previous next
τρέφω , Il.5.52, etc.; Dor. τράφω (v. sub voce); 1sg. opt.
A.τρέφοινE.Fr.903: fut. “θρέψωh.Ven.257, etc.: aor. 1 ἔθρεψα, Ep. “θρέψαIl.2.548: aor. 2 ἔτρα^φον (v. infr. B): pf. τέτροφα intr., Od.23.237, (συν-) Hp.Morb.Sacr. 11; but trans., S.OC186 (lyr.); also “τέτρα^φαPlb.12.25h.5:—Med., fut. θρέψομαι in pass. sense, Hp.Genit.9, Nat.Puer. 23, Th.7.49, etc.: aor. “ἐθρεψάμηνPi.O.6.46, A.Ch.928, etc.:—Pass., fut. τρα^φήσομαι Ps.-D.60.32, D.H.8.41, etc., but in early writers in med. form θρέψομαι (v. supr.): aor. 1 ἐθρέφθην, Ep. “θρέφθηHes.Th. 198, rare in Trag. and Att., E.Hec.351, 600, Pl.Plt.310a; “ἐθράφθηIG12(9).286 (Eretria, vi B. C.): aor. 2 ἐτράφην [α^] Hom. (sed v. infr. B), A.Th.754 (lyr.), Ar.Av.335 (lyr.), etc.; Ep. 3pl. ἔτραφεν, τράφεν, Il.23.348, 1.251: pf. “τέθραμμαιHp.Nat.Hom.5, E.Heracl.578, etc.; 2pl. “τέθραφθεPl.Lg.625a (but συντέτραφθε [s. v. l.] in X.Cyr.6.4.14); inf. “τεθράφθαιPl.Grg.525a, X.HG2.3.24 (in both with v. l. τετρ-).
II. usu., cause to grow or increase, bring up, rear, esp. of children bred and brought up in a house, “ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόνταIl.8.283; “ μ᾽ ἔτεχ᾽, μ᾽ ἔθρεψεOd.2.131, cf. 12.134; “εὖ ἔτρεφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλενIl.16.191, cf. Od.19.354; “ἐγώ σ᾽ ἔθρεψα, σὺν δὲ γηράναι θέλωA.Ch.908, cf. Supp.894; “μέχρι ἥβης τ.Th.2.46; “γεννᾶν καὶ τ.Pl.Plt.274a; “τ. τε καὶ αὔξειν μέγανId.R.565c: c. acc. cogn., τ. τινὰ τροφήν τινα bring up in a certain way, Hdt.2.2; also “τῶν πρώτων μαθημάτων, ἐν οἷς οἱ παλαιοὶ τοὺς παῖδας ἔτρεφονGal.16.691:—Med., rear for oneself,θρέψαιό τε φαίδιμον υἱόνOd.19.368; “αὐτὸν ἐθρέψαντο δράκοντεςPi.O.6.46; “τεκοῦσα τόνδ᾽ ὄφιν ἐθρεψάμηνA.Ch.928; “οἱ γεννήσαντες καὶ θρεψάμενοιPl.Lg.717c; “τεκὼν ἀρετὴν καὶ θ.Id.Smp.212a; “ἔτεκον μὲν ὑμᾶς πολεμίοις δ᾽ ἐθρεψάμην ὕβρισμαE.HF458:—Pass., to be reared, grow up,ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇIl.9.143; “τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμηνOd.15.365; “ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντοIl.1.251, etc.; κάρτιστοι τράφεν ἀνδρῶν grew up the strongest men, ib.266:—prop. a boy was called τρεφόμενος only so long as he remained in the charge of the women, i. e. till his fifth year, Hdt.1.136; ἐξ ὅτου 'τράφην ἐγώ from the time when I left the nursery, Ar.Av.322; but even of pre-natal growth, “ἐν σκότοισινηδύος τεθραμμένηA.Eu.665, cf. Th.754 (lyr.):—generally, in Trag., “τραφεὶς μητρὸς εὐγενοῦς ἄποS.Aj.1229; ὅπως πατρὸς δείξεις οἷος ἐξ οἵου ᾿τράφης ib.557; “κρατίστου πατρὸς . . τραφείςId.Ph.3: παῖδες μητέρων τεθραμμέναι true nurslings of your mothers, implying a reproach for unmanliness (s. v.l.), A.Th.792; μιᾶς τρέφει πρὸς νυκτός art nursed by night alone, i. e. art blind, S.OT 374.
2. of slaves, cattle, dogs and the like , rear and keep them, “κύναςIl.22.69, Od.14.22, etc.; “ἵππουςIl.2.766; λέοντος ἶνιν (v. σίνις) A.Ag.717 (lyr.); “μῆλαId.Eu.946 (lyr.); “ὄφινS.Fr.226 (cj. for στρέφουσι)“; ἰκτῖναAr. Fr.628; “ὄρτυγαςEup.214; “ὄρνιθαςPl.Tht.197c; οἱ τρέφοντες (sc. τοὺς ἐλέφαντας) the keepers, Arist.HA571b33; “τ. παιδαγωγούςAeschin.1.187; also “τ. γυναῖκαE.IA749; τ. [ἑταίραν], [πόρνας], keep . . , Antiph. 2, Diph. 87; τρέφων one's master, Nicol.Com.1.11,36: metaph., αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει he keeps a sea-beach in the house, Ar.V.110:—Pass., to be bred, reared,δοῦλος οὐκ ὠνητός, ἀλλ᾽ οἴκοι τραφείςS.OT1123; ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ γέγονεν καὶ τέθραπται was born and bred, Pl.Men.85e; Ἀγαθῖνον θρεμένον (i. e. τεθρεμμένον, = θρεπτόν, v. θρεπτός 1) “ἑαυτῶνMAMA4.275 B (Dionysopolis, ii A. D.); Νείκην τὴν θρεμένην μου ib.276 A (Dionysopolis, ii A. D.).
3. of land, feed, maintain one, “τρέφει γὰρ οὗτος [ὁ ἀγρὸς] . . μεPhilem.98.2, cf. Men.63,466, al.
V. the Pass. sts. came to mean little more than to be, ἐπ᾽ ἐμοὶ πολέμιον ἐτράφη (sc. τὸ γένος) Ar.Av.335 (lyr.), cf. Th.141, S.OC805.
B. Hom. uses an intr. aor. 2 Act. ἔτραφον in pass. sense (which is to τρέφομαι, τέτροφα (intr.) as ἔδρακον to δέρκομαι, δέδορκα, etc.), “ὃς . . ἔτραφ᾽ ἄριστοςIl.21.279; “λέοντε ἐτραφέτην ὑπὸ μητρί5.555; τραφέμεν (Ep. for τραφεῖν) 7.199, Od.3.28, al.; ἐπεὶ τράφ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ, i. e. when he was well-grown, Il.2.661:—as trans. the aor. 2 is used by Hom. only in Il.23.90, and τράφε in Pi.N.3.53 is Dor. impf.:—ἐτράφην is perh. post-Homeric; 3sg. τράφη is v. l. in Il.2.661, 1pl. ἐτράφημεν and 1sg. ἐτράφην περ) vv. ll. in 23.84; τράφη is in all codd. of 3.201, 11.222, which should prob. be emended from 2.661; 3pl. “ἔτραφεν23.348 (v.l. ἔτραφον), Od.10.417 (v.l. ἔτραφον; τράφεν in all codd. of Il.1.251, 266, Od.14.201, also (with v. l. τράφον) in 4.723: the vox nihili ἐτράφεμεν, found in Il.23.84 as cited by Aeschin.1.149, was emended by Scaliger to ἐτράφομεν:—the redupl. 3sg. “τέτραφ᾽Il.21.279, 3pl. “τέτραφεν23.348, are ff. ll., though found in many codd. Later this aor. became obsolete, except in Ep. imitators, as in Call.Jov.55, Opp.H.1.774.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (141 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (141):
  • Aeschines, Against Timarchus, 149
  • Aeschines, Against Timarchus, 13
  • Aeschines, Against Timarchus, 187
  • Aeschylus, Agamemnon, 633
  • Aeschylus, Eumenides, 665
  • Aeschylus, Eumenides, 946
  • Aeschylus, Libation Bearers, 128
  • Aeschylus, Libation Bearers, 585
  • Aeschylus, Libation Bearers, 921
  • Aeschylus, Libation Bearers, 928
  • Aeschylus, Libation Bearers, 908
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 754
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 792
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 894
  • Aristophanes, Birds, 322
  • Aristophanes, Birds, 335
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 141
  • Aristophanes, Wasps, 110
  • Aristophanes, Wasps, 476
  • Demosthenes, Against Neaera, 18
  • Demosthenes, Against Neaera, 67
  • Demosthenes, Funeral Speech, 32
  • Euripides, Bacchae, 494
  • Euripides, Hecuba, 351
  • Euripides, Hecuba, 600
  • Euripides, Hecuba, 1181
  • Euripides, Heracles, 458
  • Euripides, Heraclidae, 578
  • Euripides, Hippolytus, 367
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 749
  • Herodotus, Histories, 1.136
  • Herodotus, Histories, 1.82
  • Herodotus, Histories, 2.2
  • Hesiod, Theogony, 198
  • Hesiod, Theogony, 582
  • Homer, Iliad, 16.191
  • Homer, Iliad, 5.555
  • Homer, Iliad, 23.142
  • Homer, Odyssey, 10.417
  • Homer, Odyssey, 12.134
  • Homer, Odyssey, 13.410
  • Homer, Odyssey, 14.201
  • Homer, Odyssey, 18.130
  • Homer, Odyssey, 19.354
  • Homer, Odyssey, 19.368
  • Homer, Odyssey, 2.131
  • Homer, Odyssey, 3.28
  • Homer, Odyssey, 5.135
  • Homer, Odyssey, 7.256
  • Homer, Odyssey, 9.246
  • Homeric Hymns, Hymn 5 to Aphrodite, 257
  • Lycurgus, Against Leocrates, 47
  • Lycurgus, Against Leocrates, 85
  • Plato, Laws, 625a
  • Plato, Laws, 695e
  • Plato, Laws, 717c
  • Plato, Republic, 401e
  • Plato, Republic, 565c
  • Plato, Republic, 606b
  • Plato, Republic, 372b
  • Plato, Republic, 534d
  • Plato, Republic, 568e
  • Plato, Statesman, 274a
  • Plato, Statesman, 310a
  • Plato, Theaetetus, 172c
  • Plato, Theaetetus, 175d
  • Plato, Theaetetus, 197c
  • Plato, Symposium, 212a
  • Plato, Meno, 85e
  • Plato, Gorgias, 525a
  • Plato, Protagoras, 313c
  • Plato, Protagoras, 341c
  • Plato, Menexenus, 239a
  • Sophocles, Ajax, 1124
  • Sophocles, Ajax, 1229
  • Sophocles, Ajax, 503
  • Sophocles, Ajax, 557
  • Sophocles, Ajax, 644
  • Sophocles, Antigone, 1089
  • Sophocles, Antigone, 897
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 186
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 805
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1123
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 374
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 356
  • Sophocles, Philoctetes, 3
  • Sophocles, Philoctetes, 795
  • Sophocles, Trachiniae, 817
  • Sophocles, Trachiniae, 28
  • Thucydides, Histories, 8.44
  • Thucydides, Histories, 2.44
  • Thucydides, Histories, 2.46
  • Thucydides, Histories, 4.83
  • Thucydides, Histories, 7.49
  • Xenophon, Anabasis, 4.5.25
  • Xenophon, Anabasis, 7.4.11
  • Xenophon, Anabasis, 1.1.9
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.5.54
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.4.14
  • Xenophon, Hellenica, 1.5.5
  • Xenophon, Hellenica, 2.1.1
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.24
  • Xenophon, Hellenica, 4.8.9
  • Xenophon, Hellenica, 5.1.24
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.22
  • Xenophon, Memorabilia, 4.3.10
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 1.3
  • Xenophon, On Hunting, 1.16
  • Homer, Iliad, 11.222
  • Homer, Iliad, 11.741
  • Homer, Iliad, 17.53
  • Homer, Iliad, 18.57
  • Homer, Iliad, 1.251
  • Homer, Iliad, 21.279
  • Homer, Iliad, 22.69
  • Homer, Iliad, 23.348
  • Homer, Iliad, 23.84
  • Homer, Iliad, 23.90
  • Homer, Iliad, 2.548
  • Homer, Iliad, 2.661
  • Homer, Iliad, 2.766
  • Homer, Iliad, 3.201
  • Homer, Iliad, 5.52
  • Homer, Iliad, 7.199
  • Homer, Iliad, 8.283
  • Homer, Iliad, 9.143
  • Homer, Odyssey, 14.175
  • Homer, Odyssey, 14.22
  • Homer, Odyssey, 15.365
  • Homer, Odyssey, 23.237
  • Homer, Odyssey, 4.723
  • Sophocles, Ichneutae, 226
  • Sophocles, Trachiniae, 117
  • Aeschylus, Agamemnon, 1479
  • Aeschylus, Agamemnon, 717
  • Aeschylus, Agamemnon, 959
  • Polybius, Histories, 12.25h
  • Polybius, Histories, 5
  • Hippocrates, De morbo sacro, 11
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 8.41
  • Aelian, De Natura Animalium, 16.32
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: