hide Matching Documents

The documents where this entity occurs most often are shown below. Click on a document to open it.

Document Max. Freq Min. Freq
A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology (ed. William Smith) 140 140 Browse Search
Frank Frost Abbott, Commentary on Selected Letters of Cicero 23 23 Browse Search
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser) 20 20 Browse Search
Frank Frost Abbott, Commentary on Selected Letters of Cicero 9 9 Browse Search
M. Tullius Cicero, Epistulae ad Familiares (ed. L. C. Purser) 4 4 Browse Search
J. B. Greenough, G. L. Kittredge, Select Orations of Cicero , Allen and Greenough's Edition. 3 3 Browse Search
J. B. Greenough, Benjamin L. D'Ooge, M. Grant Daniell, Commentary on Caesar's Gallic War 3 3 Browse Search
Appian, The Civil Wars (ed. Horace White) 2 2 Browse Search
E. T. Merrill, Commentary on Catullus (ed. E. T. Merrill) 2 2 Browse Search
Pliny the Elder, The Natural History (ed. John Bostock, M.D., F.R.S., H.T. Riley, Esq., B.A.) 1 1 Browse Search
View all matching documents...

Browsing named entities in M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser). You can also browse the collection for 49 BC or search for 49 BC in all documents.

Your search returned 20 results in 20 document sections:

1 2
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 7, letter 10 (search)
Scr. ad urbem xiv sub noctem aut xiiii ante lucem in K. Febr. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem subito consilium cepi ut ante quam luceret exirem, ne qui conspectus fieret aut sermo, lictoribus praesertim laureatis. de reliquo neque hercule quid agam neque quid acturus sim scio; ita sum perturbatus temeritate nostri amentissimi consili. tibi vero quid suadeam quoius ipse consilium exspecto? Gnaeus noster quid consili ceperit capiatve nescio, adhuc in oppidis coartatus et stupens. omnes, si in Italia consistat, erimus una; sin cedet, consili res est. adhuc certe, nisi ego insanio, stulte omnia et incaute. tu, quaeso, crebro ad me scribe vel quod in buccam venerit.
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 7, Scr. Menturnis vid K. Febr. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem (search)
Scr. Menturnis vid K. Febr. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem iam intellexi tuum; Oppios enim de Velia saccones dicis. in eo aestuavi diu. quo aperto reliqua patebant et cum Terentiae summa congruebant. L. Caesarem vidi Menturnis a. d. viii Kal. Febr. mane cum absurdissimis mandatis, non hominem sed scopas solutas, ut id ipsum mihi ille videatur inridendi causa fecisse qui tantis de rebus huic mandata dederit; nisi forte non dedit et hic sermone aliquo arrepto pro mandatis abusus est. Labienus, vir mea sententia magnus, Teanum venit a. d. viiii Kal. Ibi Pompeium consulesque convenit. qui sermo fuerit et quid actum sit scribam ad te cum certum sciam. Pompeius a Teano Larinum versus profectus est a. d. viii Kal. Eo die mansit
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 7, letter 17 (search)
Scr. in Formiano iv Non. Febr. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem tuae litterae mihi gratae iucundaeque sunt. de pueris in Graeciam transportandis tum cogitabam cum fuga ex Italia quaeri videbatur. nos enim Hispaniam peteremus; illis hoc aeque commodum non erat. tu ipse cum Sexto etiam nunc mihi videris Romae recte esse posse; etenim minime amici Pompeio nostro esse debetis. nemo enim umquam tantum de urbanis praediis detraxit. videsne me etiam iocari? scire iam te oportet L. Caesar quae responsa referat a Pompeio, quas ab eodem ad Caesarem ferat litteras. scriptae enim et datae ita sunt ut proponerentur in publico. in quo accusavi mecum ipse Pompeium qui, cum scriptor luculentus esset, tantas res atque eas quae i
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 7, letter 20 (search)
Scr. Capuae Non. Febr. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem breviloquentem iam me tempus ipsum facit. pacem enim desperavi, bellum nostri nullum administrant. cave enim putes quicquam esse minoris his consulibus; quorum ego spe audiendi aliquid et cognoscendi nostri apparatus maximo imbri Capuam veni pridie Nonas, ut eram iussus. illi autem nondum venerant sed erant venturi inanes, imparati. Gnaeus autem Luceriae dicebatur esse et adire cohortis legionum Appianarum non firmissimarum. at illum ruere nuntiant et iam iamque adesse, non ut manum conserat (quicum enim?) sed ut fugam intercludat. ego autem in Italia kai\ sunapoqanei=n—nec te id consulo; sin extra, quid ago? ad manendum hiems, lictores, improvidi et neglegentes duces, ad fugam hortatur
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 8, letter 6 (search)
Scr. in Formiano ix K. Mart., ut videtur, a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem obsignata iam ista epistula quam de nocte daturus eram, sicut dedi (nam eam vesperi scripseram), C. Sosius praetor in Formianum venit ad M'. Lepidum vicinum nostrum quoius quaestor fuit. Pompei litterarum ad consules exemplum attulit: litterae mihi a L. Domitio a. d. xiii Kalend. Mart. adlatae sunt. earum exemplum infra scripsi. nunc ut ego non scribam, tua sponte te intellegere scio quanti rei publicae intersit omnis copias in unum locum primo quoque tempore convenire. tu, si tibi videbitur, dabis operam ut quam primum ad nos venias, praesidi Capuae quantum constitueris satis esse relinquas. deinde supposuit exemplum epistulae Domiti quod ego ad
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 8, letter 7 (search)
Scr. ut Formiano vii K. Mart., ut videtur, a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem unum etiam restat amico nostro ad omne dedecus ut Domitio non subveniat. at nemo dubitat quin subsidio venturus sit. ego non puto. deseret igitur talem civem et eos quos una scis esse cum habeat praesertim is ipse cohortis triginta? nisi me omnia fallunt, deseret. incredibiliter pertimuit, nihil spectat nisi fugam. quoi tu (video enim quid sentias) me comitem putas debere esse. ego vero quem fugiam habeo, quem sequar non habeo. quod enim tu meum laudas et memorandum dicis, malle quod dixerim me cum Pompeio vinci quam cum istis vincere, ego vero malo sed cum illo Pompeio qui tum erat aut qui mihi esse videbatur, cum hoc vero qui ante fugit quam scit aut quem fugiat aut
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 8, letter 11 (search)
Scr. in Formiano in K. Mart. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem quod me magno animi motu perturbatum putas, sum equidem sed non tam magno quam tibi fortasse videor. levatur enim omnis cura cum aut constitit consilium aut cogitando nihil explicatur. lamentari autem licet illud quidem totos dies; sed vereor ne nihil cum proficiam etiam dedecori sim studiis ac litteris nostris. consumo igitur omne tempus considerans quanta vis sit illius viri quem nostris libris satis diligenter, ut tibi quidem videmur, expressimus. tenesne igitur moderatorem illum rei publicae quo referre velimus omnia? nam sic quinto, ut opinor, in libro loquitur Scipio, ut enim gubernatori cursus secundus, medico salus, imperatori victoria, sic huic moderatori rei publicae beata civium vita proposita est, ut opib
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 8, letter 13 (search)
Scr. in Formiano K. Mart. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem lippitudinis meae signum tibi sit librari manus et eadem causa brevitatis; etsi nunc quidem quod scriberem nihil erat. omnis exspectatio nostra erat in nuntiis Brundisinis si nactus hic esset Gnaeum nostrum, spes dubia pacis, sin ille ante tramisisset, exitiosi belli metus. sed videsne in quem hominem inciderit res publica, quam acutum, quam vigilantem, quam paratum? si me hercule neminem occiderit nec cuiquam quicquam ademerit, ab iis qui eum maxime timuerant maxime diligetur. multum mecum municipales homines loquuntur, multum rusticani; nihil prorsus aliud curant nisi agros, nisi villulas, nisi nummulos suos. et vide quam conversa res sit; illum quo antea confidebant metuunt, hunc amant quem timebant.
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 8, Scr. Romae circ. K. Mart. a. 705 (49). BALBVS CICERONI IMP. salutem (search)
Scr. Romae circ. K. Mart. a. 705 (49). BALBVS CICERONI IMP. salutem obsecro te, Cicero, suscipe curam et cogitationem dignissimam tuae virtutis ut Caesarem et Pompeium perfidia hominum distractos rursus in pristinam concordiam reducas. crede mihi Caesarem non solum fore in tua potestate sed etiam maximum beneficium te sibi dedisse iudicaturum, si hoc te reicis. velim idem Pompeius faciat. qui ut adduci tali tempore ad ullam condicionem possit magis opto quam spero. sed cum constiterit et timere desierit, tum incipiam non desperare tuam auctoritatem plurimum apud eum valituram. quod Lentulum consulem meum voluisti hic remanere, Caesari gratum, mihi vero gratissimum medius fidius fecisti. nam illum tanti facio ut non Caesarem magis diligam. qui si passus ess
M. Tullius Cicero, Letters to Atticus (ed. L. C. Purser), book 9, letter 2 (search)
Scr. in Formiano Non. Mart. a. 705 (49). CICERO ATTICO salutem Etsi Nonis Martiis die tuo, ut opinor, exspectabam epistulam a te longiorem, tamen ad eam ipsam brevem quam IIII Nonas u(po\ th\n dialh=yin dedisti rescribendum putavi. gaudere ais te mansisse me et scribis in sententia te manere. mihi autem superioribus litteris videbare non dubitare quin cederem ita si et Gnaeus bene comitatus conscendisset et consules transissent. utrum hoc tu parum commeministi, an ego non satis intellexi, an mutasti sententiam? sed aut ex epistula quam exspecto perspiciam quid sentias aut alias abs te litteras eliciam. Brundisio nihildum erat adlatum
1 2