previous next
κατέχω , fut. καθέξω (of duration) Il.18.332, κατασχήσω (of momentary action) Hdt.5.72, Th.4.42: aor. κατέσχον, poet.
A.κατέσχεθονHes.Th.575, S.El.754; Ep. 3sg. “κάσχεθεIl.11.702, Aeol. κατέσκ [εθε] Alc.Supp. la.12; imper. “κατάσχεςE.Ba.555 (lyr.), later “κατάσχεPhilostr.Ep.38(v.l.), PMag.Lond.97.404; late aor. “κατέσχαPGen. 54.22 (iv A.D.).
I. trans., hold fast, “καλύπτρην χείρεσσιHes.Th. 575.
b. hold back, withhold, “εἴ με βίῃ ἀέκοντα καθέξειIl.15.186, cf. 11.702, Od.15.200; “ἐν κολεῷ ξίφοςPi.N.10.6: check, restrain, bridle, “ἑωυτόνHdt.6.129, cf.Pl.Chrm.162c, Men.Sam.112; [γυναῖκε] A.Pers. 190; “ἱππικὸν δρόμονS.El.754; “δάκρυA.Ag.204 (lyr.); ὀργήν, θυμόν, ὕβριν, etc., S.El.1011, OC874, E.Ba.555 (lyr.), etc.; “δύνασινS.Ant. 605 (lyr.); “τὴν διάνοιανTh.1.130; κ. τὴν ἀγωγήν put it off, Id.6.29; κ. τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, ἰσχύϊ, Id.2.65, 3.62; “κ. τινὰ πολέμῳId.1.103; “τὰ δάκρυαPl.Phd.117d, al.; “τὸν γέλωταX.Cyr.2.2.5, Pl.La.184a, Thphr.Char.2.4; οὖρον hold in, Gal.8.407 (but -όμενα [οὖρα] as a disease, Hp.Prorrh.1.59, cf. Gal.16.639); ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν restrains himself from . . , Pl.Phdr.254a:—Pass., to be held down, “γλῶσσα κατείχετοHp.Epid.5.50; “ἐπιθυμίας -ομέναςPl.R. 554c; to be bound, “ὁρκίοισι μεγάλοισιHdt.1.29; “ὑποσχέσειPAmh. 2.97.17 (ii A.D.); “τοῖς τινων ὀφειλήμασινPRyl.117.13 (iii A.D.); of a nation, to be kept under (by tyrants), Hdt.1.59.
d. in imprecations, inhibit (cf. καταδέω (A) 111), Tab.Defix.Aud.50.11 (iv B.C.), PMag.Par.1.2077; “Μανῆν καταδῶ καὶ κατέχωTab.Defix.109.
e. place under arrest, PFlor.61.60 (i A.D.), etc.
f. keep an oath, “ὅρκονSIG526.39 (Itanos, iii B.C.).
II. possess, occupy, esp.of rulers, A.Th. 732 (lyr.), E.Hec.81 (anap.); σῴζειν ἅπερ ἃν ἅπαξ κατάσχωσι whatever they have got, Isoc.12.242; esp. of property. enjoy possession of, PTeb.5.47 (ii B.C.), etc. (but also, sequestrate, PLille3.16 (Pass., iii B.C.), etc.); “ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες2 Ep.Cor.6.10.
b. dwell in, occupy, “Ὀλύμπου αἴγλανS.Ant.609 (lyr.); esp. of tutelary gods, Παρνασίαν ὃς κ. πέτραν, of Dionysus, Ar.Nu.603 (lyr.), cf. X.Cyr.2.1.1, SIG662.10 (Delos, ii B.C.), Luc.Alex.10; of a place, “μέσον ὀμφαλὸν γᾶς Φοίβου κ. δόμοςE.Ion223 (lyr.); of the dead. θήκας Ἰλιάδος γᾶς . . κατέχουσι occupy, A.Ag.454 (lyr.), cf. S.Aj.1167 (anap.).
3. πανδάκρυτον βιοτὰν κ. continue to live a life . . , S.Ph.690 (lyr.).
5. of the grave, confine, cover, “τοὺς δ᾽ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα3.243, cf. Od.11.301, Orac. ap. Hdt.1.67; as a threat, πάρος τινὰ γαῖα καθέξει sooner shall earth cover many a one, Il.16.629, cf. Od.13.427, etc.
b. of circumstances, etc., prevail, prevail among, engage, “ἄλλα τῶν κατεχόντων πρηγμάτων χαλεπώτεραHdt.6.40, cf. 1.65; μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς murmurs are rife among us, S.Aj.142 (anap.); φήμης ἀθρόας -σχούσης τὸ Ἑλληνικόν a sudden rumour having overspread Greece, Philostr.VA8.15.
8. achieve, effect an object, Isoc.2.25; “πρᾶξινArist.Pol.1312a33.
9. master, understand, “οὐ κατέχω τί βούλει φράζεινPl.Phlb.26c, cf. Men.72d, Ceb.34; “περὶ φύσεως κ. πάντας τοὺς λόγουςSosip.1.17, cf. 33; κ. νοῦν στίχων grasp the sense of . . , Puchstein Epigr.Gr.p.9.
b. keep in mind, remember, “χρήσιμον καὶ τοῦτο κατασχεῖν τὸ στοιχεῖονEpicur. Ep.1p.10U., cf. Thphr.Char.26.2, Men.Epit.109; κ. τινὰ ὀψοφάγον Chrysipp.Tyan. ap. Ath.1.5e; κ. ὅτι, διότι, PCair.Zen.60.10 (iii B.C.), Phld.Herc.1251.15:—Pass., Epicur.Ep.1p.31U.
10. possess, of a god, “εἰ θεός ἐστιν σὰς κατέχων φρέναςPLit.Lond.52.12; τοιοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν ἄνθρωπον she was so infatuated, Plu.Alc.23; of an actor, κ. τὸ θέατρον held the audience spellbound, Plu.Dem.29 (but, kept the audience waiting, Phoc.19); of poets, “μύθοις [τοὺς ἀκούοντας] κ.Luc.JTr.39 (v.l. κατηχοῦσι):—mostly in Pass., of persons, to be possessed, inspired, Pl.Ion533e; ἐξ Ὁμήρου ib.536b; “ἐκ θεῶνX. Smp.1.10; “κάρῳPhld.D.1.18; τὸ θέατρον κατείχετο the audience was spellbound, Eun.Hist.p.247 D.; of hydrophobia patients, Philum. Ven.4.11; of a lover, τῷ αὐτῷ θεῷ (sc. Ἔρωτι)“ κατέσχημαιLuc. DMort.19.1:—also in aor. Med., Pl.Phdr.244e.
III. follow close upon, press hard, X.Cyr.1.4.22 (dub.l.), Cyn.6.22:—Pass., ib. 9.20.
IV. bring a ship to land, Hdt.6.101, 7.59, Plu.2.162a.
B. intr.,
b. stop, cease, of the wind, Ar.Pax944 (lyr.).
2. come from the high sea to shore, put in (v. supr. IV), “νηΐ Θορικόνδεh.Cer.126; “τῆς Μαγνησίης χώρης ἐς τὸν αἰγιαλόνHdt.7.188, cf. 6.101, Plb.1.25.7, Plu. Thes.21; τίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε . . κατέσχετε; S.Ph.221, cf. 270, E. Heracl.83 (lyr.), Antipho 5.21, etc.: c. acc. loci, E.Hel.1206, Cyc. 223; of a journey by land, rest, προξένων δ᾽ ἔν του κατέσχες; Id.Ion 551, cf. Plb.5.71.2: metaph., εὖ κατασχήσει shall come safe to land, S.El.503 (lyr.).
3. prevail, λόγος κ. the report prevails, Th.1.10; “κληδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ πόλει κατεῖχενAnd.1.130; “σεισμῶν -εχόντωνTh.3.89; “ βορέας κατεῖχενArist.Mete.345a1, cf. 360b33, Thphr.CP1.5.1.
C. Med., keep back for oneself, embezzle, [τὰ χρήματα] Hdt.7.164.
2. cover oneself, v. supr. A.11.4.
3. hold, contain, Plb.9.26a.7.
II. aor. Med., = κατέχω B. 2, Od.3.284.
2. in pass. sense, τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος subdued, Pi.P.1.10; καρδίαν κατέσχετο ἔρωτι was seized with, possessed by, E.Hipp.27; v. supr.A. 11.10.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (127 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (127):
  • Aeschylus, Agamemnon, 204
  • Aeschylus, Agamemnon, 454
  • Aeschylus, Persians, 190
  • Aeschylus, Persians, 387
  • Aeschylus, Persians, 427
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 732
  • Andocides, On the Mysteries, 130
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 21
  • Aristophanes, Birds, 1726
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 434
  • Aristophanes, Peace, 944
  • Demosthenes, On the Crown, 96
  • Diodorus, Historical Library, 12.82
  • Euripides, Bacchae, 555
  • Euripides, Cyclops, 223
  • Euripides, Hecuba, 81
  • Euripides, Helen, 1206
  • Euripides, Heraclidae, 83
  • Euripides, Hippolytus, 1133
  • Euripides, Hippolytus, 27
  • Euripides, Ion, 223
  • Euripides, Ion, 551
  • Herodotus, Histories, 1.65
  • Herodotus, Histories, 7.164
  • Herodotus, Histories, 1.111
  • Herodotus, Histories, 1.29
  • Herodotus, Histories, 1.59
  • Herodotus, Histories, 1.67
  • Herodotus, Histories, 3.143
  • Herodotus, Histories, 5.72
  • Herodotus, Histories, 6.101
  • Herodotus, Histories, 6.128
  • Herodotus, Histories, 6.129
  • Herodotus, Histories, 6.40
  • Herodotus, Histories, 7.188
  • Herodotus, Histories, 7.59
  • Herodotus, Histories, 8.117
  • Herodotus, Histories, 8.57
  • Hesiod, Theogony, 575
  • Homer, Iliad, 11.702
  • Homer, Iliad, 15.186
  • Homer, Iliad, 16.629
  • Homer, Iliad, 16.79
  • Homer, Iliad, 17.368
  • Homer, Iliad, 18.332
  • Homer, Iliad, 3.243
  • Homer, Iliad, 3.419
  • Homer, Odyssey, 11.301
  • Homer, Odyssey, 11.497
  • Homer, Odyssey, 13.269
  • Homer, Odyssey, 13.427
  • Homer, Odyssey, 15.200
  • Homer, Odyssey, 19.361
  • Homer, Odyssey, 3.284
  • Homer, Odyssey, 9.145
  • Homeric Hymns, Hymn 2 to Demeter, 126
  • Isocrates, Panathenaicus, 242
  • Isocrates, To Nicocles, 25
  • Lysias, Against Simon, 42
  • New Testament, 2 Corinthians, 6.10
  • Plato, Laws, 858a
  • Plato, Republic, 554c
  • Plato, Phaedo, 117c
  • Plato, Phaedo, 117d
  • Plato, Phaedrus, 254a
  • Plato, Phaedrus, 244e
  • Plato, Philebus, 26c
  • Plato, Charmides, 162c
  • Plato, Laches, 184a
  • Plato, Meno, 72d
  • Plato, Ion, 533e
  • Plato, Ion, 536b
  • Plato, Greater Hippias, 304c
  • Sophocles, Ajax, 1167
  • Sophocles, Ajax, 142
  • Sophocles, Antigone, 605
  • Sophocles, Antigone, 609
  • Sophocles, Electra, 1011
  • Sophocles, Electra, 503
  • Sophocles, Electra, 754
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 370
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 874
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 381
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 782
  • Sophocles, Philoctetes, 10
  • Sophocles, Philoctetes, 221
  • Sophocles, Philoctetes, 270
  • Sophocles, Philoctetes, 690
  • Thucydides, Histories, 1.10
  • Thucydides, Histories, 1.103
  • Thucydides, Histories, 1.130
  • Thucydides, Histories, 2.65
  • Thucydides, Histories, 2.86
  • Thucydides, Histories, 3.62
  • Thucydides, Histories, 4.42
  • Thucydides, Histories, 6.29
  • Thucydides, Histories, 8.100
  • Thucydides, Histories, 3.89
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.22
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.1.1
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.2.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.27
  • Xenophon, Memorabilia, 2.6.11
  • Xenophon, On Hunting, 6.22
  • Xenophon, On Hunting, 9.20
  • Xenophon, Symposium, 1.10
  • Sophocles, Trachiniae, 249
  • Theophrastus, Characters, 26.2
  • Theophrastus, Characters, 2.4
  • Polybius, Histories, 14.1.9
  • Polybius, Histories, 1.25.7
  • Polybius, Histories, 5.71.2
  • Polybius, Histories, 7
  • Polybius, Histories, 9.26a
  • Aristophanes, Clouds, 572
  • Aristophanes, Clouds, 603
  • Old Testament, 1 Kings, 1.51
  • Old Testament, 1 Maccabees, 6.27
  • Plutarch, Alcibiades, 23
  • Plutarch, Demosthenes, 29
  • Plutarch, Theseus, 21
  • Plutarch, Artaxerxes, 15
  • Plutarch, Demosthenes, 19
  • Lucian, Juppiter trageodeus, 39
  • Lucian, Alexander, 10
  • Lucian, Dialogi mortuorum, 19.1
  • Philostratus the Athenian, Life of Apollonius of Tyana, 8.15
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: