previous next
ὥρα (C), Ion. ὥρη , : Ep. gen. pl. ὡράων, Ion. ὡρέων: loc. pl. ὥρασι, q. v.
A. any period, fixed by natural laws and revolutions, whether of the year, month, or day (the sense 'day' is implied in the compd. ἑπτάωρος, q. v.), “νυκτός τε ὥραν καὶ μηνὸς καὶ ἐνιαυτοῦX.Mem. 4.7.4, cf. E.Alc.449(lyr.), Pl.R.527d; “τοῦ γνώμονος σκιὰ ἐπιοῦσα ἐπὶ τὰς γραμμὰς σημαίνει τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τῆς ἡμέραςIG12(8).240 (Samothrace): but specially,
I. in Hom., part of the year, season; mostly in pl., the seasons,ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραιOd.2.107, 19.152; “ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο, ἂψ περιτελλομένου ἔτεος, καὶ ἐπήλυθον ὧραι11.295, 14.294; “ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτραπον ὧραι10.469, cf. Hes. Th. 58; “Διὸς ὧραιOd.24.344, cf. Pi.O.4.2; “ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τὠυτὸ περιιώνHdt.2.4, cf. 1.32; “δυώδεκα μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ἐς [τὸν ἐνιαυτόν]Id.2.4; οὐ μεταλλάσσουσι αἱ ὧραι ib.77; “περιτελλομέναις ὥραιςS.OT156 (lyr.); πάσαις ὥραις at all seasons, Id.Fr.592.6 (lyr.), Ar.Av.696 (anap.); “ὧραι ἐτῶν καὶ ἐνιαυτῶνPl.Lg.906c, cf. Smp.188a, etc.; “τῆς . . ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης οὔσης, ἐν ἀσθενοῦσιν ἄνθρωποι μάλισταTh.7.47; χαλεπὴ . a bad season, Pl.Prt.344d; “ δ᾽ ὤρα χαλέπαAlc.39; . αὕτη this season, X.Cyn.7.1, cf. 5.6; κατὰ τὰς ὥρας according to the seasons, Arist.GA786a31; “οἱ περὶ τὴν ὥραν χρόνοιId.Pol.1335a37.—Hom. and Hes. distinguish three seasons, and express each by the sg. ὥρη, with a word added to specify each:
a. spring,ἔαρος . . ὥρηIl.6.148; “ὥρη εἰαρινή2.471, 16.643, Od.18.367, etc.; so in Trag. and Att., ἦρος ὥρα or ὧραι, Ar.Nu.1008 (anap.), E.Cyc.508 (lyr.); “ὥρα νέαAr.Eq.419; “νεᾶνιςE.Ph.786 (lyr.); v. infr. 2.
c. winter,χείματος ὥρηHes.Op.450; “ὥρῃ χειμερίῃOd.5.485, Hes.Op.494; χειμῶνος ὥρᾳ in winter, And.1.137; “χιονοβόλοςPlu.2.182e.—A. also names three seasons, Pr.454sq.; an Egyptian division of the year, acc. to D.S.1.26.—A fourth first appears in Alcm.76, θέρος καὶ χεῖμα κὠπώραν τρίταν καὶ τέτρατον τὸ ϝῆρ; and in Hp.Vict.3.68, “χειμών, ἦρ, θέρος, φθινόπωρον; ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος χειμῶνος ὀπώραςAr.Av.709 (anap.); τετράμορφοι ὧραι E(?).Fr.943 (hex.): later, seven seasons are named, “ἔαρ, θέρος, ὀπώρα, φθινόπωρον, σπορητός, χειμών, φυταλιάGal.17(1).17.
b. in historians, the campaigning season,τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνονX.HG6.2.13; esp. in the phrase ὥρα ἔτους, Th.2.52, 6.70, Pl.Phdr.229a, Lg.952e, D.50.23, Thphr.CP3.23.2; εἰς ἔτους ὥραν next season, Plu.Per.10.
3. the year generally, “τῆς ὥρης μέσον θέροςHdt.8.12; ἐν τῇ πέρυσιν ὥρᾳ last year, D.56.3; εἰς ὥρας next year, Philem.116, Pl.Ep.346c, LXX Ge.18.10, AP11.17 (Nicarch.), cf. Plu.Ages.22; also “εἰς ἄλλας ὥραςhereafter, E.IA122 (lyr.); “ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέραςAr.Nu.562 (lyr.); “ἐκ τῶν ὡρῶν εἰς τὰς ὥραςId.Th.950 (anap.); κἠς ὥρας κἤπειτα next year and for ever, Theoc.15.74; also “ὥραις ἐξ ὡρᾶνIsyll.25; cf. ὥρασιν.
4. in pl., of the climate of a country, as determined by its seasons, Hdt.1.142, cf. 149, 4.199 (here perh. three harvest seasons); “τὰς . κάλλιστα κεκρημέναςId.3.106; cf. Pl.Criti.111e, Phd. 111b; climatic conditions, Hdt.2.26.
II. time of day,νυκτὸς ἐν ὥρῃh.Merc.67, 155, 400; αἱ . τῆς ἡμέρας the times of day, i.e. morning, noon, evening, and night, X.Mem.4.3.4; δι᾽ ὥραν ἡμέρας by the time of day (fixed for meetings), D.Prooem.49, etc.; “πᾶσαν . τῆς ἡμέραςArist.Mete.371b31; “μεσονυκτίοις ποθ᾽ ὥραιςAnacreont.31.1: without ἡμέρας or “νυκτός, ἑκάστης ἡμέρας μέχρι τρίτου μέρους ὥραςPl. Lg.784a; “τῆς ὥρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίουX.HG7.2.22; ψευσθεὶς τῆς . having mistaken the hour, And.1.38; ἐποίησαν ἔξω μέσων νυκτῶν τὴν ὥραν, i.e. they prolonged the day beyond midnight, D.54.26; “τῆς ὥρας ἐγίγνετ᾽ ὀψέId.21.84; “ὀψίτερον τῆς .PTeb.793 xi 12 (ii B. C.); “πολλῆς ὥραςit being late, Plb.5.8.3; “ἤδη ὥρα πολλήEv.Marc.6.35; ἄχρι πολλῆς ὥρας till late in the day, D.H.2.54.
2. the νυχθήμερον was prob. first divided into twenty-four hours by Hipparch., ἐν πόσαις ὥραις ἰσημεριναῖς (equinoctial hours) “ἕκαστον τῶν ἄστρων δύνει ἀνατέλλει2.4.5, cf. Ptol.Alm.3.9, 4.9, al.
b. in ordinary life the day from sunrise to sunset was divided into twelve equal parts called ὧραι ὧραι καιρικαί when it was necessary to distinguish them from the ὧραι ἰσημεριναί, v. καιρικός 2 c), “ἡμέρα . . δωδεκάωρος, τουτέστιν ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεωςS.E.M.10.182; “οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας;Ev.Jo.11.9; “ὡράων ἀμφὶ δυωδεκάδιAP9.782 (Paul.Sil.); the time of day was commonly given without the Art., “ὥρᾳ α_PHamb.1.96.3 (ii A. D.), “τρίτης ὥραςPlu.Rom.12; ὀγδόης, ἐνάτης, δεκάτης ., Id.Alex.60, Aem.22, Ant.68, etc.; but we have περὶ τὴν τρίτην ὥραν, περὶ τὴν ἑνδεκάτην, Ev.Matt.20.3,6, beside περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην . ib.5; “χθὲς ὥραν ἑβδόμηνEv.Jo.4.52, cf. IG5(1).1390.109 (Andania, i B. C.), etc.; ἐρωτᾷ σε Χαιρήμων δειπνῆσαι . . αὔριον, ἥτις ἐστὶν ιε, ἀπὸ ὥρας θ_ -to-morrow the 15th at 9 o'clock, POxy.110 (ii A. D.): prov., δωδεκάτης ., as we say 'at the eleventh hour', Plu.Crass.17.
III. Astrol., degree of the zodiac rising at the nativity (cf. “ὡρονόμος11, “ὡροσκόπος11), . μεροποσπόρος, τεκνοσπόρος, Man.4.577, 597; ἐξ ὥρης ἐσορῶν Ζεὺς Ἑρμείην Jupiter in the ascendant in aspect with Mercury, Id.3.186, cf. 32, al.
B. the fitting time or season for a thing (mostly without Art., even in Att.), freq. in Hom. (v. infr.); “ὥρα συνάπτειPi.P.4.247; “ὧραι ἐπειγόμεναιId.N.4.34; “ὅταν . ἥκῃX.Mem.2.1.2; but with Art., “τῆς . ἐνθυμεῖσθαιId.Cyn.8.6: freq. in later writers, “τῆς ὥρας ἐπιγενομένηςPlb.2.34.3, etc.
3. ὥρα [ἐστίν] c. inf., it is time to do a thing, “ἀλλὰ καὶ ὥρη εὕδεινOd.11.330, cf. 373; so also in Trag. and Att., E.Ph. 1584, Heracl.288 (anap.), Ar.Ec.30, Pl.Prt.361e, 362a; so “δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι καθεύδεινX.An.1.3.11, cf. HG7.2.13 (dub. l.): c. acc. et inf., “ὥρα δ᾽ ἐμπόρους καθιέναι ἄγκυρανA.Ch.661, cf. S.OT466 (lyr.): c. dat. et inf., X.Cyr.4.5.1, Pl.Tht.145b: in these phrases the inf. pres. is almost universal; the aor., however, occurs in Od.21.428, S.Aj.245 (lyr.), Ar.Ach.393 (where also ἐστί is added to ὥρα, as in Philyll.3, ἀφαιρεῖν ὥρα 'στὶν ἤδη τὰς τραπέζας); and the pf. in “ὥρα πεπαῦσθαιPlu.2.728d: sts. the inf. must be supplied, “οὐδέ τί σε χρή, πρὶν ὥρη, καταλέχθαιOd.15.394, cf. E.El.112 (lyr.), Ar.Ec.877; ὥρα κἠς οἶκον (i. e. ἰέναι εἰς οἶκον) Theoc.15.147.
4. in various adverb. usages, “τὴν ὥρηνat the right time, Hdt.2.2, 8.19, X.Oec.20.16: but τὴν . at that hour, Hes.Sc.401; ταύτην τὴν ὥραν at this season, X.Cyn.9.1; “[ἡ ἶρις] πᾶσαν ὥραν γίγνεται τῆς ἡμέραςArist.Mete.371b31; “δείελον ὥρην παύομαι ἀμήτοιοA.R. 3.417; ὥραν οὐδενὸς κοινὴν θεῶν at an hour . . , A.Eu.109, cf. E.Ba. 724, Aeschin.1.9; αὐτῆς ὥρας immediately, PMich. in Class.Phil.22.255(iii A. D.); ἐν ὥρῃ in due season, in good time, Od.17.176, Hdt. 1.31, cf. Pi.O.6.28, Ar.V.242, etc.; also αἰεὶ εἰς ὥρας in successive seasons, Od.9.135; ἐς τὰς ὥρας for all time, Ar.Ra.382 (lyr. cf. supr. A. 1.3) (hence in an acclamation [ε] ἰς ὥρας πᾶσι τοῖς τὴν πόλιν φιλοῦσιν hurrah for . . , POxy.41.29 (iii/iv A. D.)); “οἱ ὧδε χέζοντες εἰς . μὴ ἔλθοιενMilet.2(3) No.406, cf. “ὥρασι; καθ᾽ ὥρανTheoc.18.12, Plb.1.45.4, cf. 3.93.6, etc.; opp. “παρ᾽ ὥρηνAP7.534 (Alex.Aet. or Autom.), cf. Plu.2.784b, etc.:—“πρὸ τῆς ὥραςX.Oec.20.16; “πρὸ ὥραςLuc.Luct.13; “πρὸ ὥρας τελευτῆσαιIG42(1).84.26 (Epid., i A. D.); “πρὶν ὥραςPi.P.4.43 (cf. “πρίνA. 11.4).
2. freq. involving an idea of beauty,φεῦ φεῦ τῆς ὥρας τοῦ κάλλουςAr.Av.1724(lyr.); “ὥρᾳ . . ἡλικίας λαμπρόςTh.6.54; “κάλλει καὶ ὥρᾳ διενεγκόντεςAeschin.1.134, cf. ib.158; “καλὸς ὥρᾳ τε κεκραμένοςPi.O.10(11).104, cf. X.Mem. 2.1.22, Pl.Lg.837b; “ἀφ᾽ ὥρας ἐργάζεσθαιquaestum corpore facere, Plu.Tim..14, cf. X.Mem..1.6.13, Smp.8.21; “τὴν . πεπωληκότεςPhld.Rh.1.344 S.:—then,
b. generally, beauty, grace, elegance of style, D.H.Pomp.2, Plu.2.874b, etc.; “γλυκύτης καὶ .Hermog.Id.2.3, cf. Men.Rh.p.335 S., Him.Or.1.2; of beauty in general, “χάρις καὶ ὥραPlu.2.128d.
3. Ὥρα personified, like Ἥβη, Pi.N.8.1.
III. = τὰ ὡραῖα, the produce of the season, fruits of the year,ἀπὸ τῆς ὥρας ἐτρέφοντοX.HG2.1.1.
C. personified, αἱὯραι, the Hours, keepers of heaven's cloudgate, Il.5.749, 8.393; and ministers of the gods, ib.433; “Ζεῦ, τεαὶ . . ὯραιPi.O.4.2; esp. of Aphrodite, h.Hom.6.5,12; also . Διονυσιάδες, Καρνειάδες, Simon.148, Call.Ap.87; three in number, Eunomia, Dike, Eirene, daughters of Zeus and Themis, Hes.Th. 901; “Ωραι πολυάνθεμοιPi.O.13.17, cf. Alex.261.6, Theoc.1.150, etc.: freq. joined with the Χάριτες, h.Ap.194, Hes.Op.75; worshipped at Athens, Paus.9.35.1; at Argos, Id.2.20.5; at Attaleia, BMus.Inscr.1044 (i B. C.).
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (169 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (169):
  • Aeschines, Against Timarchus, 134
  • Aeschines, Against Timarchus, 9
  • Aeschylus, Eumenides, 109
  • Aeschylus, Libation Bearers, 661
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 454s
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 13
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 535
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 997
  • Andocides, On the Mysteries, 137
  • Andocides, On the Mysteries, 38
  • Aristophanes, Acharnians, 393
  • Aristophanes, Birds, 1724
  • Aristophanes, Birds, 696
  • Aristophanes, Birds, 705
  • Aristophanes, Birds, 709
  • Aristophanes, Clouds, 1008
  • Aristophanes, Clouds, 562
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 30
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 877
  • Aristophanes, Frogs, 1034
  • Aristophanes, Frogs, 382
  • Aristophanes, Knights, 419
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 950
  • Aristophanes, Wasps, 242
  • Demosthenes, Exordia, 49
  • Demosthenes, Against Midias, 84
  • Demosthenes, Against Polycles, 23
  • Demosthenes, Against Conon, 26
  • Demosthenes, Against Dionysodorus, 3
  • Euripides, Alcestis, 449
  • Euripides, Bacchae, 724
  • Euripides, Cyclops, 508
  • Euripides, Electra, 112
  • Euripides, Heraclidae, 288
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 122
  • Euripides, Phoenician Women, 1584
  • Euripides, Phoenician Women, 2
  • Euripides, Phoenician Women, 786
  • Herodotus, Histories, 1.10
  • Herodotus, Histories, 1.142
  • Herodotus, Histories, 1.31
  • Herodotus, Histories, 1.32
  • Herodotus, Histories, 2
  • Herodotus, Histories, 2.109
  • Herodotus, Histories, 2.2
  • Herodotus, Histories, 2.26
  • Herodotus, Histories, 2.4
  • Herodotus, Histories, 3.106
  • Herodotus, Histories, 4.199
  • Herodotus, Histories, 6.61
  • Herodotus, Histories, 8.12
  • Herodotus, Histories, 8.19
  • Hesiod, Shield of Heracles, 401
  • Hesiod, Theogony, 58
  • Hesiod, Theogony, 901
  • Hesiod, Works and Days, 450
  • Hesiod, Works and Days, 460
  • Hesiod, Works and Days, 494
  • Hesiod, Works and Days, 575
  • Hesiod, Works and Days, 584
  • Hesiod, Works and Days, 664
  • Hesiod, Works and Days, 75
  • Homer, Odyssey, 10.469
  • Homer, Odyssey, 11.295
  • Homer, Odyssey, 11.330
  • Homer, Odyssey, 11.379
  • Homer, Odyssey, 14.294
  • Homer, Odyssey, 14.407
  • Homer, Odyssey, 15.126
  • Homer, Odyssey, 15.394
  • Homer, Odyssey, 17.176
  • Homer, Odyssey, 18.367
  • Homer, Odyssey, 19.152
  • Homer, Odyssey, 21.428
  • Homer, Odyssey, 24.344
  • Homer, Odyssey, 2.107
  • Homer, Odyssey, 3.334
  • Homer, Odyssey, 5.485
  • Homer, Odyssey, 9.135
  • Homer, Odyssey, 9.51
  • Homeric Hymns, Hymn 3 to Apollo, 194
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 155
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 400
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 67
  • Homeric Hymns, Hymn 6 to Aphrodite, 5
  • Isaeus, Astyphilus, 28
  • Isocrates, Helen, 58
  • Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 8.4.4
  • New Testament, John, 11.9
  • New Testament, John, 4.52
  • Old Testament, Genesis, 18.10
  • Pausanias, Description of Greece, 2.20.5
  • Pausanias, Description of Greece, 9.35.1
  • Plato, Laws, 784a
  • Plato, Laws, 837b
  • Plato, Laws, 906c
  • Plato, Laws, 952e
  • Plato, Republic, 474d
  • Plato, Republic, 474e
  • Plato, Republic, 475a
  • Plato, Republic, 527d
  • Plato, Phaedo, 111b
  • Plato, Theaetetus, 145b
  • Plato, Symposium, 188a
  • Plato, Phaedrus, 229a
  • Plato, Phaedrus, 234a
  • Plato, Phaedrus, 240d
  • Plato, Meno, 76b
  • Plato, Protagoras, 344d
  • Plato, Protagoras, 361e
  • Plato, Protagoras, 362a
  • Plato, Epinomis, 987a
  • Plato, Critias, 111e
  • Plato, Critias, 113d
  • Sophocles, Ajax, 245
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 156
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 466
  • Thucydides, Histories, 2.52
  • Thucydides, Histories, 4.6
  • Thucydides, Histories, 6.54
  • Thucydides, Histories, 6.70
  • Thucydides, Histories, 7.47
  • Thucydides, Histories, 7.81
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.11
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.5.1
  • Xenophon, Hellenica, 1.1.13
  • Xenophon, Hellenica, 2.1.1
  • Xenophon, Hellenica, 6.2.13
  • Xenophon, Hellenica, 7.2.13
  • Xenophon, Hellenica, 7.2.22
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.2
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.22
  • Xenophon, Memorabilia, 4.3.4
  • Xenophon, Memorabilia, 4.7.4
  • Xenophon, On Hunting, 5.6
  • Xenophon, On Hunting, 7.1
  • Xenophon, On Hunting, 8.6
  • Xenophon, On Hunting, 9.1
  • Xenophon, On Hunting, 9.20
  • Xenophon, Symposium, 8.21
  • Xenophon, Economics, 20.16
  • Homer, Iliad, 16.643
  • Homer, Iliad, 2.468
  • Homer, Iliad, 2.471
  • Homer, Iliad, 5.749
  • Homer, Iliad, 6.148
  • Homer, Iliad, 8.393
  • Sophocles, Ichneutae, 592.6
  • Apollonius Rhodius, Argonautica, 3.417
  • Polybius, Histories, 1.45.4
  • Polybius, Histories, 2.34.3
  • Polybius, Histories, 3.93.6
  • Polybius, Histories, 5.8.3
  • New Testament, Mark, 6.35
  • New Testament, Matthew, 20.3
  • New Testament, Matthew, 5
  • New Testament, Matthew, 6
  • Plutarch, Antonius, 68
  • Plutarch, Crassus, 17
  • Plutarch, Romulus, 12
  • Plutarch, Pericles, 10
  • Plutarch, Aemilius Paullus, 22
  • Plutarch, Agesilaus, 22
  • Plutarch, Alexander, 60
  • Lucian, De luctu, 13
  • Diodorus, Historical Library, 1.26
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 2.54
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 5.32
  • Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, 2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: