previous next

JA´NUA

JA´NUA (θύρα), a door. Besides being applicable to the doors of apartments in the interior of a house, which were properly called ostia (Isid. Orig. 15.7; Verg. A. 6.43, 81), this term more especially denoted the first entrance into the house, i. e. the front or street door, which was also called anticum (Festus, s. v.), and in Greek θύρα αὔλειος, αὐλεία, αὐλίος, αὐλία (Od. 23.19 ; Pind. N. 1.19; Menand. fr. 238 Mein.; Harpocr. s.v. Theophr. Char. 18; Theocrit. 15.43; Herodian, 2.1; Charit. 1.2). The houses of the Romans commonly had a back-door, called posticum, postica, or posticula (Festus, s.v. Hor. Ep. 1.5, 31; Plaut. Most. 3.3, 27; Suet. Cl. 18), and in Greek παράθυρος, dim. παραθύριον: also κηπαία, sc. θύρα, because it often led into a garden at the back (Hermipp. fr. 42 M.; [Dem.] c. Everg. et. Mnes. p. 1155.53; cf. Plaut. Stich. 3.1, 40-44). Different from this was ψευδίθυρον, pseudothyrum, a false, i. e. secret door, used either for safety or for illicit purposes (Cic. in Verr. 2.20, § 50; post Red. in Sen. 6.14). For the internal doors, like the μέσαυλος or μέταυλος, see DOMUS p. 663 a.

The doorway, when complete, consisted of four indispensable parts,--the threshold, or sill; the lintel; and the two jambs.

The threshold (limen, βηλός, οὐδὸα ὀδός) was an object of reverence, and it was thought unlucky to tread on it with the left foot. On this account the steps leading into a temple were of an uneven number, because the worshipper, after placing his right foot on the bottom step, would then place the same foot on the threshold also (Vitr. 3.4). Thus the woodcut under ANTAE shows five steps; the well-preserved temple at Nîmes, now called the Maison Carrée, is approached by three steps.

The lintel (jugumentum, Cat. de Re Rust. 14; supercilium, Vitr. 4.6) was also called limen (Juv. 6.228), and more specifically limen superum, to distinguish it from the sill, which was called limen inferum. (Plaut. Merc. 5.1, 1.) Being designed to support a superincumbent weight, it was generally a single piece, either of wood or stone. Hence those lintels which still remain in ancient buildings astonish us by their great length. In large and splendid edifices the jambs or door-posts (postes, σταθμοί) were made to converge towards the top, according to certain rules, which are given by Vitruvius (l.c.). In describing the construction of temples he calls them antepagmenta, the propriety of which term may be understood from the ground-plan of the door under CARDO where the hinges are seen to be behind the jambs. This plan may also serve to show what Theocritus means by the hollow door-posts (σταθμὰ κοῖλα θυράων, Idyll. 24.15). In the Augustan age it was fashionable to inlay the posts with tortoiseshell (Verg. G. 2.463). Although the jamb was sometimes nearly twice the length of the lintel, it was made of a single stone even in the largest edifices. A very striking effect was produced by the height of these doorways, as well as by their costly decorations, beautiful materials, and tasteful proportions.

The door in the front of a temple, as it reached nearly to the ceiling, allowed the worshippers to view from without the entire statue of the divinity, and to observe the rites performed before it. These circumstances are illustrated in the accompanying woodcut, showing

Door of Temple. (From a bas-relief.)

the front of a small temple of Jupiter. The term antepagmentum, which has been already explained, and which was applied to the lintel as well as the jambs (antepagmentum superius, Vitr. 4.6.1), implies that the doors opened inwards. This is clearly seen in the same woodcut, and is found to be the construction of all ancient buildings at Pompeii and other places. In some of these buildings, as for example in that called “the house of the tragic poet,” even the marble threshold rises about an inch higher than the bottom of the door (Gell's Pompeiana, 2nd Ser. vol. i. p. 144), so that the door was in every part behind the door-case. It was formerly assumed, on the strength of a passage in Plutarch (Plut. Publ. 20), that in the older Greek houses the doors regularly opened outwards. But Plutarch only mentions this as an inference from the language of comedy; and it is probable that the practice had always been exceptional. Aristotle tells us that Hippias laid a tax on such doors (Oecon. ii. p. 1347), which doubtless led to the disuse of that mode of construction; and as he taxed at the same time balconies (δρύφακτοι) and other projections, it is likely that they had always been regarded as encroachments on the rights of the public. (Cf. Becker-Göll, Charikles, 1.92, 2.146.) In a single instance only were the doors allowed to open outwardly at Rome; an exception was made as a special privilege in [p. 1.988]honour of M. Valerius Publicola. (Plut. l.c.; Plin. Nat. 36.112; Marquardt, Privatleben, p. 229.)

The lintel of the oblong door-case was in all large and splendid buildings, such as the great temples, surmounted either by an architrave and cornice, or by a cornice only. As this is not shown in the bas-relief above introduced, an actual doorway, viz. that of the temple of Hercules at Cora, is here added. Above the

Temple of Hercules at Cora.

lintel is an architrave with a Latin inscription upon it, and above this a projecting cornice supported on each side by a console, which reaches to a level with the bottom of the lintel. The top of the cornice (corona summa, Vitr. 4.6.1) coincided in height with the tops of the capitals of the columns of the pronaos, so that the doorway, with its superstructure, was exactly equal in height to the columns and the ANTAE This superstructure was the hyperthyrum of Vitruvius (l.c.), and of the Greek architects whom he followed. The next woodcut shows (fig. 1) one of the two consoles which support the cornice of a beautiful Ionic doorway in the temple of Minerva Polias at Athens. In the inscription relating to the building of that temple, which is now in the Elgin Collection of the British Museum, the object here delineated is called οὖς τῷ ὑπερθύρῳ. Other Greek names for it, used by Vitruvius (4.6.4), are parotis and ancon, literally a “side-ear” and “an elbow.” The use of consoles, or trusses, in this situation was characteristic of the Ionic style of architecture, being never admitted in the Doric. It is to be observed that Homer (Hom. Od. 7.90), Hesiod (Scut. 271), and Herodotus (1.179), use the term ὑπέρθυρον, or its diminutive ὑπερθύριον, to include the lintel. Upon some part of the hyperthyrum there was often an inscription, recording the date and occasion of the erection, as in the case of the temple of Hercules above represented, or else merely expressing a moral sentiment, like the celebrated “Know thyself” upon the temple at Delphi.

The door itself was called foris or valva, and in Greek σανίς, θύρετρον, or κλισιάς (more properly κλεισιάς, as now read, though against the MSS.). These words are commonly found in the plural, because the doorway of every building of the least importance contained two doors folding together, as in all the instances already referred to. When foris is used in the singular, we may observe that it denotes one of the folding-doors only, as in the phrase foris concrepuit, which occurs repeatedly in Plautus, and describes the creaking of a single valve, opened alone and turning on its pivots. These pivots made more noise than regular hinges [CARDO]; in Aristoph. Thes. 487, the adulteress pours water on the στροφεῖς before going out to her assignation. Even the internal doors of houses were bivalve (Gell's Pompeiana, 2nd Ser. vol. i. p. 166); hence we read of “the folding-doors of a bed-chamber” (fores cubiculi, Suet. Aug. 82; Q. Curt. 5.6; σανίδες εὖ ἀραρυῖαι, Hom. Od. 2.344, &c.; πύλαι διπλαῖ, Soph. Oed. Tyr. 1261). But in every case each of the two valves was wide enough to allow persons to pass through without opening the other valve also. Even each valve was sometimes double, so as to fold like our window-shutters (duplices complicabilesque, Isid. Orig. 15.7). The mode of attaching doors to the doorway is explained under the article CARDO

The remaining specimens of ancient doors are all of marble or of bronze; those made of wood, which was by far the most common material, have perished. The door of a tomb at Pompeii (Mazois, Ruines de Pompei, vol. i. pl. xix. fig. 4) is made of a single piece of marble, including the pivots, which were encased in bronze, and turned in sockets of the same metal. It is 3 feet high, 2 feet 9 inches wide, 4 1/2 inches thick. It is cut in front to resemble panels, and thus to approach nearer to the appearance of a common wooden door, and it was fastened by a lock, traces of which remain. The beautifully wrought tombs of Asia Minor and other Eastern countries have stone doors, made either to turn on pivots or to slide sideways in grooves. Doors of bronze are often mentioned by ancient writers. (Hdt. 1.179; Plin. Nat. 34.13.) The doors of a supposed temple of Remus, still existing at Rome, and now occupied as a Christian church, are of this material. The late Professor Donaldson (Collection of Doorways from Ancient Buildings, London, 1833, pl. 21) has represented them filling up the lower part of the doorway of the temple at Cora, as shown in the last woodcut, which is taken from him. The four panels are surrounded by rows of small circles, marking the spots on which were fixed rosettes or bosses, similar to those which are described and figured in the article BULLA and which served both to strengthen and to adorn the doors. The leaves of the doors were sometimes overlaid with gold, which was an Eastern practice, as we see from the doors in the temple of Solomon at Jerusalem (1 Kings 6.32-35); at other times they were enriched with the most exquisite carving. (Ovid. Met. 8.703; Verg. G. 3.26, Aen. 6.20-32). Those in the temple of Minerva, at Syracuse, are said by Cicero ( Cic. Ver. 4.56.124) to have exceeded all others in the curious [p. 1.989]and beautiful workmanship executed upon them in gold and ivory. “It is incredible,” says he, “how many Greeks have left writings descriptive of the elegance of these valves.” One of the ornaments was “a most beautiful Gorgon's head with tresses of snakes,” probably occupying the centre of a panel. In addition to the sculptures upon the valves themselves, the finest statues were sometimes placed beside them, probably at the base of the antepagmenta, as in the magnificent temple of Juno in Samos (Cic. Ver. 1.23, § 61). In the fancied palace of Alcinous (Od. 7.83-94) the door-case, which was of silver with a threshold of bronze, included folding-doors of gold: whilst dogs, wrought in gold and silver, guarded the approach, probably disposed like the avenue of sphinxes before an Egyptian temple. As luxury advanced among the Romans metal took the place of wood, even in the doors of the interior of a house. Hence the Quaestor Sp. Carvilius reproved Camillus for having his chamber doors covered with bronze (aerata ostia, Plin. l.c.).

A lattice-work [CANCELLI] is to be observed above the bronze doors in the last woodcut, Donaldson having introduced it on the authority more especially of the Pantheon at Rome, where the upper part of the doorway is filled with a window such as that here represented.

The folding-doors exhibited in the last wood-cut, instead of a rebate such as we employ, have an upright bronze pilaster standing in the middle of the doorway, so as to cover the joining of the valves. The fastenings of the door (claustra, Ovid, Amor. 1.6, 17; obices) commonly consisted in a bolt (pessulus; μάνδαλος, κατοχεύς, κλεῖθρον, Att. κλῆθρον, Soph. Oed. Tyr. 1262, 1287, 1294) placed at the base of each foris, so as to admit of being pushed into a socket made in the sill to receive it (πυθμήν,

1. Console or bracket, from Erechtheum, Athens.

2. Ancient bolt, Naples Museum.

3-5. Door-handles (ἐπισπαστῆρες)).

Soph. Oed. Tyr. 1261). The Pompeian door-ways show two holes corresponding to the bolts of the two fores (Gell, Pompeiana, 2nd Ser. vol. i. p. 167); and they agree with numerous passages which mention in the plural number “the bolts,” or “both the bolts,” of a door. (Plaut. Aulul. 1.3, 26; Curc. 1.2, 60, 71 ;--Soph. ll. cc.; Callim. in Apoll. 6.)

The above woodcut shows an ancient bolt preserved in the Museum at Naples. (Mazois, Ruines de Pompéi, vol. i. part 2, pi. vii.)

By night the front door of the house was further secured by means of a wooden and sometimes an iron bar (sera, repagula, μοχλός) placed across it, and inserted into sockets, on each side of the doorway. (Festus, s. v. Adserere; Ovid, Amor. 1.6, 24-56.) Hence it was necessary to remove the bar (τὸν μοχλὸν παράφερειν, ἀναμοχλεύειν, Eur. Med. 1317) in order to open the door (reserare). (Theophrast. Char. 18; Plutarch, Plut. Pel. 11; Plaut. Cist. 3.18; Ovid, Ov. Met. 5.120.) Even chamber-doors were secured in the same manner (Heliodor. 6.9; cubiculi obseratis foribus, Apul. Met. ix.); and here also, in case of need, the bar was employed as a further security in addition to the two bolts (κλῇθρα συμπεραίνοντες μοχλοῖς, Eur. Orest. 1551, 1571; Iph. Aul. 345; Androm. 951). Where, as in the case of tyrants, midnight assassination was especially dreaded, we read of a bedchamber secured with a portcullis (καταρράκτης, καταρρακτὴ πύλη, Plut. Arat. 26); the drawbridge of Dionysius (Cic. Tusc. 5.20, § 59) is perhaps mythical. To fasten the door with the bolt was januae pessulum obdere, with the bar januam obserare (Ter. Eun. 3.5, 55, 4.6, 25; Heaut. 2.3, 37). At Athens a jealous husband sometimes even proceeded to seal the door of the women's apartment. (Aristoph. Thes. 427; Menand. Incert. 1, 11.) The door of a bedchamber was sometimes covered with a curtain [VELUM].

In the Odyssey (1.442), 4.802, 21.6, 46-50) we find mention of a contrivance for bolting or unbolting a door from the outside, which consisted in a leathern thong (ἱμάς) inserted through a hole in the door, and by means of a loop, ring, or hook (κλείς, κληΐς), which was the origin of keys, capable of laying hold of the bolt so as to move it in the manner required. The bolt by the progress of improvement was transformed into a lock, and the keys found at Herculaneum and Pompeii and those attached to rings (Gorlaei, Dactylioth. 42, 205-209) prove, that among the polished Greeks and Romans the art of the locksmith (κλειδοποιός) approached very nearly to its present state. (Achill. Tat. 2.19; CLAVIS

The door represented in the first woodcut to this article has a ring upon each valve, which was used to shut the door, and therefore called the ἐπισπαστήρ. Herodotus (6.91) tells a story of a captive who, having escaped to a temple of Ceres, clung to the rings on the doors with both his hands. This appendage to the door was also called κορώνη (Hom. Od. 1.441; 7.90) and κόραξ (Posidipp. fr. 5 M.; Brunck, Anal. 3.168 = Anth. Pal. 11.203), because sometimes curved like the beak of a raven or crow; or simply κρίκος, “a ring” (Harpocrat.). The lowest figure in the last woodcut shows a richly ornamented epispaster, from the collection at Naples. That with a lion's head is taken from a bas-relief representing the doors of a temple, in the collection at Ince--Blundell, near Liverpool. [p. 1.990]The third figure is from the Neapolitan Museum.

Before the door of a palace, or of any private house of a superior description, there was a passage leading to the door from the public road, which was called vestibulum (Isid. Orig. 15.7; Plaut. Most. 3.2, 133; Gel. 16.5) and πρόθυρον (Vitr. 6.7, 5; Hom. Od. 18.10-100; Hdt. 3.35, 140). It was provided with seats (Hdt. 6.35). It was sometimes covered by an arch [CAMARA], which was supported by two pillars (Serv. ad Verg. A. 2.469) ; and sometimes adorned with sculptures (Verg. A. 7.181; Juv. 7.126). Here persons waited, who came in the morning to pay their respects to the occupier of the house (Gel. 4.1). In the vestibule was placed the domestic altar [ARA]. The Athenians also planted a laurel in the same situation, beside a figure designed to represent Apollo (Aristoph. Thes. 489; Plaut. Merc. 4.1, 11, 12); and statues of Mercury were still more frequent (Thuc. 6.27), being erected there on the principle of setting a thief to catch a thief (Schol. ad Aristoph. Pl. 1155; HERMAE).

The DONARIA offered to the gods were suspended not only from the ANTAE but likewise from the door-posts and lintels of their temples (Verg. A. 3.287, 5.360; Ovid, Ov. Tr. 3.1, 34; Hor. Carm. 4.15.8; Epist. 1.1, 5, 1.18, 56;--Pers. Sat. 6.45; Plin. Nat. 35.4), as well as of palaces, which in ancient times partook of the sanctity of temples (Verg. A. 2.503; 7.183). Victors in the games suspended their crowns at the door of a temple (Pind. N. 5.53). In like manner persons fixed to the jambs and lintels of their own doors the spoils which they had taken in battle. (Festus, s. v. Resignare; Plin. Nat. 35.7.) Stags' horns and boars' tusks were on the same principle used to decorate the doors of the temples of Diana, and of the private individuals who had taken these animals in the chase. Owls and other nocturnal birds were nailed upon the doors as in modern times (Pallad. de Re Rust. 1.35). Also garlands and wreaths of flowers were suspended over the doors of temples in connexion with the performance of religious rites, or the expression of public thanksgiving, being composed in each case of productions suited to the particular divinity whom they were intended to honour. In this manner the corona spicea was suspended in honour of Ceres (Tib. 1.1, 21; see also Verg. Ciris, 95-98). Laurel was so used in token of victory, especially at Rome (Ovid, Ov. Met. 1.562), where it sometimes overshadowed the CORONA CIVICA on the doors of the imperial palace. (Ovid, Ov. Tr. 3.1, 35-49; Plin. Nat. 15.127; laureatis foribus, Sen. Consol. ad Polyb. 35; V. Max. 2.8.7.) The doors of private houses were ornamented in a similar way, and with different plants according to the occasion. More especially, in celebration of a marriage, either laurel or myrtle. was placed about the door of the bridegroom. (Juv. 6.79, 228; Claud. de Nupt. Hon. et Mar. 208.) Catullus, in describing an imaginary marriage, supposes the whole vestibulum to have been tastefully overarched with the branches of trees (64.278-293). The birth of a child was also announced by a chaplet upon the door (Juv. 9.84), and a death was indicated by branches of cypress placed in the vestibulum (Plin. Nat. 16.139; Serv. in Verg. A. 3.64). In addition to trees, branches, garlands, and wreaths of flowers, the Romans sometimes displayed lamps and torches before the doors of their houses for the purpose of expressing gratitude and joy (Juv. 12.92). Music, both vocal and instrumental, was sometimes performed in the vestibulum, especially on occasions when it was intended to do honour to the master of the house, or to one of his family (Pind. N. 1.19, 20 ; Isthm. 7.3).

It was considered improper to enter a house without giving notice to its inmates. This notice the Spartans gave by shouting; the Athenians and all other nations by using the knocker (ῥόπτρον, Eur. Ion 1612; Aristoph. fr. 103; [Lys.] c. Andoc. init.; Harpocrat. s. v.), but more commonly by rapping with the knuckles or with a stick (κρούειν, κόπτειν, Becker-Göll, Charikles, 1.89 ff.; Plat. Protag. 310 B, 314 D). In the houses of the rich a porter (janitor, custos, θυρωρός) was always in attendance to open the door (Tib. 1.1, 56). He was commonly a eunuch or a slave (Plat. l.c.), and was chained to his post (Ovid, Amor. 1.6; Sueton. de Clar. Rhet. 3). To assist him in guarding the entrance, a dog was universally kept near it, being also attached by a chain to the wall (Theocrit. 15.43; Apollod. ap. Ath. 1.4; Aristoph. Thes. 423, Lysistr. 1215; Tib. 2.4, 32-36); and in reference to this practice, the warning Cave Canem, εὐλαβοῦ τὴν κύνα, was sometimes written near the door. Of this a remarkable example occurs in “the house of the tragic poet” at Pompeii, where it is accompanied by the figure of a fierce dog, wrought in mosaic on the pavement (reproduced in the Pompeian house at the Crystal Palace). Instead of this harsh admonition, some walls or pavements exhibited the more gracious SALVE or XAIPE. The appropriate names for the portion of the house immediately behind the door (θυρών, Soph. Oed. Tyr. 1242; Electr. 328) denotes that it was a kind of apartment; it corresponded to the hall or lobby of our houses. Immediately adjoining it, and close to the front door, there was in many houses a small room for the porter (cella, or cellula janitoris, Sueton. Vitell. 16; Varro, de Re Rust. 1.13; θυρωρεῖον, Pollux, 1.77).

[J.Y] [W.W]

hide References (65 total)
 • Cross-references from this page (65):
  • Aristophanes, Plutus, 1155
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 423
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 427
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 487
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 489
  • Euripides, Ion, 1612
  • Euripides, Medea, 1317
  • Euripides, Orestes, 1551
  • Euripides, Orestes, 1571
  • Herodotus, Histories, 1.179
  • Herodotus, Histories, 3.140
  • Herodotus, Histories, 6.35
  • Herodotus, Histories, 3.35
  • Herodotus, Histories, 6.91
  • Homer, Odyssey, 1.442
  • Homer, Odyssey, 7.83
  • Homer, Odyssey, 18.10
  • Homer, Odyssey, 18.100
  • Homer, Odyssey, 1.441
  • Homer, Odyssey, 23.19
  • Homer, Odyssey, 2.344
  • Homer, Odyssey, 7.90
  • Homer, Odyssey, 7.94
  • Sophocles, Electra, 328
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1242
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1261
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1262
  • Thucydides, Histories, 6.27
  • Cicero, Against Verres, 2.1.61
  • Cicero, Against Verres, 2.4.124
  • Ovid, Metamorphoses, 5.120
  • Vergil, Aeneid, 2.469
  • Vergil, Aeneid, 2.503
  • Vergil, Aeneid, 3.287
  • Vergil, Aeneid, 3.64
  • Vergil, Aeneid, 5.360
  • Vergil, Aeneid, 6.43
  • Vergil, Aeneid, 7.181
  • Vergil, Aeneid, 6.81
  • Vergil, Aeneid, 7.183
  • Vergil, Georgics, 3.26
  • Vergil, Georgics, 2.463
  • Suetonius, Divus Claudius, 18
  • Vitruvius, On Architecture, 3.4
  • Vitruvius, On Architecture, 4.6
  • Vitruvius, On Architecture, 6.7
  • Vitruvius, On Architecture, 4.6.1
  • Vitruvius, On Architecture, 4.6.4
  • Vitruvius, On Architecture, 6.5
  • Ovid, Metamorphoses, 1.562
  • Suetonius, Divus Augustus, 82
  • Pliny the Elder, Naturalis Historia, 34.13
  • Pliny the Elder, Naturalis Historia, 35.4
  • Pliny the Elder, Naturalis Historia, 35.7
  • Cicero, Tusculanae Disputationes, 5.20
  • Gellius, Noctes Atticae, 4.1
  • Gellius, Noctes Atticae, 16.5
  • Plutarch, Aratus, 26
  • Plutarch, Pelopidas, 11
  • Plutarch, Publicola, 20
  • Athenaeus, of Naucratis, Deipnosophistae, 1.4
  • Ovid, Tristia, 3.1
  • Curtius, Historiarum Alexandri Magni, 5.6
  • Horace, Epistulae, 1.5
  • Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia, 2.8.7
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: