.77; “ἐκπεσόντες . τοῦ πλήθουςId.4.66; “ἀναστάτων Καμαριναίων γενομένων . ΣυρακοσίωνId.6.5; “ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ . τῶν πολεμίων τοῦτο παθεῖνId.4.64; κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους . . τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως we have been called shameful names by . . , S.Aj.1321; κακῶς . τῶν πολιτῶν ἀκούειν to be ill spoken of by . . , Isoc.4.77, cf. Pl.Hp.Ma.304e, X.An. 7.7.23; of a subordinate agent, . κήρυκος προαγορεύειν, ἀπειπεῖν κηρύκων ὕπο, Hdt.9.98, E.Alc.737, cf. Th.6.32; “ἐμῶν ὑπ᾽ ἀγγέλων . . πορεύεταιS.Tr.391; “. ἀγγέλων πέμπωνPl.Phlb.66a: sts. with a verbal Subst., τὸ . νόμου ἐπίταγμα (i. e. ἐπιταττόμενον) Id.R.359a; “ἐκφορὰ φίλων ὕποA.Th.1029; “ ὑπ᾽ ἀρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιςX. Mem.2.1.34; “ . πάντων τιμήId.Cyr.3.3.2; “Ἥρας δεσμοὶ . ὑέοςPl. R.378d; so ἄτρωτον ἦν . στύγους ( = οὐ τετρωμένον) prob. in A.Ch. 532.
3. freq. of things as well as persons, “ὡς διάκειμαι . τῆς νόσουTh.7.77; “κεῖμαι νούσου . στυγερᾶςIG42(1).125.8 (Epid., iii B.C.); “χαλεπῶς ἔχειν . τραυμάτωνPl.Tht.142b; “. δόρατος πλαγείςIG42(1).122.64 (Epid., iv B.C.); . ἔχιος φῦμα ib.123.4 (ibid., iv B.C.); ἰάθη . ὄφιος ib.121.113 (ibid., iv B.C.); “κατεσκεύασαν τὰς πύλας κλείεσθαι . σφύρας τε μεγάλης καὶ κτύπου παμμεγέθους γιγνομένουAen.Tact.20.4: of the agency of feelings, passions, etc., “ἀνόρουσ᾽ . χάρματοςh.Cer. 371; ἐνδακρύειν, ἀνολολύξαι χαρᾶς ὕπο, A.Ag.541,587; “μαίνεται . . ὑφ᾽ ἡδονῆςS.El.1153; “χλωρὸς ὑπαὶ δείουςIl.10.376; “. δέους ἔρρηξε φωνήνHdt.1.85, cf. Th.6.33; “οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον ἐσόμενον . τῶν κακῶν καρτερεῖνId.4.66; “. κακοῦ ἀγρυπνίῃσι εἴχετοHdt.3.129; “ὑπ᾽ ἄλγουςA.Eu.183; “ὑπ᾽ ὀργῆςAr.V.1083; “. λύπηςS.OT1073: hence ὑπό is used even with active Verbs, where a passive word may be supplied, e.g. . ἀρετῆς καὶ προθυμίης συνεπλήρουν τὰς νέας from courage, i. e. impelled by courage, Hdt.8.1; “ὤρυσσον . μαστίγωνId.7.22, cf. 56; οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ᾽ . χειρὸς ἐμᾶς by my agency, S.Ph. 1118 (lyr.); αἰ μήτις αὐτὸς δοίη, μὴ ὑπ᾽ ἀνάγκας not under compulsion, GDI5128.5 (Vaxos).
4. ὑπό freq. serves to denote the attendant or accompanying circumstances, “νέφος ἐρχόμενον κατὰ πόντον . Ζεφύροιο ἰωῆςIl.4.276, cf. 16.591, etc.: sts. with part. added, ἀμφὶ δὲ νῆες σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ᾽ Ἀχαιῶν at their shouting, i.e. when they shouted, 2.334, 16.277; “ἴαχε σάλπιγξ ἄστυ περιπλομένων δηΐων .18.220.
5. of accompanying music, to give the time, “κώμαζον ὑπ᾽ αὐλοῦHes.Sc.281, cf. 278; “ᾁδων ὑπ᾽ αὐλητῆροςArchil.123, cf. Thgn.825, Charon Fr.9; “πίνειν . σάλπιγγοςAr.Ach.1001: generally, of anything attendant, δαΐδων . λαμπομενάων ἠγίνεον by torchlight, Il.18.492, cf. E.Hel.639 (lyr.), Ion1474 (lyr.); “καταθάψομεν . . . κλαυθμῶνA.Ag.1554 (anap.); “ὑπ᾽ εὐκλείας θανεῖνE.Hipp.1299; “εἴσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων κιχλᾶν καὶ κοψίχωνAr.Ach.970; ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς θῦσαι offer a sacrifice accompanied by it, S.El.630; . φανοῦ πορεύεσθαι by lantern-light, X.Lac.5.7; . πομπῆς ἐξάγειν τινά in or with solemn procession, Hdt.2.45, cf. Ar.Th.1030; . βίης βήξας coughing with violence, violently, Hdt.6.107; ἐτόξευον . μαστίγων, i.e. they shot and lashed, X.An.3.4.25: v. infr. B. 11.4, C. IV. 1.
6. . Ἑλλανοδικᾶν, = ἐπί c. gen., SIG171 (Olympia, iv B.C.).
7. Math., . ΘΔΗ the angle ΘΔΗ ( = . τῶν ΘΔ, ΔΗ περιεχομένη γωνία), Procl. Hyp.2.26; but also τὸ . τῶν ΑΓ, ΓΒ the rectangle contained by ΑΓ, ΓΒ, = ΑΓ χ ΓΒ, Euc.2.4.
8. ναῦλον ὄνων γ́ εἰς τὴν πόλιν . οἴνου laden with wine, Pap. in Hermes 28.163 (ii A.D.), cf. ib.479, and infr. C. IV. 2.
B. WITH DATIVE (esp. in Poets, never in LXX (Jb.12.5 is dub. l.) or NT, not common in Arist., Ptolemaic papyri, or Plb.), of Position under,. ποσσίIl.2.784, al.; . πλατανίστῳ ib.307, cf. 18.558; . Τμώλῳ at its foot, 2.866, cf. Od.1.186; “Βερύσιοι . τῇ ἼδῃIG12.191.11, cf. 373.118, al.; “. τῇ ἀκροπόλιHdt.6.105; τῶν θανόντων ὑπ᾽ Ἰλίῳ under its walls, E.Hec.764, cf. A.Ag.860; “πέτρῃ . γλαφυρῇ εὗδον, Βορέω ὑπ᾽ ἰωγῇOd.14.533; “. τοῖς ὄρεσιν ἔχειν τὰς πηγάςArist.Mete.350b27; “. πέτρᾳ παῖςIG42(1).122.19 (Epid., iv B.C.); . τῷ ναῷ ἀστραγαλίζοντος αὐτοῦ ib.121.25 (ibid., iv B.C.); ηυπὺ τῇ κλίνῃ τούτῃ ληνὸς (or Λῆνος) ηύπυ ib.14.871 (Cumae, v B.C.); “στρουθοὶ . τῇ τραπέζῃMichel 832.33 (Samos, iv B.C.); “. τῇ μασχάλῃHp.Art.11; “χέλυν δ᾽ . μασχάλῃ εἶχενh.Merc.242; “. ταῖς μασχάλαιςArist.PA688b5,14; . τῇ γῇ ἀήρ under the earth, Id.Cael.295a28; ἐὰν . σοὶ κατακλινῇ lies next below you, Pl.Smp.222e; ὑφ᾽ ἅρμασι under, i.e. yoked to, the chariot, Il.8.402, 18.244; “εἶχε μάχαιραν ὑφ᾽ αὑτῷ παρεσκευασμένοςPlb.8.20.6 codd., cf. POxy.1800 Fr.2.36 (Vit.Aesop.); “. τοῖς χιτωνίσκοις περιζώματα φοροῦσινPlb.12.26a.4, cf. 13.7.9; τά τε θηρία καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτοῖς σχεδίας under them, on which they stood, Id.3.46.8; “τῆς γῆς τῆς . τῷ κόσμῳ κειμένηςTimae. ap. eund.12.25.7; “οἱ . τῇ ἄρκτῳ, τῇ μεσημβρία, οἰκοῦντεςAdam.2.31, cf. Arist.Pr.940a37, Phgn.806b16; “. τῷ μετώπῳ ὀφρύεςId.HA491b14; “. τῷ γενείῳPlb.34.10.9; “τὰ . τοῖς ὕδασι καὶ ὑμέσι καὶ ὑέλοιςHero *Deff.135.12; “. τῷ δέρματιGal. 18(2).102.
