previous next
κοινός , ή, όν, also ός, όν S.Tr.207 (lyr.):—
A.common (opp.ἴδιος), not in Hom. (v. ξυνός; ἐκ κοινοῦ shared in common, Hes.Op.723; “ἔσται γὰρ βίος ἐκ κ.Ar.Ec.610; of a common altar, Simon.140; “τὸ τέμενος εἶναι κ.SIG1044.29 (Halic., iv/iii B.C.); “κ. ἔρχεται κῦμ᾽ ἈΐδαPi.N.7.30; τρεῖς . . κ. ὄμμ᾽ ἐκτημέναι, of the Gorgons, A.Pr.795; κ. ὠφέλημα θνητοῖσιν φανείς, of Prometheus, ib.613; “τὰς γυναῖκας εἶναι κοινάςPl. R.457d: prov., “κοινὸν τύχηA.Fr.389, cf. Men.Mon.356; “κοινὰ τὰ τῶν φίλωνE.Or.735 (troch.), Pl.Phdr.279c, Men.9, etc.; κ. Ἑρμῆς 'share the luck', Id.Epit.67, 100; κ. ἀρωγά common aid (i.e. for all), S.Ph.1145 (lyr.); ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων ἴτω κλαγγά and let the shouts of males rise jointly, Id.Tr.207 (lyr.); “κ. πόλεμον πολεμεῖνX.Hier.2.8; “τὸν ἀέρα τὸν κ.Men.531.8; “κ. τὸν ᾄδην ἔσχον οἱ πάντες βροτοίId.538.8; “κ. ἀγαθὸν τοῦτ᾽ ἐστί, χρηστὸς εὐτυχῶνId.791: c. dat., κ. τινί common to or with another, “ὑμῖν φῶς . . καὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κ.A.Ag.523; “ δαίμων κ. ἦν ἀμφοῖν ἅμαId.Th.812; “θάλατταν κ. ἐᾶν τοῖς ἡττημένοιςAnd.3.19; “οἰκία . . κοινοτάτη ἀεὶ τῷ δεομένῳId.1.147; [πολιτεία] τίς κοινοτάτη; Arist.Pol.1289b14, cf. 1265b29; “κοινόν τι χαρᾷ καὶ λύπῃ δάκρυαX.HG7.1.32; “τὸν ἥλιον τὸν κ. ἡμῖνMen.611: c. gen., “πάντων αἰθὴρ κ. φάος εἱλίσσωνA.Pr.1092 (anap.), cf. Pers.132 (lyr.), Eu. 109, Pi.N.1.32; κ. τῶν Λακεδαιμονίων τε καὶ Ἀθηναίων shared in by both . . , Pl.Mx.241c, etc.: with Preps., τὸ ἐπὶ πᾶσι κ., v. infr. v; “κ. κατ᾽ ἀμφοτέρωνA.D.Synt.144.19; “οὐ γίγνεταί μοί τι κ. πρός τιναAP11.141 (Lucill.), cf. Iamb.Myst.5.7; μέρος κ. πρός τινα shared with . . , CPR22.11 (ii A.D.), etc.; “κ. μεταξύ τινωνStud.Pal.1.7 ii 11 (v A.D.).
II. in social and political relations, public, general, τὸ κ. ἀγαθόν the common weal, Th.5.90; “κ. λόγῳId.5.37, Hdt.1.141; κ. στόλῳ ib.170; “ἀδικήματαD.21.45; “ τῆς πόλεως κ. δήμιοςPl.Lg. 872b; κοινότατον of public or general interest, ib.724b, cf. Arist.Rh. 1354b29; of constitutions, popular, free, “κοινοτέραν εἶναι τὴν ἐκείνου μοναρχίαν τῆς αὑτῶν δημοκρατίαςIsoc.10.36.
b. esp. of leagues or federations, “τὸ κ. τῶν ἸώνωνHdt.5.109; “τῶν συμμάχωνIsoc.14.21; “τῶν ΒοιωτῶνSIG457.10 (Thespiae, iii B.C.), Plb.20.6.1 (pl.), etc.; ἄνευ τοῦ πάντων κοινοῦ (sc. τῶν Θεσσαλῶν) Th.4.78; also, of private associations, Test.Epict.1.22, SIG1113 (Loryma), al.; of guilds or corporations, “τὸ κ. τῶν τεκτόνωνPOxy.53.2 (iv A.D.); of boards of magistrates, τὸ κ. τῶν ἀρχόντων ib.54.12 (iii A.D.).
c. the government, public authorities, Th.1.90, 2.12, etc.; “τὰ κ.Hdt.3.156; “ἀπαγγεῖλαι ἐπὶ τὰ κ.Th.5.37; ἀπὸ τοῦ κ. by public authority, Hdt.5.85, 8.135; σὺν τῷ κ. by common consent, Id.9.87.
e. common right or rights of citizens, “τὸ κ. τὸ τῶν πολιτῶνArist.Pol.1283b41.
3. τὰ κ. public affairs: πρὸς τὰ κ. προσελθεῖν, προσιέναι, to enter public life, D. 18.257, Aeschin.1.165; but also, the public money, Ar.Pl.569, D.8.23 (in full, “τὰ κ. χρήματαX.HG6.5.34, Arist.Pol.1271b11); τὰ κ. τῆς πόλεως, opp. τὰ ἁγνά, BMus.Inscr.4.481*.383; ἀπὸ κοινοῦ at the public expense, X.An.4.7.27, 5.1.12; “ἐκ κοινοῦ φαγεῖνEuphro 8.4, cf. Antiph. 230; ἐκ κ. from common funds, at joint expense, PGrenf.1.21.19 (ii B.C.).
III. common, ordinary, “τὰ κ. εἰδέναιPl.Ax.366b; “διὰ τῶν κ. ποιεῖσθαι τὰς πίστειςArist.Rh.1355a27; κοινοτάτη τῶν αἰσθήσεων [ἡ ἁφή] Id.EN1118b1; τὰ κ. commonplaces, Men.Sam.27, Epit.309; so “κ. τόποςHermog.Prog.6, Aphth.Prog.7; κ. ἔννοια or ἐπίνοια, Plb. 2.62.2, 6.5.2; κ. νοῦς, φρένες, common sense, Phld.Rh.1.37 S., 202 S.; κ. καὶ διήκουσαι κακίαι general and all-pervading vices, Id.Sign.28; “κ. καὶ δημώδη ὀνόματαLongin.40.2; “κ. καὶ ἐν μέσῳ κείμενα ὀνόματαD.H.Lys.3; κ. διάλεκτος every-day language (free from archaisms and far-fetched expressions), Id.Isoc.2; “πεφευγὼς τὸ κ.Phld.Acad. Ind.p.53 M.
2. Gramm., ordinary, 'regular' Greek, opp. special dialects, διάλεκτοί εἰσι πέντε, Ἀτθὶς Δωρὶς Αἰολὶς Ἰὰς καὶ κ. Sch.D.T. p.14 H., cf. D.S.1.16, Theodos.Can.p.37 H., etc.; κ. alone, A.D. Conj.223.24; τὸ κ. ἔθος, κ. ἐκφορά, Id.Adv.155.10, Pron.4.27; οἱ κ. the writers who use this language, Sch.D.T.p.469 H., EM405.23.
b. colloquial, vulgar Greek, Moer.pp.201 (Comp., prob. for καιν-), 243 P., al.
c. κ. διάλεκτος demotic Egyptian, Manethoap. J.Ap.1.14.
3. common, of inferior quality, “χρυσόςPOxy.905.5 (ii A.D.), 1273.6 (iii A.D.).
4. in magical formulae, of words added at will by the user, 'and so forth', freq.in Pap., PMag.Osl.1.255, PMag.Par.1.273, al.; κοινὰ ὅσα θέλεις ib.2.53; “ κ. λόγοςPMag.Lond.46.435; cf. κοινολογία.
IV. of Persons, connected by common origin or kindred, esp.of brothers and sisters, “κ. σπέρμαPi.O.7.92, cf.S.OT261, OC535 (lyr.); “κ. αἷμαId.Ant.202, cf. 1; κ. πατήρ, μήτηρ, PAmh.2.152.9(v/vi A.D.), PFlor.47.11 (iii A.D.); also “κ. ΧάριτεςPi.O.2.50.
2. one who shares in a thing, partner, “ἐν θύμασιν κ. ποεῖσθαί τιναS.OT 240; “κ. ἐν κοινοῖσι λυπεῖσθαιId.Aj.267, cf. Ar.V.917; also κ. τῷ θεῷ belonging in part to the god (who claims tithe of his substance), Berl.Sitzb.1927.161 (Cyrene).
3. lending a ready ear to all, impartial, “μὴ οὐ κ. ἀποβῆτεTh.3.53; neutral, ib.68; “κοινοὺς τῷ τε διώκοντι καὶ τῷ φεύγοντιLys.15.1; “μέτριος καὶ κ.Arist.Ath.6.3; κοινοί, οἱ, arbitrators, GDI1832.10 (Delph.); “κ. μεσίτηςPStrassb.41.14 (iii A.D.); of a capital city, δεῖ . . κοινὴν εἶναι τῶν τόπων ἁπάντων easily accessible on all sides, Arist.Pol.1327a6.
b. courteous, affable, X. Cyn.13.9; “κ. ἅπασι γενέσθαιIsoc.5.80; “τῇ πρὸς πάντας φιλανθρωπίᾳ κ.Democh.2 J.; “ἔχειν τὰς κ. φρέναςPhld.Rh.1.202 S.
c. in bad sense, κοινή, , prostitute, Vett.Val.119.30, Porph.Hist.Phil.12 (pl.).
d. of events, κοινότεραι τύχαι more impartial, i.e. more equal, chances, Th.5.102; ἔστιν ἐν τῷ κ. πᾶσι c. inf., And.2.6.
V. in Logic, general, universal, τὸ κ. λαμβάνειν περί τινων, τὸ ἐπὶ πᾶσι κ., Pl.Tht. 185b, 185c; “τὰ κ. λεγόμενα ἀξιώματαArist.APo.76b14; αἱ κ. ἀρχαί ib.88a36; κ. ἔννοιαι axioms, heading in Euc.; general, “κ. ὅροςArist.Metaph. 987b6; κοινὰ καὶ στοιχειώδη general principles, Phld.Rh.1.69S.; κ. σημεῖον, opp. ἴδιον, Id.Sign.14; κ. κρίσις objectively valid judgement, Id.Po.5.22; “ὄνομα κ.Str.10.2.10; abstract, “ κ. ἄνθρωπος καὶ λογισμῷ ληπτόςDam.Pr.341.
VI. Gramm.,
1. κ. συλλαβή common syllable, capable of being long or short, D.T.633.17, Heph. 1.4.
b. κ. ποιήματα, poems which are both κατὰ στίχον and συστηματικά, e.g. the Sapphic stanza, Id.pp.58,59 C.; also, poems of ambiguous metrical form, Id.p.60 C.
2. v.supr.111.2.
3. of gender, “κ. γένοςD.T.634.19; of nouns, A.D.Pron.30.7, al., EM143.33, 305.19, etc.
4. ἀπὸ κοινοῦ λαμβάνειν, of two clauses taking a word in common, A.D.Synt.122.14, al.; κοινὸν or ἐκ κοινοῦ παραλαμβάνεσθαι, ib.20, 28, al.
VII. of forbidden meats, common, profane, “φαγεῖν κ. καὶ ἀκάθαρτονAct.Ap.10.14, cf. Ep.Rom.14.14; “κ. χερσὶ ἐσθίεινEv.Marc.7.2.
VIII. κοινόν, τό, name of an eye-salve, CIL 13.10021.3, al.
4. in general, Diph.Siph. ap. Ath. 3.81a; κ. σύνεσις, τὸ κ. "ἄνθρωπον", Phld.Vit.p.34J., Mort.38; opp. ἰδίως, Demetr.Lac.Herc.1014.41, Plu.Marc.8, cf. Longin.15.1; “κοινότερον εἰπεῖνPhld.Rh.1.256 S.; -οτέρως Orib.Fr.93.
5. in the common dialect, A.D.Pron.82.27, al.: Comp. -ότερον Id.Synt.159.5.
6. in plain language, opp. σοφιστικῶς, Plu.2.659f; in the ordinary or wide sense, opp. κυρίως, Them.in APo.5.5: Comp., M.Ant. 2.10.
II. fem. dat. κοινῇ ; Dor. κοινᾷ SIG56.11 (Argos, v B.C.); Boeot. κυνῆ ib.635.31 (Acraeph., ii B.C.):—in common, by common consent, Hdt.1.148, 3.79, S.OT606, OC1339, E.Hipp.731, Th.1.3, etc.; “κ. πᾶσι καὶ χωρίςArist.Pol.1278b23, cf. Ath.40.3; κ. μετά τινος, κ. σύν τινι, Pl.Smp.209c, SIG346.27 (iv B.C.), X.Mem.1.6.14, etc.; “ἰδίᾳ τε καὶ κ.Alex.291: also neut.pl.“κοινάS.Ant.546.
2. publicly, “καὶ κ. καὶ ἰδίᾳX.HG1.2.10, Mem.2.1.12, etc.
3. as Prep. c. dat., together with, E.Ion 1228, Hel.829, Fr.823.
2. ἀπὸ κοινοῦ, ἐκ κοινοῦ, v.A.1.1, 11.3, VI.4.
4. κατὰ κοινόν, opp. κατ᾽ ἰδίαν, jointly, in common, Lexap.D.21.94, Plb.4.3.5; prob. for “κατὰ κοινοῦId.11.30.3.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (109 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (109):
  • Aeschines, Against Timarchus, 165
  • Aeschylus, Agamemnon, 523
  • Aeschylus, Eumenides, 109
  • Aeschylus, Eumenides, 408
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 1092
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 613
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 844
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 795
  • Aeschylus, Persians, 132
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 812
  • Andocides, On the Mysteries, 147
  • Andocides, On his Return, 6
  • Andocides, On the Peace, 19
  • Antiphon, Second Tetralogy, 2.3
  • Aristophanes, Birds, 457
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 208
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 610
  • Aristophanes, Plutus, 569
  • Aristophanes, Wasps, 917
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 40.3
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 6.3
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1118b.1
  • Demosthenes, On the Chersonese, 23
  • Demosthenes, On the False Embassy, 156
  • Demosthenes, On the Crown, 257
  • Demosthenes, Against Midias, 45
  • Demosthenes, Against Midias, 94
  • Euripides, Helen, 829
  • Euripides, Hippolytus, 731
  • Euripides, Ion, 1228
  • Euripides, Ion, 1462
  • Euripides, Orestes, 735
  • Herodotus, Histories, 1.141
  • Herodotus, Histories, 1.148
  • Herodotus, Histories, 1.67
  • Herodotus, Histories, 3.156
  • Herodotus, Histories, 3.79
  • Herodotus, Histories, 5.109
  • Herodotus, Histories, 5.85
  • Herodotus, Histories, 7.144
  • Herodotus, Histories, 8.135
  • Herodotus, Histories, 9.87
  • Hesiod, Works and Days, 723
  • Isocrates, Helen, 36
  • Isocrates, Plataicus, 21
  • Isocrates, Panegyricus, 151
  • Isocrates, To Philip, 80
  • Lysias, Against Alcibiades 2, 1
  • New Testament, Mark, 7.2
  • New Testament, Romans, 14.14
  • Plato, Laws, 681c
  • Plato, Laws, 724b
  • Plato, Laws, 796e
  • Plato, Laws, 872b
  • Plato, Republic, 457d
  • Plato, Theaetetus, 165a
  • Plato, Theaetetus, 185b
  • Plato, Theaetetus, 185c
  • Plato, Phaedrus, 279c
  • Plato, Symposium, 209c
  • Plato, Menexenus, 241c
  • Sophocles, Ajax, 267
  • Sophocles, Antigone, 1
  • Sophocles, Antigone, 202
  • Sophocles, Antigone, 546
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1339
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 535
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 240
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 261
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 606
  • Sophocles, Philoctetes, 1145
  • Strabo, Geography, 10.2.10
  • Thucydides, Histories, 1.3
  • Thucydides, Histories, 1.80
  • Thucydides, Histories, 1.90
  • Thucydides, Histories, 2.12
  • Thucydides, Histories, 2.42
  • Thucydides, Histories, 3.53
  • Thucydides, Histories, 4.78
  • Thucydides, Histories, 5.102
  • Thucydides, Histories, 5.37
  • Thucydides, Histories, 6.6
  • Thucydides, Histories, 5.90
  • Xenophon, Anabasis, 4.7.27
  • Xenophon, Anabasis, 5.1.12
  • Xenophon, Anabasis, 5.6.27
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.2.20
  • Xenophon, Hellenica, 1.2.10
  • Xenophon, Hellenica, 6.5.34
  • Xenophon, Hellenica, 7.1.32
  • Xenophon, Memorabilia, 1.6.14
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.12
  • Xenophon, Hiero, 2.8
  • Xenophon, On Hunting, 13.9
  • Flavius Josephus, Against Apion, 1.14
  • Sophocles, Trachiniae, 207
  • Polybius, Histories, 11.30.3
  • Polybius, Histories, 20.6.1
  • Polybius, Histories, 2.62.2
  • Polybius, Histories, 4.3.5
  • Polybius, Histories, 6.5.2
  • New Testament, Acts, 10.14
  • Plutarch, Aratus, 43
  • Plutarch, Antonius, 33
  • Plutarch, Marcellus, 8
  • Diodorus, Historical Library, 1.16
  • Dionysius of Halicarnassus, De Lysia, 3
  • Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, 2
  • Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum, 2.10
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: