Cramer, John Anthony (1841). Anecdota graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae regiae parisienses: Excerpta philologica, pars I-II. e Typographeo academico

Segmentation Images poweredbygoogle

thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae

Results From Top Two Classifiers

1: Oxford

. . . 1 1 1 5 SS 294. C. 1. KΑxπΕ1́oΝτΕ2 .. Εἰς τὸ κιγχάνω.́́ Oμηρος. κα- CΟU. 2β3I. 294. C. 2. Kαίω: I. 1.̓ Ελλείψει τοῦ σ. RΑeoz1αΝΈΝoz :Ἐγγεγραμμένος, ἐγκείμενος. κοσσομενος. 294. 10. C. 1. Rάκιστος, καὶ ἐκεῖθεν. RÁα12τoz .̓. Εκ τοῦ κακίζειν. 294. 42. C. I. Rακόσχολος, χρόνου διατιθέμενον, ἐπὶ τὸ χεῖρον. RΑκxΑ2ΝΈΝo2, .Ὁ ἐγκεχυμένος γέλως, τοῦτο γὰρ δεῖ προσ- υπακούεσθαι,̔́ Ομηρος, γέλω ἐκθανών. 10 294, 33. C. 2. Kάλαθος, κόφινος. KΑx1́Α .. Παρὰ τὸ κάτω κεκρατηκέναι. 29d̓͂ 36. Kαλαύροψ, καλαύροπος, καλαύροπα. C. 2,29. Kαὶ κέραμος καλλαι.́.νος. αἰσχύνηe ἐν τῶι Ἀγαμέμνονι. ἐν πακίλλοις δὲ θνητὸν ὄντα κάλλεσιν. 15 295. C. I. l. 9.̔́ Εκαστον τῶι θεῶι φίλον θυμάτων. I3, ὅταν δαίμονι τινὶ θύσαντες, ἐπιτύχωσι τινὸς σημείου ε’ν τῷ ἥπατι τοῦ ἱερείου, καὶ τοῦτο καλοῦσι καλλιέρημα, ὅταν τῷ δαίμονι φιλικὸν τὸ θῦμα διὰ τῶν φαινομένων ἀ. ὀ. σημεῖον. RΑΑΑ1ΈpπαΑ ..̓ Εκ τοῦ κάλλος, καὶ τοῦ ρὴν,̔ ὸσημαίνει τὸ 20 πρόβατον, ὅπερ ὁποιητὴς περιφέρει. σημαίνει γὰρ τὸ ἱερεῖον, καὶ τὴν θυσίαν, ἐκ τοῦ καλλιερῶ, καλλιερώσω, καλλιέρωμα, καὶ τροπῇ τοῦ ριακροῦ εἰς μακρὸν, καλλιέρημα, τὸ ρη η. C. 2. γA̓́να Δαρδωναῖε. Kάλον εἰς τὸ κλῆρος. Εαλὸς ἐκ τοῦ κάλλους, ἢπαρὰ τὸ καλεῖν. 25 295. C,1. I. 23. Kάλον γὰρ τὸ ξύλον. 295, 32.̓ Εκ Rαλύδων. 33. Περὶ Rαλύδνας. 34, Rαλύδνας ὡς καλύβνας. 297, 1. Kάμνεινὅ ἐστι κοπᾶιν ἐν τῶι . 295, 21. Kαὶ χορτώδη οἰκίαν, καλύβη, μεταβολῆι τοῦ φεἰς 30β, καλύφη τίς οὖσα. KÁΑτa .. Εἰς τὸ κελύφη. 296, 35. Δὲ τὸ διανοούμενον. 37. Δολόεσσα Rαλυψώ. καὶ α’εͅὶ δἐν μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λσγοισι θέλγειν,̔́ οπὠς 1θάκης ἐπιλήσεται. ePeg. Aἰσχύλος. . . dͅ SO EΤVMOΓOGICI GRᾌ̓ CI PARISIENSΕS. 3I3, 6. Kαὶ ἐπάκτρις εἰ̔δος πλοίου ληι στρικοῦ καὶ ἐπακτρο- κέλλης. RΕΝòΝ .. Τὸ μάταιον καὶ κοῦφον, ἀφ οὗ καὶ τὸ κενῶ κενώσω. KaωᾺτ :Ὁ κοιμώμενὄς ελαφος ἐν θηλαίῳ, καὶ μήπω δυνά- μενος ἐξιέναι διὰ τὴν σμικρότητα. 5 1o ΕΈΝτpoΝ .. Παρὰ τὸ κέντειν μέσον. κέντρον δέ ἐστι παντὸς 15 κύκλου τὸ μεσότατον, περὶ αὐτὴν δε μέσην οὖσαν πάντες οἱ κύκλοί γίνονται. μίαν πόλιν ἐξα.̀́ απάξας, ἀντὶ τοῦ ἐκκενώσας τῶν πολιτῶν, ἢμεταστήσας. ου’ γὰρ πορθησαι λέγει τὴν Iδην. εἴρηται δὲ παρὰ τὸν λάπαθον βοτάνην, κενωτικὴ γαστρος ουσα. ΕΕΑτ1xR̀ .̔. Ηἀπὸ τοῦ Rέλτου υἱοὗ Ηρακλέους καὶ Στερό- πης τῆς Ατλαντος θυγατρός. RΕh̓ΕωaΑτn͂.. Παρὰ τὸ κενῶς ἐπιβαίνειν. KΕΝòτ: Εἰς τὸ ξένος. 3I5, 8. Διαφανὲς καὶ λαμπρόν. RΕΝΕ2̀Ν :O̔ κατὰ τὸν λαγῶνα τόπος κενὸς ὀστέων, καὶ λα- πάρα διὰ τοῦτο, λαπάξαι γὰρ τὸ κενῶσαι.̔́ Ομηρος, KΈΝo .. Εἰς τὸ ὄκνος καὶ κονιορτός. ΕΈuαo2 .̓. Απὸ τοῦ ὀρνέου, ὅἐστι κοῦφον καὶ ἐπιπλέον τοῖς κυμασι. 315, 2.̔ Οπίθος. κεράμιον δὲ ὀστράκινον πιθάριον. KΕpΑωΕτ2.̓́. Ονομακύριον,ἀφ οὗ Εεραμικὸς δημος ἐνἈθηναιόις. 315, 22. Οζον κράμφηλος. RΕpΑκ1Α .̔. Οὄρδινος. 24.̓ Αλλὰ παντὸς ἀκροδρύου. 315, 33.̓ Αντὶ τοῦ κεράσας. 34.̓ Εξ αὐτοῦ κερῶμ κερἁσω. 315, 36. Πάντα δε τὰ τοιαῦτα διὰ τῶν δύο νν γράφεται. 316, 3. (Εαὶ 0m]̔ ὤφειλε. 316, 7.̓ Αγλαὸς ὁλαμπρὸς, ταναὸς ὁμακρός. 315, 46. Rαὶ κυρίαι στενά. KΈp.κ2 .. Σημαίνει πολλὰ, κέρας μέρος πολέμοὺ καὶ τὸ κέρας τοῦ ζώου, καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δοξαν. 3I5, 60. Σαίνειν, ἤγουν σείεσθαι. 20 25 30 KΈpΑ2 .. Σημαίνει γ, παρὰ τὸ κέρας,̔ ὸσημαίνει τὴν κεφαλὴν,35 IγS FoI. I26. Μ6I1. Rb1. gloaaa eτasa est quæ debu1.t esse παιδικὰ aut παιδικὸν (παιδικα foI. I20. ub1. τeIat1.o dt ad poate- . COΠ. COISE. 34γ-. ΠΑααaοπΝ: Παντελω-̓͂ς. 12oτa . 5Παραδείγματα τοῦ ἐπὶ μὲν τῶν ἀρρένων τάττεσθαι πολλὰ̀ καὶ εν τοἰς Αχιλλεως δἐρασταις δηλον ὡς οὕτως ἐξείληπται. ἐπιδόν- των γαρ τι τῶν Σατυρων εἰς την γυναικειαν ἐπιθυμίαν φησιν ὁ Φοίνβ παπαῖ τὰ παιδἰχ ως ὁρῶσ ἀπί λεσας. 10 καὶ Kρατῖνος Πανόπταις εεμισεις γὰρ πανυ τας γυναικας προς παι- . ςι δικα δε τρεπη Νπ.̓̓ οτι δε εκαλουν ουτω και τα προς ταςγυναικας, Εὐπολις, φησι γαρ εε ως προσαυλητριδα τις ἐγω δε χαιρω Cτοισ- “σοις παιδικοις.̓ και Kρατ-ινος δε ορᾶς της παλακης ἀποδημουν- τος σου Αιονυσου ερωσης φησιν επαυτον μακαριος των παιδικων. 15 ουχι δε μονον οι ερωμενοι καλουνται τω ονοματι, ἀλλὰ και παντες οι σπουδαζομενοι πανυ κατα μεταφοραν την απ’ εκεινων. Πλατων Φαίδρωι εε ἐσπούδακας, ὠ Φαιδρε, οτι σου των παιδικων ἐπελαβο- “μην ἐρεσχελησων σε.̓̓ λέγεται δε παιδικον και το παιδαριωδες οαν το αρμόζον παιδι.́ ην δε λεξεως επιτοπολυ επι των ασελγως 2o ερωμενων. FoI. 128. ΠΕν1 11oακ :Οιον αρμόττον σφοδρα ως τα υποδηματα τοις ποσιν. Πλατων ις ως εστι μοι το χρῆμα τουτο περι ποδα.’̓ καὶ εν σκευαις καἰ τοις τροποις αρμόττον ως περι ποδα. ΠapιαxÁ :Tα εν τῆ αριθμητικη καλουμενα αζυγα οιον ενν -͂ - 25 τρία και τὰ ομοια αρτιδετα ζυγα οιον δυο τεσσαρα. ΠapI2τaΝo2 :Oυτος δρακων καλειται. ΠóΑ .. Εκαστη βοτανη ουτως λεγεται, ηδε σμίχουσα ποια λεγεται παρα Δημοσθενει και Αυσιάι. ΠoαoaΑπaa :π-͂ υλον ω2ν εν ειρκτη..ι τους ποδας εμβαλλοντες 30 συνεχουσιν, ον παρα Τωμαίοις κουσπος καλειται. Fol. 132. ΠpΑττoαΕΝoτz .. Aπαιτουμενους, Iσοκρατης “και εε τους μαθητας μικρον πραττομενους.̓̓ Πpo1κoa .. Δοσεως αντι δωρεας, παν γαρ δωρον ουτως καλει ο τοιητης. - . ι1ω --ὶ ]S4 CVRIΓEI EEMCON Θp1́Α .. Φῦλλα συκῆς ἢἀμπέλου, ὡς Aπολλόὸωροςu. Θp1́ΝΑa .. Σκεῦος γεωργικὸν, λικμητήριον. ἐπεὶδη τριαινοεὶδης, καὶ οἱονεὶ τριόνυξ ἐστίν. Θoω1τrΕ1͂Ν :Σπαρτὸς ἀποσφυκόματος. ἸaÍoΝ .. Πόλεος Aἰγύπτου. ἸΑτ1́o1 .. Σημαίνει μάρτυρας παρἂ Aθηναίοις, ἔνιοι δὲ καὶ συνιστορας. ἹΕpΑΝÁ .̔. Απαλά. ἸΕoτoRI :Ποταμὸς Θράκης. ὁἀναγραφεὺςx Διογενιανός. ἹpκÁΝΑ :Kρήνη Αακωνική. ἼxτpoΕγ .̔. Οπἀ̔ρ Εβραίοις Φεισὼν, παρὰ δε ’Ινδοῖς Γάγγης, παρὰ δὲ̔́ Ελλησι Δανούβιος aI. Ιoc. ὁπἀρ ἡμῖν Φεισῶν, ν-υν Δανούβιος ποταμός. ἸτΑaτp1oΝ .̓́. Oρος οὕτω λεγόμενον, μίαν ἔχων πηγὴν, ἔνθα τὰ θηρία πίνουσιν. Π̓́1 .. Πἀρ Aἰγυπτίοις τιμᾶται ἡγῆ ἡπανταχόθἔν ιση ἑαυ- τῆς. σφαιροεὶδης γάρ ε’στι. I̓xΑΝ1͂ΝoI ..̔ Oἐπιθυμήτης. RÁaΕ1po1 :Oἱ ἐν Σαμοθράκῃ καὶ Αήμνῳ2 παρὰ τὴν pεὰν θεοί. RΆΑω1Αoz :Kατἂ Iταλοὺς ὁἙρμῆς. RΑ1.́.πoz .. Ποταμὸς Μυσίας, ὡς Δημήτριος καὶ Φιλόξενος μαρτυρει. Kκ 1..ΑΝa :Περιβόλαιον βαρβαρικόν. KÁΑoΝa .. Τὸ λείψανον τῶν σταχύων. KÁωRpo2 .̓́. Εστιν παρὰ τὸ τοὺς μηροὺς κάμπτειν ἐν τῶι καθέζεσθαι. οὕτὡς Ηράκλειτοςa. RΑτ1τπυ1Α .̔. Ος εἰσιτηρία. κατητήριον δε ὁτοῦ νεκροῦ ὀβολός. KaΝτóνIaΑ .. Πόλις Σικελίας οζὁν Εκατόμπολις. ιCοoCd o. dκ. ί.μἀνpπ.ολλώδωaρεςC. od .η,ράκλπητCοoς.d .ἀναγραφή́ ς. - ICod.̓́ ιστορος. . 5 10 15 20 25 3o [ l 9Ο4 EEχICΟN ΑTΠANASII. ἈτΕpax1́Αx .̔. Υπερηφανείας. ἈυΈpΑxτoI .̓́. Ατιμος. ἈτΕτóz :O̔ θαυμαστός. ἈrΕΝΝΈτ .. Ἀνελεύθερον. A̓́τΕ Α11͂τΑ :Δεῦτε δή. A̓́τΕ1Ν κΑ1̀ 0Έpz1Ν :Τὸ ληστεύειν καὶ ἁρπάζειν. ἤγετο μὲν γὰρ τὰ ἔμψυχα, ἐφέρετο δε τὰ ἄψυχα. ἈrΕΑ1ΑóΝ .̓. Πθροισμένως. ἈτΕpoua͂ .̓. Εφορᾶ. ἈτΕpózzΕ1 :Ἀγρυπγῆ. A̓rΕpáωΑτo :Ἠμέλησε. ἈrάΑΑ1 :Σεμνύναι θεὸν εὐχαῖς. A̓τΕ1́Νop :Ὑπερήφανος, αὐθάδης. A̓́υΕ1pox .. ’Aγείρατος, μὴ̓́ εχων τέλος. A̓τΝ1IτΕ1́Αz :Εαθαρότητος, ἢλατρείας. Ἁτ1ΆzΑτΕ .. Προευτρεπίσατε, κηρύξατε. A̓τΕĺpΑτoz :A̓́νανδρος, ἀσθενής. A̓r1xτΕ1́Α .̔. Aγιασμὸς, κάθαρσις. Ἀτ122̓Ε1́ΑΝ :Εὐσέβειαν, ἔσφ ὅτε καὶ μιαρότητα. Ἀr1óxΑτ1Ν .. Ἠνέγκασιν. Ἁr1o1IpΕ11ᾶΕ :U̔ς πρέπει ἁγίοις. A̓τκΑκΈΕ1 :Ἀνακαλεῖ. ἈυxτΑoΝ .. Σκολιὸν, δυσχερὲς, ἐπικαμπές. ἈτκτΑoωáτRz :Σκολιὰ βουλευόμενος. μῆτις γὰρ ἢβοὺλη ειρηται. A̓τπτΑóxΕ1ΑoΝ .. Σκολιόχειλον. A̓rxΑA1́ΑΑ .. Mερίδα. A̓rκueu͂x .̓. Αβλαβεῖς. ἈruᾺͅ Ε1͂ .̓. Αναγινώσκει. A̓rκΆuu2 .. Βόθρος. A̓rΑΑo1́ .. Ααμπροί. ἈrtͅΑ1́Α :Ααμπρότης. A̓τΑΑ1́Α1x .. Kαλλοναῖς. ἈτΑΑóτ1ωoΝ .. Ααμπρῶς τετιμημένον. ἈrΑΑóx .. Ααμπρὸς, καλός. 5 1o 15 20 25 30 33 r 1 SIO - EχCERPTA PΟETICA. Tαφῇ παρῆν σοι καὶ γραφῇ παρῆν πάλιν υἱὸς κόρη σὸς, ὡς δοκῶ τῷ ζωγράφῳ. - O̔ πνεῦμα σὸν καὶ χεῖρα νῦν τοῦ ζωγράφου κρατῶν ἔγραψε σὴν μετάστασιν κόρη. --- Εαὶ πῶς τέθνηκας ἥν σε καὶ γεγραμμένην δρᾷν δοκοῦμεν τὴν ἀείζωον κόρην οὐκ ἀκριβῶς θνήσκουσαν, ἀλλ’ ὑπνουμένην. .. θυμιατ. . Mὴ πῦρ ἀνάψιης, χρυσὸς, ἄργυρος, λίθοι φλέγουσιν αὐγαῖς χωρὶς ἀνθράκων μύρα. Ὀφθαλμὸν υληι ,τὸν λογισμὸν τῆι τέχνηι, τέρπου δε τὴν αἴσθησιν ὀδμῆι τῶν μύρων. - Αἰσθησεων τρεῖς, ἔργὁν ὲν, τέρπει πλέον, τριὰς σὲ πρώτην τῶν μύρων ἡθυσία. Ἰ̔ὸ μικρὸν ἔργον τῶν ὁλων μέγας τύπος αὶ̀θηρ, ὁχρυσὸς, ἄργυρος, φῶς, οἱ λίθοι. ἄστρων χορεῖαι, τοὺς ύπερθεν καὶ πόλου τύποι παρεμφαίνουσιν, ἄνθρακες, μύρα, ἣν πᾶς λατρεύει θυσίαν τῷ δεσπότῃ. Πεντὰς, τετρὰς, τριάς τε καὶ δυὰς στίχων. τριὰς μὲν ἡμῖν, ἡδυὰς δἘπικούρωι , Πλάτωνι πεντὰς, ἡτετρὰς Πυθαγόρᾳ. σοὶ δ’ ἂν γένοιτο πάντα τῶι φίλῳ φίλα. τριάς δε πρῶτα κἀνθάδε σχοίη γέρα. Ε1̓xτR̀Ν ΘΕoτóκoΝ. Οὒδεν ψυχῆς βέλτερον οὐρανὸς ελλαχε τῆς σῆς. ου’δὲν μορφῆς παρθένου φέρτερον ἔδρακεν ἡγῆ. τοὔνἐκ ε’γὼ μὲν ἀμεμφέα σώματος εἰκόνα μορφῶ, r υ 10 13 -̓0 1 1 l SS6 EΣCERPΤA POETICA. οὒδε λίθος κρύψει ταῦτα χαρασσόμενα. καὶ γενεαῖς αἶνον μετέπειτα νέον καταλείψω, σῶν μέγεθος σπλάγχνων σῆς τἀγανοφροσύνης. ---- Ου’ρανίων στρατιῶν ἐρικυδέα τάγματα πάντα, πάντες ἀεθλοφόροι κέρτερον ἐμῆς κραδίης. ἀχράντου τοκετοῖο Θεοῦ μεγάλου ὑποφῆται, δεσποτικῶν ὁπαδῶν δωδεκὰς εὐρυβόων. μυστιπόλων χορὸς, ἱερέων πολυήρατα φ-υλα, οἰοβίων τε γένος, ἀντιπάλων κακίης. ο.̀υς περὶ κῆρι φίλησα, καὶ ἔνδον ἔκρυψα ψυχῆς, νῦν μου λισσομένου, νῦν αἰιοιτε ταχύ. λίσσὀμ ὑπὲρ Τριάδος, καὶ λίσσομαι ὑμέας αὖτις, λίσσὀμ ὑπὲρ πάσης ε’λπίδος ἡμετέρης. πικρον αναστεναω, τετρυμμενα γουνατα καμπτω, δάκρυα θερμὰ χέω, σπενδῶν καὶ κραδίην. ναὶ, πάρστητε βοηθόοι, ἀσπὶς ἐμὴ, κράτος, ἐλπὶς, δεσπότιν ἡμετέρην εὐμενέτιν τελέσαι, μητέρα παρθένον, οι’οτόκειαν, παμβασίλειαν, νύμφην ἀζυγέα, ἁγνοτάτην ζυγίην. λίσσὀμ ὑπὲρ Τριάδος, καὶ λίσσομαι ὑμέας αὖτις ἡνίοχον ζώων eεὔστροφον ἡμετέρης, ψηφοθέτιν βίου πολυπαίγμονος, ὁλκάδα πάσας ἐλπίδας ἀγομένην, οὐρανίων, χθονίων. ναὶ λίσσοισθε, καὶ ἀργαλέων μελεδωνῶν καὶ παθέων σκεδάσαι οιδμ’ ἐπανιστάμενον. τοῦδε βίου στροφάλιγγας, ἀεικελίοισιν ἐπ ἔργοις, φόρτον ἐμῶν υβρεων σώματος ἀργαλέων. ὤλετο μέν μοι καὶ φάος, ὤλετο καὶ μένος ἐσθλόν. ὤλετο δἡλικίη θάρσος ἐμῆς κραδίης. δεξιὸν ὤλετο κάρτος, ἀπέτμαγε νεῦρα σίδηρος σιαγόνας, κεφὰλην, πάντα λάβε πόλεμος, οὐδέ τι μοι περίκειται, οὐ χάριν οὐ λόγον ετυρον. κοίρανος οὐ δυνατὸς ἤνεσεν οὒδε πόλις, eReg. v.1d. ζωv͂ͅς. 5 10 1,́ 20 . -̓5 -,̀0 1 1 5 10 15 20 25 30 35 COΜ. 352. SUPPU Πλοκάμους χρυσοχύτους θαῦμα ιMσθαι ὁἔρως τῆς Παφίης εγχε καρήνῳ. οOν ἰδὼν ἐγὼ τότ ἔσχον ἐπιθυμίαν κρατῆσαι, κρατεραῖς πεβαις τε δησαι, θαλεροῖς νέοις τε δεῖξαι. ὁδὲ νόσφι τῶν ρἑέθρων ὑπέφευγε προσγελῶν μοι. ποτὲ μὲν ποσὶ προβαίνων, ποτὲ δε πτεροῖς ἀλύσκων. μικρὸς ἦν, ὑπόπτερός τε, πολυποίκιλός τε μύθῳ, πολυδαίδαλος τὸ εἶδος, πολυήρατος τὸ κάλλος. Παι.δα ο.̓ι.στοβόλὀν Αφρσγενείης εὐγενέων λογάδων, φεύγετε, κοῦροι. Γυμνὸς ἦν ἀνάρβιλός γε, πυρὶ δ’ εἴκελος τὰ πάντα. ἀπὸ δὀμμάτων βολάων φλωγερὴν ἔπεμπεν αἴγλην. ἐρατὰν φἕρων φαρέτρην πεπυρωμένων βελέμνων. ἐπίχρυσον εγχε τοξον, κεχαλασμένον κἀτ ὤμων. Mικρὸν εχει τὸ βέλος, μακρὰ δὲ βἅλλει, ὲον δε βάληι ,πυρόεις ογστρος ἐλαύνει. Γλυκερὴν ὄπα προῆκε διὰ τὸν πό́θον λαλῶν μοι, λιγυρὸν μέλος λυρίζων, καθάπερ Πρόκνη κἀτ ἄ̓λσος. παλάμην ἄγαν βραχεῖαν ἐπεμωδία κραδαίνων. ἐπεδείκνυ δὲ ταύτην, προφανῶς τὸ πῦρ ἄφάσσων. ἀναγγαλβας aπαρῆλθεν, aIαg. ἀναγαλλιqας, g8I ] CΟΟ. CΟISE. 387. q̔99 ἀλλὰ καὶ οὗτος ὁὁρισμὸς ἀνάγεται ὑπὸ τὸν ἐκ τῆς ὑπεροχῆς. το γαρ μεγιστον υπεροχη εστιν. ΠpΑ͂π12 Ε. Mετὰ τὸ πλῆθος τῶν ὁρισμῶν τῆς φιλοσοφίας, καὶ τὴν τάξιν 5αὐτῶν καὶ τοὺς εὑρετὰς αὐτῶν, καὶ τὴν αἰτίαν δἰ ἣν εἰσὶν ὲξ, ἐκ δαιρέσεως τοῦτο δέδεικται, καὶ ἐκ τοῦ ἀνελεῖν ἡμᾶς τοὺς προστε- θέντας β, φέρε ἔλθωμεν ὲπὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν. πρμωτος τοίνυν ὁρισμός ἐστι τῆς φιλοσοφίας, ἐκ τοῦ καθόλου ὑποκειμένου λαμ- βανόμενος, καὶ εἰς Πυθαγόραν ἀναγόμενος, ὁλέγων γνμωσις τῶν 10οντων ηι οντα εστι. και ουκ εχομεν ειπειν εν ποιῳ συγγραμματι ο Πυθαγόρας εἶπεν αὐτόν. οὐδὲ γὰρ κατέλιπε συγγρά,μματα. ἀλλ’ ὃ τοῖς ἄλλοις τὰ συγγράμματα, τοῦτο ἐκείνμῳ οἱ μ. αθηται.́ ου’δὲ γὰρ ὡς ἐν ἀγγείωι ἀψύχῳ ὤετο δεῖν καταλιπεῖν τοὺς ἑαυτοῦ λόγους, διότι ου’δεν πλέον ὑπὲρ ἑαυτῶν ἢτῶν διδασκάλων δύνανται 15 α’πολογεῖσθαι. καλῶς δὲ πρόσκειται ὲν τῶι ὁρισμῷ τὸ “ᾖ ὄντα,̓̓ ἀντὶ τοῦ καθὸ ὄντα.̔́ ινα οἶδε τὴν φύσιν τῶν ἀστέρων τὸ πόθεν εἰσὶ, καὶ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων. οὒδε γὰρ πόσοι οἱ ἀστέρες, ἢ . πόσοι οἱ ἄνθρωποι θέλει εἰδέναι, ἀλλὰ τὴν φύσιν αυ’τῶν. ὁγὰρ τοὺς ἀνθρώπους ῃτ ἄνθρωποι ἐπιστάμενος, οὗτος καὶ τοὺς γεγονό- 20τας καὶ τοὺς ὄντας καὶ τοὺς μέλλοντας εἴσεται. καὶ κατὰ τὸν ποιητην, ,́ μαντις αριστος οο,. κΠο τά τἐόντα, τά τἐσόμενα πρό τἐόντα. Ἀποροῦσι δέ τινες, ό́τι διατί μὴ εἶπε πάντων τῶν ὄντων,. καὶ 25 λέγομεν ὁτι τῷ “ἦι ὄντἀ̓ συμπεριέχεται τὸ πάντων. ὁγὰρ τὸ̓̀ ον εἰδὼς, καὶ πᾶν ὸν οΝdε, καὶ ὁτὸν ἄνθρωπον εἰδὼς, καὶ πάντα ἄνθρω- πον οἰ̔δεν. ἢκαὶ ἀλλως. ὁτι τὸ “ᾐ̓̔͂ ἄρθρον ἰσοδυναμεῖ τῷ πάν- των. τὰ γὰρ ἄρθρα τοῖς καθόλου προσδιορισμοῖς ἰσοδυναμεῖ, εἰ μὴ ἀναφορικὰ εἴη, οἷον ἄνθρωπος ἦλθε, τοῦτο γὰρ ὡς ἐπὶ 30 ἐγνωσμένου λέγεται ἀνθρώπου. εἰ δὲ εἴπω ό́τι ὁἄνθρωπος ζμωον, ἰσοδυναμεῖ τὸ ὁα.́ιοθρον τῳμ πᾶς ἄνθρὼπος. πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ζῶον. ἄλλη πάλιν ἀπορία. εἰ πάντα τὰ ὄντα γινώσκει ἡφιλοσοφία, πάρεργοι αἱ ἄλλαι τέχναι. οὒδεν γὰρ εὑρίσκεται ὑποκείμενον ψ