2. with Verbs of motion, where rest or position follows, εἷσαν . φηγῷ set [him] down under it, Il.5.693; “ἔζευξαν ὑφ᾽ ἅρμασιν . . ἵππουςOd.3.478, cf. Il.24.782; “. δ᾽ ἄξοσι . . ἔπιπτον16.378, cf. X.Cyr.7.1.37; “δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναιIl.24.644.
II. of the person under whose hand, power, or influence, or the thing by or through which a thing is done, ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο fled before them, Il.11.121; freq. in Hom. with intr. or pass. Verbs, “ἐφόβηθεν ὑφ᾽ ἝκτοριIl.15.637; “ὁρμηθέντες . πληγῇσιν ἱμάσθληςOd.13.82; “βῆ . . θεῶν . πομπῇIl.6.171; “ὦρτο δὲ κῦμα πνοιῇ ὕπο23.215; “. λαίλαπι βέβριθε χθών16.384; τεκεῖν, τεκέσθαι . τινί, 2.714,728,742; “ἀτῆθαι . τῷ μεμφομένῳGDI4994.8 (Crete); “ χρησμὸς γεγονὼς . τοῖ ἈπόλλωνιInscr.Magn.38.5, cf. 12,31,52.
4. as in A. 11.5, ὑπ᾽ αὐλητῆρι πρόσθ᾽ ἔκιον advanced to the music of the flute-player, Hes.Sc.283; ὑπ᾽ αὐλῷ, . κήρυκι καὶ θεολόγῳ, Luc.DDeor.2.2, Alex.19; “. μάστιξι διορύττειν τὸν ἌθωPlu.2.470e: generally, of attendant circumstances, “ἐξ ἁλὸς εἶσι . . πνοιῇ ὕπο ΖεφύροιοOd.4.402; . ῥάβδοις καὶ πελέκεσι κατιών escorted by the lictors, Plu.Publ.10; . σκότῳ, νυκτί, A.Ag.1030 (lyr.), A.R. 1.1022, etc.; “λάμπει δ᾽ . μαρμαρυγαῖς χρυσόςB.3.17; “αἰθομένα δᾲς . ξανθαἵσι πεύκαιςPi.Fr.79; “. φωτὶ πολλῷ προσῄειPlu.Galb.14; “. λαμπάσιν ἡμμέναιςHld.10.41; . πολλῷ στρατῷ escorted by a great host, Nic.Dam.10J.; “. δικαιοσύνῃ διαγαγεῖν τὸν βίονPl.Ep.335d.— ὑπό has no sense c. dat. which it has not also c. gen.; but all its senses c. gen. do not belong to the dat.:—later ὑπό c. dat. is found as a mere periphr. of the dat., “στέφος . . αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαιςAP5.73 (Rufin.), cf. 85 (Claudian.); “λέων ὑπ᾽ ἄκοντι τετυμμένοςA.R.2.26, cf. Man.2.131.
C. WITH ACCUSATIVE, of Place; to express motion towards and under an object, . σπέος ἤλασε μῆλα drove them under, i.e. into, the cave, Il.4.279; “. ζυγὸν ἤγαγενOd.3.383; σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ . γαῖαν, i.e. shall die, Il.18.333; “νέεσθαι . ζόφον23.51, cf. Od.3.335; κατακρύπτειν τινὰ . τὴν αὐτὴν θύρην under shelter of it, i.e. behind it, Hdt.1.12; “πάϊς ὣς . μητέρα δύσκεν εἰς ΑἴανταIl.8.271; “ὅκως ἔωσι . τὸν πεζὸν στρατὸν τὸν σφέτερονHdt.9.96; “. τὸν πρῶτον λόχον τῶν ὁπλιτῶν τὸν πρῶτον λόχον τῶν ψιλῶν τετάχθαιAel.Tact.15.2; of coming close up under a lofty citadel, ἤλθεθ᾽ . Τροίην up to T., Od.4.146; “ὅτ᾽ ἔμελλεν . πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ἵξεσθαιIl.11.181; “παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ᾽ . τεῖχος ἄρειον4.407; “. τὰ τείχη φεύγεινPlb.1.74.11; “. τὰς ἴλας φεύγεινId.3.65.7, cf. 3.105.6, 11.21.5, al.; “. ταὐτὸ στέγος εἰσελθεῖνGDI3536 B3 (Cnidus); “πᾶν ἐὰν ἔλθῃ . . . τὴν ῥάβδονLXXLe.27.32, cf. De.4.11, al.; so . δικαστήριον ὑπαχθείς, ἀγαγόντες, Hdt.6.72,104 (cf. ὑπάγειν . τοὺς ἐφόρους ib.82) prob. refers to the elevated seats of the judges in court, cf. “ὑπάγωA. 11.
2. of Position or Extension under an object, without sense of motion, “Ἀρκαδίην . Κυλλήνης ὄροςIl.2.603, cf. 824, etc.; “ἰκριώσασι . τὴν ὀροφήνIG12.374.76; ἐργασαμένοις τὸ ἄνθεμον . τὴν ἀσπίδα ib.371.9; “τὰ μὲν . τὸν λόφον καὶ τὰμ φάραγγαInscr.Prien.37.162 (ii B.C.); “ἀνθέντω . τὸν ναὸν τᾶς ΔάματροςIG5(1).1498.13 (loc. inc., ii B.C.); ὅσσοι ἔασιν ὑπ᾽ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε everywhere under the sun, Il.5.267; “ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο φοιτῶσιOd.2.181; “τῶν . τοῦτον τὸν ἥλιον . . ἀνθρώπωνD.18.270; “τὰ . τὴν ἄρκτονHdt. 5.10, cf. Arist.Mete.362a17; “οἴκησις λεγομένη . τὸν πόλονGem.5.38, cf. 16.21, al.; “. τὸν οὐρανόνLXXEx.17.14, al., UPZ106.14 (i B.C.); “τὸ . τὴν ἀκρόπολινTh.2.17; “ . γῆν λεγόμενος εἶναι θεόςHdt.7.114, cf. Il.19.259; . γῆν is more freq. than . γῆς in Arist., Mete.349b29, al., in Hipparch., 1.3.10, al., and entirely supersedes . γῆς in Hdt., 2.124,125,127,148,150, 3.102, 4.195, 7.114, and Gem., 2.19, al.; it is found also in Plb.21.28.11, etc.; . γῆν the nadir, opp. μεσουράνημα, PLond.1.98r.49, 110.33 (i/ii A.D.); also “ἄγχε δέ μιν . . ἱμὰς ἁπαλὴν . δειρήνIl.3.371; “Τρῶες . . πτῶσσον . κρημνούς21.26; “ἀγέροντο . . ἄλσος . σκιερόνOd.20.278; “τρωφεὶς . τὸν ὀφθαλμόνIG42(1).122.120 (Epid., iv B.C.); “οὐλὴ ὑπ᾽ ὀφθαλμὸν δεξιόνPCair.Zen76.13 (iii B.C.); “. τὸ μέρος τοῦ ἐνοφειλομένου ὑπογραψάτω ὅσον ἰδίᾳ ἔχειPRev.Laws 19.2 (iii B.C.); “κείμενος . τὸν ὀμφαλόνSor.1.7, cf. 67, al.; “. τὰς πύλας ἵππων πόδες φαίνονταιTh.5.10; “μὴ ὑποτιθέναι κύλικα . τὴν κλίνηνIG12(5).593 A21 (Ceos, v B. C.); . τὸν ὀδόν ib.42(1).102.249 (Epid., iv B.C.); “καταψύξατε . τὸ δένδρονLXX Ge.18.4; . τὸν λέβητα ib.Ec.7.7(6); . τοὺς πόδας ib.La.3.34; “εἰς τοὺς . πόδα χωρεῖ τόπουςDsc.5.75 (v. “πούς1.6 g); . πόδα (sc. γραμμή) the base of a triangle, Hero *Mens.55; also ὑπ᾽ αὐγὰς . . λεύσσουσαι πέπλους holding them up to the light, E.Hec.1154; also . τὸν ὀφθαλμόν close to the eye, Arist. Pr.874a9; “ὑποκειμένης τῆς Εὐβοίας . τὴν ἈττικήνIsoc.4.108; “ὑπ᾽ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων ἔχριμπτ᾽ ἀεὶ σύριγγαS.El.720; “εἰθεωρήσειεν ὑπ᾽ αὐγὰς τὸν ἀνθρώπειον βίονIamb.Protr.8 (cf. “αὐγή1): of subordinate position. “κατακλίνεσθαι . τινάLuc.Symp.9; τίς . τίνα; who is next to whom, Onos.10.2.
b. Math., κύβος . τὴν . . σφαι<*>ραν inscribed in the sphere, Papp.440.5; “εἶναι . τὸ αὐτὸ ὕψοςEuc.11.29, Archim.Sph.Cyl.1.19; . τὰν αὐτὰν γωνίαν subtending . . , Id.Aren. 1.20 (cj.), cf. 21; “αἱ γωνίαι ὑφ᾽ ἃς αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιEuc.6.6,al.
3. of the logical subordination of things under a class, “τῶν ἑτερογενῶν καὶ μὴ ὑπ᾽ ἄλληλα τεταγμένωνArist.Cat.1b16, etc.; οἱ . τὸ ψεῦδος τεταγμένοι in the category of . . , Luc.Ind.20.
II. of subjection, control, dependence, never in Hom., once in Hdt., “. βασιλέα δασμοφόρος7.108; “. σφᾶς ποιεῖσθαιTh.4.60, cf. Pl.R.348d, Arist. HA488a10, etc.; “ἕως κα . τὸν πατέραTest.Epict.3.29; “. τιν᾽ ἦν τῶν βασιλέωνMen.340; “τί δ᾽ οὐ κρατέοντος ὑπ᾽ ἰσχύν;Call.Jov.75, cf. 74; “. Δία Γῆν ἭλιονSammelb.5616 (i A.D.), POxy.722.6 (i/ii A.D.), etc. (v. “ἥλιος11.1); “. θεὸν καὶ ἄνθρωπονMichel854.52 (Halic., iii B.C.); “τοῦ τοπαρχοῦντος . σέPCair.Zen.322.3 (iii B.C.); “στρατενσάμενον . ἄρχοντα ἈντίοχονIG12(1).43.7 (Rhodes); “μηδὲ . δεσπότην ὤνLXXPr. 6.7, cf. Ps.143.2; for . χεῖρα, v. χείρ; οἱ . τινά X.Cyr.3.3.6,8.8.5, etc.; “τοῖς ὑφ᾽ αὑτὸν τεταγμένοιςGDI3750.75 (Rhodes).
2. also of Time, about, sts. more precisely at, and of events, about or at the time of, ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν χρόνον ὅτε . . Ar.Ach.139, cf. Hdt.7.165; “ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν καιρόνPlb. 11.27.4, 16.15.8; ὑφ᾽ ἕνα καιρόν at one time, Diog.Oen.38; “. τὸν αὐτὸν χρόνονTh.2.26; “. τοὺς αὐτοὺς χρόνουςId.1.100; “. τὸν σεισμόνId.2.27, cf. Plb.4.33.5, Plu.Alex.14; . τὴν ἑωθινήν, . τὴν ὄρφνην, Plb. 18.19.5,7; “. τὸν ὄρθρονAct.Ap.5.21, Gp.2.4.3; ποιεῖσθαι τοὺς περιπάτους . τὸ ψῦχος in the cool of the morning, Plb.5.56.10; ὑφ᾽ ἓν πάντες all at once, at the same time, Arr.Epict.3.22.33, cf. S.E.M. 10.124, Sor.1.103, al.; παιδάριον . τὴν ἀναπνοὴν ἑπτὰ καὶ πέντε στίχους συνεῖρον in one breath, Plb.10.47.9; ὑφ᾽ ἓν ἐκτρῖψαι at one blow, LXX Wi.12.9; . μίαν ἄρσιν καὶ θέσιν ἀνατείνοντες καὶ κατατιθέμενοι, of a squad of diggers, Gp.2.45.5; . μίαν φωνήν Aristeas 178; πῶς γὰρ ἂν . τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἔν τε τῇ Ἰταλίᾳ καὶ ἐν τῇ Κιλικίᾳ . . πολεμήσειε; at the same time, D.C.36.35; sts. c. part., . τὸν νηὸν κατακαέντα at the time of its burning, Hdt.1.51; . τὴν κατάλυσιν τοῦ πολέμου just at the end, X.Mem.2.8.1, cf. Plu.Mar.46; . τὸν θυμὸν ἐκ χειρὸς ἐπιστρατευσαμένων at the very time of their anger, Plb. 2.19.10; “. παροξυσμόνGal.19.215; παραδόντω τοῖς αἱρεθεῖσι εἰς τὸν ὑπ᾽ αὐτὰ (or ὕπαυτα as Adv. = ἑξῆς)“ ἐνιαυτόνIG9(1).694.60 (Corc., ii/i B.C.); “. κύναArist.HA547a14, Thphr.CP1.13.3, D.S.19.109; “. τὰς θερινὰς [τροπὰς] καὶ τοῦ κυνὸς τὴν ἐπιτολήνGp.2.6.17.
2. ὄνον ἕνα . λαχανόσπερμον laden with . . , Meyer Ostr.81.2 (i A. D.), cf. PFay.p.324 (i A.D.); “ὄνοι . δένδραBGU362i6, al. (iii A.D.); cf. supr. A.11.8.
D. POSITION: . can follow its Subst., becoming by anastrophe ὕπο. It is freq. separated from the Subst. by intervening words, as in Il.2.465, Od.5.320, 7.130:—ὑπαί is placed after its case in A. Eu.417, S.El.1418, Inach. l.c., although acc. to Hdn.Gr.1.480 it cannot suffer anastrophe.
E. AS ADV., under, below, beneath, freq. in Hom.; esp. of young animals, under the mother, i.e. at the breast, Od.4.636, 21.23.
2. behind, Hdt.7.61: cf. C. 1.
II. ὑπ᾽ ἐκ or ὑπέκ, v. ὑπέκ.—In Hom. the separation of the Prep. from its Verb by tmesis is very freq., and sts. it follows, in which case it suffers anastrophe, “φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρOd.9.17.
F. IN COMPOSITION:
I. under, as well of rest as of motion, as in ὕπειμι, ὑποβαίνω, etc.
2. of the casing or covering of one thing with another, as ὑπάργυρος, ὑπόχρυσος.
3. of the agency or influence under which a thing is done, to express subjection or subordination, ὑποδαμνάω, ὑποδμώς, ὑφηνίοχος, cf. ἐπί G. 111.
II. denoting what is in small degree or gradual, somewhat, a little, as in ὑποκινέω, ὑποδεής, ὑπόλευκος (so in tmesi, “. τι ἀσεβῆPl.Phdr. 242d, cf. Grg.493c; “. τι μικρὸν ἐπιθήκισαAr.V.1290 (lyr.)).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (294 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (294):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1030
  • Aeschylus, Agamemnon, 1554
  • Aeschylus, Eumenides, 183
  • Aeschylus, Eumenides, 417
  • Aeschylus, Eumenides, 99
  • Aeschylus, Libation Bearers, 532
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 1042
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 308
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 1029
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 588
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 7
  • Aristophanes, Acharnians, 139
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 1030
  • Aristophanes, Wasps, 1083
  • Aristophanes, Wasps, 1084
  • Aristophanes, Wasps, 1290
  • Bacchylides, Epinicians, 11.4
  • Bacchylides, Epinicians, 12.139
  • Bacchylides, Epinicians, 3.17
  • Demosthenes, On the Crown, 270
  • Demosthenes, Against Aphobus, 12
  • Euripides, Alcestis, 737
  • Euripides, Andromache, 441
  • Euripides, Electra, 1188
  • Euripides, Hecuba, 1154
  • Euripides, Hecuba, 53
  • Euripides, Hecuba, 342
  • Euripides, Hecuba, 762
  • Euripides, Hecuba, 764
  • Euripides, Helen, 639
  • Euripides, Hippolytus, 1299
  • Euripides, Ion, 1474
  • Herodotus, Histories, 1
  • Herodotus, Histories, 1.1
  • Herodotus, Histories, 1.12
  • Herodotus, Histories, 1.137
  • Herodotus, Histories, 1.51
  • Herodotus, Histories, 1.85
  • Herodotus, Histories, 2
  • Herodotus, Histories, 2.124
  • Herodotus, Histories, 2.142
  • Herodotus, Histories, 2.45
  • Herodotus, Histories, 3.102
  • Herodotus, Histories, 3.129
  • Herodotus, Histories, 4.195
  • Herodotus, Histories, 4.8
  • Herodotus, Histories, 5.10
  • Herodotus, Histories, 6.105
  • Herodotus, Histories, 6.107
  • Herodotus, Histories, 6.2
  • Herodotus, Histories, 6.72
  • Herodotus, Histories, 7.108
  • Herodotus, Histories, 7.11
  • Herodotus, Histories, 7.114
  • Herodotus, Histories, 7.157
  • Herodotus, Histories, 7.165
  • Herodotus, Histories, 7.22
  • Herodotus, Histories, 7.61
  • Herodotus, Histories, 8.1
  • Herodotus, Histories, 9.51
  • Herodotus, Histories, 9.60
  • Herodotus, Histories, 9.78
  • Herodotus, Histories, 9.96
  • Herodotus, Histories, 9.98
  • Hesiod, Shield of Heracles, 281
  • Hesiod, Shield of Heracles, 283
  • Hesiod, Shield of Heracles, 278
  • Hesiod, Theogony, 669
  • Hesiod, Theogony, 717
  • Homer, Iliad, 11.121
  • Homer, Iliad, 13.198
  • Homer, Iliad, 18.244
  • Homer, Iliad, 18.492
  • Homer, Iliad, 23.215
  • Homer, Iliad, 2.44
  • Homer, Iliad, 4.479
  • Homer, Iliad, 6.453
  • Homer, Iliad, 12.149
  • Homer, Iliad, 16.303
  • Homer, Iliad, 16.347
  • Homer, Iliad, 16.384
  • Homer, Iliad, 18.220
  • Homer, Iliad, 18.333
  • Homer, Iliad, 1.242
  • Homer, Iliad, 22.102
  • Homer, Iliad, 2.603
  • Homer, Iliad, 7.64
  • Homer, Iliad, 8.14
  • Homer, Odyssey, 3.305
  • Homer, Odyssey, 4.39
  • Homer, Odyssey, 7.68
  • Homer, Odyssey, 11.52
  • Homer, Odyssey, 13.82
  • Homer, Odyssey, 14.533
  • Homer, Odyssey, 19.114
  • Homer, Odyssey, 1.186
  • Homer, Odyssey, 20.278
  • Homer, Odyssey, 21.23
  • Homer, Odyssey, 2.181
  • Homer, Odyssey, 3.335
  • Homer, Odyssey, 3.383
  • Homer, Odyssey, 3.478
  • Homer, Odyssey, 4.146
  • Homer, Odyssey, 4.402
  • Homer, Odyssey, 4.636
  • Homer, Odyssey, 5.320
  • Homer, Odyssey, 7.130
  • Homer, Odyssey, 7.263
  • Homer, Odyssey, 9.141
  • Homer, Odyssey, 9.17
  • Homer, Odyssey, 9.375
  • Homer, Odyssey, 9.463
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 165
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 242
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 371
  • Isocrates, Panegyricus, 108
  • Isocrates, Panegyricus, 77
  • Lysias, On the Refusal of a Pension, 6
  • New Testament, Acts, 5.21
  • Old Testament, Exodus, 17.14
  • Old Testament, Genesis, 18.4
  • Old Testament, Jonah, 4.10
  • Old Testament, Lamentations, 3.34
  • Old Testament, Leviticus, 27.32
  • Old Testament, Proverbs, 6.7
  • Plato, Laws, 670a
  • Plato, Republic, 378d
  • Plato, Republic, 414d
  • Plato, Republic, 563c
  • Plato, Republic, 348d
  • Plato, Republic, 359a
  • Plato, Republic, 391c
  • Plato, Republic, 511b
  • Plato, Apology, 18b
  • Plato, Theaetetus, 142b
  • Plato, Phaedrus, 249a
  • Plato, Symposium, 205c
  • Plato, Symposium, 222e
  • Plato, Phaedrus, 230b
  • Plato, Phaedrus, 242d
  • Plato, Philebus, 66a
  • Plato, Gorgias, 493c
  • Plato, Greater Hippias, 295d
  • Plato, Greater Hippias, 304e
  • Plato, Menexenus, 246d
  • Sophocles, Ajax, 1321
  • Sophocles, Electra, 1.480
  • Sophocles, Electra, 1418
  • Sophocles, Electra, 711
  • Sophocles, Electra, 720
  • Sophocles, Electra, 1153
  • Sophocles, Electra, 630
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1073
  • Sophocles, Philoctetes, 1118
  • Sophocles, Trachiniae, 391
  • Thucydides, Histories, 6.32
  • Thucydides, Histories, 6.33
  • Thucydides, Histories, 1.100
  • Thucydides, Histories, 1.32
  • Thucydides, Histories, 4.60
  • Thucydides, Histories, 4.64
  • Thucydides, Histories, 4.66
  • Thucydides, Histories, 5.10
  • Thucydides, Histories, 6.5
  • Thucydides, Histories, 7.64
  • Thucydides, Histories, 7.77
  • Xenophon, Anabasis, 3.4.25
  • Xenophon, Anabasis, 7.7.23
  • Xenophon, Anabasis, 6.4.22
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.1.26
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.2
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.6
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.1.37
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.8.5
  • Xenophon, Hellenica, 5.1.5
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.34
  • Xenophon, Memorabilia, 2.8.1
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 5.7
  • Xenophon, Symposium, 1.3
  • Xenophon, Symposium, 6.3
  • Homer, Iliad, 10.376
  • Homer, Iliad, 11.119
  • Homer, Iliad, 11.180
  • Homer, Iliad, 11.181
  • Homer, Iliad, 11.417
  • Homer, Iliad, 13.153
  • Homer, Iliad, 13.334
  • Homer, Iliad, 15.4
  • Homer, Iliad, 15.625
  • Homer, Iliad, 15.637
  • Homer, Iliad, 16.202
  • Homer, Iliad, 16.277
  • Homer, Iliad, 16.375
  • Homer, Iliad, 16.378
  • Homer, Iliad, 16.489
  • Homer, Iliad, 16.490
  • Homer, Iliad, 16.591
  • Homer, Iliad, 17.224
  • Homer, Iliad, 17.428
  • Homer, Iliad, 18.149
  • Homer, Iliad, 18.558
  • Homer, Iliad, 19.17
  • Homer, Iliad, 19.259
  • Homer, Iliad, 21.26
  • Homer, Iliad, 21.56
  • Homer, Iliad, 23.51
  • Homer, Iliad, 23.86
  • Homer, Iliad, 24.644
  • Homer, Iliad, 24.782
  • Homer, Iliad, 2.334
  • Homer, Iliad, 2.374
  • Homer, Iliad, 2.465
  • Homer, Iliad, 2.714
  • Homer, Iliad, 2.784
  • Homer, Iliad, 2.824
  • Homer, Iliad, 2.866
  • Homer, Iliad, 3.217
  • Homer, Iliad, 3.352
  • Homer, Iliad, 3.371
  • Homer, Iliad, 3.372
  • Homer, Iliad, 3.436
  • Homer, Iliad, 3.61
  • Homer, Iliad, 4.106
  • Homer, Iliad, 4.276
  • Homer, Iliad, 4.279
  • Homer, Iliad, 4.407
  • Homer, Iliad, 5.267
  • Homer, Iliad, 5.653
  • Homer, Iliad, 5.693
  • Homer, Iliad, 6.171
  • Homer, Iliad, 8.271
  • Homer, Iliad, 8.402
  • Homer, Iliad, 8.543
  • Homer, Iliad, 9.156
  • Homer, Iliad, 9.248
  • Homer, Odyssey, 9.329
  • Aeschylus, Agamemnon, 1164
  • Aeschylus, Agamemnon, 541
  • Aeschylus, Agamemnon, 587
  • Aeschylus, Agamemnon, 860
  • Aeschylus, Agamemnon, 892
  • Aeschylus, Agamemnon, 944
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 1.1022
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 2.26
  • Polybius, Histories, 10
  • Polybius, Histories, 10.47.9
  • Polybius, Histories, 11.21.5
  • Polybius, Histories, 11.27.4
  • Polybius, Histories, 12.26a
  • Polybius, Histories, 13.7.9
  • Polybius, Histories, 16.15.8
  • Polybius, Histories, 16.6.1
  • Polybius, Histories, 18.11.4
  • Polybius, Histories, 18.18.10
  • Polybius, Histories, 18.19.5
  • Polybius, Histories, 1.57.8
  • Polybius, Histories, 1.74.11
  • Polybius, Histories, 21.28.11
  • Polybius, Histories, 21.28.3
  • Polybius, Histories, 2.19.10
  • Polybius, Histories, 34.10.9
  • Polybius, Histories, 3.105.6
  • Polybius, Histories, 3.46.8
  • Polybius, Histories, 3.65.7
  • Polybius, Histories, 4
  • Polybius, Histories, 4.12.10
  • Polybius, Histories, 4.33.5
  • Polybius, Histories, 5.56.10
  • Polybius, Histories, 6.7.2
  • Polybius, Histories, 7
  • Polybius, Histories, 8.20.6
  • Aristophanes, Acharnians, 1001
  • Aristophanes, Acharnians, 970
  • Thucydides, Histories, 1.77
  • Thucydides, Histories, 2.27
  • Thucydides, Histories, 7.78
  • Hippocrates, De articulis, 11
  • Old Testament, Deuteronomy, 4.11
  • Old Testament, Job, 12.5
  • Old Testament, Psalm, 143.2
  • Thucydides, Histories, 2.17
  • Thucydides, Histories, 2.26
  • Plutarch, Cicero, 44
  • Plutarch, Caius Marius, 46
  • Plutarch, Galba, 14
  • Plutarch, Publicola, 10
  • Plutarch, Alexander, 14
  • Lucian, Symposium, 9
  • Lucian, Adversus indoctum et libros multos ementem, 20
  • Lucian, Alexander, 19
  • Lucian, Dialogi deorum, 2.2
  • Diodorus, Historical Library, 19.109
  • Cassius Dio, Historia Romana, 36.35
  • Onasander, Strategicus, 10.2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: