previous next
δύνα^μις [υ^], , gen. εως, Ion. ιος, Ion. dat. δυνάμι : (δύναμαι):—
A.power, might, in Hom., esp. of bodily strength, “εἴ μοι δ. γε παρείηOd. 2.62, cf. Il.8.294; “οἵη ἐμὴ δ. καὶ χεῖρεςOd.20.237; “ δ. τῶν νέωνAntipho 4.3.2, etc.: generally, strength, power, ability to do anything, πὰρ δύναμιν beyond one's strength, Il.13.787; in Prose, “παρὰ δ. τολμηταίTh.1.70, etc.; “ὑπὲρ δ.D.18.193; opp. κατὰ δ. as far as lies in one, Hdt.3.142, etc. (“κὰδ δ.Hes.Op.336); “εἰς δύναμινCratin. 172, Pl.R. 458e, etc.; “πρὸς τὴν δ.Id.Phdr.231a.
3. force for war, forces, “δ. ἀνδρῶνHdt.5.100, cf. Pl.Mx.240d, Plb.1.41.2, LXX Ge.21.22, OGI139.8 (ii B. C.); μετὰ δυνάμεων ἱκανῶν Wilcken Chr.10 (ii B. C.), etc.; “δ. καὶ πεζὴ καὶ ἱππικὴ καὶ ναυτικήX.An.1.3.12; πέντε δυνάμεσι πεφρουρημένον, of the five projecting rows of sarissae in the phalanx, Ascl.Tact.5.2,al.
4. a power, quantity, “χρημάτων δ.Hdt.7.9.ά.
II. power, faculty, capacity, “αἱ ἀμφὶ τὸ σῶμα δ.Hp.VM14; “αἱ τοῦ σώματος δυνάμειςPl.Tht.185e; “ τῆς ὄψεως δ.Id.R. 532a; “ τῶν λεγόντων δ.D.22.11: c. gen. rei, capacity for, “τῶν ἔργωνArist.Pol.1309a35; “τοῦ λέγεινId.Rh.1362b22; τοῦ λόγου, τῶν λόγων, Men.578, Alex.94; “δ. στρατηγικήPlb.1.84.6; “δ. ἐν πραγματείᾳId.2.56.5; “δ. συνθετικήD.H.Comp.2: abs., any natural capacity or faculty, that may be improved and may be used for good or ill, Arist.Top. 126a37, cf. MM1183b28.
2. elementary force, such as heat, cold, etc., Hp.VM16, Arist.PA646a14; τοῦ θερμοῦ δ.ib.650a5; “θερμαντικὴ δ.Epicur.Fr.60, cf. Polystr.p.23 W.
b. property, quality, “ἰδίην δύναμιν καὶ φύσιν ἔχεινHp.VM13, cf. Nat.Hom.5, Vict.1.10; esp. of the natural properties of plants, etc., αἱ δ. τῶν φυομένων, τῶν σπερμάτων, X.Cyr.8.8.14, Thphr.HP8.11.1; productive power, “τῆς γῆςId.Oec.16.4; “μετάλλωνId.Vect.4.1: generally, function, faculty, δύναμις φυσική, ζωική, ψυχική, Gal.10.635; περὶ φυσικῶν δ., title of work by Galen.
c. in pl., agencies, ὑπάρχειν ἐν τῇ φύσει τὰς τοιαύτας δυνάμεις (sc. the gods) Polystr.p.10 W.
d. function, meaning, of part in whole, Id.p.17 W.
e. in Music, function, value, of a note in the scale, “δ. ἐστι τάξις φθόγγου ἐν συστήματιCleonid.Harm.14, cf. Aristox.Harm.p.69M.; μέση κατὰ δύναμιν, opp. κατὰ θέσιν, Ptol. Harm.2.5.
3. faculty, art, or craft, Pl.R.532d, Arist.Metaph. 1018a30, EN1094a10, Arr.Epict.1.1.1; δ. σκεπτική the doctrine of the Sceptics, S.E.M.7.1.
4. a medicine, Timostr.7, etc.; “δ. ἁπλαῖHp.Decent.9, Aret.CD1.4, etc.; “δ. πολυφάρμακοιPlu.2.403c, Gal.13.365: in pl., collection of formulae or prescriptions, Orib.10.33.
b. action of medicines, περὶ τῆς ἁπλῶν φαρμάκων δ., title of work by Galen; also, potency, δυνάμει θερμά, ψυχρά, Id.1.672, al.
5. magically potent substance or object, PMag.Leid.V.8.12: in pl., magical powers, Hld.4.7.
III. force or meaning of a word, Lys.10.7, Pl. Cra.394b, Diog.Oen.12, Phld.Sign.31, etc.
b. phonetic value of sounds or letters, Plb.10.47.8, D.H.Comp.12, Luc.Jud.Voc.5, etc.
2. worth or value of money, Th.6.46,2.97, Plu.Lyc.9, Sol. 15.
IV. capability of existing or acting, potentiality, opp. actuality (ἐνέργεια), Arist.Metaph.1047b31, 1051a5, etc.: hence δυνάμει as Adv., virtually, “ὕστερον ὂν τῇ τάξει, πρότερον τῇ δυνάμει . . ἐστίD.3.15; opp. ἐνεργείᾳ, Arist.APo.86a28, al.; opp. ἐντελεχείᾳ, Id.Ph.193b8, al.
V. Math., power, “κατὰ μεταφορὰν ἐν γεωμετρίᾳ λέγεται δ.Id.Metaph.1019b33; usu. second power, square, κατὰ δύναμιν in square, Pl.Ti.54b, cf. Theol.Ar.11, etc.: chiefly in dat., [εὐθεῖα] δυνάμει ἴση a line the square on which is equal to an area, BA ἐλάσσων ἐστὶν διπλασίων δυνάμει τῆς AK the square on BA is less than double of the square on AK, Archim.Sph.Cyl.2.9: εὐθεῖαι δ. σύμμετροι commensurable in square, Euc.10Def.2; δυνάμει δεκάς the series 12 + 22 . . . + 102, Theol.Ar.64.
b. square number, Pl.Ti.32a.
c. square of an unknown quantity (x2), Dioph.Def.2, al.
2. square root of a number which is not a perfect square, surd, opp. μῆκος, Pl. Tht.147d.
3. product of two numbers, ἀμφοῖν (sc. τριάδος καὶ δυάδος)“ δ. ἑξάςPh.1.3, cf. Iamb.in Nic.p.108 P.; δυνάμει in product, Hero Metr.1.15, Theol.Ar.33.
VI. concrete, powers, esp. of divine beings, “αἱ δ. τῶν οὐρανῶνLXX Is.34.4, cf. 1 Ep.Pet.3.22, al., Ph.1.587, Corp.Herm.1.26, Porph.Abst.2.34: sg., Act.Ap.8.10, PMag.Par.1.1275; πολυώνυμος δ., of God, Secund.Sent.3.
VII. manifestation of divine power, miracle, Ev.Matt.11.21, al., Buresch Aus Lydien 113, etc.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (54 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (54):
  • Aeschylus, Agamemnon, 779
  • Aeschylus, Persians, 174
  • Antiphon, Third Tetralogy, 3.2
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094a.10
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 15
  • Demosthenes, On the Crown, 193
  • Demosthenes, On Organization, 29
  • Demosthenes, Against Androtion, 11
  • Euclid, Elements, 10
  • Herodotus, Histories, 5.100
  • Herodotus, Histories, 1.90
  • Herodotus, Histories, 3.142
  • Herodotus, Histories, 7.9
  • Hesiod, Works and Days, 336
  • Homer, Iliad, 8.294
  • Homer, Odyssey, 2.62
  • Lysias, Against Theomnestus 1, 7
  • New Testament, Acts, 8.10
  • Old Testament, Genesis, 21.22
  • New Testament, 2 Corinthians, 8.3
  • Plato, Republic, 532a
  • Plato, Republic, 532d
  • Plato, Republic, 458e
  • Plato, Cratylus, 394b
  • Plato, Theaetetus, 185e
  • Plato, Theaetetus, 147d
  • Plato, Phaedrus, 231a
  • Plato, Timaeus, 32a
  • Plato, Menexenus, 240d
  • Plato, Timaeus, 54b
  • Thucydides, Histories, 1.70
  • Thucydides, Histories, 6.46
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.12
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.8.14
  • Xenophon, Hellenica, 4.4.5
  • Homer, Iliad, 13.787
  • Homer, Odyssey, 20.237
  • Polybius, Histories, 10.47.8
  • Polybius, Histories, 1.41.2
  • Polybius, Histories, 1.84.6
  • Polybius, Histories, 2.56.5
  • Hippocrates, De prisca medicina, 16
  • Hippocrates, De prisca medicina, 13
  • Hippocrates, De prisca medicina, 14
  • Aretaeus, De curatione diuturnorum morborum libri duo, 1.4
  • New Testament, 1 Peter, 3.22
  • Old Testament, Isaiah, 34.4
  • Thucydides, Histories, 2.97
  • Thucydides, Histories, 7.21
  • Plutarch, Solon, 15
  • Plutarch, Lycurgus, 9
  • Lucian, Judicium vocalium, 5
  • Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, 12
  • Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, 2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: