previous next
, , ὅς , The uses are relative, demonstrative, articular: where “” is not followed by a particle, it is often impossible to decide whether the u<*>e is relative or demonstrative, cf. Des Places 35ff. relative, cf. “ὅς τε”. (“, ὅς, τοῦ, οὗ, τῷ, , τόν, ὅν, τοί, οἵ, τῶν, ὧν, τοῖς”(“ι”), “οἷς, οἶσι”(“ν”), “τούς; , ἇς, τᾶς, , τᾷ, ἅν, τάν, αἵ, ταί, τᾶν, αἷς”(“ι”), “ταῖσι; τοῦ, οὕνεκεν, , τῷ, τό, τά, τῶν, ὧν, οἷσιν, τά”.)
1. c. ind.
a. preceded by an antecedent. “Ἱέρωνοςθεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτονO. 1.12Πέλοποςτοῦ μεγασθενὴς ἐράσσατο ΓαιάοχοςO. 1.25ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον ἅν τοι πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον, τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἀλᾶται” (Fennel: “τάν οἱ” codd.: “ἅν οἱ” Hermann, v. d. Mühll) O. 1.57—8. “νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον θέν νιν” (“οἷς νιν” coni. Bergk) O. 1.63 [“ τέκε” (codd.: “ἔτεκε” Boehmer: “τέκε τε” byz.) O. 1.89] “πατέρων —: καμόντες οἳ πολλὰ θυμῷ ἱερὸν ἔσχον οἴκημαO. 2.8κούραις, ἔπαθον αἳ μεγάλαO. 2.23ὕδωρ δ᾽ ἄλλα” (sc. “ἄνθεμα”) “φέρβει, ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντιO. 2.74Ῥαδαμάνθυος ὃν πατὴρ ἔχει μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρονO. 2.76Ἀχιλλέαὃς Ἕκτορα σφᾶλεO. 2.81κόσμον ἐλαίας, τάν ποτε Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν ἔνεικενO. 3.13Πίσατᾶς ἄπο θεόμοροι νίσοντ᾽ ἐπ̓ ἀνθρώπους ἀοιδαίO. 3.9ἔλαφονἅν ποτε Ταυγέτα ἀντιθεῖσ᾽ Ὀρθωσίας ἔγραψεν ἱεράνO. 3.29δένδρεα —: τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχενO. 3.33ἀλλὰ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχειςO. 4.6Ψαύμιοςὃς ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς Πισάτιδι κῦδος ὄρσαι σπεύδει ΚαμαρίνᾳO. 4.11Ψαύμιος —: ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξωνἐγέραρενO. 5.4ὀχετούς, Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατὸνO. 5.12αἶνοςὃν ἐν δίκᾳφθέγξατ̓O. 6.12Πιτάναν τοι Ποσειδάωνι μιχθεῖσα Κρονίῳ λέγεταιO. 6.29ἥρωιὃς ἀνδρῶν Ἀρκάδων ἄνασσεO. 6.34Ἑρμᾶν ὃς ἀγῶνας ἔχειO. 6.79ἀκόνας, μ᾽ ἐθέλοντα προσέρπει” (but more prob. articular: cf. C. 2. d infra) O. 6.83Μετώπα, πλάξιππον Θήβαν ἔτικτεν, τᾶς ἐρατεινὸν ὕδωρ πίομαι” (bis) O. 6.85Ὀρτυγίας, τὰν Ἱέρων καθαρῷ σκάπτῳ διέπωνἀμφέπει ΔάματραO. 6.93 [“ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχοντ̓ ἀγαθαί” (v. l. “κατέχωντ̓”) O. 7.10] “παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκενO. 7.73Ζηνὶὃς σὲ μὲν Νεμέᾳ πρόφατονθῆκενO. 8.16Αἰακοῦ: τὸνκαλέσαντο σύνεργονO. 8.31Ἀλκιμέδωνὃςἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστονO. 8.67Βλεψιάδαιςἕκτος οἷς ἤδη στέφανος περίκειταιO. 8.76κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει ὤπασενO. 8.83ἀκρωτήριον Ἄλιδοςτὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ ἐξάρατοO. 9.10υἱόν, ἃν Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχενO. 9.15ῥάβδον, βρότεα σώμαθ᾽ κατάγειO. 9.34Μενοίτιον: τοῦ παῖςἔστα σὺν ἈχιλλεῖO. 9.70ἀγῶναὃν ἀρχαίῳ σάματι πὰρ ΠέλοποςἐκτίσσατοO. 10.24μελέων, τὰ παρ᾽ εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνενO. 10.85Ἀρχεστράτουτὸν εἶδον κρατέονταO. 10.100ὥρᾳ τε κεκραμένον, ποτε ἀναιδέα Γανυμήδει θάνατον ἆλκε σὺν ΚυπρογένειO. 10.104ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ ΠίσαςO. 13.29πατρὸςὃςἔπαθενO. 13.63φόρμιγξτᾶς ἀκούει μὲν βάσιςP. 1.2Τυφὼς —: τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρονP. 1.16Αἴτνα —: τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαίP. 1.21Ζεῦ, — ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, — γαίας μέτωπον, τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν” (bis) P. 1.30Ποίαντος υἱὸνὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσενP. 1.54Αἴτνας βασιλεῖ:—: τῷ πόλινἹέρωνἔκτισσεP. 1.61Τυνδαριδᾶν βαθύδοξοι γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶςP. 1.66Συρακοσίων ἀρχῷὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίανP. 1.74μαχᾶν, ταῖσι Μήδειοι κάμονP. 1.78τετραορίαςεὐάρματος Ἱέρων ἐν ” “κρατέωνἀνέδησεν ὈρτυγίανP. 2.5ὕμνοντὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ̓ ἀρετᾷP. 1.80Ἀρτέμιδος, ἇς οὐκ ἄτερἐδάμασσε πώλους” (Hermann: “τᾶς” codd.) P. 2.7Κινύραντὸν χρυσοχαῖτα προφρόνως ἐφίλησ᾽ ἈπόλλωνP. 2.16Ἥραςτὰν Διὸς εὐναὶ λάχον πολυγαθέεςP. 2.27γόνοντὸν ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυρον, ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγνυτ̓” (bis) P. 2.44θεός, καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχεP. 2.50θεός, ὃς ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνωνP. 2.89ξένον, ὃς Συρακόσσαισι νέμει βασιλεύςP. 3.70στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέP. 3.74Ματρί, τᾶν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονταιP. 3.78 (“Πηλεύς τε καὶ Κάδμος”) “λέγονται μὰν βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἳ σχεῖνP. 3.89 [“ὅς” (codd. contra metr.: “σάος” Schr.) P. 3.106] “τὸ Μηδείας ἔποςΑἰήτα τό ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευς᾿P. 4.10 ““κεῖνος ὄρνιςτόν ποτεδέξατ̓”” P. 4.20 ““Εὔφαμος —, τόν ποτ᾽ Εὐρώπατίκτε”” P. 4.46μελίσσας Δελφίδος σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισαἄμφανενP. 4.61 ““τοκέων, τοί μ᾽κρύβδα πέμπον”” P. 4.111 ““ἀγρούςτοὺς ἀπούρας ἁμετέρων τοκέων νέμεαι”” P. 4.149 ““θρόνος, ποτε Κρηθείδας ἐγκαθίζωνεὔθυνε”” P. 4.152 ““δέρμα τε κριοῦτῷ ποτ᾽ ἐκ πόντου σαώθη”” P. 4.161βόας, οἳ φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέονP. 4.225δράκοντοςὃς πάχει μάκει τε πεντηκόντερον ναῦν κράτει, τέλεσεν ἃν πλαγαὶ σιδάρου” (bis) P. 4.245Κάστορος: εὐδίαν ὃς μετὰ χειμέριον ὄμβρον τεὰν καταιθύσσει μάκαιραν ἑστίανP. 5.10ΚάρρωτονὃςΒαττιδᾶν ἀφίκετο δόμουςP. 5.27ἀνδριάντιΚρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντοP. 5.41Ἀπόλλων καὶ βαρειᾶν νόσων ἀκέσματ᾽νέμειP. 5.63μυχόν τ᾽ ἀμφέπει μαντήιον. τῷ Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους” (“, τῷ χρησμῷ Σ.”) P. 5.69πόλιν. ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι ξένοι ΤρῶεςP. 5.82ἄνδρεςτοὺς” “Ἀριστοτέλης ἄγαγεP. 5.87Ἀρκεσίλᾳ: τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύεινP. 5.103ὕμνων θησαυρὸς —. τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβροςοὔτ᾽ ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισιP. 6.10Ἀντίλοχοςὃς ὑπερέφθιτο πατρόςP. 6.30Ἐλέλιχθον, ἄρχεις ὃς ἱππιᾶν ἐσόδωνP. 6.50ἀστῶνοἳ τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξανP. 7.10τὺ” (= “Ἡσυχία”) — “τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μάθεν παρ᾽ αἶσαν ἐξερεθίζωνP. 8.12Ἀπόλλωνος: ὃς εὐμενεῖ νόῳ <*>ενάρκειον ἔδεκτουἱὸνP. 8.18σωμάτεσσιτοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κρίθηP. 8.83Κυράνας, τὰνΛατοίδας ἅρπας᾿P. 9.5Ὑψέοςὃς Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἦν βασιλεύςP. 9.14ὅν ποτεΚρέοισ᾽ ἔτικτενP. 9.15σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖνP. 9.42 ““ ἄνα, κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα”” P. 9.44 ““παῖδαὃν κλυτὸς Ἑρμᾶςοἴσει”” P. 9.59Κυράναν, νιν εὔφρων δέξεταιP. 9.73Ἰόλαον —. τόνκρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ γᾶνP. 9.80κῶφος ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει, μηδὲ Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται, τά νιν θρέψαντο καὶ Ἰφικλέα, τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν” (ter) P. 9.87—9. “κούραν, τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεονP. 9.107Ὑπερβορέων —. παρ᾽ οἶς ποτε Περσεὺς ἐδαίσατο λαγέταςP. 10.31ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ Ἀπόλλων χαίρειP. 10.34θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε ΛοξίαςP. 11.5ἀγῶνιἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίανP. 11.13Ὀρέστα: τὸν δὴἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέοςP. 11.17Πυθονίκῳ Θρασυδᾴῳ, τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγειP. 11.45τέχνᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρεP. 12.6θρῆνον —. τὸνἄιε λειβόμενονP. 12.9υἱὸς Δανάας: τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναιP. 12.17δονάκων, τοὶ παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι ΧαρίτωνP. 12.26ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὖτος, καὶτὸ μὲν δώσειP. 12.31νάσω, τὰνΖεὺς ἔδωκεν” “ΦερσεφόνᾳN. 1.13ἀοιδὰν —. τᾶς ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄποN. 3.9Μυρμιδόνεςὧν παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσινἐμίανεN. 3.14κιόνων ὕπερ Ἡρακλέοςἥρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναυτιλίας ἐσχάτας μάρτυρας κλυτούςN. 3.22Πηλεὺςὃς καὶ Ἰαολκὸν εἶλεN. 3.34Ἀσκλαπιόν, τὸν φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα νόμονN. 3.55σέο δ᾽ ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὄπι νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέωνN. 3.65Ἀριστοκλείδᾳὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳN. 3.68αἰετὸςὃς ἔλαβεν αἶψαN. 3.81Ἡρακλέος —. σὺν ποτε Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησεN. 4.25ἕδραν, τὰν οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ᾽ ἐφεζόμενοι δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν” (Herwerden: “τᾶς” codd.) N. 4.67 (“κεῖνος”) “τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ” (“Σ” assume Kallikles to be antecedent, others refer to “ἀγῶνι” or “Ὀρσοτριαίνα”, cf. N. 2.24) N. 4.89ἄρουραν: τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν θέσσαντοN. 5.9Ποσειδάωναὃς Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται Ἰσθμὸν ΔωρίανN. 5.37μείς τ᾽ ἐπιχώριος, ὃν φίλης᾿ ἈπόλλωνN. 5.44παῖς ἐναγώνιος, ὃς ταύταν μεθέπων Διόθεν αἶσαν νῦν πέφανται οὐκ ἄμμοροςN. 6.13Σαοκλείδἀ, ὃς ὑπέρτατος Ἁγησιμάχοἰ ὑέων γένετοN. 3.21ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούςN. 6.59Αἴας —, ὃνπόρευσανN. 7.27 [“βοαθοῶν τοι”. v. “τοιN. 7.33] “πόλιν —. τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησανN. 7.35γλῶσσαν, ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντονN. 7.72τίνΓίγαντας ὃς ἐδάμασαςN. 7.90 [“γέρας τό περ νῦν”. v. “”, C. N. 7.101] “ἡρώων ἄωτοιοἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν ΠελοπηιάδαιN. 8.11πάρφασις τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόνN. 8.34ῥεέθροις, ὧν ἐγὼ μνασθεὶς ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς: ὅς τότεἄμφαινε κυδαίνων πόλινN. 9.9—11. “αἰδὼς φέρει δόξανN. 9.34φιάλαι-” “σιἅς ποθ᾽ ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψανN. 9.52Ἡρακλέος οὗ κατ᾽ Ὄλυμπον ἄλοχος ἭβαἔστιN. 10.17ἑταίρουςοἵ σε γεραίροντες ὀρθὰν φυλάσσοισιν ΤένεδονN. 11.5Δᾶλος, ἐν κέχυμαιI. 1.4πατρίδιἐν καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα, θρασεῖαι τόν ποτε Γηρυόνα φρίξαν κύνες” (bis) I. 1.12—3. “ἄρουραν, νινἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳI. 1.36φῶτες, οἳ χρυσαμπύκων ἐς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον” (“οἳ Σ”: “ὅσοι” codd.) I. 2.1τὠργείου — “χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρὃς φᾶ” (others view “ὅς” as dem.) I. 2.11νίκαν, τὰν <*>ενοκράτει Ποσειδάων ὀπάσαιςστεφάνωμα κόμᾳ πέμπενI. 2.14χεῖρατὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ̓I. 2.22γαῖαντὰν δὴ καλέοισιν Ὀλυμπίου Διὸς ἄλσοςI. 2.27ἀρετὰς —. αἷσι Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶδιέρχονταιI. 4.4Ἄἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼνμομφὰν ἔχειI. 4.35Ὅμηροςὃς αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασενI. 4.37υἱὸς Ἀλκμήνας: ὃς Οὔλυμπόνδ᾽ ἔβαI. 4.55θανόντων: τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς: τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξπαννυχίζειI. 4.64—5. “Αἰακοῦ παίδων τε. τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων ἔπραθονI. 5.35πατρός. τὸν χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἆγεI. 6.27 ““θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ”” I. 6.48 ““ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς”” I. 6.52ὕδωρ, τὸἀνέτειλανI. 6.74θάλος, χάλος, χάλκασπις πότμον μὲν Ἄρης ἔμειξενI. 7.25Ζηνί τὰν μὲνᾤκισσεν ἁγεμόναI. 8.19Αἰακὸν —. καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινεI. 8.23Ἀχιλέος. καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξεI. 8.49θεόν, ὃς κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερίI. 8.34ἶνας ἐκταμὼν δορί, ταί μιν ῥύοντό ποτεI. 8.52ἀριστέας οἶς δῶμα Φερσεφόνας μανύων ἈχιλεύςπρόφαινενI. 8.55μινὃςἔλαχεν σελίνωνI. 8.63 (“Ζεύς”), “ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν” fr. 34. “Εὐξαντίου[Κρητ]ῶν μαιομένων” “ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν Pae. 4.36Διὸς Ἐννοσίδαν τε —. χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν ΤάρταρονPae. 4.42 ]ὃν ἔμβα[λ Pae. 6.78 Νεοπτόλεμον —. ὃς διέπερσεν Ἰλίου πόλιν Pae. 6.104 χρηστήριον[]ἐν Τήνερονἔτεκ[εν Pae. 9.41 τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει”; (cod. unus Stobaei in marg., “” cett.: om. Clem. Alex.: “ τ̓” Boeckh) fr. 61. 1. “θεοί, πολύβατον οἵ τ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ̓οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ̓ εὐκλἔ ἀγοράν” fr. 75. 3. “ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρόμιον τὸν Ἐριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν” (“ὃνὃν” v. l.: “τε” om. codd. nonnulli: docti unum vel alterum “τὸν” del.) fr. 75. 10. “Ἀλαλά, — θύεται ἄνδρες” fr. 78. 2. “ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικός, ὧν θάλεσσιν ἔγκειμαι Παρθ. 2. 36. νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίαςχαίταν στεφάνοις ἐκόσμηθεν Παρθ. 2. 46. θυγάτηρ —, Ἀνδαισιστρότα^ ἃν ἐπάσκησε Παρθ. 2. 71. Ὑμέναιον, ὃνλάβεν” (“ὃν” supp. Hermann: om. cod.) “Θρ. 3. 7. ψυχὰςἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶαὔξοντ̓” fr. 133. 3. “ἑορτὰἐν πρῶτον εὐνάσθην” fr. 193. “Ἐλπίς, μάλιστακυβερνᾷ” fr. 214. 3.
d.
II. v. “οὕνεκεν”.
e. where the antecedent is omitted
2. c. subj.
a. preceded by definite antecedent.
b. where the antecedent is omitted
c. where the antecedent does not correspond with the rel. in gender or number, v. P. 4.51 supra
a.
II.
3. c. opt.
a. with definite antecedent. “ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα, τὸν Εὐάδνα τέκοι” (v. Goodwin, M & T, § 700) O. 6.49
b. add. “κε”/“ἄν”, v. P. 9.119 infra c.
c. antecedent omitted, being demonstrative assimilated to the case of the rel. “θανεῖν δ᾽ οἷσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆραςἕψοι μάταν”; (byz.: “οἷς” codd.) O. 1.82εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις” (The oratio recta would be “ὃς ἂνψαύσῃ”,” Gildersleeve) P. 9.119
6. in crasis, v. “οὕνεκεν”.
7. fragg. ]“νοιον σοὶ σε[ Πα. 6. 153 ]οῦν οἳ Ζην[ Pae. 6.154 ]υἱὸν ἔτι τέξει: τὸν απ[ Pae. 10.21 ἐγχώριαι, [ἀγ]λαὸς ἃς ἐν᾽ ἑρκε”[ (“ἆς” = “ἕως” Wil.) “Πα. 12. 20. τόν ποτε[ Pae. 22.9 ]τοὶ πρόιδ[ο]ν αἶσαν α”[ (“καί]τοι” Schr.) fr. 140a. 49 (23) ]“αδις, οὕς οἱ”[ (“οἱ” encl. post vocalem P. ponere solet, nott. Snell) fr. 169, 51. “ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον” fr. 183.
demonstrative (“, τοῦ, [τοῖο” coni.], “τῷ, τόν, τοί, οἱ, τῶν, τοῖς, τοῖσι”(“ν”), “τούς; , τᾶς” coni., “τᾷ, τάν, ταί, αἱ, ταῖς, τάς; τό, τοῦ, τό, τά, τῶν, τά”: “ὅς”, I. 2.11, v. A. 1. a. supra.)
1. combined with various particles
a.μέν . . . δέ. ἀλλ̓ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ᾤχετ̓ ἰὼν —. δὲτίκτε θεόφρονα κοῦρονO. 6.37—9. [“τὸ μὲντὸ δὲ”, v. infra 5a, O. 7.23] “ἐδόκησαντάμνειν τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντεςO. 13.58—9. [“τὰ μὲντὰ δὲ”. v. infra 5b, P. 2.65] “Ἀσκλαπιόν —. τὸν μὲν εὐίππου Φλεγύα θυγάτηρ πρὶν τελέσαι, — κατέβα —. δ᾽ἄλλον αἴνησεν γάμονP. 3.8—12. “τοὺς μὲν ὦνλύσαις ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεντοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούςP. 3.47—53. “τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνονταςP. 3.51—2. “ἐν δ᾽ αὖτε χρόνῳ τὸν μὲν ὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν πάθαις εὐφροσύνας μέρος αἱ τρεῖςτοῦ δὲ παῖςP. 3.97—100. [“διδύμους υἱοὺςτὸν μὲν Ἐχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ᾽ Ἔρυτον” (v. C. 1. a infra) P. 4.179] [“τὸ μὲντὸ δ̓”. v. 5. a infra P. 11.63—4.] “τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπωP. 12.32δράκοντας —. τοὶ μὲνἐς θαλάμου μυχὸν εὐρὺν ἔβαν —. δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάραN. 1.41—3. “φυᾷ δ᾽ ἕκαστος διαφέρομεν βιο-” “τὰν λαχόντες, μὲν τά, τὰ δ᾽ ἄλλοιN. 7.55μεταμειβόμενοι δ᾽ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ̓ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις ΘεράπναςN. 10.55—6. “ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον: τὸν δ᾽ αὖ καταμεμφθέντ̓ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέσφαλεν καλῶνθυμόςN. 11.29—30. ]“ναόν: τὸν μὲν Ὑπερβορ[έοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ[], Μοῖσαι: τοῦ δὲ παντέχ[νοις] Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας] τίς ῥυθμὸς ἐφαίνετο”; (“τοῦ” coni. Hunt: “τον Π.”) “Πα. 8. 63. μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὕμνει, δὲ Ὑμέναιον —. δ᾽ Ἰάλεμον Θρ. 3. 6—9. καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοισι <τε̣>, τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται Θρ.” 7. 6.
b. with “μέν” only
I. in “μέν . . . δέ” construction. “ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ᾽ ἀγλαῶν δενδρέων, ὕδωρ δ̓ ἄλλα φέρβειO. 2.73τὰ μὲν ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει, ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίωςO. 11.8τῷ μὲν Ἀπόλλων τε Πυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν ἱπποδρομίας. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγώP. 4.66τὸν μὲν οὐ γίνωσκον: ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας τις εἶπεν καὶ τόδεP. 4.86τοὶ μὲν ἀλλάλοισι ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ̓. ἀνὰ δ̓P. 4.93 [“τὸ μὲν ὅτιμάκαρ δὲ καὶ νῦνὅτι” v. 5. a. infra. P. 5.15] “τὰ μὲν παρίκει: τῶν νῦν δὲP. 6.44 [“ὡς τὸ μὲν οὐδέν, δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός” v. 5. a infra N. 6.3] “τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις ἕτερον δ᾽ ἑτέραιςN. 8.3τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν λέγονταιὅσσα δ̓” (“τοί” refers to Kleonymidai, v. 4) I. 4.7 ““παῖδατὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν —, θυμὸς δ᾽ ἑπέσθω”” anacoluthon I. 6.47τὰν μὲνπόλιος ᾤκισσεν ἁγεμόνα. σὲ δ̓I. 8.19 ““ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε. βροτέων δὲ λεχέων τύχοισα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ̓”” I. 8.35καὶ τὸ μὲν διδότω θεός. [ὁ δ̓] ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Pae. 2.53
g. in “μέν . . . ἀτάρ” construction. “οἱ μὲν κρίθεν: ἀτὰρ ἸάσωνP. 4.168
c. with “δέ” only
IV. where a “μέν” antithesis is suppressed. “διασωπάσομαι οἱ μόρον ἐγώ: τὸν δ᾽ ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονταιO. 13.92ὁπόθ᾽ Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα κλυτάν” (“ μὲν Κάδμος” suppressed) P. 3.92Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ᾽ ἐπέδα —. δ̓ ἔφεπεν κραταιὸν ἔγχοςP. 6.33νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω τι: τὸ δ̓ ἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργαP. 7.18Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν. τοῖο δ᾽ ὀργὰν κνίζον αἰπεινοὶ λόγοι” (Hermann: “τοῦ” “δὲ” codd.: “τοῖο” refers to “μιν”) N. 5.32αὐτίκα γὰρ ἦλθε Λήδας παῖς διώκων. τοὶ δ᾽ ἐναντίον στάθενN. 10.66ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ᾽ Ἰσθμοῦ, τὰς δ̓ ἀπ̓ εὐφύλλου ΝεμέαςI. 6.61ἐλάφῳ: τὰν δ᾽ ἐπ̓ αὐχένι στρέφοισαν κάρα” *fr. 107a. 6*. irregularly coordinated with rel., “νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας α[ χαίταν στεφάνοις ἐκόσμηθεν Παρθ”. 2. 47. esp. after a speech, cf. Führer, Formproblem, 41—4, “ὣς ἄρα μάνυε: τοὶ δ᾽ οὔτ̓ ὦν ἀκοῦσαιO. 6.52τὸν δὲ θαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ᾽ ἀμείφθη” (“ὣς μὲν ἔφα” suppressed) P. 4.101τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴςεὐθὺς ἀμείβετοP. 9.38τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκενN. 5.31ὣς φάτο: τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλεφάροις νεῦσαν ἀθανάτοισινI. 8.45
d. followed by progressive “μέν”, emphasising esp. subject of preceding sentence. “τῷ μὲν ει<*>῀πεO. 1.73τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκενO. 1.86τᾷ μὲν Χρυσοκόμας πραύμητίν τ᾽ Ἐλείθυιαν παρέστας᾿O. 6.41τὸν μὲν κνιζομένα λεῖπε χαμαίO. 6.44τῷ μὲν Χρυσοκόμαςπλόον εἶπεO. 7.32τοῖσι μὲν ἐξεύχετ̓O. 13.60τῷ μὲν διδύμας χάριτας εἰ κατέβανἄγωνP. 3.72ἓν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι. τὰ μὲν ὦν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῳ φέρειν” (but perhaps “τά” refers to the general distribution of good and ill) P. 3.82 ““φῶτα —. τὸν μὲνΦοῖβος ἀμνάσει”” P. 4.53ὣς φάτο: τὸν μὲν ἐσελθόντ᾽ ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρόςP. 4.120 ““ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσον”” P. 4.154τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ᾽ ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν̓”” P. 4.174Κυράναν. μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούςP. 9.18 μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς” (Tricl.: “τεοῖσί τε” codd.: “τε” del. Calliergus sec. “Σ”: “” refers to “αὐτόν” v. 8: perhaps “ μέντὸ δέ” is the correct antithesis) P. 10.11τῷ μὲν Ἀλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα” “πορσύνοντεςαὔξομενI. 4.61τὸν μὲνκελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν ἄρξαι καρτεραίχμαν ἈμφιτρυωνιάδανI. 6.37τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέεςI. 8.24τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἀοιδαὶἔλιπονI. 8.56τὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦI. 8.65 adv. “τὰ μέν”, v. P. 11.46, N. 3.43, 5. b infra.
e. followed by progressive “δέ”, emphasising some previous word(s) not normally subject of the preceding sentence. “Εὐρυτρίαιναν: δ᾽ αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνηO. 1.73ἐπί οἱ νεφέλαν ἀγκύλῳ κρατὶκατέχευας: δὲ κνώσσων ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖP. 1.8 (“θεραπόντεσσιν”.) ““τῶν δ᾽ ἐλάθοντο φρένες”” P. 4.41 (“συγγενέσιν”.) “οἱ δ᾽ ἐπέσποντ̓P. 4.133τῶν δ᾽ ἀκούσαις αὐτὸς ὑπαντίασεν” (where “τῶν” refers to the subject of the preceding sentence) P. 4.135τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ̓ ἀνδράσι κεῖται” (where “τά” refers to “ἐσλά” v. 73) P. 8.76 δὲ τὰν εὐώλενον θρέψατο παῖδα ΚυράνανP. 9.17 (“ὥραισι καὶ Γαίᾳ”.) “ταὶ δ᾽νέκταρ ἐν χείλεσσιν καὶ ἀμβροσίαν στάξοισιP. 9.62 ἑτέρῳ λέχει δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον” (“τὸ” = “τοῦτο”, summing up the previous sentence) P. 11.25 (“Τειρεσίαν”.) “ δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷN. 1.61 (“Μοισᾶν”.) “αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησανN. 5.25 (“Νεοπτόλεμος”.) “ δ᾽ ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτεN. 7.36θρέψε δ᾽ αἰχμὰν Ἀμφιτρύωνος. δ̓ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ̓ ἐς κείνου γενεάν” (“” is referred variously to Zeus and Amphitryon) N. 10.13ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷΤελαμών, δ̓ ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους αὔδασε” (“” refers to “αὐτῷ”) I. 6.41 (“Θέμιν”.) “ δὲτίκτεν ἀλαθέας ὥρας” (but perhaps “δὲ” balances “μέν” v. 1) fr. 30. 6. “ δὲ κηλεῖται Δ. 2. 21. δ᾽ ἔργμασι[ Παρθ. 2. 73. δ̓ ἄφ[αρ π]λεκτόν τε χαλκὸν ὑπερη”[ (i. e. ?Herakles, who is the subject of the verb in v. 21) fr. 169. 26. “τοὶ δ᾽ αὐτ”[ ?fr. 338. 9.
f. exx. with “μέν . . . δέ”, where the connection is obscured by lacuna. “τοὶ δ᾽ ἐπίμπλαν ἐσσύμενοι πίθους” (?“μέν” suppressed) *fr. 104b. 3* “δελφῖνος —, τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος” (?rel.) fr. 140b. 16. “οἱ μὲν κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται” fr. 161.
2. without particle. “Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονταιO. 2.78τὰν μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόναO. 3.31ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγονO. 7.20ἀέθλοις. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίςO. 7.80τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνοςP. 4.227Διὸς ἀγῶνι. τόν, πολῖται, κωμάξατε Τιμοδήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳN. 2.24τὸν ἐθάμβεον Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα” (“τόν” = Jason, subj. of preceding sentence) N. 3.50 (“ῥῆμα”.) “τό μοι θέμεν” — “ὕμνου προκώμιον εἴηN. 4.9ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς θνατὸς αἰών, φρονεῖν δ᾽ ἐνέπει τὸ παρκείμενον. τῶν οὐκ ἄπεσσι” (“τῶν” is referred by “Σ”, edd. to “ἀρετάς”, but should be considered as neuter) N. 3.76Τηλεβόας ἔναρεν: τῷ ὄψιν ἐειδόμενος ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν” (Mingarelli: “ἔνα”(“ι”)“ρε”(“ν”)“: τί οἱ” codd.: “τῷ” = Amphitryon) N. 10.15οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλ᾽ ἐφ̓ ἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος. τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαίταις ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανενI. 1.28λέγε, τίνες Κύκνον, τίνες Ἕκτορα πέφνον —; τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτρανI. 5.43 (“νιν”). “τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχειI. 8.69 (“τοκεῦσιν”.) “τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμενοι χθόνα πολύδωρον ὄλβον ἐγκατέθηκαν Pae. 2.59 πεφόρητο δ᾽ ἐπ̓ Αἰγαῖον θαμά” (sc. “Ἀστερία”)“: τᾶς κράτιστος ἐράσσατο”. (“ἇς” = “ἕως” coni. G-H.) “Πα.” 7B. 50. (“Ἀφροδίτας”.) “ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς ἕκατιτάκομαι” (Wil.: “τᾶσδ̓” Hermann: “δεκατιτας” codd.) fr. 123. 10. “τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου Θρ.” 7. 1. with crasis, “τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλινtherefore O. 1.65
5. adverbial usages.
c.τῶ”, v. “τῶ”.
6. fragg. “τοὶ τα[ Pae. 6.70 δ᾽ ἀντίον ἀνὰ κάρα τ̓ ἄειρ[ε Pae. 20.10 δ̓ ἐπραυν[ε” fr. 215b. 4. “οἱ δ᾽ ἄφνει πεποίθασιν” (“ δ᾽πέποιθεν” v. l.) fr. 219.
articular. (“, τοῦ, τόν, οἱ, τῶν; , τᾶς, τᾷ, τάν, αἱ, ταί, τᾶν, ταῖς, τάς; τό” nom., acc.; “τά, τῶν, τά”: in crasis O. 1.45, O. 13.38, N. 7.104; O. 10.70, I. 2.10)
1. c. subs. prop.
a.τᾶν ὈλυμπιάδωνO. 1.94 τε ΠίσαO. 3.9τᾶν κλεινᾶν ΣυρακοσσᾶνO. 6.6 ΧρυσοκόμαςO. 6.41, O. 7.32 τ᾽ ἐξελέγχων μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον ΧρόνοςO. 10.53τὰν ὀλβίαν ΚόρινθονO. 13.4τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷO. 13.53τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε ΓοργόνοςO. 13.64 καρτερὸςΒελλεροφόνταςO. 13.84 τ᾽ Ἐλευσίς, — τ̓ ΕὔβοιαO. 13.110 ΜινύειαO. 14.19τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ ΘηβᾶνP. 2.3 τ᾽ ἐναγώνιος ἙρμᾶςP. 2.10 χρυσοχαῖταἈπόλλωνP. 2.16τὸ ΚαστόρειονP. 2.69 δὲ ῬαδάμανθυςP. 2.73 τε ΠυθώP. 4.66τὸν μὲν Ἐχίονατὸν δ᾽ Ἔρυτον” (contra Des Places, 44) P. 4.179τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ ΚυράναςP. 4.276αἱ μεγαλοπόλιες ἈθᾶναιP. 7.1 χαιτάειςΛατοίδαςP. 9.5τὸ Πελινναῖον ἀπύειP. 10.4τὸν ἹπποκλέανP. 10.57τὸν ἸφικλείδανἸόλαονP. 11.59ταῖς μεγάλαιςἈθάναιςN. 2.8 Σαλαμίς γεN. 2.13τὸν μέγαν πολεμιστὰν ἈλκυονῆN. 4.27 Νεμέα μὲν ἄραρενN. 5.44διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ᾽ ὍμηρονN. 7.21 καρτερὸς ΑἴαςN. 7.26τὰν νεοκτίσταν ἐς ΑἴτνανN. 9.2ἐκ τᾶς ἱερᾶς ΣικυῶνοςN. 9.53 ΤυνδαρίδαςN. 10.73τὸν ἀκερσεκόμαν ΦοῖβονI. 1.7 Μοῖσα γὰρI. 2.6ταῖς λιπαραῖς ἐν ἈθάναιςI. 2.20τὰν πυροφόρον ΛιβύανI. 4.54τὰν κυανάμπυκα Θήβαν” fr. 29. 3. “ Κοιογενὴς” fr. 33d. 3. “ παντελὴς Ἐνιαυτὸς Pae. 1.5 ἀλλ᾽ γε Μέλαμπος Pae. 6.28ἐς τὸν βαθὺν ΤάρταρονPae. 4.44 πόντιος Ὀρσιτρίαινα Pae. 9.47 ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις” fr. 75. 4. “ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, Ἑλλάδος ἔρεισμα”, “κλειναὶ Ἀθᾶναι” fr. 76. 1. “τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον” fr. 82. “ [Λοξ]ίας Παρθ. 2. 3. Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι Ἀπόλλων” fr. 94c. 1. “ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας” (“τᾶς” del. Schr.) fr. 106. 6. “τῶ[ν. .Λο]κρῶν τις” (supp. Wil.) fr. 140b. 4.
b. c. subs., in apposition to subs. prop. “Χρόνος, πάντων πατήρO. 2.17Μήδειαντὰν Πελίαο φονόνP. 4.250Ζεὺς θεῶν σκοπὸς Pae. 6.94 Νηρεὺς δ᾽ γέρων Pae. 15.4 Νόμος πάντων βασιλεύς” fr. 169. 1.
2. c. subs.
b. with intervening adj. “ πολύφατος ὕμνοςO. 1.8 μέγας δὲ κίνδυνοςO. 1.81τὸν ἀλαθῆ λόγονO. 1.28τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανονO. 1.37τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸνO. 1.99τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνονO. 2.30τὸν εὔφρονα πότμονO. 2.36τὰν σὰν πόλινO. 5.4τὰν νέοικον ἕδρανO. 5.8τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ἈφροδίταςO. 7.13 δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνοςO. 8.28 μέλλων χρόνοςO. 10.7τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπονO. 10.77τὸ συγγενὲς ἦθοςO. 13.13τὰ πολλὰ βέλεαO. 13.95τὸν αἰχματὰν” “κεραυνὸνP. 1.5 πᾶς χρόνοςP. 1.46τὸν προσέρποντα χρόνονP. 1.56 Φοίνιξ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸςP. 1.72τὰν εὔυδρον ἀκτὰνP. 1.79αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαιP. 2.30τὸν δὲ τετράκναμονδεσμὸνP. 2.40τὰν πολύκοινονἀγγελίανP. 2.41τὰν ἀπείρονα δόξανP. 2.64 λάβρος στρατόςP. 2.87τὰν δ᾽ ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάνP. 3.62 μέγας πότμοςP. 3.86τὸ πάγχρυσον νάκος” acc. P. 4.68τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺνπόθονP. 4.184τὰν ἀκίνδυνοναἰῶναP. 4.186τὸ κλεεννότατον μέγαρον” (nom.) P. 4.280τὰν θεόσδοτον δύναμινP. 5.13αὐτοῦ μένων δ᾽ θεῖος ἀνὴρP. 6.38τὰ καλὰ ἔργαP. 7.19 ΠαρνάσσιοςμυχὸςP. 10.8 χάλκεος οὐρανὸςP. 10.27τό τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος” acc. P. 12.15 [“τὸν ἐχθρότατονμόρον” codd. N. 1.65] “τὸν ἅπαντα χρόνονN. 1.69 θνατὸς αἰών” (“” om. codd.: supp. Tricl.) N. 3.75αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρεςN. 4.2τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτωνN. 4.83Μοισᾶν κάλλιστος χορόςN. 5.23τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισανN. 6.30ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶN. 7.12τὰ τέρπν᾽ ἄνθἐ Ἀφροδίσια” acc. N. 7.53τῶν ἀρειόνων ἐρώτωνN. 8.5τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ᾽ ἀναβαίνωνN. 9.4τὰν βαθύστερνον χθόναN. 9.25Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸνN. 10.36τὸ θαητὸν δέμας” acc. N. 11.12τὸν μόρσιμον αἰῶναI. 7.41τὸ πάντολμον σθένος” acc. fr. 29. 4. “τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον Pae. 6.111 τὰν θεμίξενον ἀρετάν Pae. 6.131 παγκρατὴς κεραυνὸς Δ. 2. 15. τᾶν τ᾽ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν” fr. 75. 6. “ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν” (“τὸν” om. unus cod., fort. recte) fr. 75. 9. “τὸν ἱρόθυτον θάνατον” (verba secl. Sternbach) fr. 78. 3. “τὸ σὸν αὐτοῦ μέλι γλάζεις” (Wil.: “τὸ σαυτου, τὸ σαυτα μέλος” codd.) fr. 97. “τὸ φαιδρὸν φάος” acc. fr. 109. 2. “τᾶς χλωρᾶς λιβάνου” (Tittmann: “τὰν, τὰς” codd.) fr. 122. 3. “τὸν λοιπὸν χρόνον” fr. 133. 5. “ταῖς ἱεραῖσι μελίσσαις” fr. 158. “τὸν ἀχρεῖον λόγον” fr. 180. 1. “ κρατιστεύων λόγος” fr. 180. 3.
c. with intervening phrase, e. g. gen. “μετὰ τὸ ταχύποτμονἀνέρων ἔθνοςO. 1.66μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλωνO. 3.15 ““παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον”” O. 4.27αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶO. 7.30ὀξειᾶν γενέθλιος ἀκτίνων πατὴρO. 7.70 τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω μινO. 7.83 [“τὰν δ᾽ ἔπειτ̓ ἀνδρῶν μάχαν” (codd.: “μάχας” Schr.) O. 8.58] “τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλοςO. 9.1τὸν ὈλυμπιονίκανἈρχεστράτου παῖδαO. 10.1 δ᾽ ἄῤ ἐν Πίσᾳ ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν λᾴαν τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος υἱὸςO. 10.43τὸ δὲ κύκλῳ πέδονO. 10.46τὰν πολέμοιο δόσινO. 10.56τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδακτίσινO. 13.83ταί θ᾽ ὑπ̓ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι πόλιεςO. 13.111ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαιP. 1.18τὰν Φιλοκτήταο δίκανP. 1.50 Φοίνιξ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸςP. 1.72τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν” (Wil.: “τὰνμάχαν” codd.) P. 1.77τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόονΦάλαρινP. 1.95τὸν δ᾽ ἀμφέποντ̓ αἰεὶδαίμον̓P. 3.108τὸ Μηδείας ἔποςP. 4.9 ““τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων”” P. 4.92τὰν Οἰδιπόδα σοφίανP. 4.263οὐ τὰν Ἐπιμηθέος ἄγων ὀψινόου θυγατέρα ΠρόφασινP. 5.27τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χαρίενP. 5.106 δικαιόπολις ἀρεταῖς κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσοςP. 8.22τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισαP. 9.23τᾷ Δαιδάλου δὲ μαχαίρᾳN. 4.59 δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποιN. 7.67τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρN. 7.102οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν ΠελοπηιάδαιN. 8.12ταῖς Ἐπάφου παλάμαιςN. 10.5καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανονN. 10.25τὸ δὲ Πεισάνδρου πάλαι αἷμ̓” acc. N. 9.33τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα” acc. I. 1.1τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ̓I. 1.9τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας. τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσανI. 1.34τὸν Μινύα τε μυχόνI. 1.56τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα” acc. I. 1.57Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν Ἀχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαιI. 1.58οἱ μὲν πάλαι, Θρασύβουλε, φῶτεςI. 2.1νῦν δ᾽ ἐφίητι <τὸ> τὠργείου φυλάξαι ῥῆμ̓” (supp. Heyne: om. codd.) I. 2.9τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν κέαρ ὕμνων γεύεταιI. 5.19 Κλεονίκου παῖςI. 6.16καὶ τὸν βουβόταν οὔρει ἴσον Φλέγραισιν εὑρὼν ἈλκυονῆI. 6.32τὸν Ἀργείων τρόπονI. 6.58τὰν Ψαλυχιδᾶν τε πάτρανI. 6.63τόν δὲ Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκονI. 6.65τίνι τῶν πάρος, μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίωνI. 7.1 τοι πτερόεις ἔρριψε ΠάγασοςI. 7.44τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεΤαντάλου λίθονI. 8.9τὰν Ἀγαμήδει Τρεφωνίῳ θ᾽ ἑκαταβόλου συμβουλίαν λαβών” fr. 2. 2. “τὰν Διωνύσου πολυγαθέα τιμὰν” fr. 29. 5. “ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων” fr. 33. “τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος” acc. fr. 35b. “τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχεθε” fr. 51b. “τὰν δὲ λαῶν γενεὰν Pae. 1.9 [ὁ δ̓] ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος Pae. 2.54 τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ” nom. “Πα. 4. 32. τὰ θεῶν βουλεύματ̓” acc. fr. 61. 3. “τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας” fr. 123. 2. “τὰν ἐνθάδε νύκτα Θρ. 7. 2. τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον” fr. 130 ad “Θρ. 7. τὸν ὕπερθεν ἅλιον” fr. 133. 2. “τὸν Ἰάσονος εὔδοξον πλόον” fr. 172. 6. “ταὶ δὲ Χίρωνος ἐντολαί” (Hermann: “αἱ” codd.) fr. 177c. “ γὰρ ἐξ οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται” *fr. 181* “ Μειδύλου δ᾽ αὐτῷ γενεά” fr. 190.
d. where a sentence or major part thereof intervenes between article and noun, so that the usage is almost demonstrative. “τῶν γὰρ πεπραγμένωνἔργων τέλοςO. 2.15 μ᾽ ἐθέλονταπροσέρπειματρομάτωρ ἐμὰ” (but v. A. 1. a supra) O. 6.83τὸ γὰρ ἐμφυὲςἦθοςO. 11.19αἵ γε μὲν ἀνδρῶνἐλπίδεςO. 12.5ταὶ ΔιωνύσουχάριτεςO. 13.18 δ᾽ ἦρα χρόνῳ ἵκετ̓ἀνὴρ ἔκπαγλοςP. 4.78 [“τάν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον” (Boeckh: “ἂν” codd.: “ἔν” Chaeris) P. 4.258] “ Βάττου δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβοςP. 5.55τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος” (v. “γαρύω”) P. 5.72τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέοςP. 8.32 ““φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα”” P. 8.44 ““ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳἌδραστος ἥρως”” P. 8.48 δὲ τὰν εὐώλενον θρέψατο παῖδα ΚυράνανP. 9.17ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένοςP. 12.13ὄφρα τὸν ΕὐρυάλαςγόονP. 12.20τὰν πολυξέναννᾶσον ΑἴγινανN. 3.2 δ᾽ εὖ φράσθηΖεὺςN. 5.34 δὲ χάλκεοςοὐρανόςN. 6.3 δ᾽ΖεὺςN. 9.24ἐν καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδαI. 1.12 [cf. “τὸν μὲν κτἑI. 6.37] “ δ᾽ ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνοςI. 7.39τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάνI. 8.12 δὲ τὰςτίκτεν ἀλαθέας ὥρας” fr. 30. 6. “ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων σὸν ἐγγυάλιξεν ὄλβον εὐρύοπα Κρόνου παῖς Pae. 6.132 τὸν ἀοιδότατοντρέφον κάλαμον” fr. 70. 1. “ δὲΚαινεὺς Θρ.” 6. 7. repeated, “ ζαμενὴς δ᾽ χοροιτύπος ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε, Ναίδος ἀκοίτας Σιληνός” fr. 156. cf. “πρὶν γενέσθαι τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔρινN. 8.51
3. c. adj., part.
a. adj. “ἅπαντα τὰ μείλιχαO. 1.30τὸ δ᾽ ἔσχατονO. 1.113τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰO. 2.58ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζειO. 2.85οἱ δύοO. 8.38τὰ τέρπν̓O. 9.28τὰ τοιαῦτ̓O. 9.40τὸ δὲ σαφανὲςO. 10.55τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέαO. 14.5οἱ σοφοὶP. 2.88τοῖς ἀγαθοῖςP. 2.96τὰ καλὰ τρέψαντες ἔξωP. 3.83τὸν μονοκρήπιδαP. 4.75τοῖς ἀγαθοῖςP. 4.285 δ᾽ ἀρχαγέτας ἔδωκ̓ ἈπόλλωνP. 5.60 [“τὸ δ᾽ ἐμὸν” (v. “γαρύω”) P. 5.72] “τὸ λοιπὸν” (adv.) P. 5.118τὸ μαλθακὸν” acc. P. 8.6τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων ὤπασαςP. 8.64τὸ τερπνὸν” nom. P. 8.93τὸν ἐχθρὸνP. 9.95τὸ δὲ συγγενὲς” nom. P. 10.12τῶν δ᾽ ἐν Ἑλλάδι τερπνῶνP. 10.19τὰ μέγιστ̓” acc. P. 10.24Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν” nom. P. 11.41τὰ μέσαP. 11.52τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτὸνP. 12.30τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζειN. 1.53τὸ καλλίνικονN. 3.18τὰ μακρὰN. 4.33τὸ μόρσιμονN. 4.61, N. 7.44τὸ συγγενὲςN. 6.8τὸ τερπνὸνN. 7.74τὸ μὲν λαμπρὸντῶν δ᾽ ἀφάντωνN. 8.34τὸ τὠργείου φυλάξαι ῥῆμ̓I. 2.9τὸν ἐσλόνI. 2.7τῶν ἀπειράτωνI. 4.30τὸν ἐχθρόνI. 4.48τὸν φέρτατον θεῶνI. 7.5τὰ μακρὰI. 7.43τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺI. 7.47τὸ μὲν ἐμόνI. 8.38 κράτιστος Πα.” 7B. 50. “τὸ πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον] Pae. 8.74 τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον” fr. 81 ad “Δ. 2. τὸ κοινόν” fr. 109. “τὸ πάν” fr. 140d. “τὸ βιαιότατον” fr. 169. 3.
b. in apposition. “παῖς κισσοφόροςO. 2.27ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸνO. 5.12θεῶν βασιλεὺς μέγαςO. 7.34καλλίνικος τριπλόος κεχλαδὼςO. 9.2πλοῦτος λαχὼν ποιμέναO. 10.88Χίρωνατὸν ἀποιχόμενονP. 3.3θύγατρεςαἱ τρεῖςP. 3.97 ““Ζεὺς γενέθλιος ἀμφοτέροις”” P. 4.167καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ” (Boeckh: “μόρον” codd.: “τῷ ἐχθροτάτῳμόρῳ” Beck: alii alia) N. 1.65 ΤελαμωνιάδαςN. 4.47λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπανταN. 4.72 [“προπάτωρ σὸς” (codd.: “” del. Boeckh) N. 4.89] “ὅμιλος ἀνδρῶν πλεῖστος” N.7.24. “ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψωN. 8.37ζωᾶς ἄωτοντὸν ἄλπνιστονI. 5.12κόμπον τὸν ἐοικότ̓I. 5.24Ζεὺς πάντων κύριοςI. 5.53λόγοντὸν ἐθέλοντα γενέσθαι Pae. 2.79 Ἀπόλλων χρυσοκόμας Pae. 5.41 Τέρπανδρός ποθ᾽ Λέσβιος” fr. 125. 1. “θεὸς πάντα τεύχων βροτοῖς” fr. 141. “ἐσθὰς δ᾽ ἀμφοτέρα μιν ἔχεν, τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις, ἀμφὶ δὲ” (where the “τεδέ” connection is irregular) P. 4.80
5. c. adv.
8. fragg. ]“ογοι τῶν γε δε[ Pae. 6.176 μέγιστ[ος Πα.” 7. a. 3. “τῷ δ[ Pae. 10.22 πολ]λὰ μὲν τὰ πάροιθ᾽τὰ δ̓ α[ Παρθ. 2. 31—2. τὸ δ̓ ἀλαθε[] κατέστα φάος”[ ?fr. 337. 9.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: