previous next
τάσσω , A.Ag.332, etc.; Att. τάρφ-ττω Pl.Prt.262e, etc.: fut.
A.τάξωA. Th.285, etc.: aor. “ἔταξαId.Supp.986, etc.: pf. “τέτα^χαX.Oec.4.5, (συν-) Pl.Lg.625c: plpf. “ἐτετάχειPlb.5.65.7:—Med., fut. τάξομαι (in pass. sense) LXX Ex.29.43: aor. “ἐταξάμηνHdt.3.13, Th.2.83, etc.:— Pass., fut. “ταχθήσομαιD.S.11.41, (ἐπι-) Th.1.140, etc.; later τα^γήσομαι ἐν-) Orib.8.1, (ὑπο-) 1 Ep.Cor.15.28; 3fut. “τετάξομαιE.IT1046, Th.5.71, Ar.Av.637: aor. “ἐτάχθηνA.Eu.279, etc.; later ἐτάγην [α^] SIG708.9 (Istropolis, ii B.C.), Plu.2.965e, Perict. ap. Stob.4.25.50, etc.: pf. “τέταγμαιPi.O.2.30, etc.; 3pl. “τετάχαταιTh.3.13, (ἀντι-) X. An.4.8.5: 3pl. plpf. “ἐτετάχατοTh.5.6, 7.4:—draw up in order of battle, form, array, marshal, both of troops and ships, “τὴν στρατιήνHdt.1.191; “τοὺς ὁπλίταςTh.4.9; “νεῶν στῖφος ἐν στίχοις τρισίνA.Pers. 366; “πολεμίων στίχαςE.Heracl.676; “τ. εἰς μάχην στρατιάνX.Cyr.1.6.43: abs., Isoc.18.47:—Pass., to be drawn up, “ἐς μάχηνHdt.1.80; “οὐδένα κόσμον ταχθέντεςId.9.69; ἐπὶ τεττάρων ταχθῆναι in four lines, X. An.1.2.15; ἐπὶ μιᾶς, of ships, Id.HG1.6.29; “ἐπὶ κέρωςEub.67.4; κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι in line, Th.2.84; ἐπὶ ὀκτώ, of troops, Id.6.67: abs., τεταγμένοι in rank and file, Id.2.81 (so metaph., τὸ ἐν τῷ τεταγμένῳ ὄν the rank and file, opp. Senators and Equites, D.C.49.12); στράτευμα τεταγμένον, opp. ἄτακτον, X.Mem.3.1.7:—Med., fall in, form in order of battle, freq. in Th., 1.48, 4.11, etc.; “ὡς ἐς μάχην2.20; ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν formed in a circle, ib.83, cf. 3.78; “ἐτάξαντο οὐ πάντες ὁμοίως5.68; “εἴκοσι ναυσὶ ἐτάξαντο3.77 (but in 2.90 trans., ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς having drawn up their ships in four lines, cf. E.Heracl.664).
2. post, station, “τὰς καμήλους ἀντία τῆς ἵππουHdt.1.80, cf. E.Ph.749; τινὰς ἐπί τινας one group against another, X.Cyr.2.1.9 (but τ. τινὰ ἐπὶ τοὺς ἱππέας set him over them, to command them, Id.HG3.4.20); ἑαυτὸν ὑμῖν τάξαι παρέσχεν for enrolment, Lys.31.9, cf. Lycurg.43:—Pass., to be posted or stationed, “τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτοHdt.1.84, cf.A.Pers.381; “ἐς τὸ ὄροςHdt.7.212; but ἐς τὸ πεζόν or ἐς π. τετάχθαι to serve among the infantry, ib.21,81; ἐς τὸν ναυτικὸν στρατὸν -θέντες ib.203: c. gen., τῆς πρώτης τάξεως (or simply τῆς πρώτης)“ τεταγμένοςLys.14.11, 16.15: c. acc. cogn., “τάξιν τινὰ ταχθῆναιPl.Phdr.247a, etc.; “δεξιὸν τεταγμένους κέραςE.Supp. 657: freq. folld. by Preps. (cf. infr. 11.1, etc.), ταχθῆναι or τετάχθαι ἐπί τινα or τινας against another, Th.3.78, etc.; ἐπί τινι or τισι A.Th. 448, Th.2.70, 3.13, etc.; also, to be posted at a place, “ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσουςS.Ant.142 (anap.); ἐπ᾽ εὐωνύμῳ κέρατι on the left wing, X.Oec.4.19; “ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρωςPlb.1.34.4; τ. κατά τινα over against . . , Hdt.8.85, X.An.2.3.19; τ. μετά τινα behind him . . , Id.HG7.2.4 (so “ἐπί τινιId.Lac.13.7); μετά τινος with him, by his side, Plb.2.67.2, etc., cf. Th.2.63; “σύν τινιX.An.3.2.17, etc.; “παρὰ τὸν ποταμόνHdt.9.15; περὶ τὸ Ἥραιον ib.69; “ἀμφὶ τὴν ΚέονId.8.76.
III. c. acc. rei, place in a certain order or relative position, χωρὶς ἑκάτερα τ. Hdt.7.36; τίνα μέσον τάξω λόγον; E.El.908; πρῶτον καὶ τελευταῖον τὸ κάλλιστον τ. X.Mem.3.1.9; “τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοιςId.Cyr.3.3.45; “τοὺς πόδας [τοῦ ἐμβρύου] κατ᾽ εὐθὺ τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας τάσσεινSor.2.60; “μὴ κατὰ ἄνεμον τῶν οἰκημάτων τάττειν τὴν ἅλωGp.2.26.1; τάξας. . ἀπὸ μὲν δύσεως μίαν θυρίδα φωτὸς ἕνεκεν ib.14.6.6; [“κηρίας] τὴν μεσότητα τάσσειν ὑπὸ τὸ γένειονPMed.Lond.155ii 29, cf. Sor.Fasc.25. al.; “εἰς ταὐτὸ τ. τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳArist.EN1099b7; Λυδοὺς . . πρὸς ἅπαντας range over against, Pl.Plt.262e; “τὴν σοφιστικὴν περὶ τὸ μὴ ὂν ἔταξενArist.Metaph.1026b15, cf. Top.125b21; c. inf., [“Ὅμηρον] ἐν τοῖς . . σοφωτάτοις εἶναι τάττομενAeschin.1.142; “οὐκ εὐλόγως τὸ τοιοῦτον σημεῖον ἐν τοῖς φρενιτικοῖς τάττειGal.16.521, cf. 18(2).238; τ. τι ἐπί τινος apply a term to a certain sense, Ath.1.21a:—Pass., “τετάχθαι κατά τινοςD.H.2.48; “ἔμπροσθεν τ. τινόςPl.Lg.631d, cf. X. Mem.3.1.7, etc.
b. Med., generally, agree upon, settle, “ταξαμένους . . δέχεσθαι μισθὸν τῆς φυλακῆςPl.R.416e; “τὰς τιμάςId.Lg.743e, cf. 844b, 844c, al.; “τέταγμαι ποιμέσιν, οἵ μοι δώσουσιν τιμήνPMich.Zen.56.19 (iii B.C.); votum expld. as εὐχή, τάττεταί τις θεῷ, Gloss.: c. inf. fut., PEnteux.54.5(iii B.C.), Plb.18.7.7, al.
c. Med., pay, “τῆς δὲ τιμῆς τάξονται παραχρῆμα τὸ δ́ μέρος, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν ἔτεσι γ́PEleph.14.18 (iii B.C.), cf. PEnteux. 60.9, 89.7, PMich.Zen.79.9, PCair.Zen.649.16 (all iii B.C.), PAmh. 2.31.1, 52.1, Ostr.Bodl.i 46,96, al., PLond.3.1201.1, 1202.1 (all ii B.C.).
5. in pf. part. Pass., fixed, settled, prescribed, τεταγμένος χρόνος (like τακτός) Hdt.2.41, etc.; “ὥραE.Ba. 723; “ἡμέραX.Cyr.1.2.4; “ἔτηPl.Lg.810b; “ τετ. χώραX.Cyr.5.3.40; αἱ τετ. θυσίαι the regular offerings, Id.HG3.3.4; οἱ ἐπὶ τούτῳ τετ. [νόμοι] Pl.Cri.50d; τετ. δίαιτα prescribed, Id.R.404a; τὰ τετ. ὀνόματα received, Isoc.9.9; τετ. τέχνη regular, Id.13.12; τεταγμένον, opp. ἄτακτον, Arist.Cael.280a8; “νὺξ τὰ τεταγμέν᾽ ἀπέχειLyr.Alex. Adesp. 37.6; of geom. figures, regular, i.e. equilateral and equiangular, Papp.306.2, 8, al.--cf. τεταγμένως.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (164 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (164):
  • Aeschines, On the Embassy, 23
  • Aeschines, Against Timarchus, 142
  • Aeschylus, Agamemnon, 332
  • Aeschylus, Eumenides, 639
  • Aeschylus, Eumenides, 279
  • Aeschylus, Persians, 381
  • Aeschylus, Persians, 298
  • Aeschylus, Persians, 366
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 285
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 448
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 504
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 986
  • Andocides, Against Alcibiades, 11
  • Aristophanes, Birds, 637
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 766
  • Aristophanes, Wasps, 1420
  • Demosthenes, On the Chersonese, 71
  • Demosthenes, Philippic 4, 46
  • Demosthenes, On the Accession of Alexander, 20
  • Demosthenes, On the Crown, 221
  • Demosthenes, Against Leptines, 143
  • Demosthenes, On the False Embassy, 302
  • Demosthenes, On the False Embassy, 69
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 209
  • Diodorus, Historical Library, 11.41
  • Euripides, Alcestis, 49
  • Euripides, Bacchae, 723
  • Euripides, Electra, 908
  • Euripides, Hecuba, 223
  • Euripides, Helen, 1390
  • Euripides, Heraclidae, 664
  • Euripides, Heraclidae, 676
  • Euripides, Ion, 1040
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1046
  • Euripides, Phoenician Women, 749
  • Euripides, Suppliants, 245
  • Euripides, Suppliants, 460
  • Euripides, Suppliants, 657
  • Herodotus, Histories, 1.191
  • Herodotus, Histories, 1.80
  • Herodotus, Histories, 1.84
  • Herodotus, Histories, 2.38
  • Herodotus, Histories, 2.41
  • Herodotus, Histories, 2.65
  • Herodotus, Histories, 3.13
  • Herodotus, Histories, 3.25
  • Herodotus, Histories, 3.62
  • Herodotus, Histories, 3.97
  • Herodotus, Histories, 4.35
  • Herodotus, Histories, 5.109
  • Herodotus, Histories, 6.48
  • Herodotus, Histories, 7.212
  • Herodotus, Histories, 7.36
  • Herodotus, Histories, 8.13
  • Herodotus, Histories, 8.76
  • Herodotus, Histories, 8.85
  • Herodotus, Histories, 9.69
  • Herodotus, Histories, 2.124
  • Herodotus, Histories, 4.133
  • Herodotus, Histories, 9.15
  • Isocrates, Against Callimachus, 47
  • Isocrates, To Philip, 151
  • Isocrates, Against the Sophists, 12
  • Isocrates, Evagoras, 9
  • Lycurgus, Against Leocrates, 43
  • Lycurgus, Against Leocrates, 65
  • Lysias, Against Alcibiades 1, 11
  • Lysias, For Mantitheus, 15
  • Lysias, Against Philon, 9
  • Old Testament, Exodus, 29.43
  • New Testament, 1 Corinthians, 15.28
  • Plato, Laws, 625c
  • Plato, Laws, 743e
  • Plato, Laws, 631d
  • Plato, Laws, 728a
  • Plato, Laws, 772c
  • Plato, Laws, 810b
  • Plato, Laws, 844b
  • Plato, Laws, 844c
  • Plato, Laws, 876c
  • Plato, Republic, 404a
  • Plato, Republic, 371c
  • Plato, Republic, 416e
  • Plato, Republic, 551b
  • Plato, Crito, 50d
  • Plato, Statesman, 262e
  • Plato, Statesman, 305b
  • Plato, Statesman, 289e
  • Plato, Phaedrus, 247a
  • Plato, Laches, 199a
  • Plato, Lysis, 209b
  • Sophocles, Ajax, 528
  • Sophocles, Antigone, 142
  • Sophocles, Electra, 759
  • Sophocles, Electra, 709
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 639
  • Sophocles, Philoctetes, 1181
  • Thucydides, Histories, 2.81
  • Thucydides, Histories, 3.13
  • Thucydides, Histories, 3.22
  • Thucydides, Histories, 4.9
  • Thucydides, Histories, 1.140
  • Thucydides, Histories, 1.48
  • Thucydides, Histories, 3.70
  • Thucydides, Histories, 3.77
  • Thucydides, Histories, 3.78
  • Thucydides, Histories, 3.86
  • Thucydides, Histories, 5.6
  • Thucydides, Histories, 5.68
  • Thucydides, Histories, 5.71
  • Thucydides, Histories, 7.4
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.25
  • Xenophon, Anabasis, 4.8.5
  • Xenophon, Anabasis, 1.2.15
  • Xenophon, Anabasis, 2.3.19
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.17
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.6.43
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.5.11
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.3.40
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.24
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.5.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.1.9
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.45
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.6.1
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.2.37
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.3.1
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.5.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.6.17
  • Xenophon, Hellenica, 1.6.29
  • Xenophon, Hellenica, 3.3.4
  • Xenophon, Hellenica, 1.5.4
  • Xenophon, Hellenica, 3.4.20
  • Xenophon, Hellenica, 7.1.24
  • Xenophon, Hellenica, 7.2.4
  • Xenophon, Memorabilia, 2.4.6
  • Xenophon, Memorabilia, 2.8
  • Xenophon, Memorabilia, 3.1.7
  • Xenophon, Memorabilia, 3.1.9
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 13.7
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 11.6
  • Xenophon, Economics, 4.19
  • Xenophon, Economics, 4.5
  • Polybius, Histories, 15.27.7
  • Polybius, Histories, 18.7.7
  • Polybius, Histories, 1.34.4
  • Polybius, Histories, 2.67.2
  • Polybius, Histories, 3.12.5
  • Polybius, Histories, 5.65.7
  • Thucydides, Histories, 1.19
  • Thucydides, Histories, 2.70
  • Thucydides, Histories, 2.83
  • Thucydides, Histories, 4.11
  • Thucydides, Histories, 1.101
  • Thucydides, Histories, 2.20
  • Thucydides, Histories, 2.63
  • Thucydides, Histories, 2.84
  • Thucydides, Histories, 2.90
  • Thucydides, Histories, 4.26
  • Thucydides, Histories, 6.67
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 2.48
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 8.47
  • Cassius Dio, Historia Romana, 49.12
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: