previous next
συνάγω [α^], impf. συνῆγον, Dor.
A.-ᾶγονA.Th.756 (lyr.), prob. in E.IA290 (lyr.), Ep. “σύνα^γονIl.14.448: fut. συνάξω: aor. 1 συνῆξα, Dor. “-ᾶξαGDI1772,1791 (Delph., ii B.C.); inf. συνάξαι v.l. in Ev.Luc. 3.17; part. συνάξας f.l. for συννάξας in Hdt.7.60: but the regul. aor. is συνήγαγον: Att. pf. “συνῆχαX.Mem.4.2.8; “συναγήοχαArist.Oec. 1346a28 (v.l. -γιοχ-, -γιωχ-, γειοχ-), Dsc.1.68, Iamb.VP35.254, etc.; Dor. “συναγάγοχαTest.Epict.3.12: pf. Pass. συνῆγμαι, Dor. “-ᾶγμαιTi.Locr.101b.--Old Att. ξυνάγω , which Hom. also uses metri gr.:—bring together, gather together:
2. bring together for deliberation or festivity, “βουλήνBatr.134; “δικαστήριονHdt.6.85; “τοὺς στρατηγούςId.8.59; “ἐκκλησίαν τινὸς ἕνεκαTh.2.60; ἔς τι, περί τινος, Id.1.120, X.HG7.1.27; “οἱ νόμοι ς. ὑμᾶς, ἵνα . . D.19.1; “τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμονArist.Ath.43.3; ς. πανηγύρεις, ἑταιρείας, συσσίτια, etc., Isoc.4.1,79, Pl.R.365d, Lg.625e, etc.; “ς. ἔρανον Μηνὶ ΤυράννῳIG3.74.21, cf. GDI1772, 1791 (Delph., ii B.C.):—Pass., “πανήγυρις . . συναγομένηSIG888.129 (Scaptopara, iii A.D.): abs., hold a club dinner or meeting, Thphr.Char.30.18, and so perh. OGI130.5 (Egypt, ii B.C.); “ς. ἀπὸ συμβολῶνDiph.43.28; “ἔλεγον "συνάγειν" τὸ μετ᾽ ἀλλήλων πίνεινAth.8.365c, cf. Sophil.4.2, Men.158, Hsch.; νυνὶ . . συνάγουσι they are at dinner, Men.Epit. 195.
3. in hostile sense, ξ. Ἄρηα, ἔριδα Ἄρηος, ὑσμίνην, join battle, begin the battle-strife, etc., Il.2.381, 5.861, 14.448, al.; πόλεμον ς. Isoc.4.84.
b. match, pit two warriors one against the other, A.Th. 508: hence intr., ἐς μέσσον ς. engage in fight, Theoc.22.82; “ς. τινίPlb.11.18.4; “εἰς ΧεῖραςPlu.Publ.9.
c. collect or levy soldiers, X.HG 3.1.5, etc.; collect slaves for work, PMich.Zen.62.15 (iii B.C.).
4. bring together, join in one, unite, “ἄμφω ἐς φιλότηταh.Merc.507; “παράνοια ς. νυμφίους φρενώλειςA.Th.756 (lyr.); τὸ κακὸν σέ τε κἀμὲ ς. E. Hel.644 (lyr.), cf. Ar.Ach.991 (lyr.); “ἀνθρώπους εἰς κηδείανX.Mem.2.6.36; γυναῖκα καὶ ἄνδρα, of Isis, IG12(5).14.20 (Ios, iii A.D.): hence γάμους ς. contract marriages, X.Smp.4.64.
5. bring together, make friends of, reconcile, Emp. ap. Arist.Metaph.1000b11, D.58.42, 59.45; bring persons together in works of fiction, “Κρέοντα καὶ ΤειρεσίανPl. Ep.311b.
6. ς. ἑαυτόν collect oneself, Plu.Phil.20.
7. lead with one, receive, “ς. εἰς τὸν οἶκονLXX 2 Ki.11.27, cf. Jd.19.15; “ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ μεgave hospitality to . . , Ev.Matt.25.35:—Pass., Act.Ap.11.26.
2. draw together, so as to make the extremities meet, τὰ κέρεα (of an army) Hdt.6.113; Αἴας δὲ . . δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν (dub. l.) “ξυνᾶγεE.IA 290 (lyr.); “ς. ἐς τετράγωνον τάξιν τοὺς ὁπλίταςTh.4.125, cf. 1.63, etc.; ς. τὰ τέρματα, of two rivers which gradually approach one another, Hdt.4.52; ς. ἑαυτόν, of a snake, Arist.HA594a19; ς. τοὺς πόρους, of a styptic, Thphr.Od.36; ς. τὰν ἁφάν, τὰν γεῦσιν, Ti.Locr. 101c; συναγμένα [φωνά] ib.101b.
b. draw together, narrow, contract, [τὴν διώρυχα] Hdt.7.23; πρῴρην ς. bring it to a point, Id.1.194; τὸν . . Χρόνον ὡς εἰς μικρότατον ς. D.Prooem.36; “τὴν πόλινPlb.5.93.5, etc.; “ἐκ μεγάλας δαπάνας εἰς μικρόνIG12(2).645a.16 (Nesos, iv B.C.):—Pass., “συνάγεται καὶ διοίγεται φάρυγξArist.PA664b25; “εἰς ὀξὺ συνῆχθαιId.HA496a19; “εἰς μικρόνId.Mete.354a7, Democr. ap. Thphr.Ign.52; εἰς στενόν Didym. ap. Ath.11.477f; “ποτήριον συνηγμένον εἰς μέσονCallix.3; συνῆκται κοιλία is pinched in, drawn in, Archig. ap. Aët.6.3; “ἐπὶ στενὸν συνάγεται τὸ στόμιονSor.1.9.
c.ς. τὰς ὀφρῦςS.Fr.1121, Ar.Nu.582 (troch.), Antiph.218.2; “ἐπισκύνιονAr.Ra.823 (lyr.); “τὰ ὄμματαArist.Pr.958a21; ς. τὰ βλέφαρα close the eyelids, ib.38, Gal.18(2).62; but ς. τὰ ὦτα prick the ears, of dogs, X.Cyn.3.5, cf. Ar.Eq.1348; “τὰ σκέλη πρὸς ἄλληλαSor.1.101, cf. 2.61 (Pass.), Diocl.Fr.141.
3. conclude from premisses, infer, prove, Arist.Rh.1357a8, 1395b25, Metaph.1042a3, Pol.1299b12, Phld.Sign.12, al.; “ς. ὅτι . . Arist.Rh.1377b6, cf. A.D. Conj.249.7: c. inf., Luc.Hist.Conscr.16: c. gen. abs., ς. ὥς τινος γενομένου form a conclusion of his having been . . , Arist.Pol.1274a25; συνάγοντες λόγοι cogent arguments, Stoic.2.77, Arr.Epict.1.7.12: also, sum up numbers, D.H.4.6, Ptol.Alm.9.10, Dioph.3.6, al.; also, obtain them by multiplication, συνηγμένος [ἀριθμὸς] ἐκ τῶν κβ καὶ πθ the product . . , Aristarch.Sam.13, cf. Papp.22.7, Paul.Al.K.1; of division, give a quotient, Dioph.2.9; of an integer, yield a fraction (9 = 72/8), ib.12; of any calculation, yield a result, Id.1.25, al. (Pass.).
4. Pass., συνάγεται τᾷ περιφορᾷ is carried along with it, Ti.Locr.98e.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (76 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (76):
  • Aeschines, On the Embassy, 145
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 508
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 756
  • Aristophanes, Acharnians, 991
  • Aristophanes, Clouds, 582
  • Aristophanes, Frogs, 823
  • Aristophanes, Knights, 1348
  • Aristophanes, Lysistrata, 585
  • Aristotle, Constitution of the Athenians, 43.3
  • Demosthenes, Exordia, 36
  • Demosthenes, On the False Embassy, 1
  • Demosthenes, Against Theocrines, 42
  • Demosthenes, Against Neaera, 45
  • Euripides, Bacchae, 563
  • Euripides, Helen, 644
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 290
  • Euripides, Orestes, 1640
  • Herodotus, Histories, 2.111
  • Herodotus, Histories, 3.150
  • Herodotus, Histories, 6.113
  • Herodotus, Histories, 6.119
  • Herodotus, Histories, 6.85
  • Herodotus, Histories, 7.23
  • Herodotus, Histories, 1.194
  • Herodotus, Histories, 4.52
  • Herodotus, Histories, 7.60
  • Herodotus, Histories, 8.59
  • Homer, Iliad, 6.87
  • Homer, Iliad, 3.269
  • Homer, Odyssey, 5.291
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 507
  • Isocrates, Panathenaicus, 252
  • Isocrates, Panegyricus, 1
  • Isocrates, Antidosis, 45
  • Isocrates, Panegyricus, 84
  • New Testament, Acts, 11.26
  • New Testament, Luke, 3.17
  • Old Testament, 2 Samuel, 11.27
  • Plato, Laws, 625e
  • Plato, Laws, 811a
  • Plato, Republic, 365d
  • Plato, Republic, 488a
  • Plato, Sophist, 251d
  • Plato, Statesman, 311c
  • Plato, Theaetetus, 194b
  • Plato, Phaedrus, 256c
  • Strabo, Geography, 10.3.14
  • Thucydides, Histories, 1.120
  • Thucydides, Histories, 1.63
  • Thucydides, Histories, 2.84
  • Thucydides, Histories, 4.125
  • Xenophon, Anabasis, 6.2.8
  • Xenophon, Hellenica, 7.1.27
  • Xenophon, Hellenica, 3.1.5
  • Xenophon, Memorabilia, 2.6.36
  • Xenophon, Memorabilia, 3.10.2
  • Xenophon, Memorabilia, 4.2.8
  • Xenophon, On Hunting, 3.5
  • Xenophon, Symposium, 4.64
  • Homer, Iliad, 14.448
  • Homer, Iliad, 2.381
  • Homer, Iliad, 5.861
  • Sophocles, Ichneutae, 1121
  • Sophocles, Ichneutae, 522
  • Theophrastus, Characters, 30.18
  • Polybius, Histories, 10
  • Polybius, Histories, 11.18.4
  • Polybius, Histories, 12.2.5
  • Polybius, Histories, 1.18.7
  • Polybius, Histories, 5.93.5
  • New Testament, Matthew, 6.26
  • Thucydides, Histories, 2.60
  • Plutarch, Philopoemen, 20
  • Plutarch, Publicola, 9
  • Lucian, Quomodo historia conscribenda sit, 16
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 4.6
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: